intTypePromotion=3

Bảng tích số tan và màu kết tủa

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
1.152
lượt xem
103
download

Bảng tích số tan và màu kết tủa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bảng tích số tan và màu kết tủa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng tích số tan và màu kết tủa

  1. BẢNG NHẬN BIẾT VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG CỦA CÁC ION ClO- ClO4- Hypo ClO2- ClO3- Pe CrO4- F- Cl- Br- I- S2- HS- SO32- HSO3- SO42- HSO4- NO3- PO43- H2PO4- HPO42- CO32- HCO3- SiO32- HSiO3- OH- CH3COO- clorit Clorit Clorat clorat Cromat Hypo Clorơ Clorơ Cloric Pe Cromic Clorơ Clorơ Cloric Li+ 3,58 K+ 8,0 9,9 29 7,6 8,3 Ba2+ 5,82 3,65 Trắng Trắng Trắng Trắng Trắng 3 18,3 Be2+ Tan tan Trắng Trắng Na+ Ca2+ 4,0 4,6 26 6,6 8,2 5,2 10,41 Trắng Trắng Trắng Trắng Trắng Trắng 27,2 6,0 10,7 Mg2+ 8,18 tan Trắng Trắng Trắng 18 32 Al3+ Trắng Trắng 23,8 32 10,8 17,2 Zn 2+ Trắng Trắng Trắng 17,2 10,5 15,1 Fe2+ Đen Lục Lục 26,6 13,75 4,6 4,4 8,2 7,8 13,5 15,3 Pb2+ 7,49 Đen 42 9,9 Vàng Trắng Nâu Vàng Trắng Trắng Trắng nâu chanh 9,6 35,2 19,7 Cu2+ Lam Đen Lam Lục 85 22 38 Fe3+ Đen Vàng Rỉ 52 23,5 Hg2+ Đen Cam 12,3 9,7 16,2 49,2 13,8 4,8 15,8 11 7,7 Ag+ Vàng Trắng Vàng Đen Trắng Trắng Vàng Trắng Nâu nhạt Sủi bọt NH4+ Mùi khai Sủi Sủi Sủi Sủi bọt bọt bọt bọt Sủi Sủi H+ mùi mùi Khí Khí bọt bọt trứng trứng mùi mùi khí khí thối thối xốc xốc 22 31 Cr3+ Trắng Lục 9,6 22 10,7 12,8 Mn2+ Hồng Trắng Hồng Hồng Nếu tích số tan ≤ 6,0 thì ít tan, hoặc là tan. Tích số tan T = 10-[các giá trị ở trên] càng bé thì khả năng hoàn tan càng kém ↔ kết tủa càng bền. Ô nào tô đen thì không tồn tại, nó phân hủy thành chất khác bền hơn. Ths. Bùi Quang Chính Chí
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản