Báo cáo: Hệ thống đánh giá thực hiện công việc

Chia sẻ: Nguyen The Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
707
lượt xem
347
download

Báo cáo: Hệ thống đánh giá thực hiện công việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò: Đánh gía tình hình thực hiên jcông việc của nhân viên cung cấp các thông tin cơ bản để các nhà lãnh đạo có thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến của nhân viên. Giúp nhân viên biết đựơc đánh giá, nhận xét của lãnh đạo về việc thực hiện công việc của mình. Từ đó họ có thể xây dựng kế hoạch đìêu chỉnh lại những sai sót trong việc thực hiện công việc của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Hệ thống đánh giá thực hiện công việc

 1. Chương 6: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
 2. NHÓM 4: 1 VĂN THỊ CÃ 2 NGUYỄN THỊ HẰNG 3 PHẠM THỊ LIÊN 4 NGUYỄN THẾ PHƯƠNG 5 PHAN THỊ THANH THỦY 6 NGUYỄN THỊ ÁNH TRANG 7 HỒ HOÀNG TRUNG
 3. NỘI DUNG Khái niệm và vai trò của đánh giá thực hiện công  việc (ĐGTHCV) Hệ thống ĐGTHCV và các yêu cầu đối với một hệ thống ĐGTHCV Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc Những vấn đề cần lưu ý khi đánh giá công việc Phỏng vấn ĐGTHCV Xây dựng và thực hiện chương trình đánh giá
 4. I. Khái niệm vai trò của ĐGTHCV    1. Khái niệm:         ĐGTHCV là đo  lường kết quả công  việc thực hiện so với  chỉ tiêu đề ra
 5. 2. Vai trò:  Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân  viên cung cấp các thông tin cơ bản để các nhà  lãnh đạo có thể ra quyết định về vấn đề thăng  tiến của nhân viên.  Giúp nv biết được đánh giá, nhận xét của lãnh  đạo về việc thực hiện công việc của mình. Từ đó  họ có thể xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại  những sai sót trong việc thực hiện công việc của  mình. 
 6. II. Hệ thống ĐGTHCV và các yêu cầu đối với một hệ thống ĐGTHCV 1. Nội dung trình tự ĐGTHCV: gồm 3 bước B1: Xác định công việc: - Doanh nghiệp mong đợi nhân viên thực hiện được gì. - Xây dựng những tiêu chuẩn để làm căn cứ đánh giá.
 7. B2: So sánh việc thực hiện công việc của nhân viên với tiêu chuẩn mẫu. B3: Cung cấp thông tin phản hồi. Công việc này có thể thực hiện một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào công việc mà nhân viên đang thực hiện.
 8. 2. Các yêu cầu đối với một hệ thống ĐGTHCV 1. Tính phù hợp 2. Tính nhạy cảm 3. Tính tin cậy 4. Tính được chấp nhận 5. Tính thực tiễn
 9. III. Các phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc Gồm 6 phương pháp:          Đánh giá bằng bảng điểm và đồ thị       Xếp hạng luân phiên       So sánh cặp       Phê bình lưu trữ       Phương pháp mẫu tường thuật       Phương pháp tổng hợp       phương pháp phối hợp         
 10. 1. Đánh giá bằng bảng điểm và đồ thị Trong bảng liệt kê những điểm chính yếu theo yêu cầu của công việc như chất lượng, số lượng công việc…và sắp xếp thứ tự theo ĐGTHCV từ mức kếm nhất đến xuất sắc hoặc theo thang điểm. Mỗi nhân viên sẽ được cho điểm phù hợp với mức độ thực hiện. Sau đó tổng hợp lại, đưa ra đánh giá chung.
 11. - họ tên nhân viên: - công việc: - bộ phận: -Giai đoạn đánh giá từ….đến…. Các yếu tố Điểm đánh giá Ghi chú Khối lượng công việc hoàn thành Tốt Khá Trung bình kém Chất lượng thực hiện công việc Tốt Khá Trung bình kém Hành vi, tác phong trong công việc Tốt Khá Trung bình kém Tổng hợp kết quả Tốt Khá Trung bình kém Bảng ĐGTHCV theo phương pháp cho điểm
 12.       2. Xếp hạng luân phiên Sắp xếp nv từ người giỏi nhất đến người kém nhất, theo một số điểm như: thái độ làm việc, kết quả công việc… Cách thức thực hiện: - Liệt kê tất cả các nv cần đánh giá - Trên biểu mẫu, đối với từng điểm chính xác, xác định nv được đánh giá cao nhất , lần lượt đến người kém nhất.                 
 13. 3. So sánh cặp: giúp cho việc sắp xếp nv theo phương pháp sắp xếp, có hiệu quả cao hơn. Đối với mỗi yêu cầu mỗi nv sẽ được so sánh với nv khác theo từng cặp. Ví dụ: CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC SO Tên nhân viên đánh giá Tổng hợp SÁNH A B C D A 3 4 3 10 B 1 3 1 5 C 0 1 0 1 D 1 1 4 6 Theo kết quả trên, nv A được đánh giá tốt nhất, nv C kém nhất
 14. 4. phê bình lưu trữ. Cán bộ nhân sự lưu trữ lại những vấn đề rắc rối, trục trặc liên quan đến tư cách thực hiện cv của mỗi nv, sau khoảng thời gian 6 tháng, cán bộ nhân sự gặp nv để bàn về việc thực hiện cv của nv, nhắc lại các rắc rối hay trục trặc đó, và kiểm tra xem nv có tự giải quyết các rắc rối đó chưa. Ưu điểm: Cán bộ luôn nhắc nhở các rắc rối của nv,từ đó có biện pháp kiểm tra, nhắ nhở nv,tìm cách loại trừ sai sót của họ trong thực hiện cv
 15. 5. phương pháp mẫu tường thuật Cán bộ nhân sự yêu cầu nv dưới quyền mô tả, tường thuật lại việc thực hiện cv của họ nhằm sơ bộ đề ra mục tiêu, kế hoạch hành động và khuyến khích sao cho nv làm việc vượt tiêu chuẩn mẫu. Trong mẫu tường thuật cũng có phàn đánh giá sơ bộ thực hiện cv của nv về các mặt. Yêu cầu giám sát, kinh nghệm làm vieecjvaf đánh giá chung về thực hiện cv.
 16. 6. phương pháp tổng hợp. Phương pháp này phối hợp những ưu điểm của phương pháp mẫu tường thuạt và phương pháp cho điểm. Trình tự thực hiện như sau: 1. Xác định điểm mấu chốt và rắc rối trong cv 2. Chia các điểm mấu chốt và các rắc rối thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm là một đại lượng. 3. Với mỗi đại lượngđánh giá theo nhiều mức khác nhau, từ kém nhất đến tốt nhất. ở mỗi mức có minh họa giải thích bằng điểm mấu chốt hoặc rắc rối trong thực hiện cv.
 17. IV những vấn đề cân lưu ý khi đánh giá công việc      1. những lỗi thường mắc khi thực hiện  đánh giá công việc         ­ Tiêu chuẩn không rõ ràng         ­ Thiên kiến         ­ Xu hướng trung bình         ­ Xu hướng cực đoan         ­ Định kiến    
 18. 2. Một số biện pháp cơ bản để đán giá tình hình thực hiện cv của nv Để đánh giá được khách quan cán bộ nhân sự cần chú ý một số mặt sau: 1. Tiến hành đánh giá thường xuyên 2. Quan tâm đến công việc của nv được đánh giá. Giữa giám thị và nv cần có sự nhất trí về những trách nhiệm cần thực hiện trong công việc.
 19. 3. Cán bộ nhân sự cần phối hợp với nv ,đề nghị họ cùng tham gia vào quá trình hoạch định cv, làm cơ sở cho việc đánh giá, loại trừ những sửa đổi trong đánh giá. 4. Đào tạo, huấn luyện cán bộ nhân sự trong công tác đánh giá thực hiện công việc của nv. Chú ý đến vấn đề thực tế cuộc sống ảnh hưởng đến kết quả cv.
 20. Để đánh giá nv một cách chính xác, để nv phục tùng, tin tưởng vào quyết định của lãnh đạo. Người lãnh đạo cần cố gắng hội tụ các tiêu chuẩn sau: Chính trực Chia sẻ Năng lực Nhân ái Tổ chức Hổ trợ Thành thật Thời gian Tầm nhìn Tin tưởng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản