intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nghề - TS. Vũ Xuân Hùng

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

174
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nghề do TS. Vũ Xuân Hùng thực hiện. Nội dung bài giảng trình bày về vai trò, tác động của ICT; ứng dụng ICT; giải pháp ứng dụng ICT và một số ứng dụng ICT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nghề - TS. Vũ Xuân Hùng

 1. 7/11/2014 trong ®µo t¹o nghÒ Người thực hiện: TS. Vũ Xuân Hùng TCDN TCDN Contents 1 Vai trò, tác động của ICT 2 Ứng dụng ICT 3 Giải pháp ứng dụng ICT 4 Một số ứng dụng ICT 1
 2. 7/11/2014 TCDN 1. Vai trò, tác động của ICT  Vai trò đối với sự phát triển xã hội TCDN 1. Vai trò, tác động của ICT  Vai trò đối với sự phát triển xã hội  Toàn cầu hóa  Đẩy mạnh sự phát triển của các ngành khoa học, công nghệ, KT;  Phổ biến, ứng dụng nhanh các phát mình, sáng chế;  Nâng cao năng suất lao động  Nâng cao hiệu quả quản lý;  Cơ cấu nghề nghiệp thay đổi;  Tăng cường các mối quan hệ giao tiếp, trao đổi văn hóa;  Thúc đẩy dân chủ hóa xã hội 2
 3. 7/11/2014 TCDN 1. Vai trò, tác động của ICT  Tác động tới giáo dục – Mô hình Truyền thống Thông tin Tri thức Trung tâm Vai trò HS Thụ động Chủ động Thích nghi Công nghệ TCDN 1. Vai trò, tác động của ICT  Tác động tới giáo dục – Chất lượng 3
 4. 7/11/2014 TCDN 1. Vai trò, tác động của ICT  Tác động tới giáo dục – Hình thức Học từ xa Học trực tuyến Tự học có HD TCDN 1. Vai trò, tác động của ICT  Tác động tới giáo dục – Quản lý 4
 5. 7/11/2014 TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Mô hình nhà trường thông minh TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Mô hình nhà trường thông minh 5
 6. 7/11/2014 TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Mô hình nhà trường thông minh  Thành phần TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Mô hình nhà trường thông minh  Đặc điểm • Việc đào tạo dựa trên ICI (mạng và chương trình ứng dụng); • Giáo viên, học sinh có hiểu biết chắc chắn về ICT; • Học liệu dạy học là tài liệu điện tử; • Hiệu quả học tập cao; • Việc quản lý trường học theo phương thức điện tử • Tạo ra hệ thống khuyến khích; • Nâng cao năng lực giao tiếp, quan hệ; 6
 7. 7/11/2014 TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Một số thông tin về ứng dụng ICT ở Việt Nam  Xếp hạng ứng dụng ICT của Việt Nam TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Một số thông tin về ứng dụng ICT ở Việt Nam  Xếp hạng công nghiệp ICT của Việt Nam 7
 8. 7/11/2014 TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Một số thông tin về ứng dụng ICT ở Việt Nam  Top 10 quốc gia sử dụng Internet ở Châu Á TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Một số thông tin về ứng dụng ICT ở Việt Nam  Nguồn nhân lực ICT của Việt Nam 8
 9. 7/11/2014 TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Ứng dụng ICT trong dạy học  Soạn giáo án;  Thực hiện bài giảng  Khai thác dữ liệu  Đánh giá dạy học;  Các phần mềm dạy học: TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Ứng dụng ICT trong dạy học  Mô phỏng 9
 10. 7/11/2014 TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Ứng dụng ICT trong dạy học  Các phần mềm dạy học: • MS Office, OpenOffice (soạn văn bản giáo trình), MathCAD, Cabri, Sketpach (Toán), MultiSIM (Điện) Working Model (Vật Lý), GIF Movie Gear, Windows Movie Maker (làm phim),… • Tạo bài giảng điện tử bằng Lecture Maker • Crocodille Clips (tạo thí nghiệm mô phỏng). Microsoft Producer (chèn audio, video) vào Point. • eXe (Mã nguồn mở): làm bài giảng điện tử offline, kết xuất ra dưới dạng các trang Web hoặc một gói tuân theo chuẩn SCORM. TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Ứng dụng ICT trong dạy học  Các phần mềm dạy học: • Claroline: Ứng dụng Web cho phép tạo hoặc quản lý các khóa học • Hot Potatoes, Easy Test Maker, Castle Toolkit dùng cho trắc nghiệm, kiểm tra, đánh giá; • FreeMind, InfoRapid KnowledgeMap, Mind Management...: phần mềm kích thích, định hướng tư duy 10
 11. 7/11/2014 TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Ứng dụng ICT trong quản lý  Quản lý nhà trường • Truyền hình, hội nghị, để liên kết các trường cho các mục đích quản lý và thực hiện chính sách của cơ quan QL;  Quản lý người học, GV, cán bộ CNV • Quản lý, duy trì hồ sơ của học sinh, GV và cán bộ CNV; hoạt động HS, GV, cán bộ CNV.  Quản lý tài nguyên • Liên kết các cơ sở dữ liệu của trường với trung tâm cơ sở dữ liệu để điều chỉnh và tổ chức tài nguyên phục vụ cho đào tạo TCDN 2. Ứng dụng ICT trong đào tạo nghề  Ứng dụng ICT trong quản lý  Quản lý tài chính • Thực hiện thu, chi, quản lý ngân sách qua các chương trình máy tính;  Quản lý hành chính • Tổ chức, lập kế hoạch, thực hiện bảo dưỡng, lưu trữ vật tư, hàng hóa;  Quản lý an ninh, an toàn • Bảo đảm an ninh cho CSDL; cho cơ sở vật chất, thiết bị của trường 11
 12. 7/11/2014 TCDN 3. Giái pháp ứng dụng ICT  Xây dựng đơn vị chuyên trách về ICT;  Xây dựng KHĐT nhân lực ICT, ứng dụng ICT;  Kết nối mạng Internet băng thông rộng  Kết nối Internet qua sóng di động 3G, tốc độ cao;  Kết nối bằng cáp quang FTTH (32Mbps, 50Mbps)  Tập huấn, bồi dưỡng ICT cho GV, CBQL  Triển khai thư điện tử và trang tin điện tử  Giao dịch văn bản điện tử  Tổ chức giao ban, hội thảo từ xa (nếu có) TCDN 3. Giái pháp ứng dụng ICT  Khai thác sử dụng, dạy học bằng mã nguồn mở  Sử dụng bộ phần mềm văn phòng MS Office  Các hệ điều hành Windows hoặc trên nền Linux;  Trình duyệt web Google Chrome, Firefox;  Bộ gõ tiếng Việt unikey phiên bản 4.0 trở lên;  Sử dụng phần mềm Greenstone trong quản lý thư viện số;  Phần mềm Moodle quản lý e-Learning;  Phần mềm quản lý mạng lớp học Mythware, i-Talc của Intel. 12
 13. 7/11/2014 TCDN 3. Giái pháp ứng dụng ICT  Ứng dụng công nghệ giáo dục và e-learning  Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning;  Tạo thư viện học liệu mở; thư viện điện tử  Tổ chức các diễn đàn, blog trên mạng để giảng viên, người học thảo luận bài học;  Khai thác sử dụng phần mềm hệ thống quản trị dạy học điện tử e-Learning (LMS: Learning Management System) bằng mã nguồn mở Moodle;  Thông báo trên website của trường và qua e-mail kết quả học tập, rèn luyện của người học; TCDN 3. Giái pháp ứng dụng ICT  Tăng cường đầu tư hạ tầng ICT  Nghiên cứu triển khai mô hình máy tính nhân bản;  Đầu tư hệ thống mạng, máy tính, máy chiếu; bảng thông minh cho các phòng học; thực hành; in công cộng  Tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống máy tính thực hành và hệ thống máy tính, thiết bị điện tử; 13
 14. 7/11/2014 TCDN 4. Giới thiệu một số ứng dụng ICT  Trang thông tin điện tử (Website)  Tin tức, hoạt động của trường;  Tin, hoạt động nội bộ (chỉ đạo, điều hành);  Hệ thống cơ sở dữ liệu • Dạy học (kế hoạch học tập, kết quả, chương trình) • Thư viện điện tử • Kết quả đào tạo TCDN 4. Giới thiệu một số ứng dụng ICT  Website 14
 15. 7/11/2014 TCDN 4. Giới thiệu một số ứng dụng ICT  Website TCDN 4. Giới thiệu một số ứng dụng ICT  Website – Cơ sở dữ liệu 15
 16. 7/11/2014 TCDN 4. Giới thiệu một số ứng dụng ICT  Website – Cơ sở dữ liệu TCDN 4. Giới thiệu một số ứng dụng ICT  Một số phần mềm quản lý 16
 17. 7/11/2014 TCDN 4. Giới thiệu một số ứng dụng ICT  Các ứng dụng của Google  Gmail  Google search  Google Calendar  Google Document  Google Form TCDN 4. Giới thiệu một số ứng dụng ICT  Phần mềm MS. Project 17
 18. 7/11/2014 Người thực hiện: TS. Vũ Xuân Hùng TCDN 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2