intTypePromotion=1
ADSENSE

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

25
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam" tập trung đáng giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Dữ liệu nghiên cứu thu thập thông qua bảng khảo sát với mẫu là 200 nhân viên, quản lý đang làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam

 1. 1* 1 Keywords 1.
 2. 2.
 3. H1 H2 H3 H4
 4. thuyết cứu dựng Alpha
 5. understandabl
 6. 3.
 7. Cronbac Alpha
 8. 0.648** 0.552** ợng a
 9. b 0 Tolerance 0.456 0.224 2.031 0.044 0.039 0.080 0.035 0.486 0.627 0.857 1.167 0.178 0.059 0.205 3.036 0.003 0.873 1.146 0.110 0.085 0.103 1.291 0.198 0.928 1.078 0.562 0.082 0.537 6.839 0.000 0.916 1.091
 10. 4.
 11. su-kien/bao-cao-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5- nam-2016-2020-va-phuong-huong-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-
 12. View publication stats http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/anh-huong-cua-cong-nghe-thong-tin-den-he-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2