intTypePromotion=1

Bài giảng Vai trò của Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát đầu tư xây dựng cơ bản ở thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
76
lượt xem
6
download

Bài giảng Vai trò của Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát đầu tư xây dựng cơ bản ở thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vai trò của Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát đầu tư xây dựng cơ bản ở thành phố Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, giám sát của Hội đồng nhân dân TPHCM theo Luật Tổ chức HĐND và UBND sửa đổi năm 2003, một số kinh nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vai trò của Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát đầu tư xây dựng cơ bản ở thành phố Hồ Chí Minh

VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN<br /> DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM<br /> SÁT<br /> ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN<br /> Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> THS. HUỲNH THÀNH LẬP<br /> PHÓ CT HĐND TP.HCM<br /> PHÓ ĐOÀN ĐBQH TP.HCM<br /> <br /> NỘI DUNG CHÍNH<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> Về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân,<br /> Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành<br /> phố Hồ Chí Minh theo Luật tổ chức HĐND và<br /> UBND sửa đổi năm 2003,<br /> Một số kinh nghiệm.<br /> <br /> VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND<br />  Đặt vấn đề<br /> -HP đã quy định HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa<br /> phương và UBND do HĐND bầu ra là cơ quan chấp hành của<br /> Hội đồng nhân dân<br /> =>trong thực tiễn HĐND chưa thật sự có đủ khả năng để giám sát<br /> các hoạt động của UBND<br /> =>mối quan hệ giữa 2 cơ quan chưa thể hiện đúng tính chất quan<br /> hệ giữa cơ quan quyền lực và cơ quan chấp hành<br /> =>Nhiều nơi hoạt động của HĐND còn mang tính hình thức, hoạt<br /> động GS đôi lúc chỉ là hoạt động tìm hiểu, làm rõ nội dung hoạt<br /> động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND<br /> <br /> VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND (TT)<br /> <br /> <br /> Giám sát là gì ?<br /> <br /> Là quá trình cơ quan được quyền GS theo dõi, xem xét,<br /> đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự<br /> Giám sát.<br />  GS là 1 trong những chức năng quan trọng của HĐND -><br /> Chương III Luật tổ chức HĐND và UBND quy định hoạt<br /> động GS của HĐND, TT HĐND, các Ban của HĐND và ĐB<br /> HĐND<br /> =>Để nâng cao hiệu quả GS của HĐND, Luật quy định rõ<br /> thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong hoạt động GS<br /> <br /> <br /> VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND (TT)<br /> <br /> <br /> Các hình thức GS của HĐND<br /> <br /> -Xem xét báo cáo<br /> -Xem xét việc trả lời chất vấn<br /> -Xem xét văn bản quy phạm pháp luật<br /> -Thành lập Đoàn GS<br /> -Bỏ phiếu tín nhiệm<br /> *Các điều khoản quy định, trình tự cho từng hình thức GS<br /> Đ.60, Đ.61, Đ.63, Đ.65 … => tất cả được quy định rõ trong Luật<br /> nhưng thực tiễn trong hoạt động GS cũng còn nhiều khó khăn và<br /> thách thức … đòi hỏi sự kiên quyết làm đúng như luật định …<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2