intTypePromotion=1

Bài giảng về LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ - Chuyên đề: Quản lý dự án Xây dựng

Chia sẻ: Fcxcz Czczc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
166
lượt xem
35
download

Bài giảng về LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ - Chuyên đề: Quản lý dự án Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Có dự án như tuyến đường Hà Đông – Ba La (Hà Tây) khởi động suốt từ thời bộ trưởng (bộ GTVT) Đồng Sĩ Nguyên (trải qua bốn đời bộ trưởng) đến nay vẫn chưa xong… Chỗ này cũng là lãng phí, thất thoát… (Phát biểu của thứ trưởng bộ GTVT Ngô Thịnh tại hội nghị GTVT hôm 05.01.2005 – Báo TT, 06.01.2005) .LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ     1. Giới thiệu 2. Hoạch định dự án 3. Lập tiến độ dự án:  Nguyên tắc chung  Các loại tiến độ: tiến độ ngang, tiến độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ - Chuyên đề: Quản lý dự án Xây dựng

 1. LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ Project Planning & Scheduling Chuyên đề: Quản lý dự án Xây dựng Đỗ Thị Xuân Lan Tháng 3 - 2005
 2. LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ  1. Giới thiệu  2. Hoạch định dự án  3. Lập tiến độ dự án:  Nguyên tắc chung  Các loại tiến độ: tiến độ ngang, tiến độ ma trận, tiến độ mạng  3. Cơ cấu phân chia công việc (WBS)  Định nghĩa  Lập sơ đồ mạng từ cơ cấu phân chia công việc  Hệ thống mã hoá
 3. THEO DÒNG THỜI SỰ  “Có dự án như tuyến đường Hà Đông – Ba La (Hà Tây) khởi động suốt từ thời bộ trưởng (bộ GTVT) Đồng Sĩ Nguyên (trải qua bốn đời bộ trưởng) đến nay vẫn chưa xong… Chỗ này cũng là lãng phí, thất thoát… (Phát biểu của thứ trưởng bộ GTVT Ngô Thịnh tại hội nghị GTVT hôm 05.01.2005 – Báo TT, 06.01.2005)
 4.  Sáng nay tôi vừa nhận được bức thư của người dân kêu ca việc các công trình xây dựng của thành phố rất bết bát chưa khắc phục được tình trạng chậm tiến độ, yếu kém về chất lượng… Nhưng tại sao không khắc phục được (Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đua đặt vấn đề tại hội nghị chấn chỉnh và tăng cường chất lượng hồ sơ khảo sát, thiêt kế và dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố hôm 08.04.2004 – Báo TT, 08.04.2004)
 5.  “Theo bộ Xây dựng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ các dự án xi măng, trong đó nguyên nhân chính là do việc bồi thường đất đai, quản lý dự án kém…” (Tất cả 10 dự án xi măng đều chậm tiến độ, www.ashui.com, ngày 11.11.2004)
 6. GIỚI THIỆU Lợi ích của việc lập kế hoạch và tiến độ (1)  Dự án hoàn thành đúng hạn  Các công việc không bị gián đoạn / chậm trễ  Giảm thiểu các công việc phải làm lại  Hạn chế nhầm lẫn và sai lầm  Tăng mức độ hiểu biết của mọi người về tình trạng của dự án  Báo cáo tiến trình dự án có ý nghĩa và đúng hạn  Có thể điều khiển dự án thay vì bị dự án điều khiển
 7. GIỚI THIỆU Lợi ích của việc lập kế hoạch và tiến độ (2)  Có thể điều khiển dự án thay vì bị dự án điều khiển  Biết được thời gian thực hiện các phần việc chính của dự án  Biết được cách thức phân phối chi phí của dự án  Xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi của mọi người  Biết rõ ai làm? làm gì? khi nào? và chi phí bao nhiêu  Hợp nhất các công việc để đảm bảo chất lượng dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư
 8. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN Quá trình xem xét ban đầu của chủ nhiệm dự án  Tập trung các tài liệu liên quan đã có (báo cáo nghiên cứu khả thi, hợp đồng với chủ đầu tư) => xác định rõ được quy mô công việc, đảm bảo kinh phí được duyệt và tiến độ thể hiện được đầy đủ các mốc thời gian quan trọng  Xác định các thông tin cần thiết cho các hoạt động của dự án: trả lời các câu hỏi liên quan đến quy mô, chi phí và thời gian thực hiện dự án
 9. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN Các câu hỏi liên quan đến quy mô, chi phí và thời gian  Quy mô: Thiếu những yêu cầu gì? Có hợp lý không? Cách làm tốt nhất là gì? Cần bổ sung những thông tin nào? Cần chuyên môn gì? Cách thức thi công dự án? Chất lượng mà chủ đầu tư yêu cầu? Áp dụng tiêu chuẩn và quy định nào?  Kinh phí: Kinh phí dự trù có hợp lý không? Dự toán được lập như thế nào? Ai tính dự toán? Khi nào dự toán được lập? Có phần nào trong dự toán phải kiểm tra lại? Có phải dự toán đã được hiệu chỉnh theo thời gian và địa phương?  Tiến độ: Tiến độ có hợp lý không? Tiến độ đã được lập như thế nào? Tiến độ được lập khi nào? Ai lập tiến độ? Ngày hoàn thành dự án đã xác định chưa? Có quy định những khoản thưởng và phạt nào không?
 10. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN Cách thức thực hiện  Chủ nhiệm dự án lập kế hoạch thực hiện dự án bằng cách thu thập các thông tin từ các thành viên thực hiện dự án thông qua bản thiết kế phương án thực hiện công việc cụ thể (Work Package) gồm có ba phần: quy mô, chi phí và thời gian thực hiện công việc  Chi phí ước tính của dự án bằng chi phí cộng dồn từ tất cả các bản phương án thực hiện công việc cụ thể  Tiến độ tổng quát của dự án là tiến độ hợp nhất từ tất cả các bản phương án thực hiện công việc cụ thể
 11. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN Các phần của một kế hoạch thực hiện dự án (1)  Dữ liệu chung: tên và mã số dự án, mục tiêu và quy mô của dự án, sơ đồ cơ cấu phân công tổ chức của dự án  Công việc:  Danh mục chi tiết liệt kê các công việc  Phân nhóm các công việc  Các công việc cụ thể (Work packages)  Tiến độ  Trình tự và mối quan hệ giữa các công việc  Thời gian dự kiến thực hiện công việc  Ngày khởi công và hoàn thành các công việc
 12. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN Các phần của một kế hoạch thực hiện dự án (2)  Chi phí  Số giờ công và chi phí nhân công thực hiện từng công việc  Những chi phí khác dự trù cho mỗi công việc  Phương thức thanh toán và khoản tiền thanh toán hàng tháng  Đo lường tiến trình thực hiện
 13. LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Những nguyên tắc của việc lập kế hoạch và tiến độ  Bắt đầu lập kế hoạch trước khi bắt đầu công việc  Hãy để những thành viên dự án tham gia vào quá trình lập kế hoạch và tiến độ  Chú trọng các mặt của dự án: quy mô, chi phí, thời gian và chất lượng  Dự trù thời gian cho những thay đổi, xét duyệt và phê chuẩn  Phải hiểu rằng tiến đôï là kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ sẽ không bao giờ đúng chính xác  Kế hoạch cần đơn giản, loại bỏ những chi tiết không phù hợp  Phổ biến kế hoạch tới các bên tham gia dự án, nếu không thì kế hoạch sẽ trở nên vô dụng
 14. LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Trách nhiệm của các bên  Chủ đầu tư: xác định ngày hoàn thành dự án, xác định mức độ ưu tiên của các công việc  Đơn vị thiết kế: lập tiến đôï thiết kế phù hợp với tiến độ của bên chủ đầu tư có xét đến mức độ ưu tiên của công việc  Nhà thầu thi công: lập tiến độ cho tất cả công tác thi công theo yêu cầu của hợp đồng bao gồm cả công tác cung ứng và vận chuyển vật tư (có xét đến mối quan hệ qua lại giữa các thầu phụ và phối hợp sử dụng nhân công, máy thi công)
 15. LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Những việc cần làm Giai đoạn hình thành dự án  Có sự ủng hộ của đội ngũ thực hiện dự án  Xác định thời hạn cập nhật, phản hồi, mức độâ chi tiết  Xác định mức độ áp dụng máy tính  Xác định quy mô công việc
 16. LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Những việc cần làm Giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án  Thiết lập cơ cấu phân công tổ chức (OBS)  Liên kết cơ cấu phân công tổ chức OBS với cơ cấu phân chia công việc WBS  Xây dựng hệ thống mã hoá  Xác định các công viêc cụ thể  Lập tiến độ  Phân bổ tài nguyên, xác định thời gian chờ đợi cần thiết cho việc cung ứng vật tư và thiết bị
 17. LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Những việc cần làm Giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế  So sánh tiến độ dự án tổng thể với tiến độ của các bên  Thiết lập hệ thống theo dõi dựa trên tiến độ được duyệt  Rà soát lại thời gian và chi phí dự trù  Quan tâm đến yêu cầu cung ứng
 18. LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Những việc cần làm Giai đoạn thi công  So sánh tiến độ dự án tổng thể với tiến độ của các bên  Thiết lập hệ thống theo dõi dựa trên tiến độ được duyệt  Theo dõi tài nguyên phân phối để xác định mức độ đáp ứng tài nguyên có phù hợp với quy mô công việc và chi phí ước tính  Thiết lập thủ tục xử lý các thay đổi  Thiết lập tiêu chí đánh giá công việc  Xem lại kích cỡ tổ đội và yêu cầu nhân lực  Thiết lập hệ thống nhận biết tình hình vượt chi phí và chậm tiến độ  Thiết lập luồng trao đổi thông tin giữa bộ phận lập dự toán, tiến độ, cung ứng và giám sát
 19. LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Cơ sở để lập kế hoạch và tiến độ  Khả năng đáp ứng thiết bị thi công  Điều kiện công trường và kho bãi  Thời gian thi công và thời tiết  Các cản trở ảnh hưởng đến công việc có thể xảy ra  Tình hình vật tư hiện có và xu hướng thị trường  Nhân lực sẵn có và năng suất lao động trong thi công  Yêu cầu và các dạng công trình tạm  Quy định và điều luật áp dụng
 20. LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Các loại tiến độ  Phụ thuộc vào kích thước của dự án  Mức độ phức tạp của dự án  Thời gian hoàn thành dự án  Tiến độ ngang  Tiến độ ma trận  Tiến độ mạng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản