intTypePromotion=1

Bài giảng Xử lý nước thải: Chương 6

Chia sẻ: Cuong Quoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
197
lượt xem
51
download

Bài giảng Xử lý nước thải: Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xử lý nước thải - Chương 6: Song chắn rác và lưới lọc trình bày mục đích, phân loại, cấu tạo của song chắn rác; lưới lọc rác, thiết bị nghiền rác, thu gom rác, tính toán song chắn rác và lưới lọc rác. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý nước thải: Chương 6

 1. Friday, 24 December, 2010 NỘI DUNG 1 Mục đích 2 Phân lọai 3 Cấu tạo song chắn rác 4 Tính tóan song chắn rác TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 2 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 MỤC ĐÍCH MỤC ĐÍCH SONG CHẮN RÁC Loại bỏ cặn Bảo vệ bơm, thô: nhánh đường ống, cây, gỗ, cánh nhựa, giấy, khuấy,… rể cây, giẻ rách,… TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 4 SONG CHẮN RÁC
 2. Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 PHÂN LỌAI PHÂN LOẠI Loaïi chaén raùc Kích Hình P. pháp Bề mặt thước dạng làm sạch lưới chắn Thoâ Mòn Löôùi quay SCR coá ñònh Coá ñònh • thô, • song • thủ công •cố định SCR di ñoäng ñai • trung chắn • cơ khí •di động Ñóa bình, • lưới • phun Di ñoäng • mịn chắn nước áp lực Troáng quay TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 5 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 6 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 CẤU TẠO Gồm các thanh chắn rác bằng thép không gỉ, cố định trên khung thép, được đặt trên mương dẫn. Khỏang cách giữa các thanh gọi là khe hở. Tiết diện thanh có thể hình: – Tròn d = 8 – 10mm – Chữ nhật s × b = 10 × 10 và 8 × 60 mm – Bầu dục TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 7 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 8 SONG CHẮN RÁC
 3. Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 SONG CHẮN RÁC THÔ BỐ TRÍ SONG CHẮN RÁC Đặt nghiêng 1 góc 450, 900, 600 so với mặt Bảo vệ bơm và đường ống phẳng ngang. Gồm nhiều thanh song song Nếu lượng rác trên song chắn > 0,1m3/ngày Đặt trước bơm, bể lắng cát, lắng I thì rác được vớt và nghiền bằng cơ giới. Lượng rác giữ lại trên song chắn rác phụ thuộc vào lọai nước thải, chiều rộng khe hở, phương pháp vớt,… TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 9 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 10 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 ĐẶC ĐIỂM CỦA RÁC SONG CHẮN RÁC LÀM SẠCH BẰNG CƠ KHÍ Độ ẩm khỏang 80% Trục truyền động Độ tro 7 – 8% Xích gạt rác Mương dẩn rác Trọng lượng thể tích 750 kg/m3, sau khi nghiền vụn có kích thước 1mm chiếm 54%, 1 – 8mm chiếm 46%. Tới bải chôn lấp Rác sau khi nghiền được đưa trở lại mương Rác đặt trước song chắn rác. Song chắn TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 11 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 12 SONG CHẮN RÁC
 4. Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 SONG CHẮN RÁC LÀM SẠCH BẰNG CƠ KHÍ SONG CHẮN RÁC LÀM SẠCH BẰNG THỦ CÔNG TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 13 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 14 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 SONG CHẮN RÁC LÀM SẠCH BẰNG THỦ CÔNG SONG CHẮN RÁC LÀM SẠCH BẰNG THỦ CÔNG Saøn coâng taùc maùng vaøo raêng cöa ngaên löôùi chaén Löôùi chaén raùc Löôùi chaén ra raùc Ra mieäng vaøo ñaàu ra Raùc, caën caën raùc, caën CHAÉN RAÙC NGHIEÂNG TÖÏ LAØM SAÏCH CHAÉN RAÙC NGHIEÂNG COÙ DOØNG CHAÛY NGÖÔÏC GIAÙ CHAÉN RAÙC THAÚNG ÑÖÙNG TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 15 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 16 SONG CHẮN RÁC
 5. Friday, 24 December, 2010 NHIỆM VỤ Sau khi qua lưới lọc, nếu đạt các chỉ tiêu khác thì có thể cho vào hồ chứa. Thu hồi các sản phẩm quý ở dạng không tan. TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 18 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 CẤU TẠO PHÂN LOẠI (1) Gồm tấm thép mỏng đục lỗ hoặc dây Lược thô: > 6mm thép đan với nhau. Lược trung bình: 1,5 – 6mm Chiều rộng mắc lưới không lớn hơn Lược nhỏ: 0,2 – 1,5mm (hiệu suất tương 5mm. đương bể lắng sơ cấp) Có thể đặt song chắn rác với khe hở Vi lọc: 0,001 – 0,3mm (sau xử lý thứ cấp) 30mm để chắn rác sơ bộ trước khi qua lưới lọc. Lưới lọc đặt trên các khung đỡ hình trụ hoặc đĩa tròn. TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 19 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 20 SONG CHẮN RÁC
 6. Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 PHÂN LỌAI (2) LƯỚI CHẮN RÁC CỐ ĐỊNH Lưới lọc phẳng là trụ. Tương tự song chắn rác Loại khô (làm sạch bằng bàn chải), ướt (làm Gồm tấm thép khoan lỗ: 1 – 25mm sạch bằng thủy lực) Thường đặt sau song chắn rác hoặc lượng rác không nhiều TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 21 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 22 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 LƯỚI CHẮN DI ĐỘNG LƯỚI CHẮN DI ĐỘNG (LƯỚI CHẮN DẢI/DÂY ĐAI) (LƯỚI CHẮN DẢI/DÂY ĐAI) Gồm tấm thép khoan lỗ, nhẹ nối với nhau thành dải lưới quay nhờ motor Rác tách ra khỏi lưới nhờ vòi phun nước cao áp đặt bên trong khung lưới. TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 23 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 24 SONG CHẮN RÁC
 7. Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 LƯỚI CHẮN DI ĐỘNG (LƯỚI ĐĨA) LƯỚI CHẮN DI ĐỘNG (LƯỚI CHẮN QUAY) Đĩa kim loại quay, Trống rỗng nhúng chìm một phần Chất rắn giữ bên trong trống, được tách khỏi lưới Thbò laáy raùc Cặn, rác được giữ lại nhờ dốc nghiêng trên lưới, được cào ra khỏi lưới khi lưới quay Làm sạch lưới bằng vòi phun nước Ñóa löôùi CR lên trên gặp thiết bị lấy Trống lưới Noùn khoan loã rác Truï ñôû Đường kính: 2 – 5mm Chiều quay Tốc độ: 0,05m/s Vào Ra OÅ bi ñôõ ñóa Rác Ra TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 25 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 26 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 LƯỚI CHẮN DI ĐỘNG LƯỚI CHẮN DI ĐỘNG (LƯỚI LỌC QUAY MỊN) (LƯỚI LỌC QUAY MỊN) Có thể thay thế bể lắng I để tiêt kiệm chi KT mắt lưới 15 - 64 µm, phí xây dựng (loại tảo trong cấp Voøi phun nước) Cặn được giữ trên lưới được rữa bằng Đường kính: 0.8 m to 3 vòi phun và đưa đến m. Screw conveyor hopper bể phân huỷ bùn Tốc độ quay 0.075 - vaøo Ra Khác với trống lưới 0.75 m/s chắn quay ở kích thước mắt lưới Làm sạch: Vòi phun nước áp lực TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 27 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 28 SONG CHẮN RÁC
 8. Friday, 24 December, 2010 MỤC ĐÍCH Nghiền rác cho vào dòng nước thải Cắt rác thành các mảnh có kích thước đồng nhất Ngăn cho rác không bám chặt lại Đặt trước bể lắng cát. TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 30 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 BỘ PHẬN THU GOM RÁC CẤU TẠO Mụcc tiêu: Mụ Đối trọng Gồm thanh chử U và Chắn rác trục quay gắn máy cắt Nghiền rác Trục quay và máy cắt chuyển động lên xuống Tbị cắt rác SCRác TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 31 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 32 SONG CHẮN RÁC
 9. Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 THIẾT BỊ NGHIỀN RÁC LƯỚI RÃNH CỐ ĐỊNH CÓ LƯỠI PHÂN LOẠI THIẾT BỊ NGHIỀN RÁC CẮT QUAY Trống khe chắn quay trục đứng gồm trống quay có khe rãnh Motor Lưới chắn bán nguyệt cố định gắn trên mương Lưới Rãnh cố định có lưỡi cắt quay dẩn chử nhật có lưỡi cắt quay Có hai trục thẳng đứng quay có gắn lưỡi cắt Adjusting screw Shart Lưới chắn hình côn, có trục gắn song song với dòng chảy Motor Oscillating Comminut cutter or Inlet DOWNSTREAM UPSTREAM Outlet Adjusting screw Screen Valved drain Base plate TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 33 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 34 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 THIẾT BỊ NGHIỀN RÁC + SONG CHẮN MÁY NGHIỀN RÁC Thuậ Thu ận lợi Bất lợi Rác được giữ lại trên Giảm đi các bước Bảo dưỡng thường xuyên dao trống quay và được cắt bên ngoài (thu cắt (trang bị tối thiểu hai dao) vụn bởi thanh và răng gom rác, chuyên cắt của trống quay Dễ tích tụ các rác nghiền (sợi chở) và các vấn vải, rau quả) → gây tắt nghẽn đề về chôn lấp/xử Cặn nhỏ lọt qua khe bơm và ống lý rác trống và có thể được Rác nghiền này tạo thành váng Thích hợp cho giữ lại ở song chắn nổi trong bể phân huỷ/bể kị khí TXL có cống suât (trường hợp SCR nối → gây trở ngại cho bể lọc sinh nhỏ e.g. các khu tiếp TBNR) học (nghẽn các lỗ của ống du lịch miền phân phối) → vì vậy chì chủ núi/biển. yếu sử dụng trong quá trình bùn hoạt tính. TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 35 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 36 SONG CHẮN RÁC
 10. Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 BỐ TRÍ THIẾT BỊ NGHIỀN Đặt song song với SCR SCR-TBNR(loại bỏ rác lớn bằng song chắn) Bar Screen Bar Screen TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 37 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 38 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 TÍNH SONG CHẮN RÁC Xác định kích thước buồng đặt song chắn; Song chắn; Tổn thất áp lực (độ giảm áp). TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 40 SONG CHẮN RÁC
 11. Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 CẤU TẠO SONG CHẮN RÁC CHIỀU DÀI BUỒNG ĐẶT Hs Chiều dài đọan mở rộng (chọn góc mở rộng của buồng đặt là 20o để tránh tạo thành dòng H1 H1 chảy rối kênh) Bs − Bk L1 = 2tg 20o Bs Bs: chiều rộng tổng cộng của song, m Bk Bk: chiều rộng mương dẫn tới và ra khỏi song chắn Ls Chiều dài đọan thu hẹp sau song chắn: L1 L2 L2 = 0,5l1 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 41 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 42 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 SỐ LƯỢNG KHE HỞ SONG CHẮN SỐ LƯỢNG KHE HỞ SONG CHẮN q Nếu tính đến hiện tượng thu hẹp dòng chảy n, = qua song chắn thì số lượng khe hở sẽ là: Vs × h1 × b q n= ×k Trong đó: Vs × h1 × b q: lưu lượng tối đa của nước thải, m3/s Trong đó: q: lưu lượng tối đa của nước thải, m3/s Vs: tốc độ nước chảy qua song chắn, m/s Vs: tốc độ nước chảy qua song chắn, m/s h1: độ sâu của nước ở song chắn, m h1: độ sâu của nước ở song chắn, m b: chiều rộng khe hở song chắn, m k: hệ số tính đến sự thu hẹp dòng chảy, k0 = 1,05 b: chiều rộng khe hở song chắn, m TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 43 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 44 SONG CHẮN RÁC
 12. Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 CHIỀU RỘNG SONG CHẮN CHIỀU RỘNG SONG CHẮN Bs = S (n – 1) + bn Để thuận lợi về mặt thuỷ lực: Trong đó: Bk = 2h Bs: chiều rộng buồng đặt song chắn, m S: chiều dày thanh chắn rác, m Trong đó: n: số lượng khe hở song chắn rác Bk: chiều rộng mương, m b: chiều rộng khe hở song chắn rác h: chiều sâu mương dẫn, m TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 45 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 46 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 LƯỢNG RÁC GiỮ LẠI TẠI SONG CHẮN RÁC (NƯỚC THẢI SINH HOẠT) TỔN THẤT ÁP LỰC (ĐỘ GIẢM ÁP) a× N W= ; m3 / d 365 ×1000 ν hs Trong đó: h1 a: lượng rác tính trên đầu người trong năm, V h1 l/người/năm (theo bảng) θ N: số người tính toán sử dụng hệ thống Khe hở song 16 20 25 30 40 50 70 90 100 120 chắn (mm) Độ giảm áp (m) của dòng chảy qua song Lượng rác giữ 6/5 5/ 3,5/3 3/2,5 2,5/1, 2 1,5 1,2 1,1 chắn rác có thể ước tính: lại (l/người/năm) 4 5 1  V 2 − v2  - Tử số là lượng rác giữ lại ở song chắn rác cơ giới hs = ×  - Mẫu số là lượng rác giữ lại ở song chắn rác thủ công 0,7  2 g  TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 47 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 48 SONG CHẮN RÁC
 13. Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 ĐỘ GIẢM ÁP HÌNH DẠNG SONG CHẮN – HỆ SỐ B ν qua khe hở khoảng: 0,3 – 1,0 m/s. Để tránh lắng cặn, nên duy trì tốc độ của nước ở đoạn kênh mở rộng trước song chắn không được nhỏ hơn 0,4m/s khi lưu lượng nhỏ nhất. Theo Kirschmer (1962), độ giảm áp H (m) được tính a b c d e như sau: Độ dày tối đa của Hình dạng thanh Hệ số B Góc nghiêng của song thanh chắn, m so với phương ngang Hình chữ nhật, cạnh vuông (a) 2,42 4 w 3 v2 Hình chữ nhật, đầu tròn ở thượng lưu (b) 1,83 H = B×  × × sin θ Hình chữ nhật, đầu tròn ở thượng lưu và hạ lưu (c) 1,67 b 2g Hệ số phụ thuộc hình Hình giọt nước 0,76 Khoảng cách hẹp nhất dạng thanh sử dụng giữa hai thanh chắn Hình tròn 1,79 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 49 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 50 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 VÍ DỤ 1 VÍ DỤ 2 Tính vận tốc nước sau song chắn rác, biết: Tính song chắn rác thô và độ giảm áp qua song chắn, cho biết: Vận tốc nước trước song chắn là 0,60m/s Lưu lượng qua tiết diện ướt: 0,631m3/s Độ giảm áp của dòng chảy qua song là 38mm Vận tốc tại điểm tiết diện ướt: 0,9m/s 1  V 2 − v2  GIẢI hs = ×  Vận tốc qua song lớn nhất : 0,6m/s 0, 7  2 g  Song đặt nghiêng so với phương ngang là: 1  V − ( 0, 6m / s )  2 2 0, 038m = ×  600 0, 7  2 × 9,81m / s 2  Chiều sâu lớp nước: 1,12m ⇒ V 2 = 0,882 ⇒ V = 0, 94m / s TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 51 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 52 SONG CHẮN RÁC
 14. Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 1 – KHOẢNG CÁCH VÀ KÍCH THƯỚC GIẢI THANH CHẮN 1. Tính khoảng cách và kích thước thanh chắn Tổng diện tích qua song 2. Xác định độ giảm áp A = 0,631m3/s : 0,90m/s = 0,70m2 Tính tổng chiều rộng song chắn w = A : d = 0,70m2 : 1,12m = 0,625m Khoảng cách khe hở chọn 25mm Số lượng khe n = 0,625m : 0,025m = 25 Dùng 24 thanh, mỗi thanh có chiều rộng là 10mm, chiều dày 50mm TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 53 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 54 SONG CHẮN RÁC Friday, 24 December, 2010 1 – KHOẢNG CÁCH VÀ KÍCH THƯỚC THANH CHẮN Chiều rộng buồng đặt song chắn rác: = 0,625m + 0,01m × 24 = 0,86m Tính chiều cao của thanh: = 1,12m : sin600 = 1,12m : 0,886 = 1,26m Chiều cao tính từ mặt nước chọn 0,6m. Như vậy chiều cao của thanh là 2m. Xác định hệ số hiệu quả, EC EC = 0,625m : 0,865m = 0,72 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 55 SONG CHẮN RÁC
 15. Friday, 24 December, 2010 Friday, 24 December, 2010 ĐỘ GIẢM ÁP CỦA DÒNG CHẢY, h (m) 1  Q  2 1 v 2 HOẠT ĐỘNG SONG CHẮN RÁC h=   = g C  2g  C × A  2   Trong đó v: vận tốc; m/s C: hệ số xả của lưới lọc (C = 0,6 đối với lưới sạch) g: gia tốc; m/s2 Q: Lưu lượng nước qua lưới A: diện tích ướt hữu hiệu của lưới lược rác TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 57 SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 58 SONG CHẮN RÁC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2