intTypePromotion=1

Bài giảng Tổng quan về thẩm định tín dụng - Đỗ Thị Cẩm Vân

Chia sẻ: Nguyen Thuyanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
1.341
lượt xem
550
download

Bài giảng Tổng quan về thẩm định tín dụng - Đỗ Thị Cẩm Vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Tổng quan về thẩm định tín dụng của Đỗ Thị Cẩm Vân" giới thiệu đến bạn tầm quan trọng của thẩm định tín dụng, nội dung thẩm định, quy trình thẩm định. Hy vọng bài giảng này sẽ là tài liệu bổ ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về thẩm định tín dụng - Đỗ Thị Cẩm Vân

 1. TỔNG QUAN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỖ THỊ CẨM VÂN
 2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA TĐTD Giúp đánh giá được mức độ tin cậy của phương án sản xuất hoặc dự án đầu tư của khách hàng Phân tích và đánh giá được mức độ rủi ro của dự án khi quyết định cho vay. Giảm được xác suất sai lầm trong quyết định cho vay : cho vay một dự án tồi và từ chối cho vay một dự án tốt. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 3. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH TƯ CÁCH, NĂNG LỰC PHÁP LÝ, NĂNG LỰC HÀNH VI THẨM ĐỊNH MỤC ĐÍCH VAY VỐN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TÍNH KHẢ THI CỦA PHƯƠNG ÁN/ DỰ ÁN TÀI SẢN ĐẢM BẢO NỢ VAY KHẢ NĂNG QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 4. 1. TƯ CÁCH, NĂNG LỰC PHÁP LÝ, NĂNG LỰC HÀNH VI - Tư cách khách hàng vay vốn - Năng lực pháp lý - Năng lực hành vi THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 5. 2. KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH Mục tiêu của thẩm định khả năng tài chính là nhằm xác định sức mạnh về tài chính, khả năng độc lập, tự chủ tài chính trong kinh doanh, khả năng thanh toán và hoàn trả nợ của khách hàng, chủ đầu tư. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 6. 3. TÍNH KHẢ THI CỦA PHƯƠNG ÁN/ DỰ ÁN Mục tiêu của thẩm định phương án/ dự án là đánh giá một cách chính xác và trung thực của phương án sản xuất kinh doanh/ dự án => kết luận được khả năng thu hồi vốn khi cho vay để thực hiện phương án/ dự án đó. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 7. 4. TÀI SẢN ĐẢM BẢO NỢ VAY Tài sản dùng làm đảm bảo tiền vay phải thỏa mãn : - Giá trị bảo đảm phải lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm. - Tài sản dùng làm bảo đảm nợ vay phải tạo ra được ngân lưu ( có giá trị và thị trường tiêu thụ). - Có đầy đủ cơ sở pháp lý để người cho vay có quyền xử lý tài sản dùng làm bảo đảm tiền vay. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 8. 5. ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO Cung cấp thông tin giúp cho nhân viên tín dụng và lãnh đạo ngân hàng tiên lượng được phần nào khả năng thu hồi nợ trước khi cho vay. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 9. QUI TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Qui trình tín dụng là bản chỉ dẫn các bước tiến hành từ xem xét, thu thập thông tin cần thiết cho đến khi rút ra được kết luận sau cùng về khả năng thu hồi nợ khi cho vay. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 10. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG XEM XÉT HỒ THU THẬP THÊM SƠ VAY THÔNG TIN THẨM ĐỊNH THẨM ĐỊNH THẨM ĐỊNH KHẢ THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG PASXKD /DAĐT NĂNG TÀI CHÍNH TS ĐẢM BẢO KẾT LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THU HỒI NỢ ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO TD THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 11. ĐỖ THỊ CẨM VÂN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2