intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật tài nguyên nước

Xem 1-20 trên 1856 kết quả Luật tài nguyên nước
 • Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - Chương 1: Chức năng và vai trò của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tài nguyên và môi trường; sự cần thiết và vai trò của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 16-06-2022 3 3   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - Chương 4: Công cụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: công cụ kinh tế; công cụ pháp luật và chính sách; công cụ kỹ thuật; công cụ giáo dục và truyền thông môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 2   Download

 • Bài viết "Hệ thống phương pháp tiếp cận hiện đại bảo vệ tài nguyên môi trường ở vùng biển Việt Nam" hệ thống hóa các phương pháp tiếp cận bảo vệ tài nguyên môi trường biển trong nước và quốc tế ở vùng biển Việt Nam hiện có. Bên cạnh đó, bài viết này cũng đề cập đến các pháp luật liên quan, những bất cập tồn tại trong công tác quản lý tài nguyên biển và những đề xuất về mở rộng các khu bảo tồn biển Việt Nam.

  pdf5p thenthen19 04-06-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Biển đảo Việt Nam (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tài nguyên năng lượng và khoáng sản rắn ở vùng biển nước ta; Các dạng tài nguyên biển khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf64p vimarissamayer 02-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết này hướng đến tổng hợp và phân tích một số các nguyên tắc chính trong quản trị nước để cung cấp cơ sở lý luận cần thiết cho quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên nước của Việt Nam trong giai đoạn tới.

  pdf11p visherylsandberg 18-05-2022 13 1   Download

 • Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá mức độ quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó chọn lọc các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu 6.5.1. được sử dụng ở quy mô quốc gia để áp dụng cho quy mô lưu vực sông. Phương pháp Delphi kết hợp với quy luật KAMET được sử dụng trong nghiên cứu.

  pdf10p visherylsandberg 18-05-2022 6 1   Download

 • Công tác giao đất, cấp đất, thu hồi, cho thuê đất của các tổ chức (sau đây gọi chung là cấp đất) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện từ khi có Luật đất đai năm 1993 ra đời, cùng với sự ra đời của ngành Quản lý đất đai (nay là ngành Tài nguyên và Môi trường). Bài viết trình bày ứng dụng của GIS trong quản lý đất đai; Ứng dụng ArcGIS trong công tác quản lý Nhà nước về cấp đất tổ chức tại Gia Lai; Phương hướng phát triển ứng dụng.

  pdf5p visherylsandberg 18-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết cung cấp đầy đủ hơn về nội dung chi tiết của mô hình MTEF. Kết quả của nghiên cứu đã tìm hiểu rõ khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc xây dựng, nội dung chính và sự vận dụng vào tài chính của Việt Nam nhằm hướng đến sự bền vững trong chính sách tài khóa tổng thể.

  pdf16p vimarillynhewson 17-05-2022 7 1   Download

 • Minh bạch là một giá trị công quan trọng trong hoạt động quản trị nhà nước nói chung và quản trị tài nguyên quốc gia nói riêng, trong đó có dầu khí. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích quy định hiện hành về bảo đảm tính minh bạch trong quản trị dầu khí và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

  pdf5p viellenkullman 13-05-2022 11 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bình đẳng giới" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những quy định chung về bình đẳng giới; Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới; Bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf77p viginnirometty 04-05-2022 9 2   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Bộ luật lao động năm 2012" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về Bộ luật lao động năm 2012; Việc làm; Hợp đồng lao động; Cho thuê lại lao động; Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p viginnirometty 04-05-2022 17 1   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Luật tố cáo (hiện hành)" gồm hai nội dung cơ bản: Một là, sự cần thiết và các nguyên tắc, quan điểm xây dựng Luật tố cáo năm 2018; Hai là, những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật tố cáo năm 2018 và Nghị định của Chính phủ số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

  pdf174p viginnirometty 04-05-2022 13 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý nhà nước đối với rừng; Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyên mục đích sử dụng rừng; Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn: Quyền, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn được giao rừng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf92p viginnirometty 04-05-2022 12 3   Download

 • Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử; kết quả hòa giải thành, đối thoại thành phần lớn được các bên tự nguyện thi hành; vụ việc không phải trải qua thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm theo quy định của các luật tố tụng; tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và Nhà nước; hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 11 2   Download

 • Qua khảo cứu các tài liệu liên quan, và số liệu thực tiễn, bài viết đưa ra cái nhìn rõ nét về thực trạng cơ cấu nguồn thu của Ngân sách Nhà nước, đánh giá tính hợp lý về mặt cơ cấu, từ đó đưa ra một số khuyến nghị để điều chỉnh cơ cấu nguồn thu trong tương lai nhằm tăng thu Ngân sách Nhà nước. Nguồn dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu được lấy từ số liệu Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015 của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Thống kê.

  pdf11p viindranooyi 04-05-2022 15 2   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu tại địa phương Long An với nguồn cây dừa nước dồi dào để thiết kế bài học STEM “Áo phao từ thân cây dừa nước”. Bài học STEM gắn kết chặt chẽ với kiến thức khối lượng riêng và định luật Archimedes trong mạch nội dung Khối lượng riêng và áp suất, chương trình môn Khoa học tự nhiên lớp 8. Bài học bước đầu được thực nghiệm trên một nhóm học sinh lớp 8 để ghi nhận tính phù hợp và sự hứng thú của học sinh khi sử dụng nguyên vật liệu.

  pdf11p vithales 19-04-2022 9 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày một số khái niệm chung về ly hôn có yếu tố nước ngoài, pháp luật Việt Nam về vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài; thực trạng giải quyết và một vài kiến nghị trong việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam.

  pdf67p badbuddy10 02-04-2022 25 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là lý giải được sự phát triển, hình thành và thay đổi hiến pháp tại các quốc gia (chế độ) trong khu vực xuất phát từ nguyên nhân nào và đã diễn ra dưới các phương thức, hình thức ra sao. Sự tác động những biến động chính trị, tiến trình dân chủ hóa tại các quốc gia và các yếu tố khác đã ảnh hưởng như thế nào đến hiến pháp và chủ nghĩa lập hiến.

  pdf193p badbuddy09 29-03-2022 10 0   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu Đề tài là làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tranh tụng, nguyên tắc tranh tụng trong TTDS Việt Nam, nội dung các quy định của pháp luật liên quan đến tranh tụng và nguyên tắc tranh tụng trong TTDS. Phát hiện những bất cập, vướng mắc trong các quy định này và thực tiễn thực hiện để đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của tranh tụng trong TTDS theo tinh thần cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước ta.

  pdf106p badbuddy08 25-03-2022 12 2   Download

 • Bài viết trình bày nguyên tắc phân cấp ngân sách giữa trung ương và địa phương theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Những bất cập chủ yếu trong phân cấp ngân sách giữa trung ương và địa phương hiện nay; Khuyến nghị về chính sách và hoàn thiện pháp luật.

  pdf10p vinikolatesla 28-03-2022 12 1   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Luật tài nguyên nước
p_strCode=luattainguyennuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2