intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài kiểm tra điều kiện luật môi trường

Chia sẻ: Le Thanh Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

289
lượt xem
111
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Quan điểm của Anh(Chị) về quy định sau đây: “ Nghiêm cấm mọi hành vi nhập khẩu chất thải dưới mọi hình thức”? Câu 2: Công ty N có trụ sở tại tỉnh Q, ngành nghề kinh doanh của công ty này là khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản (trừ khoáng sản cấm) đã thực hiện các hành vi sau đây: - Không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. - Không thực hiện đúng nội dung trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. cụ thể là: không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài kiểm tra điều kiện luật môi trường

  1. BÀI KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN MÔN: LUẬT MÔI TRƯỜNG Họ và tên: Lê Thành Nam Lớp: K34-A2 Đề bài: Câu 1: Quan điểm của Anh(Chị) về quy định sau đây: “ Nghiêm cấm mọi hành vi nhập khẩu chất thải dưới mọi hình thức”? Câu 2: Công ty N có trụ sở tại tỉnh Q, ngành nghề kinh doanh của công ty này là khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản (trừ khoáng sản cấm) đã thực hiện các hành vi sau đây: Không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. - Không thực hiện đúng nội dung trong bản cam kết bảo vệ - môi trường đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. cụ thể là: không tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo đúng tần suất quy định trong năm 2009 – 2010 đối với dự án nhà máy nhiệt điện. a. Cơ quan nào có thẩm quyền xử phạt các vi phạm nêu trên? b. Công ty cổ phần N sẽ bị xử lý như thế nào? BÀI LÀM Câu 2: a. Theo nghị định của chính phủ số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì chủ tịch UBND tỉnh Q có thẩm quyền xử phạt công ty cổ phần N. b. Công ty cổ phần N sẽ bị xử phạt như sau: Với lỗi thứ nhất thì công ty cổ phần N bị phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng do hành vi 3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp chất gây ô nhiễm có chứa chất thải nguy hại vượt tiêu chuẩn cho phép.
  2. cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng do hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung đã ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường. buộc thực hiện đúng bản cam kết bảo vệ môi trường đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. a) Buộc thực hiện đúng Bản cam kết bảo vệ môi trường đã đăng ký đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung đã ghi trong Bản cam kết bảo vệ môi trường c. công NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 81/2006/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2006 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2