intTypePromotion=1

Chuyên đề Kế toán: Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2012

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:49

0
61
lượt xem
5
download

Chuyên đề Kế toán: Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung: phân tích tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2012 để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề Kế toán: Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2012

 1. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA KINH TẾ  NGUYỄN VĂN HÒA ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP  TẠI ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2009 ­ 2012 Ngành đào tạo: Kế Toán Trình độ đào tạo: Đại học CHUYÊN ĐỀ Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 1 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 2. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  ĐỒNG THÁP – 2013 MỤC LỤC                                                                                                                           Trang Trang phụ bìa...........................................................................................................i Lời cam đoan..........................................................................................................ii Mục lục..................................................................................................................1 Danh mục các bảng, hình.......................................................................................3 PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài................................................................................................4 2. Mục tiêu nghiên cứu...........................................................................................4 3. Phạm vi nghiên cứu............................................................................................4 4. Phương phap nghiên c ́ ưú ....................................................................................5 ̉ 5. Gia thuyêt nghiên c ́ ưú .........................................................................................5 6. Lược khảo tài liệu..............................................................................................5 PHẦN 2 NỘI DUNG Chương 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1.1 Định nghĩa thất nghiệp.....................................................................................6 1.2 Tỷ lệ thất nghiệp..................................................................................6 1.3 Các loại thất nghiệp..............................................................................6          1.3.1 Thất nghiệp cọ xát................................................................................6          1.3.2 Thất nghiệp cơ cấu..............................................................................7          1.3.3 Thất nghiệp chu kỳ...............................................................................7 1.4 Tác động thất nghiệp và việc làm.........................................................8 1.5 Nguyên nhân và tác hại của thất nghiệp........................................................10         1.5.1 Nguyên nhân của thất nghiệp..............................................................10         1.5.2 Tác hại của thất nghiệp......................................................................11 Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 2 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 3. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA ĐỐI TƯỢNG  NGHIÊN CỨU 2.1. Tổng quan về tỉnh Đồng Tháp......................................................................12         2.1.1 Vị trí địa lý và thuận lợi.......................................................................12         2.1.2 Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong những năm gần đây....................13         2.1.3 Cơ cấu dân cư......................................................................................13         2.1.4 Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư.............................................................16 2.2. Đánh giá thực trạng thất nghiệp ở Đồng Tháp.............................................18         2.2.1 Đặc điểm phát triển kinh tế ­ xã hội của tỉnh Đồng Tháp.................18              2.2.1.1 Tăng trưởng kinh tế (GDP) giai đoạn 2001­2005 và 2006­2010.18              2.2.1.2 Cơ cấu tổng sản phẩm nội Tỉnh (GDP) và cơ cấu lao động......20              2.2.1.3. Các lĩnh vực kinh tế chủ yếu của Tỉnh......................................21              2.2.1.4. Các đặc điểm kinh tế đáng lưu ý của Tỉnh................................22          2.2.2 Thực trạng về lao động trên địa bàn Đồng Tháp...............................23              2.2.2.1 Tình hình lao động.......................................................................23              2.2.2.2. Đặc điểm nhân lực (lao động) của tỉnh......................................24          2.2.3. Thực trạng đào tạo và sử dụng nhân lực tại Đồng Tháp.................29               2.2.3.1. Hệ thống cơ sở giáo dục ­ đào tạo............................................29               2.2.3.2. thực trạng sử dụng nhân lực.....................................................34          2.2.4. Đánh giá thực trạng...........................................................................35               2.2.4.1. Những điểm mạnh.....................................................................35               2.2.4.2. Những hạn chế..........................................................................35               2.2.4.3. Những thời cơ............................................................................37               2.2.4.4. Những thách thức.......................................................................37 Chương 3 GIẢI PHÁP 3.1 Những tồn tại và nguyên nhân.......................................................................38 3.2 Những giải pháp.............................................................................................39          3.2.1 Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phát triển nhân lực........................................................................................................39          3.2.2. Đổi mới quản lý Nhà nước về phát triển nhân lực..........................40 Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 3 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 4. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012           3.2.3. Về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực...................................................41          3.2.4. Mở rộng, tăng cường phối hợp và hợp tác để phát triển nhân lực...42 Phần 3: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 3.1. Kiến nghị.......................................................................................................44 3.2. Kết luận.........................................................................................................44 TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................45 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Cơ cấu dân cư........................................................................................14 Hình 2.2 Cơ cấu dân số theo độ tuổi lao động....................................................15 Hình 2.3 Tăng trưởng kinh tế (GDP) 2001­2005 và 2006­2010...........................20 Hình 2.4 Một số chỉ tiêu kinh tế đáng lưu ý của Tỉnh.........................................22 Hình 2.5 Dân số trong độ tuổi lao động..............................................................25  Hình 2.6 Cơ cấu dân số theo trình độ học vấn....................................................26 Hình 2.7 Trình độ văn hóa của nhân lực theo cấp học........................................27 Hình 2.8 Trình độ chuyên môn của nhân lực......................................................27  Hình 2.9 Kết quả dạy nghề giai đoạn 2006­2010...............................................31 Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 4 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 5. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  Phần 1: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trên thế giới, tình hình thất nghiệp là hiện tượng kinh tế vĩ mô. Theo Tổ  chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo, trong năm 2013 này, số người thất nghiệp  trên toàn cầu sẽ tăng thêm 5,1 triệu người so với năm 2012, lên 202 triệu người,   phá kỷ lục thiết lập vào năm 2009. Việt Nam trong những năm gần đây nền kinh tế đang gặp không ít những   khó khăn và chịu tác động mạnh mẽ  của nền kinh tế  toàn cầu, tình trạng suy  giảm kinh tế toàn cầu khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam ngày càng gia tăng. Ở  Đồng Tháp tình hình thất nghiệp vẫn đang được các ngành chức năng   quan tâm, theo Sở Lao động Thương binh & Xã hội và Bảo hiểm xã hội (BHXH)   tỉnh Đồng Tháp, số lao động thất nghiệp những tháng đầu năm 2012 trên địa bàn  tỉnh tăng cao đột biến so với các năm trước. Đến giữa tháng 5­2012, số lao động  đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là hơn 3.200 người, trong khi vào   thời điểm này các năm trước, con số này chỉ chưa đến 1.000 người. Chính   vì   nh ữ ng   lý   do   trên   nghiên   c ứ u   “Đánh   giá   th ự c   tr ạ ng   th ấ t  nghi ệ p t ạ i Đ ồ ng Tháp giai đo ạ n 2009 ­ 2012” đ ượ c th ự c hi ệ n nh ằ m phân   tích rõ h ơ n nh ữ ng nguyên nhân d ẫ n đ ế n th ấ t nghi ệ p  ở  Đ ồ ng Tháp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 5 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 6. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  ­ Mục tiêu chung: phân tích tình hình thất nghiệp  ở  Đồng Tháp giai đoạn   2009 ­ 2012 để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất những giải pháp khắc  phục tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp. ­ Mục tiêu cụ thể: Phân tích về  thực trạng thất nghiệp ở Đồng Tháp giai đoạn  2009  – 2012.             Phân tích nguyên nhân và tác động của thất nghiệp đến tăng trưởng kinh  tế ở     Đồng Tháp.       Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thất nghiệp ở Đồng Tháp. 3. Phạm vi nghiên cứu ­ Địa bàn nghiên cứu: đề tài được thực hiện tại tỉnh Đồng Tháp. ­ Thời gian nghiên cứu: Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ năm 2009 đến năm 2012. Thời gian thực hiện từ tháng 03/2013 – 05/2013. ­ Đối tượng nghiên cứu: Tình hình việc làm ở tỉnh Đồng tháp giai đoạn 2009­ 2012. Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp. Thực trạng giáo dục đào tạo và đào tạo nghề tại Đồng Tháp. Những thuận lợi và khó khăn trong việc giải quyết việc làm ở  tỉnh Đồng  Tháp. 4. Phương phap nghiên c ́ ưu ́ ­ Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp được thu thập trên mạng  internet, sách báo, tạp chí và các phương tiện truyền thông,… ­ Phương pháp phân tích số  liệu: Số  liệu được phân tích trên cơ  sở  chọn  lọc, tổng hợp, kết hợp với phương pháp so sánh số tương đối, số tuyệt đối. Trên   cơ  sở  chọn lọc, tổng hợp, kết hợp với phương pháp so sánh số  tương đối, số  tuyệt đối  đưa ra nhân xét và đánh giá. 5. Gia thuyêt nghiên c ̉ ́ ưu ́ ­ Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm.  ­ Thực trạng giáo dục đào tạo ảnh hưởng đến chất lượng việc làm. Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 6 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 7. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  ­ Nhu cầu sử  dụng lao động của các doanh nghiệp Đồng Tháp còn hạn  chế. 6. Lược khảo tài liệu Huỳnh Văn Lộc, (2011). Phân tích tình hình thất nghiệp ở Việt Nam Phan Minh Tâm, (2011). Thất nghiệp và việc lam Việt Nam. Hai đề  tài trên phân tích thực trạng tình hình thất nghiệp  ở  Việt Nam giai đoạn  2008­2011. Tuy nhiên đề tài tôi nghiên cứu tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp, từ  đó đề ra những giải pháp giải quyết việc làm ở địa phương. Phần 2: NỘI DUNG Chương 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN    1.1 Định nghĩa thất nghiệp          Thất nghiệp là hiện tượng phổ  biến trên thế  giới có mức độ   ảnh hưởng  khác nhau đến nền kinh tế của từng nước theo thời gian. Nhưng đây luôn là vấn   đề  đòi hỏi các cấp lãnh đạo, những người quản lý nền kinh tế  phải có những  chiến lược kinh tế  phù hợp để  đẩy lùi thực trạng này. Riêng  ở  Việt Nam tình   hình thất nghiệp là vấn đề  nóng bỏng luôn  được quan tâm giải quyết hàng đầu  nhằm đưa nền kinh tế phát triển theo kịp các nước có nền kinh tế phát cao.           Theo định nghĩa của kinh tế  học  thì thất nghiệp là tình trạng người lao  động muốn có việc làm mà không tìm được việc làm. Lịch sử của tình trạng thất   nghiệp chính là lịch sử của công cuộc công nghiệp hóa. Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 7 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 8. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012         Tỷ lệ thất nghiệp là phần trăm số người lao động không có việc làm trên   tổng số lực lượng lao động xã hội.     1.2 Tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ tiêu phản ánh khái quát tình trạng thất nghiệp   của một quốc gia. Cũng vì thế còn có những quan niệm khác nhau về nội dung và  phương pháp tính toán để  nó có khả  năng biểu hiện đúng và đầy đủ  đặc điểm   nhiều vẻ của tình trạng thất nghiệp thực tế, đặc biệt là các nước đang phát triển.     1.3 Các loại thất nghiệp           1.3.1 Thất nghiệp cọ xát Thất nghiệp cọ xát đề  cập đến việc người lao động có kĩ năng lao động   đáp  ứng được nhu cầu của thị  trường nhưng lại bị  thất nghiệp trong một thời   gian ngắn nào đó do họ thay đổi việc làm một cách tự nguyện vì muốn tìm kiếm   công việc hoặc nơi làm việc tốt  hơn, phù hợp với ý muốn riêng (lương cao hơn,  gần nhà hơn…) hoặc do sự thay đổi cung cầu trong hàng hoá dẫn đến việc phải   thay đổi công việc từ một doanh nghiệp, một ngành sản xuất hay một vùng lãnh  thổ sang nơi khác. Trong   mối   quan   hệ   với   dạng   thất   nghiệp   tạm   thời   còn   có   dạng   thất   nghiệp tìm kiếm xảy ra cả trong trường hợp chuyển đổi chỗ làm việc mang tính   tự nguyện hoặc do bị đuổi việc. Khi đó người lao động luôn cần có thời gian chờ  đợi để tìm kiếm chỗ làm việc mới. Thời gian của quá trình tìm kiếm sẽ làm tăng  chi phí (phải tìm nhiều nguồn thông tin, người thất nghiệp sẽ mất đi thu nhập,  mất dần kinh nghiệm, sự thành thạo nghề nghiệp và các mối quan hệ xã hội…).           1.3.2 Thất nghiệp cơ cấu Có nhiều người không tìm được việc làm do không đủ  kỹ  năng để  đáp  ứng yêu cầu của công việc. Có người không có việc làm trong một thời gian dài  và được xem là thất nghiệp dài hạn, nghĩa là khả  năng tìm được việc làm là rất  thấp. Loại thất nghiệp này được xem là thất nghiệp cơ cấu.  Thất nghiệp cơ cấu bao gồm:   Những người chưa có đủ kỹ năng lao động, như những người trong độ tuổi 20   và môt số người trưởng thành nhưng chưa qua đào tạo.  Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 8 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 9. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012    Những người có kỹ năng lao động nhưng kỹ năng này không đáp ứng được sự  thay đổi trong yêu cầu của công việc.     Những người mà kỹ  năng của họ  bị  mất đi sau một thời gian dài không làm  việc nên không thể tìm được việc làm mới.    Những người mà kỹ năng lao động của họ không được công nhận do sự phân   biệt đối xử, như  người lao động thuộc nhóm dân tộc thiểu số  hay người nước  ngoài không hiểu tiếng nói hay phong tục tập quán của địa phương,…          1.3.3 Thất nghiệp chu kỳ Thất nghiệp chu kì còn được gọi là thất nghiệp do nhu cầu thấp. Loại   thất nghiệp này xảy ra do sự sút giảm trong nhu cầu đối với sản phẩm của nền   kinh tế so với sản lượng (hay năng lực sản xuất). Sự sút giảm trong nhu cầu dẫn  đến sự sa thải lao động có thể bắt đầu ở một vài thành phố lớn của nền kinh tế  và sau đó gây ra sự  sút giảm trong nhu cầu đối với sản lượng của toàn bộ  nền   kinh tế. Khi nhu cầu thấp hơn sản lượng thì tồn kho sẽ tăng lên nên các nhà sản   xuất buộc phải cắt giảm sản lượng và sa thải lao động. Thất nghiệp chu kì   thường gắn liền với năng lực cạnh tranh quốc gia, nhất là trong thời kì hội nhập. Thất nghiệp do nhu cầu thấp có quan hệ mật thiết với tốc độ tăng trưởng   kinh tế thấp. Có thể dễ dàng thấy rằng nếu sản lượng tăng trưởng chậm hơn tốc   độ tăng trưởng của năng lực sản xuất của nền kinh tế, kể cả số lượng lao động,   thì thất nghiệp sẽ  tăng. Suy thoái sẽ  làm tăng thất nghiệp và phục hồi hay tăng   trưởng sẽ làm giảm thất nghiệp. Sự tăng giảm của thất nghiệp do nhu cầu thấp   sẽ làm tăng giảm tỷ lệ thất nghiệp trong các chu kì kinh tế.     1.4 Tác động thất nghiệp và việc làm. Trong những năm gần đây, nhờ đường lối đổi mới của Đảng mà nhiều lao   động đã và đang được thu hút vào các ngành nghề, các lĩnh vực,  ở  mỗi địa bàn,   trong nhiều thành phần kinh tế trên phạm vi quốc gia và từng bước hoà nhập vào   cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp nên Việt Nam vẫn là   nước nghèo, còn thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định việc chăm lo giải   quyết việc làm đã trở thành nhiệm vụ cơ bản và cấp bách đòi hỏi các ngành các  cấp, mối gia đình và toàn xã hội phải quan tâm. Từ  cơ  cấu dân số, ta thấy số  Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 9 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 10. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  người dưới 15 tuổi chiếm 40% trong khi đó tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao (2,2%) vì  vậy, nẩy sinh một vấn đề  là một lao động bình quân phải nuôi dưỡng nhiều  người. Nếu lao động không có việc hoặc số  ngày công trong năm thấp, số  giờ  làm việc trong 1 ngày, năng suất lao động 1giờ làm việc kém thì mỗi gia đình và  toàn xã hội sẽ rất khó khăn. Hiện   nay,   nguồn   lao   động   hàng   năm   tăng   3,2   ­   3,5%,   năm   2001   là  2,7%/năm. Bối cảnh kinh tế  xã hội sinh ra nhiều mâu thuẫn giữa khả  năng tạo  việc làm còn hạn chế  trong khi đó nhu cầu giải quyết việc làm ngày càng tăng,  tất yếu dẫn đến tình hình một bộ phận lao động chưa có việc làm nhất là đối với  thanh niên ở thành thị, khu công nghiệp, khu tập trung, vùng ven biển. Tổng điều  tra dân số  ngày 01/04/1989 cho thấy hiện có khoảng 1,7 triệu người không có  việc làm. Người lao động nước ta có đặc điểm: ­ 80% sống ở nông thôn ­ 70% đang làm trong lĩnh vực nhà nước ­ 14% sống lao động làm việc trong khu vực nhà nước ­ 10% trong lao động tiểu thủ công nghiệp ­ 90% lao động thủ công. Năng xuất lao động và hiệu quả  làm việc rất thấp dẫn đến tình trạng  thiếu việc làm rất phổ biến và nghiêm trọng. Ở nông thôn 1/3 quỹ  thời gian lao   động chưa được sử  dụng tốt bằng 5 triệu người lao động. Trong khu vực nhà   nước, số lao động không có nhu cầu sử dụng lên tới 25 ­ 30% có nơi lên tới 40 ­   50%. Đây là điều làm cho đời sống kinh tế  xã hội khó khăn của đất nước ta  những năm 1986 ­ 1991. Với tốc độ phát triển dân số và lao động như  hiện nay hàng năm chúng ta   phải tạo ra hơn 1 triệu chỗ  làm việc mới cho số  người bước vào độ  tuổi lao   động, 1,7 triệu người chưa có việc làm, hàng chục cán bộ, bộ  đội phục viên,  xuất ngũ, học sinh... Theo tính toán của tổ chức lao động quốc tế (ILO) với tốc độ  tăng nguồn   lao động trên 3% như hiện nay  ở Việt nam thì dù cho hệ số co dãn  về việc làm   có thể  tăng từ  mức 0,25 lên 0,33, trong vài năm tới cũng cần có mức tăng GDP   Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 10 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 11. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  trên 10%/ năm mới có thể   ổn định được tình hình việc làm  ở  mức hiện tại. Vì   vậy, dự báo sau năm 2001 nước ta vẫn sẽ trong tình trạnh dư  thừa lao động. Sự  “lệch pha” giữa cung và cầu về  lao động là một hiện tượng đáng chú ý trong   quan hệ  cung cầu lao động  ở  nước ta hiện nay. Trong khi nguồn cung về  lao   động của ta chủ yếu là lao động phổ thông, lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp,   bộ đội xuất ngũ, công nhân giảm biến chế...thì cần về lao động lại đang đòi hỏi   chủ yếu lao động lành nghề, lao động có trình độ, chuyên môn kỹ thuật cao, các  nhà quản lý am hiểu cơ chế thị trường...Chính sự khác biệt này làm cho quan hệ  cung cầu về  lao động vốn đã mất cân đối lại càng gay gắt hơn trước yêu cầu  công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trong toàn bộ nền kinh tế, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo hiện nay còn rất   thấp, khoảng 4 triệu người, chỉ  chiếm 10,5% lực lượng lao động. Điều này cho  thấy lực lượng lao động hiện nay chưa có thể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế  xã hội trong giai đoạn này. Trong số lao động đã qua đào tạo cơ cấu trình độ  và  ngành nghề còn nhiều bất cập trước yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá hiện  đại hoá... Số người có trình độ trên đại học chỉ chiếm khoảng 1,2% trong tổng số  người có trình độ đại học. Về cơ cấu ngành nghề, lao động đã qua đào tạo được   tập trung chủ yếu ở các cơ quan nghiên cứu, các đơn vị hành chính sự nghiệp và  ngành giáo dục, lĩnh vực sản xuất vật chất có tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn  thấp, đặc biệt trong nông nghiệp, ngành sản suất lớn nhất cũng chỉ  9,15% lao  động được đào tạo. Có vùng như  Tây Nguyên chỉ  có 3,51% nhiều lĩnh vực rất  thiếu những cán bộ giỏi, cán bộ  quản lý, cán bộ  am hiểm công nghệ  cao...Điều   đó đã đẫn đến  một thực trạng hiện nay là: Trong khi có hàng triệu người không   tìm được việc làm, thì  ở  một số  ngành nghề  và rất nhiều cơ  sở  sản xuất, kinh   doanh thiếu lao động kỹ thuật, lao động có nghề nghiệp và trình độ phù hợp với   yêu cầu của công nghệ sản xuất.      1.5 Nguyên nhân và tác hại của thất nghiệp Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 11 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 12. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012          1.5.1 Nguyên nhân của thất nghiệp              Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trang thất nghiệp, trong đó có những   nguyên nhân chủ yếu như:        Tình trạng suy giảm kinh tế toàn cầu làm cho tỷ lệ thất nghiệp ngày càng gia  tăng. Suy giảm kinh tế  toàn cầu khiến cho nhiều quốc gia phải  đối mặt với  nhiều khó khăn, thách thức trong đó Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhiều xí  nghiệp nhà máy phải thu hẹp sản xuất, thậm chí phải đóng cửa do sản phẩm làm   ra không tiêu thụ  được. Chất lượng sản phẩm đáp  ứng nhu cầu xuất khẩu còn  thấp không sánh kịp với các sản phẩm chất lượng cao của các quốc gia có trình   độ  phát triển cao. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp phải cắt giảm nguồn lao   động dẫn đến lao động mất việc làm. Đây là nguyên nhân chủ yếu, kinh tế Việt   Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào đầu tư  và xuất khẩu nên khi kinh tế  toàn cầu bị  suy giảm thì nền kinh tế Việt Nam bị  ảnh hưởng rất lớn và hậu quả là nạn thất  nghiệp sẽ tăng cao. Trong năm 2008 mức lam phát ở Việt Nam đã lên tới 22,3%  khiến cho giá cả tăng cao, mức sống của người lao động gặp nhiều khó khăn.         Một nguyên nhân cũng không kém phần quan trọng đó là nhu cầu lựa chọn   ngành nghề phù hợp với sở thích của người lao động, với thói quen học để “ làm  thầy “ chứ không ai muốn mình “ làm thợ “, hay thích làm việc cho nhà nước mà   không thích làm việc cho tư  nhân. Với lý do này, nhu cầu xã hội không thể  đáp   ứng hết yêu cầu của lao động, điều này là thiếu thực tế bởi không dựa trên khả  năng của bản thân và nhu cầu của xã hội. Một bộ  phận lao động trẻ  lại muốn  tìm đúng công việc mình yêu thích mặc dù các công việc khác tốt hơn nhiều, dẫn   đến tình trạng những ngành cần lao động thì lại thiếu lao động, trong khi đó lại   thừa lao động ở các ngành không cần nhiều lao động.        Ngoài hai nguyên nhân trên thì một nguyên nhân làm tăng gia tăng tỷ lệ thất  nghiệp  ở  Việt Nam là lực lượng lao động có tay nghề  thấp chưa đáp ứng được  nhu cầu sản xuất ngày càng cao. Kinh tế  Việt Nam từng bước áp dụng nhiều   thành tựu khoa học kỹ  thuật tiên tiến trên thế  giới nên đòi hỏi một đội ngũ lao   động có trình độ chuyên môn cao, thành thạo tay nghề. Trong khi đó đội ngũ lao   Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 12 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 13. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  động  ở  nước ta chỉ  một số  ít lao động có trình độ, tay nghề. Tác phong công   nghiệp của lực lượng lao động nước ta còn non yếu trong khi nền kinh tế đòi hỏi   một đội ngũ lao động năng động.  Ở  nước ta tỷ  lệ  lao động được đào tao nghề  rất thấp, chỉ  khoảng 26%. Nước ta có một nguồn lao động dồi dào nhưng vẫn   không tìm được việc làm, hoặc có việc nhưng không ổn định do trình độ chuyên   môn thấp. Thống kê cả  nước có khoảng 1915 cơ  sỡ  dạy nghề, bình quân mỗi  năm các trường dạy nghề thuộc doanh nghiệp đào tạo khoảng 90000­100000 học  viên học nghề dài hạn và hàng ngàn học viên hệ ngắn hạn. Thực tế hiệu quả của  công tác dạy nghề  vẫn chưa đáp  ứng được yêu cầu nên đầu ra của nguồn lao  động tuy nhiều nhưng lại thiếu đầu vào do trình độ tay nghề của người lao động  không đạt tiêu chuẩn đề ra.           1.5.2 Tác hại của thất nghiệp         Thất nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ  tăng trưởng kinh tế  mà còn   tác động và gây nhiều vấn đề  bất cập như: Tệ  nạn xã hội ngày càng gia   tăng, tỷ  lệ  lạm phát ngày càng cao, tỷ  lệ  phân hóa giàu nghèo ngày càng  sâu sắc, … Thất nghiệp  ở mức cao dẫn đến sản xuất sút kém, tài nguyên   không được sử dụng hết, thu nhập của dân cư  giảm xuống kéo theo tổng  giá trị  sản phẩm quốc dân cũng giảm. Sự  thiệt hại về  kinh tế  do thất  nghiệp gây ra  ở  nước ta là rất lớn nó hơn hẳn các nhân tố  vĩ mô khác.   Chính vì những điều này đặt đất nước ta trước thực trạng: Thất nghiệp   luôn là nổi lo cho toàn xã hội, quan trọng hơn là làm cho kinh tế  nước ta   giảm đi. Bên cạnh đó thất nghiệp còn  ảnh hưởng tới tâm lý người lao  động và làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.  Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 13 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 14. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA ĐỐI TƯỢNG  NGHIÊN CỨU     2.1. Tổng quan về tỉnh Đồng Tháp         2.1.1 Vị trí địa lý và thuận lợi Đồng Tháp là một trong 13 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi   đầu nguồn sông Tiền chảy vào biên giới Việt Nam, địa giới của Tỉnh được phân   chia 2 phần rõ rệt là vùng Đồng Tháp Mười và vùng đất phù sa nằm giữa sông  Tiền và sông Hậu. Diện tích tự  nhiên của Tỉnh là 3.374 km2, với dân số  trung  binh năm 2010 là 1.670.493 người, mật độ dân số trung binh là 495người/km2. Về toạ độ địa lý, tỉnh Đồng Tháp nằm trong giới hạn ­ Từ 10007’ đến 10058’ vĩ độ Bắc. ­ Từ 105012’ đến 105058’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp với tỉnh Prâyveng ­ Campuchia, có chiều dài đường biên giới Quốc   gia là 48,7 km; phía Nam giáp với tỉnh Vĩnh Long và thành phố CầnThơ; phía Tây  giáp với tỉnh An Giang; phía Đông giáp với tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang. Toàn Tỉnh có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm: thành phố Cao Lãnh, thị  xã Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự và 9 huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Hồng Ngự, Thanh   Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành. Về vị trí kinh tế, với các đặc điểm (1) nằm giữa vùng kinh tế trọng điểm   phía   Nam   và   vùng   kinh   tế   động   lực   Cần   Thơ   ­   An   Giang   ­   Cà   Mau   ­   Kiên  Giang,chịu sự tác động về  2 phía của 2 trung tâm lớn là thành phố  Hồ  Chí Minh   và thành phố Cần Thơ; (2) vị trí lệch khỏi trục Quốc lộ 1A từ thành phố Hồ Chí  Minh đi các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và (3) địa giới của Tỉnh bị chia   cắt bởi sông Tiền, có thể nói mức độ  giao lưu kinh tế và thu hút đầu tư  vào lĩn ­ hvực công thương nghiệp của tỉnh Đồng Tháp tương đối thấp so với các tỉn ­ hthuộc vùng phía Bắc sông Tiền. Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 14 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 15. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  Tuy nhiên nhờ vào vị trí nằm sát thượng lưu sông Tiền với các tuyến giao thông   thủy bộ qua biên giới Việt Nam ­ Campuchia, tỉnh Đồng Tháp lại có nhiềuthuận   lợi về kinh tế đối ngoại hướng ra các nước Đông Nam Á và là cửa ngõ của vùng  tứ giác Long Xuyên hướng về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với vị  trí địa lý kinh tế  như  trên, kết hợp với điều kiện tự  nhiên đặc thù   (phần lớn diện tích thuộc vùng Đồng Tháp Mười, thủy vực rộng và đa dạng),   hiện nay Đồng Tháp được xem như một tỉnh sản xuất nông ­ ngư  nghiệp là chủ  yếu với các thế  mạnh về  kinh tế  lúa, kinh tế  thủy sản, ngoài ra, kinh tế  vườn   của Đồng Tháp cũng tương đối phát triển và còn có các vùng bảo tồn sinh thái   rừng ngập mặn đặc thù. Tuy nhiên các lĩnh vực kinh tế công thương nghiệp trên  địa bàn Tỉnh chưa phát triển mạnh.         2.1.2 Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong những năm gần đây ­ Tốc độ tăng trưởng GDP: Năm 2009 tăng 11,09% so với năm 2008. ­   GDP   bình   quân   đầu   người   (USD)   năm   2009:   Đạt   7,631   triệu   đồng,   tương   đương 691 USD, tăng 12,2% so với năm 2008. ­ Tốc độ tăng trưởng công nghiệp ­ xây dựng năm 2009: 17,6% ­ Cơ  cấu kinh tế  theo ngành: Công nghiệp ­ Xây dựng 24,54%; Nông lâm ngư  nghiệp 44,03%; Thương mại ­ Dịch vụ 31,43 %. ­ Tổng kim ngạch xuất khẩu (USD): 439 triệu USD. ­ Khác: Tổng doanh thu du lịch và dịch vụ ăn uống, khách sạn năm 2009 đạt 76,2  tỷ   đồng.   Lượng   khách   du  lịch   đạt  1,13  triệu   người,   trong   đó   khách   quốc   tế  14.000 người.         2.1.3 Cơ cấu dân cư (tuổi, giới, thành thị ­ nông thôn, dân tộc...). Cấu trúc giới tính dân số có ảnh hưởng quan trọng đến mức độ tăng giảm  số lượng dân số trong từng giai đoạn, phân công lao động và mọi hoạt động xã  hội khác. Cấu trúc giới tính dân số của tỉnh Đồng Tháp vào khoảng 99,89  nam/100 nữ (theo số liệu thống kê năm 2009) nhìn chung là lý tưởng. Tuy nhiên, khi đi vào phân tích cụ thể thì có những vấn đề như sau, theo số liệu  tổng điều tra dân số ngày 01 tháng 4 năm 2009 cho thấy: Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 15 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 16. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  Hình 2.1 Cơ cấu dân cư (cục thống kê, 2009)  ­ Dân số  có độ  tuổi từ  50 tuổi trở  lên có sự  mất cân đối chỉ  số  giới tính trầm   trọng dưới 85 nam/100 nữ. Sự  mất cân đối này được giải thích từ  khác biệt tỷ  suất tử  vong giữa nam và nữ. Trong đó có các nguyên nhân: chiến tranh, điều  kiện sống và làm việc, những yếu tố mang tính xã hội khác đã làm cho tỷ suất tử  vong ở nam nhiều hơn ở nữ trong nhóm dân số thuộc thế hệ này. ­ Dân số độ tuổi từ  25­49 có diễn biến chỉ số giới tính phù hợp với quy luật tự  nhiên. Trong đó, chỉ số giới tính giảm theo độ tuổi do có sự khác biệt về tỷ suất   tử vong theo giới tính. ­ Tuy nhiên, khi xem xét về bộ phận dân số  ở  độ  tuổi dưới 25 thì bắt đầu xuất  hiện sự mất cân đối trong cơ cấu giới tính, với chỉ  số giới tính vào khoảng 107   nam/100 nữ (chỉ số này trung bình vào khoảng 104­106 nam/nữ). Điều này có thể  gây áp lực lên tình trạng hôn nhân và các vấn đề về ổn định xã hội. Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 16 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 17. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  Hình 2.2 Cơ cấu dân số theo độ tuổi lao động (cục thống kê, 2009) ­ Theo biểu đồ  cho thấy Đồng Tháp được xếp vào địa phương có cơ  cấu  ở  ngưỡng   dân  số   già,   thể   hiện  qua   tỷ   lệ   nhóm   người   dưới   15  tuổi  là   24,12%   (10%), tỷ suất sinh thấp, tỷ  suất tử rất thấp. Qua đó cho thấy nguồn lao động dự trữ của tỉnh kém, theo quan   điểm dân số học thì đây là mối đe doạ thiếu lao động trong tương lai. ­ Tỷ  số phụ  thuộc thể hiện gánh nặng phụ  thuộc giữa lớp người ngoài tuổi lao   động đối với những người trong độ tuổi lao động, nó phản ánh quá trình tích luỹ  và tiêu dùng của bộ  phận dân cư. Việc tỷ  số  này lớn hay nhỏ  phụ  thuộc rất  nhiều vào cơ  cấu tuổi của dân số, tỷ  suất tử  vong và các quy định chung của   pháp luật về  lao động việc làm. Tỷ  số  phụ  thuộc của Đồng Tháp là 52,56%,  được xếp vào mức trung bình, đây là điều kiện thuận lợi cho Đồng Tháp nâng  cao phúc lợi xã hội và tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong   tương lai. ­ Dân số nữ trong độ tuổi sinh sản là 482.475 chiếm 28,95% dân số toàn tỉnh (tính  từ  15­49 tuổi). Đây là bộ  phận dân số  có ý nghĩa quyết định đến việc mở  rộng   hay thu hẹp quy mô dân số, cơ cấu dân số trong giai đoạn tương lai thông qua các   chính sách phát triển dân số. Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 17 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 18. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  Qua biểu thống kê dân số  theo độ  tuổi ta thấy được dân số  phát triển   mạnh vào các năm từ 1980 đến 1990 với tỷ lệ sinh rất cao và tiến đến ổn định từ  năm 1991 đến nay. Qua đó tạo nên cơ cấu dân số có tỷ lệ người trong độ tuổi lao   động cao như hiện nay. Với việc  ổn định dân số trong giai đoạn 2011­2020, ước   lượng số trẻ em sinh ra trong mỗi năm vào khoảng 25.800 trong mỗi năm ở  giai   đoạn 2011­2015 và có vào khoảng 8.100 người tử vong hàng năm. Với việc chuyển cư rộng (biến động dân số cơ học) ra khỏi địa bàn Tỉnh   trong những năm qua ở Đồng Tháp xét về mặt số lượng là tương đối lớn và đang   có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Khi xem xét trên góc độ  chất lượng  nhân lực thì đây là vấn đề cần quan tâm và cần có những chính sách tác động phù   hợp trong tương lai.         2.1.4 Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư Vê ̀ ưu đãi đâu t ̀ ư  vào Đồng Tháp, tỉnh vận dụng linh hoạt những chính  sách của Trung  ương theo hướng có lợi cho doanh nghiệp và phù hợp với quy  định pháp luật, đặc biệt là các chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ tín dụng. Tỉnh sẽ  tạo mọi điều kiện thuận lợi để  các nhà đầu tư  có thể  hoàn thành thủ  tục sớm   nhất, tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, đáp ứng mặt bằng nhanh nhất, điều kiện hạ  tầng, nguồn nhân lực cho nhà đầu tư. Cụ thể như sau: + Về  hạ  tầng kỹ  thuật: Doanh nghiệp được cung cấp kịp thời nhu cầu điện và   nước đúng tiêu chuẩn, chất lượng tới hàng rào nhà máy; Được cung cấp các dịch   vụ bưu chính ­ viễn thông tiện lợi nhất đang được sử dụng trên địa bàn. + Về  hỗ  trợ  đào tạo nghề: Ngân sách tỉnh sẽ  hỗ  trợ  50% kinh phí đào tạo tay   nghề cho công nhân theo dự án được duyệt thông qua trường, trung tâm dạy nghề  trong tỉnh, nhưng tối đa không quá 1.000.000 đồng cho 01 lao động. + Hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại:  Giới  thiệu sản phẩm miễn  phí  trên  website:   www.dongthaptrade.com.vn; Hỗ trợ  chi phí tham gia hội chợ triển lãm của quốc  gia, vùng và các tỉnh theo quy định của UBND tỉnh Đồng Tháp. + Hỗ trợ vay vốn và lãi suất sau đầu tư: Doanh nghiệp sản xuất hoạt động theo   Luật Doanh nghiệp có dự  án đầu tư  mới, đầu tư  mở  rộng, đổi mới công nghệ  Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 18 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 19. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  thuộc các đối tượng vay vốn theo quy định hiện hành, được vay vốn trung, dài   hạn với lãi suất ưu đãi và được hỗ trợ lãi suất đầu tư theo quy định hiện hành. + Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực khoa học ­ công nghệ:  ­ Các doanh nghiệp đăng ký tham gia vào hoạt động khoa học ­ công nghệ được  hỗ trợ ưu đãi về triển khai đề án; Dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công  nghệ; Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; Thẩm định công nghệ; Công bố  tiêu chuẩn   chất lượng; Công bố  hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn; Tham gia giải thưởng chất  lượng, áp dụng các hệ  thống quản lý chất lượng, các mô hình cải tiến năng   suất…theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ. ­ Các hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trên được giải quyết nhanh khi nhà đầu tư  thực hiện  các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Từng thời kỳ, tỉnh sẽ căn cứ tình hình thực tế  để điều chỉnh, có những chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư  khi hoạt động tại Đồng Tháp. + Hỗ  trợ  đối với miễn, giảm tiền thuê đất, trợ  cấp làm nền, giải phóng mặt  bằng...; Thuế  thu nhập doanh nghiệp (thuế  suất, miễn và giảm thuế...); Thuế  xuất  nhập  khẩu   được   thực   hiện  theo   quy  định   tại  các   Nghị   định:  Nghị   định  142/2005/NĐ­CP, ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt  nước, Nghị  định 149/2005/NĐ­CP, ngày 08/12/2005 của Chính phủ  quy định chi   tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Nghị định 108/2006/NĐ­CP,  ngày 22/9/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số  điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 124/2008/NĐ­CP ngày 11 tháng 12 năm 2008   quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số  điều của luật thuế  thu nhập   doanh nghiệp và một số  chính sách khuyến khích  ưu đãi đầu tư  khác theo quy   định của pháp luật hiện hành. ̀ ư vào các huyên thu Riêng khi đâu t ̣ ộc địa bàn có điều kiện kinh tế ­ xã hội  đặc biệt khó khăn (Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười), nếu đầu tư  vào danh mục lĩnh vực đặc biệt  ưu đãi khó khăn như: Dự  án sử  dụng thường   xuyên từ  5.000 lao động trở  lên, đầu tư  xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ  tầng   khu công nghiệp, khu kinh tế,…sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư  cao nhất theo quy   định của pháp luật… Ngoài ra, còn các huyện: Cao Lãnh, Thanh Bình, Lấp Vò,   Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 19 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
 20. Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2012  Lai Vung, Châu Thành thuộc danh mục C địa bàn có điều kiện kinh tế  ­ xã hội   khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ. Khi có những   thay đổi về  chính sách  ưu đãi, nhà đầu tư  sẽ  được lựa chọn mức  ưu đãi có lợi   nhất.     2.2. Đánh giá thực trạng thất nghiệp ở Đồng Tháp         2.2.1 Đặc điểm phát triển kinh tế ­ xã hội của tỉnh Đồng Tháp              2.2.1.1  Tăng trưởng kinh tế (GDP) giai đoạn 2001­2005 và 2006­2010. Bước vào giai đoạn 2001­2010, kinh tế tỉnh Đồng Tháp đối mặt với nhiều  khó khăn, thách thức. Xuất phát điểm của nền kinh tế thấp (tốc độ  tăng trưởng   năm 2000 đạt 5,04%), cơ sở vật chất thiệt hại nặng từ trận lũ lịch sử năm 2000  và sự  biến động trong giá cả  hàng hoá (chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng,  trong khi giá cả  sản phẩm đầu ra giảm). Tuy nhiên cùng với nổ  lực phấn đấu  của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân tỉnh Đồng Tháp, kinh tế Tỉnh đã dần  lấy lại đà tăng trưởng và đạt được một số  thành quả  về  kinh tế  ­ xã hội nhất   định. Tổng giá trị gia tăng (VA) theo giá 1994 của các hoạt động kinh tế diễn ra  trên địa bàn Tỉnh vào năm 2000 là 4.620 tỷ đồng, tăng lên 7.418 tỷ đồng vào năm  2005 và đạt vào khoảng 14.368 tỷ đồng vào năm 2010, trung bình giai đoạn 2001­ 2005 tăng trưởng 9,93%/năm và 14,14%/năm vào giai đoạn 2006­2010. Kinh tế  Tỉnh có sự  tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2006­2010, tuy nhiên biên độ  dao   động của chu kỳ kinh tế lớn, với tần suất cao được giải thích do nền tảng tăng   trưởng kinh tế của Tỉnh chủ yếu dựa vào sự  gia tăng vốn đầu tư, cơ  cấu ngành  nghề. Năm 2000, giá trị gia tăng ngành nông ­ lâm ­ thủy sản đạt 2.987 tỷ  đồng,  chiếm tỷ trọng 64,65% trong cơ cấu kinh tế của Tỉnh; đến năm 2005 đạt 4.286 tỷ  đồng, chiếm tỷ trọng 61,61%; đến năm 2010 đạt 5.855 tỷ đồng (giá 1994), chiếm   Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2 20 GVHD: Ths. Phạm Xuân Viễn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2