intTypePromotion=1

Bài giảng Trứng hấp vân

Chia sẻ: Nữ Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
31
lượt xem
1
download

Bài giảng Trứng hấp vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Trứng hấp vân" trình bày về cách chế biến món ăn khai vị như tôm bao bột rán, bò bóp thấu, gỏi da cá, trứng hấp vân, chả ram trái cây, gỏi ngũ sắc, jambong cuộn trứng, trứng cút da bọc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trứng hấp vân

 1. V VỊỊ TRÍ BÀI GI ẢNG  TRÍ BÀI GIẢ NG Bài 1. Kỹ thuật tỉa hoa trang trí Bài 2. Chế biến nước dùng Bài 3. Chế biến xốt Bài 4. Chế biến salat Bài 5. Chế biến món ăn khai vị Bài 6. Chế biến món ăn no Bài 7. Chế biến món tráng miệng Bài 8. Chế biến món ăn Đông Phương Bài 9. Chế biến món ăn Tây Phương
 2. V VỊỊ TRÍ BÀI GI ẢNG  TRÍ BÀI GIẢ NG  Bài 5: Chế biến món ăn khai vị            5.1. Tôm bao bột rán 5.2. Bò bóp thấu 5.3. Gỏi da cá 5.4. Trứng hấp vân 5.5. Chả ram trái cây 5.6. Gỏi ngũ sắc 5.7. Jambong cuộn trứng 5.8. Trứng cút da bọc
 3. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN Bài giảảng đ Bài gi ng đượ c trình bày 1 giờờ tích h ược trình bày 1 gi  tích hợợp (60 phút ) p (60 phút )
 4. Ý ĐỒ SƯ PHẠM Phương tiện  dạy học
 5. Ý Đ Ý ĐỒỒ S Ư PH  SƯ ẠM  PHẠ M ­ Dẫẫn nh ­ D n nhậập: T p: Tậập trung theo l p trung theo lớớp. p. ­ Giớới thi ­ Gi i thiệệu ch u chủủ đ  đềề: T : Tậập trung theo l p trung theo lớớp. p. Hình thức Giảải quy Gi i quyếết v t vấấn đ n đềề::      + Lý thuyếết liên quan, trình t      + Lý thuy t liên quan, trình tựự th  thựực c   dạy học hiệện: Theo l hi n: Theo lớớp.p.       + Thựực hành: Theo nhóm        + Th c hành: Theo nhóm (L (Lơớ́p đ p đượ ược c  biên chê biên chế́ tha  thà̀nh 2 nho nh 2 nhó́m, mô m, mỗ̃i nho i nhó́m 6  m 6  hhọọc sinh). c sinh). ­ Kếết thúc v ­ K t thúc vấấn đ n đềề: T : Tậập trung theo l p trung theo lớớp. p. ­ Hướ ­ H ng dẫẫn t ướng d n tựự h  họọc: T c: Tậập trung theo l p trung theo lớớp. p.
 6. KÍNH CHÀO  QUÝ THẦY CÔ  VỀ DỰ GIỜ LỚP KTCBMA 2017
 7. BÀI 5.4 BÀI 5.4 TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN
 8. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN ­ ­  NNắắm  m  đđượ ược c  cách  chuẩẩn  cách  chu n  bbịị   nguyên  nguyên  liliệệu,  u,  cách  cách ch chếế  bi biếến  n và  và trình  trình bày  bày món  TRỨ món “ “ TR ỨNG  NG  HHẤẤP VÂN” P VÂN”;; Thựực c  hi ­ ­  Th hiệện  n  đđượ ược c  món  “TRỨ món  “TR NG  HHẤẤP  ỨNG  P  MỤC TIÊU VÂN”  VÂN” theo  theo đúng  đúng quy  trình, đđảảm  quy trình,  m bbảảo  o yêu  yêu   BÀI HỌC ccầầu kĩ thu u kĩ thuậật, trình bày đ t, trình bày đẹẹp, h p, hấấp d p dẫẫn và đ n và đảảm  m  bbảảo th o thờời gian; i gian; ­ ­ Phát  huy đđượ Phát huy  ược c tính  tích ccựực,  tính tích  c, ttựự  giác,  chủủ   giác, ch đđộộng sáng t ng sáng tạạo, h o, hợợp tác, đ p tác, đảảm b m bảảo v o vệệ sinh và   sinh và  an toàn trong lao độộng. an toàn trong lao đ ng.
 9. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN - Kỹ năng 1: Chế biến + Tiểu kỹ năng 1: Phết các lớp nguyên liệu + Tiểu kỹ năng 2: Cuốn và gói sản phẩm - Kỹ năng 2: Hấp và trình bày món ăn
 10. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN
 11. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN Em hãy nhắc lại  * Kỹ năng 1: Chế biến phương pháp      ­ Tiểu kỹ năng 1: Phết các lớp  tráng trứng  nguyên liệu mỏng? I. Lý thuyết liên quan: Khi chế biến những thực phẩm  ở thể quánh mượt (đặc sệt) để  - Bước 1: Đặt  nguyên liệu không bị dính tay các  em sử dụng phương pháp gì? trứng  tráng  mỏng  lên  đĩa  hoặc  thớt,  phết  giò  sống  lên trứng
 12. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN Bước  2.  Xếp  mộc  nhĩ  kín  lớp  giò  sống  vừa  phết
 13. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN ­ Bước 3. Phết giò sống lên lớp mộc nhĩ vừa  xếp
 14. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN II. Trình tự thực hiện III. Thực hành: ­ Bước 1. Đặt trứng lên đĩa, phết giò sống lên  kín trứng ­ Bước 2. Xếp mộc nhĩ kín giò sống ­ Bước 3. Phết giò sống kín mộc nhĩ
 15. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN ­  Tiểu  kỹ  năng  2:  Cuốn  và  gói  nguyên  liệu I. Lý thuyết liên quan: + Bước 1. Đặt lạp xưởng ở phía đầu cuốn trứng Em hãy nhắc lại cách chế biến lạp xưởng?
 16. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN ­  Bước  2.  Cuộn  trứng:  Dùng  tay  cuộn  tròn  nguyên  liệu lại, khi cuộn chú ý cuộn chặt tay để nguyên liệu  kết dính  ­ Bước 3. Gói nguyên liệu: Đặt 2 mảnh lá chuối (sớ  ngang  ở  dưới,  sớ  dọc  ở  trên),  đặt  nguyên  liệu  lên  trên, cuộn tròn lại, cột 2 đầu và thân cuốn trứng II/ Trình tự thực hành: ­ Bước 1: Đặt lạp xưởng đầu cuốn trứng ­ Bước 2: Cuộn trứng ­ Bước 3: Gói nguyên liệu
 17. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN III. Thực hành
 18. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN + Tiểu kỹ năng 2: Hấp và trình bày   I/ Lý thuyết liên quan  - Bước 1. Hấp:  Nước sôi, cho sản phẩm vào nồi  hấp, hấp 20 phút bánh chín.     - Bước 2. Cắt  thành  phẩm:    Cuốn  trứng  chín,  cắt  bỏ dây, lột vỏ chuối, cắt dày 1 cm.  Hãy nhắc lại các    - Bước 3. Trình  bày  phương pháp  món  ăn:  Cho  nguyên  trang trí món ăn  liệu  lên  đĩa,  xếp  vật  mà các em đã học? liệu  trang  trí  theo  phương pháp phù hợp
 19. BÀI 5.4: BÀI 5.4: TR TRỨỨNG H NG HẤẤP VÂN P VÂN   II. Trình tự thực hiện: ­ Bước 1. Hấp sản phẩm ­ Bước 2. Cắt thành phẩm ­ Bước 3. Trình bày III. Thực hành ­ Bước 1. Hấp sản phẩm ­ Bước 2. Cắt thành phẩm ­ Bước 3. Trình bày
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản