intTypePromotion=1

BÀI TẬP PHỨC CHẤT VÔ CƠ

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
458
lượt xem
69
download

BÀI TẬP PHỨC CHẤT VÔ CƠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập phức chất vô cơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP PHỨC CHẤT VÔ CƠ

  1. BÀI TẬP PHỨC CHẤT VÔ CƠ Câu 1. Một trong những đồng phân quang học thuần tuý vô cơ mà A.Vecne đã sử dụng để chứng minh rằng hoạt tính quang học của hợp chất phối trí không phani do nguyeen tử cacbon bất đối của phối tử hữu cơ gây ra là hợp chất có công thức [Co4H18O6N12]6+. Trong phức chất này Nitơ nằm dưới dạng phân tử ammin. Hãy biểu diễn công thức cấu tạo của phức chất trên và viêt cấu tạo các đối quang của nó. Câu 2. Các phối tử đa phối trí cũng có thể gây ra đồng phân quang học trong phức chất kim loại, ví dụ trong phức chất d- và l- [Co(EDTA)]–, ở đây EDTA là axit etylendiamin tetra axetic. Hãy viết cấu tạo các đối quang d- và l- của phức chất trên. Câu 3. Hợp chất có công thức phân tử Pt2(NH3)4Cl6 có thể viết dưới dạng các công thức phối trí nào? công thức phối trí nào có đồng phân cis – trans? Câu 4. Cho phức chất [TiF6]3- . a/ Định nghĩa thông số tách của phức chất trên theo thuyết trường tinh thể? b/ Tính thông số tách đó theo đơn vị kcal/mol, biết rằng quang phổ hấp thụ của dung dịch phức trên có một pic với cực đại hấp thụ ở bước sóng 4900 Å. Cho hằng số Planck h = 6,62. 10-27 ec.s , tốc độ ánh sáng trong chân không bằng 300.000 km/s , số avogadro NA = 6,023 . 1023 phân tử / mol. Câu 5. Căn cứ vào sơ đồ tổng hợp các hợp chất phối trí và các dữ kiện thực nghiệm khác người ta có thể đưa ra được công thức cấu tạo của chúng. Chẳng hạn, hợp chất [Pt(NH3)5Cl]Cl3 . Mặt khác, khi đo độ dẫn điện phân tử của dung dịch hợp chất nghiên cứu nhận thấy đây là hợp chất phân ly thành ba ion. Dung dịch nước của hợp chất trên có môi trường bazơ. Hãy đưa ra công thức cấu tạo của hợp chất Pt H14N5Cl3 và giải thích các dữ kiện thực nghiệm trên. Câu 6. Giải thích hiện tượng hoá học sau đây; khi cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch CoCl3.5NH3 ở lạnh thì chỉ phát hiện được sự có mặt 2 ion Cl- , còn khi đun nóng thì có thể làm kết tủa được cả ba ion Cl- dưới dạng AgCl. Từ lập luận trên, hãy cho biết nếu cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch CoCl3 . 3NH3 thì có thể làm kết tủa được bao nhiêu ion Cl-? Viết các phương trình phản ứng cho các quá trình trên. Câu 7. Dựa vào thuyết VB , hãy viết sơ đồ điền electron vào các AO của nguyên tử trung tâm đối với các phức chất sau: [Ni(NH3)2] 2+ , [NiCl4] 2- , [Ni(CN)4] 2- và [Ni(CO)4] . Từ đó, suy ra cấu tạo không gian và từ tính của các phức chất trên. Cho cấu hình electron của nguyên tử Ni là 3d8 4s2 . Câu 8. Vẽ giản đồ mức năng lượng của các MO đối với phức chất [CoF6] 3- và điền electron vào các MO đó . Biết rằng các ion F – gây ra trường yếu đối với ion Coban.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản