intTypePromotion=1

Bài thuyết trình: Văn hoá tổ chức tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK)

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
164
lượt xem
21
download

Bài thuyết trình: Văn hoá tổ chức tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình: Văn hoá tổ chức tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK) tìm hiểu văn hóa tổ chức tại HDBank và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức của Ngân hàng HDBank.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Văn hoá tổ chức tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK)

 1. VĂN HOÁ TỔ CHỨCTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) Team Six • Nguyễn Anh Việt • Huỳnh Thị Hiền • Phạm Thanh Vân • Trác Văn Ngọc Quan • Phạm Thị Kim Quyên 1
 2. Nội dung trình bày 1 Tổng quan nghiên cứu 2 Cơ sở lý thuyết 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả nghiên cứu 5 Kiến nghị giải pháp 6 Kết luận và hạn chế đề tài 2
 3. 1. Tổng quan nghiên cứu  Ngày nay danh tiếng của doanh nghiệp trở thành một phần quan trọng khi xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững  Văn hoá tổ chức cũng được xem là mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của ngân hàng  Ngân hàng HDBank đang xây dựng để hướng đến mục tiêu là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam kinh doanh đa năng, đa lĩnh vực 3
 4. 1. Tổng quan nghiên cứu (tt) Mục - Tìm hiểu văn hoá tổ chức tại HDBank tiêu - Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển VH tổ chức của ngân hàng HDBank Đối Tượng Các nhân viên ở các phòng ban hội sở HDBank Phạm Nghiên cứu về văn hoá tổ chức của NH vi HDBank 4
 5. 2. Cơ sở lý thuyết (tt) Có 2 thuyết / phương pháp về sự thay đổi : Thuyết E : dựa trên giá trị kinh tế  “hard” Tối đa giá trị cổ đông, áp đặt quyền hành, khen thưởng trên tài chính, xa thải nhân viên,… Thuyết O : dựa trên năng lực tổ chức  “soft” Phát triển năng lực & văn hóa tổ chức, tham gia từ dưới lên, khuyến khích thử nghiệm, khen thưởng công bằng 5
 6. 2. Cơ sở lý thuyết (tt) Thuyết E “hard” : mang tính xa rời nhân viên, không đặt được kết quả mong muốn cao nhất. Thuyết O “soft” : ngăn cản các quyết định khó khăn về nhân lực, không tối ưu hóa giá trị cổ đông. Sự kết hợp giữa 2 thuyết E “hard” & O “soft” là cách tốt nhất cho sự thay đổi 6
 7. Định nghĩa về văn hóa tổ chức Là mẫu cơ bản về những giá trị và những giả định được chia sẻ trong một tổ chức, chi phối cách nhân viên trong tổ chức nghĩ và hành động đối với những vấn đề và những cơ hội ( Peter Senge) 7
 8. CÁC THÀNH TỐ CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC (Peter Senge) Thành tố 1 : Những biểu trưng văn hóa tổ chức Visible quan sát được ( Artifacts ) Phần nổi  Cấu trúc vật chất, trang trí  Câu chuyện, giai thoại  Các lễ kỷ niệm, nghi lễ và sinh hoạt VH  Ngôn ngữ, khẩu hiệu trong tổ chức  Biểu tượng, bài hát truyền thống, đồng phục 8
 9. CÁC THÀNH TỐ CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC (Peter Senge) Thành tố 2 : Những giá trị được chia sẻ ( Shared invisible values) Phần nổi  Những niềm tin có ý thức  Đánh giá tốt/xấu, đúng/sai  Tầm nhìn  Sứ mệnh và các giá trị cơ bản  Mục tiêu chiến lược 9
 10. CÁC THÀNH TỐ CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC (Peter Senge) Thành tố 3 : Những giả định được chia sẻ ( Shared invisible assumptions) Phần nổi  Những nhận thức hay niềm tin được cho là đúng  Là những mô hình tư duy về lý tưởng  Quan hệ giữa con người và môi trường  Quan hệ giữa con người với con người  Ngầm định bản chất con người  Bản chất hành vi con người  Bản chất sự thật và lẽ phải 10
 11. 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu : điều tra, khảo sát, tổng hợp Kích thước mẫu: 50 Phương pháp chọn mẫu: phi xác suất, thuận tiện Đối tượng khảo sát : Nhân viên tại Hội sở ngân hàng HDBank Địa điểm khảo sát : Ngân hàng HDBank Thời gian khảo sát : từ ngày 14/03 – 17/03 NỘI DUNG BẢN KHẢO SÁT.docx 11
 12. 4. Kết quả nghiên cứu  Đánh giá đối với mức độ quan tâm của NV về cấp độ văn hóa 1 tại HDBANK 12
 13. 4. Kết quả nghiên cứu  Kết quả đánh giá thực hiện cấp độ văn hóa 1 tại HDBANK 13
 14. 4. Kết quả nghiên cứu  Đánh giá đối với mức độ quan tâm của NV về cấp độ văn hóa 2 tại HDBANK 14
 15. 4. Kết quả nghiên cứu (tt) Kết quả đánh giá mức độ thực hiện của nhân viên đối với các yếu tố trong cấp độ 2. 15
 16. 4. Kết quả nghiên cứu (tt)  Đánh giá đối với mức độ quan tâm của NV về cấp độ văn hóa 3 tại HDBANK 16
 17. 4. Kết quả nghiên cứu (tt) Đánh giá đối với mức thực hiện của NV về cấp độ văn hóa 3 tại HDBANK 17
 18. 5. Một số khuyến nghị giải pháp  Về kiến trúc, cơ sở hạ tầng  Logo (Nhận thức ý nghĩa, sử dụng logo)  Đồng phục Triển khai tầm nhìn và sứ mệnh và mục tiêu hoạt động (Slogan) Phong cách giao tiếp, quảng bá thương hiệu hướng đến khách hàng 18
 19. 5. Một số khuyến nghị giải pháp  Về kiến trúc, cơ sở hạ tầng  Logo (Nhận thức ý nghĩa, sử dụng logo)  Đồng phục Triển khai tầm nhìn và sứ mệnh và mục tiêu hoạt động (Slogan) Phong cách giao tiếp, quảng bá thương hiệu hướng đến khách hàng 19
 20. 6. Kết luận và hạn chế đề tài  Kết quả đạt được + Cấp độ 1: có sự khác biệt giữa nhận thức và thực hiện tại HD bank; nhận thức không cao nhưng thực hiện lại tốt. HD bank thiên về thuyết E, dùng quyền lực buộc nhân viên tuân thủ. + Cấp độ 2, 3 : không có sự khác biệt giữa nhận thức và thực hiện. Vận dụng tốt thuyết O, truyền nhiệt huyết và động viên nhân viên tham gia. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2