intTypePromotion=1

Bài tập cơ học kết cấu (Tập I - Tái bản có sửa chữa bổ sung): Phần 1

Chia sẻ: Bautroibinhyen25 Bautroibinhyen25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
1.292
lượt xem
184
download

Bài tập cơ học kết cấu (Tập I - Tái bản có sửa chữa bổ sung): Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn Bài tập cơ học kết cấu được biên soạn nhằm giúp các kỹ sư và sinh viên nghiên cứu, luyện tập khả năng nhận xét phán đoán tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu chịu các nguyên nhân tác dụng thường gặp trong thực tế. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập cơ học kết cấu (Tập I - Tái bản có sửa chữa bổ sung): Phần 1

LỂU THỢ TRÌNH<br /> NGUYỄN MẠNH YÊN<br /> <br /> B R I T Ậ P<br /> <br /> C ơ HỌC<br /> KẾT CẨU<br /> TẬP 1 - Hệ TĨNH ĐỊNH<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> I ẫ trát<br /> đ<br /> <br /> bị<br /> <br /> N1IẢ X U ÂT BẢN KHO A YÌỌỢVẰ KỶ THUẬ']<br /> <br /> Gs, Ts. LỂƯ T H Ọ T R ÌN H - Gs, Ts. N G UYẺN M Ạ N H YÊN<br /> <br /> BÀI TẬP<br /> c ơ HỌC KẾT CẤU<br /> Tập I<br /> <br /> Hệ tĩnh định<br /> ■<br /> <br /> ■<br /> <br /> (Tái bản có sửa đổi và bổ sung)<br /> <br /> m<br /> <br /> U Í7<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT<br /> HÀ NÔI - 2006<br /> <br /> NĂM ĐÀO TẠO<br /> <br /> s o<br /> <br /> 4 0 NĂM THÀNH LẬP<br /> <br /> C lìịu trách nhiệm \u ấ ĩ bàn :<br /> Biên tập<br /> <br /> Pgs.Ts. TÔ Đ A N G H A I<br /> <br /> M IN H H A N G . T H A N H Đ ỊN H<br /> NHƯMAI<br /> <br /> K ỹ mỹ thuật<br /> Sửa bản in<br /> <br /> THANH NGA<br /> <br /> Trình bàv bìa<br /> <br /> HƯƠNG L A N<br /> <br /> 60 - 605<br /> --------------------K H K T - 06<br /> <br /> 1288 - 12.2 - 05<br /> <br /> NHẢ XUẤT BẢN KHOA HOC VÀ KỸ THUẬT<br /> 70 TRẤN H I N (Ỉ ĐẠO. HÀ NÔI<br /> <br /> In 1500 cuốn, khổ 16 X 24 cm, tại Nhà in Khoa học và<br /> Cíiáy phó p xuất ban sô 1288 - 12.2 cấp ne ày 9/8/2005.<br /> In \one \à nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2006.<br /> <br /> cỏn«<br /> <br /> nehê<br /> <br /> Lời tựa<br /> ■<br /> <br /> Cơ /lọc kếĩ cấu là một phần kiên thức cơ sớ dôi với kỹ sư thuộc các nqành<br /> xủx dựng cơ bàn, món học được b ổ trí tronẹ chương trình đào tạo cùa nhiêu<br /> trưìnuị dại học như xúy dựng, giao thông, thủy lợi, mò địa chất ...<br /> Cơ học kết cấu trang bi cho kỹ sư và sinh viên những kiến thức cần thiết để<br /> ỊỊÌíỉi í/II vét các bcìi toán thực tế có liên quan đến cức kháu từ thiết kế,<br /> thẩm đinh đến thi cóm’ và đế nghiên cứu các môn kỹ thuật khác của<br /> chuyên nqành.<br /> Cuốn B à i tập cơ học kết cấu dược biên soạn nhầm giúp các kỹ SƯ và sinh<br /> viên nghiên cứu, luyện tập khá nâng nhận xét phán đoán tính chất chịu lực<br /> cùa kết cấu và kỹ năniỊ tính toán kết cấu cliịu các nguyên nhân tác dụng<br /> t h ư / ỉ n o o ñ n t r o n g t h ự c tế.<br /> <br /> /7 sách bao gồm:<br /> ♦ Các bài tạp nhó, bô tr í các chương tiứ/nq ứng với cuốn Co học kết cấu,<br /> nhum íỉíìp ứiìí> yêu cẩu vê học và dạv pliù hợp với cliươníỊ trình môn Itọc<br /> hiện hủnlt ỊroniỊ các trường dại học.<br /> ♦ Các bài tập lớn, nhằm íỊỉúp bạn đọc củng c ố kiến thức tổng hợp và dược<br /> bò trí theo cức học phần của chươu ạ trình món học.<br /> ♦ M ộ t sò bài tro n g các đé th i sau đại học là các bcìi tập khó, mang tính chất<br /> tonạ hợp, thinh cho các bạn dọc chuẩn bị thi cao học, nghiên cứu sinh và<br /> các sinh viên yêu thích môn học, có V đinh dự ílìi môn Cơ học kết cấu<br /> troní’ các kỳ thi Sinh viên giòi hoặc Oỉympic Cơ học toàn quốc.<br /> Tron ạ lần túi bán này, tác giá dã:<br /> ♦ Chính sửa nhữtig sai sót trong cuốn Bíìi tập cơ học kết cảu xuất bàn năm<br /> 2000 .<br /> ♦ Bồ sidiiị m ộỉ sô nội dung nhâm nâng cao chất lượnẹ giảng dạy và phù hợp<br /> với chift/nq trìn lì giản ạ dạy hiện hành<br /> Về hình thức, sách dược chia thành hai phần:<br /> ♦ Phần dê bài.<br /> ♦ Pliần dớp sò' và bài iỊÌiỉi, biên soạn theo cúc mức độ : đáp sò ; clúp số có chì<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2