intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều kiện kinh doanh

Xem 1-0 trên 0 kết quả Điều kiện kinh doanh
 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm trang bị kiến thức nền tảng cho sinh viên các ngành Kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành Kế toán nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp tài khoản kế toán;...

  pdf51p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm trang bị kiến thức nền tảng cho sinh viên các ngành Kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành Kế toán nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu; phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức công tác hạch toán kế toán;...

  pdf52p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Lợi ích và rủi ro của các khách sạn và nhà hàng nhượng quyền trong điều kiện toàn cầu hóa đề cập một số lợi ích và rủi ro đối với các khách sạn, nhà hàng nhượng quyền, từ đó đề xuất một số ý kiến trao đổi về phát triển hình thức nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp; vận dụng được các thông tin kinh tế trong việc ra quyết định kinh doanh ngoài thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p hayatogokudera 18-07-2022 19 2   Download

 • Mục tiêu của giáo trình là giới thiệu cho sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về ngoại thương, về các phương thức giao dịch mua bán, về các điều kiện thương mại quốc tế, về thanh toán quốc tế, về các công việc chuẩn bị cho đàm phán và cách thức đàm phán với bạn hàng nước ngoài, về vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình dưới đây.

  pdf43p dongcoxanh25 12-07-2022 23 3   Download

 • Cấu trúc chung của giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương bao gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương thức giao dịch mua bán trên thị trường thế giới; Các điều kiện thương mại quốc tế; Thanh toán quốc tế; Chuẩn bị giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương, nội dung hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

  pdf102p dongcoxanh25 12-07-2022 15 3   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của sinh viên khối ngành Kinh tế, nhất là sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tài chính, đồng thời giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Kế toán quản trị để có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái quát kế toán quản trị; chi phí và các phương pháp xác định chi phí; phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận;...

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 8 2   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của sinh viên khối ngành Kinh tế, nhất là sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tài chính, đồng thời giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Kế toán quản trị để có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; thông tin của kế toán quản trị trong việc ra quyết định;...

  pdf136p ryomaechizen 01-07-2022 6 2   Download

 • Giáo trình "Kinh tế học vi mô I" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong thực tiễn kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: lý thuyết về hành vi của các doanh nghiệp; cấu trúc thị trường; thị trường các yếu tố sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf208p ryomaechizen 01-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị logistics kinh doanh" nhằm trang bị các kiến thức cơ bản nhất về xác định chiến lược, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống tại doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị ứng dụng linh hoạt các hoạt động này vào các điều kiện thị trường và môi trường kinh doanh nhiều thay đổi và biến động.

  pdf211p ryomaechizen 01-07-2022 15 3   Download

 • Giáo trình "Quản trị logistics kinh doanh" nhằm trang bị các kiến thức cơ bản nhất về xác định chiến lược, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống tại doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị ứng dụng linh hoạt các hoạt động này vào các điều kiện thị trường và môi trường kinh doanh nhiều thay đổi và biến động.

  pdf241p ryomaechizen 01-07-2022 15 2   Download

 • Giáo trình "Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên, học viên thuộc các chuyên ngành Kế toán - Tài chính, Tài chính - Ngân hàng thương mại, các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương, phần 1 trình bày những nội dung về: thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu; các phương tiện thanh toán quốc tế; các điều kiện thanh toán quốc tế; các phương thức thanh toán quốc tế;...

  pdf226p ryomaechizen 01-07-2022 10 0   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 Các chiến lược kinh doanh cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: phân tích cấu trúc kinh doanh; chiến lược tăng trưởng hội nhập; chiến lược hội nhập hàng ngang; chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p namkimcham10 04-07-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Quản lý trang trại: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về trang trại; cơ sở khoa học của quản trị trang trại; một số lý thuyết kinh tế và ứng dụng; kế hoạch sản xuất kinh doanh trang trại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p namkimcham10 04-07-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư - Chương 2: Các nguồn vốn đầu tư. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và bản chất của nguồn vốn đầu tư; các nguồn huy động vốn đầu tư; điều kiện huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 10 3   Download

 • Bài giảng Kinh doanh chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về Kinh doanh chứng khoán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và điều kiện kinh doanh chứng khoán; các chủ thể kinh doanh chứng khoán; các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p hidetoshidekisugi 15-06-2022 34 3   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh bất động sản - Chương 2: Những vấn đề pháp lý về kinh doanh bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: điều kiện kinh doanh bất động sản; phạm vi kinh doanh bất động sản; hợp đồng kinh doanh bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 16-06-2022 13 5   Download

 • Đề tài "Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội" đi sâu vào nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh nhằm một số mục tiêu sau: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội trên cả góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.

  pdf159p dongcoxanh25 27-06-2022 15 4   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 4: Quản trị rủi ro hối đoái của doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thảo luận về các kỹ thuật nhận dạng, phân tích cấu trúc và đánh giá rủi ro hối đoái; so sánh các quan điểm quản trị rủi ro hối đoái; đánh giá các kỹ thuật giảm thiểu tổn thất do rủi ro hối đoái thông qua việc điều chỉnh trong hoạt động kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 2   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là mẫu đơn đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp xây dựng gửi tới cơ quan có thẩm quyền về việc đề nghị muốn cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày thông tin chi tiết của tổ chức, ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động, danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều kiện kinh doanh
p_strCode=dieukienkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2