intTypePromotion=1

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 4 - GV. Trần Nguyễn Trùng Viên

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:174

0
98
lượt xem
22
download

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 4 - GV. Trần Nguyễn Trùng Viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chương 4 Cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại trong bài giảng Tín dụng ngân hàng trình bày cho vay theo dự án đầu tư, cho thuê tài chính, cho vay tiêu dùng, cho vay hợp vốn,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 4 - GV. Trần Nguyễn Trùng Viên

 1. Chương 4: Trần Nguyễn Trùng Viên
 2. Nội dung chính 1. Cho vay theo dự án đầu tư 2. Cho thuê tài chính 3. Cho vay tiêu dùng 4. Cho vay hợp vốn Trần Nguyễn Trùng Viên
 3. 1. Cho vay theo dự án đầu tư 1.1. Một số vấn đề cơ bản về dự án đầu tư 1.2. Qui trình cho vay theo dự án đầu tư 1.3. Thẩm định dự án đầu tư Trần Nguyễn Trùng Viên
 4. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Trần Nguyễn Trùng Viên
 5. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Trần Nguyễn Trùng Viên
 6. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Trần Nguyễn Trùng Viên
 7. 1.1. Một số vấn đề cơ bản về DAĐT 1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Yêu cầu của một dự án đầu tư 1.1.3. Phân loại dự án đầu tư 1.1.4. Chu trình của dự án đầu tư Trần Nguyễn Trùng Viên
 8. 1.1.1. Khái niệm DAĐT là một tập hợp những đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian xác định Đặc trưng của một DAĐT: – Có mục tiêu rõ ràng cần đạt tới khi thực hiện. – Hoạt động của dự án: có kế hoạch về tiến độ và trách nhiệm – Có tính bất ổn và chứa đựng nhiều rủi ro. Trần Nguyễn Trùng Viên
 9. 1.1.2. Yêu cầu của một DAĐT • Tính khoa học: thông tin trung thực, số liệu và phương pháp tính toán chính xác; lý giải các nội dung trong dự án phải lôgíc, chặt chẽ. • Tính khả thi: DAĐT có khả năng ứng dụng vào thực tế. • Tính pháp lý: phù hợp quy định của pháp luật, đủ thủ tục pháp lý. • Tính hiệu quả: về kinh tế - xã hội. Trần Nguyễn Trùng Viên
 10. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Trần Nguyễn Trùng Viên
 11. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Trần Nguyễn Trùng Viên
 12. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Trần Nguyễn Trùng Viên
 13. 1.1.3. Phân loại dự án đầu tư • Theo tính chất của đối tượng đầu tư • Theo nguồn vốn thực hiện • Theo thẩm quyền quyết định (cấp phép đầu tư) • Theo quy mô • Theo hình thức đầu tư Trần Nguyễn Trùng Viên
 14. 1.1.4. Chu trình của dự án đầu tư 1 2 3 Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện kết thúc DAĐT Nghiên cứu đầu tư Vận hành cơ hội đầu tư khai thác Nghiên cứu Thực hiện Đánh giá tiền khả thi dự án sau dự án Nghiên cứu Kết thúc khả thi dự án Trần Nguyễn Trùng Viên
 15. Thực hiện đầu tư • Giao nhận đất • Chuẩn bị mặt bằng xây dựng • Thiết kế xây dựng công trình • Thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán • Giấy phép xây dựng, giấy phép khai thác tài nguyên, khoảng sản • Đấu thầu, hợp đồng tư vấn, mua sắm vật tư thiết bị • Khởi công và quản lý chất lượng công trình • Nghiệm thu và thanh toán vốn đầu tư Trần Nguyễn Trùng Viên
 16. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Trần Nguyễn Trùng Viên
 17. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Trần Nguyễn Trùng Viên
 18. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Trần Nguyễn Trùng Viên
 19. 1.2. Quy trình cho vay theo DAĐT 1 2 3 Chuẩn bị ký HĐ Hồ s ơ Thẩm Phê TD định duyệt 4 Ký HĐ Ký HĐ 5 6 7 8 Thực hiện HĐ Giải Kiể Thu Than ngân m nợ h lý tra Trần Nguyễn Trùng Viên HĐ
 20. Hồ sơ tín dụng • Hồ sơ pháp lý • Hồ sơ tài chính khách hàng • Hồ sơ về đảm bảo tiền vay • Hồ sơ về dự án đầu tư: - Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền - Các văn bản, hồ sơ bổ sung khác - Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đã được phê duyệt Trần Nguyễn Trùng Viên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2