intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thẩm định tín dụng

Xem 1-20 trên 916 kết quả Bài giảng Thẩm định tín dụng
 • Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế được biên soạn dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về kinh tế đã được đúc kết trong nền kinh tế thị trường và trong quá trình đổi mới kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf70p namkimcham10 04-07-2022 7 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản lý nhà nước về kinh tế, các chức năng và nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế, các công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế, thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước và cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf37p namkimcham10 04-07-2022 9 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công - Chương 3: Phân tích tài sản trong khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: ý nghĩa, nhiệm vụ, nguồn thông tin phân tích; phân tích các khoản tiền; phân tích nguyên vật liệu, công cụ đồ dùng; phân tích sản phẩm, hàng hóa; phân tích tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các thuộc tính của một mô hình tốt; các loại sai lầm thường mắc; phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định; một số mô hình kinh tế thông dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p hidetoshidekisugi 15-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu - Bài 12: Mô hình hóa khí hậu. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Mô hình khí hậu toàn cầu, xây dựng và phát triển mô hình, ứng dụng các mô hình GCM, tính bất định và độ tin cậy của các GCM,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p runordie4 27-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Thực hành Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising Practices) - Bài 6: Quảng cáo Youtube. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số quy định của youtube; thiết lập tài khoản; tải video lên Youtube; tối ưu tìm kiếm video; phát triển nội dung trên youtube;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 2   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định. Chương này có nội dung trình bày: khái quát về quá trình ra quyết định của các nhà quản trị; thông tin kế toán quản trị cho quyết định ngắn hạn; thông tin kế toán quản trị cho quyết định về giá bán sản phẩm; thông tin kế toán quản trị cho quyết định dài hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p charaznable 06-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Kế toán định giá - Chương 2: Kế toán định giá doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán hiện tại hóa với việc định giá doanh nghiệp; thông tin kế toán phục vụ định giá doanh nghiệp và phương pháp xác định; ghi nhận và trình bày thông tin kế toán; tình huống ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p charaznable 06-06-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 4: Chuẩn mực kế toán công về báo cáo tài chính. Chương này có nội dung trình bày: quy định chung về trình bày và công khai báo cáo tài chính trong đơn vị công; trình bày hệ thống báo cáo tài chính; trình bày các thông tin về dự toán ngân sách trên báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p charaznable 06-06-2022 8 0   Download

 • Bài giảng môn "Giải tích mạch" trình bày những kiến thức cơ bản mang tính chất tổng quát hóa để sinh viên hiểu rõ được phương pháp khảo sát và xác định các thông số đặc trưng cho mạch điện. Phần 1 của bài giảng có nội dung trình bày: khái niệm về mạch điện; phương pháp phân tích mạch một chiều; dòng điện hình Sin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p charaznable 06-06-2022 15 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu - Chương 2: Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống GPS cung cấp cho học viên những kiến thức về quá trình hình thành hệ thống định vị toàn cầu GPS; cấu trúc hệ thống định vị toàn cầu; cấu trúc tín hiệu GPS; trị đo GPS; môi trường truyền tín hiệu GPS;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf6p andromedashun 26-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng e-learning trong giảng dạy Vật lí đại cương theo giải pháp CDIO tại Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh" bàn về việc tiếp cận CDIO nhằm tích hợp các yếu tố Ý tưởng (Conceive) – Thiết kế (Design) – Triển khai (Implementation) – Vận hành (Operation) trong từng môn học nhằm xây dựng kĩ năng thực tiễn cần thiết cho sinh viên. Việc ứng dụng elearning trong giảng dạy Vật lí đại cương là điểm nhấn quan trọng trong quá trình tích hợp đó.

  pdf6p andromedashun 26-05-2022 17 1   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 3: Quản trị thông tin & Nghiên cứu marketing (Đại học Kinh tế Quốc dân) có nội dung trình bày về hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing; hệ thống hỗ trợ ra quyết định marketing; quá trình nghiên cứu marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf7p linyanjun_2408 23-04-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 5 - Biến đổi Z cung cấp kiến thức về những tính chất cơ bản của biến đổi Z, miền hội tụ, nhân quả và sự ổn định, phổ tần số và biến đổi ngược. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf81p lavender2022 23-04-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp chương 5, bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 6 - Thiết kế bộ lọc số dựa vào hàm truyền trình bày nội dung về các dạng mô tả tương đương của bộ lọc số, các hàm truyền, đáo ứng hình sine, thiết kế cực và zero, mạch lọc ngược, giải chập và tính ổn định. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf84p lavender2022 23-04-2022 12 1   Download

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu chương 3 – Các hệ thống thời gian rời rạc trình bày nội dung về quy tắc vào ra (Input/ Output Rules), tuyến tính và bất biến, đáp ứng xung, bộ lọc FIR và IIR, tính nhân quả và ổn định. Mời các bạn tham khảo.

  pdf40p lavender2022 23-04-2022 13 0   Download

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - Lượng Tử Hóa giới thiệu các nội dung về quá trình lượng tử hóa, lấy mẫu dư và định dạng nhiễu (noise shaping), bộ chuyển đổi D/A và bộ chuyển đổi A/D. Mời các bạn tham khảo!

  pdf37p lavender2022 23-04-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Hệ thống thông tin quản lý giới thiệu nội dung về sự hình thành hệ thống thông tin quản lý, cơ chế vận hành của hệ thống thông tin quản lý, phân loại các hệ thống thông tin quản lý, hệ xử lý các giao dịch, hệ hỗ trợ ra quyết định, kiến trúc xây dựng DSS, hệ thông tin điều hành. Mời các bạn tham khảo.

  pdf41p redrose24 21-04-2022 14 2   Download

 • Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức và otomat trang bị cho sinh viên ngành Tin học các khái niệm về ngôn ngữ hình thức, các otomat, máy Turing…Trên cơ sở đó, sinh viên có thể hiểu sâu hơn cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như bản chất của thuật toán và độ phức tạp tính toán của chúng. Nội dung chính của bài giảng gồm 4 chương như sau: Văn phạm và ngôn ngữ hình thức, otomat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy, otomat đẩy xuống và ngôn ngữ phi ngữ cảnh, máy turing. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p cucngoainhan9 07-04-2022 17 0   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 trình bày nội dung về danh sách liên kết kép: định nghĩa, các thao tác trên list kép; Danh sách liên kết vòng: Danh sách có nhiều mối liên kết. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf37p redrose24 11-04-2022 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Thẩm định tín dụng
p_strCode=baigiangthamdinhtindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2