intTypePromotion=3

Bài thuyết trình: Xây dựng mô hình kinh tế lượng phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và tiêu dùng

Chia sẻ: 9 9 | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:15

0
333
lượt xem
62
download

Bài thuyết trình: Xây dựng mô hình kinh tế lượng phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và tiêu dùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình: “Xây dựng mô hình kinh tế lượng phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và tiêu dùng” giới thiệu tới các bạn những nội dung sau: Xây dựng mô hình kinh tế lượng lý thuyết, cơ sở lựa chọn biến và mô hình, phương pháp thu thập thông tin cho mô hình, khó khăn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết hơn. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Xây dựng mô hình kinh tế lượng phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và tiêu dùng

 1. Đề tài: “XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ  LƯỢNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ  GIỮA THU NHẬP VÀ TIÊU DÙNG” Giáo viên hướng dẫn: Dương Nam Hà Hà nội, 6/2014
 2. Danh sách sv nhóm 9 STT Họ Tên Lớp Mã SV 1 Từ Thị Duyên K57KTNNB 573255 2 Nguyễn Thị Thu Hương K57KTB 575861 3 Hoàng Thị Quyên K56KTC 563308 4 Nguyễn Thị Huyền Tâm K57KTNNA 573213 5 Đỗ Thế Tuyền K57KTNNA 573237
 3. Nội dung: 1 Xây dựng mô hình kinh tế lượng lý thuyết 2 Cơ sở lựa chọn biến và mô hình 3 Phương pháp thu thập thông tin cho mô hình ,  khó khăn 4 Kết luận
 4. Phần I: Xây dựng mô hình kinh tế  lượng lý thuyết ­ Mức sống của dân cư không chỉ chịu sự chi phối có  tính  quyết  định  của  thu  nhập  của  họ  mà  còn  phải  được thể hiện ở mức tiêu dùng cho đời sống của họ.   ­  Số  lượng,  chất  lượng  sản  phẩm  tiêu  dùng  của  dân  cư tuỳ thuộc mức thu nhập cao hay thấp của hộ dân  cư.      ­  Nếu  như  thu  nhập  giữ  vai  trò  quyết  định  đối  với  tiêu  dùng  thì  ngược  lại  tiêu  dùng  cũng  có  tác  dụng  mạnh mẽ đến thu nhập.
 5. Phần I (tiếp) ­ Tiêu dùng của dân cư về thực chất là tái sản xuất sức lao  động, nếu sức lao động được tái sản xuất có số lượng và  chất  lượng  kém  sẽ  kéo  theo  thu  nhập  giảm  sút,  còn  nếu  sức lao động được tái sản xuất có số lượng và chất lượng  cao  sẽ  tác  động  mạnh  mẽ  tới  sự  thúc  đẩy  tăng  thu  nhập  của dân cư.
 6. PHẦN II: Cơ sở lựa chọn biến và mô hình ­  Để  hiểu  biết  được  các  yếu  tố  ảnh  hưởng  và  định  lượng  được  những  yếu  tố  ảnh  hưởng  tới  chi  tiêu,  hiện  nay  người  ta  thường  sử  dụng  mô  hình  kinh  tế  lượng.  ­ Khi tiến hành dự báo mức đô ta ̣ ́c đông, anh h ̣ ̉ ưởng  bằng mô hình kinh tế lượng, ta sử dụng phân tích hồi  qui để  ước lượng mối quan hệ giữa biến dự báo gọi  là  biến  phụ  thuộc,  với  một  hay  nhiều  biến  độc  lập  khác.  Ước lượng tiến hành dựa vào các dữ liệu đã có  trước, giá trị dự báo tương lai là giá trị ngẫu nhiên xác  định trên cơ sở sử dụng mô hình hồi qui đã xây dựng.
 7. PHẦN II (tiếp) ­ Tùy thuộc vào mức thu nhập mà người tiêu dùng sẽ  quyết định số tiền chi tiêu cho các công việc của mình  nhiều hay ít. Mức thu nhập sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới  chi phí tiêu dùng. Thu nhập cao thì tiêu dùng sẽ nhiều  hơn và ngược  lại. Đó là lý do giai thi ̉ ̣ ̉ ́ch cu thê mối  tương quan chăt che ̣ ̃ giữa mức thu nhập của mỗi cá  nhân và tiêu dùng của chính cá nhân đó.
 8. Xây dựng mô hì nh: Mô hình gồm 2 biến: + Biến phụ thuộc là tiêu dùng ­TD (triệu đồng) + Biến độc lập là thu nhập– TN (triệu đồng) Mô hình kinh tế lượng: ­ Mô hình hồi quy tổng thể:                   TNi =  B1  + B2TDi + Ui                (*) Trong đó: TNi là mức thu nhập thứ i                  TDi là  mức tiêu dùng thứ i.                   B1, B2 là các tham số của mô hình.                   Ui là sai số ngẫu nhiên tuân theo phân  phối chuẩn. ­ Mô hình hồi quy mẫu:    
 9. Dẫn chứng liên quan:   Thu nhập và chi tiêu bình quân mỗi người năm 2010 • Trong  năm  2010,  thu  nhập  bình  quân  1  người  1  tháng  tính chung cả nước theo giá hiện hành đạt 1.387 nghìn  đồng, tăng 39,4% so với năm 2008. •   Tính  chung  cả nước,  chi  tiêu  theo  giá  hiện  hành năm  2010 bình quân 1 người 1 tháng đạt 1.211 nghìn đồng,  tăng 52,8% so với năm 2008.  Nguồn: Tổng cục dân số­kế hoạch hóa gia đình  ( http://www.gopfp.gov.vn )
 10. Dẫn chứng liên quan:  Bảng tổng chi tiêu bình quân và thu nhập bình quân nhân quân 1 nhân  khẩu 1 tháng chia theo vùng 3 năm 2008, 2010 và 2012 Nguồn: Tổng cục thống kê (www.gso.gov.vn)                                                      Đơn vị tính/ Unit: 1000 VNĐ 2008 2010 2012 Thu nhập Tiêu dùng Thu nhập Tiêu Thu nhập Tiêu dùng dùng Đồng bằng sông 1,048.5 814 1,567.8 1,441 2,337.1 1,889 Hồng Đông Bắc 768.0 631 1,054.8 958 1,482.1 1,349 Tây Bắc 549.6 497 740.9 761 998.8 987 Bắc Trung Bộ 641.1 560 902.8 934 1,344.8 1,308 Duyên hải Nam 843.3 707 1,162.1 1,090 1,698.4 1,508 Trung Bộ Tây Nguyên 794.6 671 1,087.9 971 1,643.3 1,483 Đông Nam Bộ 1,649.2 1,293 2,165.0 1,659 3,016.4 2,086 Đồng bằng sông 939.9 709 1,247.2 1,058 1,796.7 1,363 Cửu Long
 11. Phần III:Phương pháp thu thập thông tin  và khó khăn      Phương pháp thu thập thông tin: ­ Thu thập thông tin thứ cấp: lấy từ các cơ quan thống  kê nhà nước. ­ Thu thập không gian mẫu với số lượng khoảng 40 cá  nhân có việc làm tại một khu dân cư. ­  Trong  quá  trình  thực  hiện,  nhóm  đã  sử  dụng  kiến  thức của môn kinh tế lượng và một số môn khác như  nguyên  lý  thống  kê  kinh  tế,  xác  suất  thống  kê,…để  hoàn thành bài báo cáo.
 12. Phần III (tiếp)  Khó khăn: ­  Mức  độ  khảo  sát  còn  hạn  chế  về  quy  mô  nên  chưa phản ánh chính xác về mức thu nhập và tiêu  dùng  của  các  cá  nhân  và  mối  quan  hệ  giữa  thu  nhập và tiêu dùng. ­  Số  lượng  biến  còn  ít  nên  chưa  tìm  hiểu  được  những yếu tố tác động đến thu nhập và tiêu dùng  của cá nhân. ­ Thu nhập của cá nhân có thể không ổn định,…
 13. Phần IV: Kết luận Tóm lại, mức thu nhập và mức tiêu dùng của mỗi cá nhân có mối quan hệ chặt chẽ với
 14. Trong quá trình thực hiên đê ̣ ̀ tài, chúng em đã cố  gắng đưa những hiêu biê ̉ ́t và kiến thức cua mi ̉ ̀nh  ̣ ̣ ́ch tốt nhất. Tuy nhiên do hiêu  vào bài luân môt ca ̉ ̣ chế  và    kinh  nghiêm  biết  còn  han  ̣ làm  bài  chưa  ̉ ̣ nhiều nên bài tiêu luân co ̀n nhiều thiết sót và bất  ̣ Chúng  em  rất  mong  có  được  sự  góp  ý  và  câp.  chia  se ̉ cua  ̉ thầy  cùng  các  ban.  ̣ Chúng  em  xin  chân  ̉ ơn! thành cam 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản