intTypePromotion=3

Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 3 - GV. Lê Hoài Nhân

Chia sẻ: Lâm Chí Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:244

0
203
lượt xem
77
download

Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 3 - GV. Lê Hoài Nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Tích phân bội thuộc bài giảng Vi tích phân A2. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tích phân hai lớp, tích phân ba lớp, ứng dụng của tích phân bội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong chương này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 3 - GV. Lê Hoài Nhân

TÍCH PHÂN BỘI<br /> TÍCH PHÂN BỘI CBGD. Lê Hoài Nhân Tích phân hai lớp<br /> Định nghĩa Cách tính tổng quát Đổi biến tổng quát Tích phân trong tọa độ cực<br /> <br /> TÍCH PHÂN BỘI<br /> CBGD. Lê Hoài Nhân<br /> <br /> Tích phân ba lớp<br /> Định nghĩa Cách tính tổng quát Đổi biến tổng quát Tích phân trong tọa độ trụ Tích phân trong tọa độ cầu<br /> <br /> Ngày 25 tháng 5 năm 2012<br /> <br /> Ứng dụng của tích phân bội<br /> Ứng dụng hình học Ứng dụng vật lý<br /> <br /> TÍCH PHÂN BỘI<br /> TÍCH PHÂN BỘI CBGD. Lê Hoài Nhân Tích phân hai lớp<br /> Định nghĩa Cách tính tổng quát Đổi biến tổng quát Tích phân trong tọa độ cực<br /> <br /> 1 Tích phân hai lớp<br /> <br /> Định nghĩa Cách tính tổng quát Đổi biến tổng quát Tích phân trong tọa độ cực<br /> 2 Tích phân ba lớp<br /> <br /> Tích phân ba lớp<br /> Định nghĩa Cách tính tổng quát Đổi biến tổng quát Tích phân trong tọa độ trụ Tích phân trong tọa độ cầu<br /> <br /> Định nghĩa Cách tính tổng quát Đổi biến tổng quát Tích phân trong tọa độ trụ Tích phân trong tọa độ cầu<br /> 3 Ứng dụng của tích phân bội<br /> <br /> Ứng dụng của tích phân bội<br /> Ứng dụng hình học Ứng dụng vật lý<br /> <br /> Ứng dụng hình học Ứng dụng vật lý<br /> <br /> Định nghĩa<br /> TÍCH PHÂN BỘI CBGD. Lê Hoài Nhân Tích phân hai lớp<br /> Định nghĩa Cách tính tổng quát Đổi biến tổng quát Tích phân trong tọa độ cực<br /> <br /> Tích phân ba lớp<br /> Định nghĩa Cách tính tổng quát Đổi biến tổng quát Tích phân trong tọa độ trụ Tích phân trong tọa độ cầu<br /> <br /> Ứng dụng của tích phân bội<br /> Ứng dụng hình học Ứng dụng vật lý<br /> <br /> Định nghĩa<br /> TÍCH PHÂN BỘI CBGD. Lê Hoài Nhân Tích phân hai lớp<br /> Định nghĩa Cách tính tổng quát Đổi biến tổng quát Tích phân trong tọa độ cực<br /> <br /> Tích phân ba lớp<br /> Định nghĩa Cách tính tổng quát Đổi biến tổng quát Tích phân trong tọa độ trụ Tích phân trong tọa độ cầu<br /> <br /> Cho hàm số z = f (x, y ) xác định trên miền D.<br /> <br /> Ứng dụng của tích phân bội<br /> Ứng dụng hình học Ứng dụng vật lý<br /> <br /> Định nghĩa<br /> TÍCH PHÂN BỘI CBGD. Lê Hoài Nhân Tích phân hai lớp<br /> Định nghĩa Cách tính tổng quát Đổi biến tổng quát Tích phân trong tọa độ cực<br /> <br /> Tích phân ba lớp<br /> Định nghĩa Cách tính tổng quát Đổi biến tổng quát Tích phân trong tọa độ trụ Tích phân trong tọa độ cầu<br /> <br /> Phân hoạch miền D thành n miền con, diện tích của mỗi miền con là ∆Si với i = 1, 2, ..., n.<br /> <br /> Ứng dụng của tích phân bội<br /> Ứng dụng hình học Ứng dụng vật lý<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản