intTypePromotion=1

Đề cương môn học Thương mại điện tử

Chia sẻ: Codon_11 Codon_11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
188
lượt xem
18
download

Đề cương môn học Thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương môn học Thương mại điện tử tạo cơ hội cho sinh viên tiếp thu kiến thức cơ bản về thương mại điện tử và rèn luyện các kỹ năng kinh doanh trên mạng Internet. Nội dung môn học bao gồm các kiến thức liên quan đến việc xây dựng một mô hình thương mại điện tử, bao gồm các phương pháp kinh doanh TMĐT, hệ thống thanh toán, bảo mật, marketing điện tử và các hình thức giao dịch trên mạng Internet.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học Thương mại điện tử

  1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MSMH Tên môn học Số tín chỉ Thương mại điện tử NT209DV01 03 E-Commerce Sử dụng kể từ học kỳ: …. năm học …… theo quyết định số …… ngày …..…. A. Quy cách môn học: Số tiết Số tiết phòng học Tổng Lý Thực Đi thực Tự Phòng lý Phòng Đi thực Bài tậ p số tiết thuyết hành tế học thuyết thực hành tế (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 45 45 00 00 00 90 45 00 00 (1) = (2) + (3) + (4) + (5) = (7) + (8) + (9) B. Liên hệ với môn học khác và điều kiện học môn học: Liên hệ Mã số môn học Tên môn học Môn tiên quyết: Marketing căn bản C. Tóm tắt nội dung môn học: Môn học này tạo cơ hội cho sinh viên tiếp thu kiến thức cơ bản về thương mại điện tử và rèn luyện các kỹ năng kinh doanh trên mạng Internet. Nội dung môn học bao gồm cá c kiến thức liên quan đến việc xây dựng một mô hình thương mại điện tử, bao gồm các phương pháp kinh doanh TMĐT, hệ thống thanh toán, bảo mật, marketing điện tử và các hình thức giao dịch trên mạng Internet. Ngoài ra, sinh viên sẽ được tìm hiểu về tình hìn h phát triển TMĐT của Việt Nam và thế giới, cũng như được giới thiệu về các kiến thức pháp luật cơ bản về TMĐT. D. Mục tiêu của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên có các khả năng sau: Stt Mục tiêu 1 Tri thức:  Diễn giải được những kiến thức căn bản về kinh doanh trên mạng Internet  Mô tả, giải thích được về các mô hình thương mại điện tử B2C, B2B, hoạt động marketing và các hình thức thanh toán trực tuyến.  Mô tả, giải thích được các hình thức đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động thư ơng mại điện tử  Khái quát hóa được tình hình phát triển Thương mại điện tử tại Việt Nam 2 Kỹ năng  Đánh giá, tổ chức và tiến hành được các hoạt động kinh doanh qua mạng Internet.
  2.  Nhận biết các mối đe dọa an toàn thông tin đối với hoạt động TMĐT và đề xuất được phương pháp bảo vệ. 3 Thái độ, nhận thức  Nhận thức được những thách thức khi phát triển kinh doanh trên môi trường Internet  Tuân thủ các quy định pháp luật và các giá trị đạo đức kinh doanh trong hoạt động TMĐT E. Kết quả đạt được sau khi học môn học: Stt Kết quả đạt được 1 Lập và triển khai được kế hoạch kinh doanh trên môi trường Internet 2 Xác định và tiếp cận được các đối tượng khách hàng trên Internet. Hoạch định và triển khai chương trình marketing và xây dựng thương hiệu 3 trên mạng Internet 4 Lập, đánh giá được kế hoạch xây dựng website hoặc trang TMĐT 6 Biết cách sử dụng các công cụ marketing trên trang tìm kiếm (SEO, SEM) 7 Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, sử dụng máy tính và Internet 8 Có thái độ, nhận thức đúng đắn về kinh doanh trên môi trường Internet F. Phương thức tiến hành môn học: Môn học này được tiến hành bằng cách kết hợp các phương pháp diễn giảng, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thực hành. Giảng viên giới thiệu một số nội dung lý thuyết trên lớp và đưa ra cá c chủ đề, vấn đề cần giải quyết. Sinh viên chia thành nhóm nhỏ thảo luận các vấn đề, chủ đề theo hướng dẫn của giảng viên và thuyết trình trước lớp. Ngoài ra sinh viên cần hoàn thành bài tập nhóm theo đề tài đăng ký trước với giảng viên. Thời lượng sử dụng phòng học như sau: Loại hình phòng Số tiết 1 Phòng lý thuyết 45 2 Phòng thực hành máy tính 00 Tổng cộng 45 1. Giảng trên lớp i. Số giờ giảng là 30 tiết diễn ra trong 15 tuần. Nội dung bài giảng bằng tiếng Việt, có chú thích tiếng Anh cho các thuật ngữ. Sinh viên đọc giáo trình bằng tiếng Việt và tham khảo một số bài đọc bắt buộc bằng tiếng Anh theo hướng dẫn của giảng viên. ii. Trước khi đến lớp sinh viên cần đọc trước nội dung bài giảng & các chương sách giáo khoa quy định trong đề cương. iii. Trong giờ giảng, giảng viên cần giải thích các khái niệm và các ý tưởng quan trọng hay khó của mỗi chương và đưa ra những ví dụ minh họa thực tế ứng dụng trong môi trường thực tế. iv. Sau khi nghe giảng nội dung của mỗi buổi học, sinh viên sẽ áp dụng ngay kiến thức vừa học để làm bài tập thực hành hoặc giải quyết tình huống thông qua thảo luận nhóm và trình bày trước lớp. v. Ngoài giờ học và thực hành trên lớp, các nhóm sinh viên còn được yêu cầu thực hiện một đề tài tự chọn và nộp báo cáo. Các nhóm sinh viên có bài báo c áo tốt trình bày trước lớp vào tuần 9 hoặc 10. vi. Nếu có nội dung nào chưa hiểu rõ, sinh viên có thể thảo luận với các sinh viên trong lớp hoặc trao đổi trực tiếp với giảng viên ngay tại lớp, hoặc đề nghị giảng viên hướng dẫn thêm qua mail hoặc trong giờ trực của giảng viên.
  3. G. Tài liệu học tập: 1. Tài liệu bắt buộc: i. Giáo trình / bài giảng / tài liệu tóm tắt môn học của Giảng viên. ii. Kenneth C. Laudon, Carol G. Traver (2013), E-commerce 2013, business, technology, society, 9th ed., Pearson. iii. Gary P. Schneider (2012), Electronic commerce, 10th ed., Wadsworth 2. Tài liệu không bắt buộc (tham khảo): i. PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Hồng, TS. Nguyễn Văn Thoan (2012). Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, Đại học Ngoại Thương. ii. Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam hàng năm của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin. iii. Dương Tố Dung, Cẩm nang TMĐT cho doanh nhân, NXB Lao Động, 2005 iv. Nguyễn Nam Hải, Chứng thực trong thương mại điện tử, Hà Nội, 2004 v. Nguyễn Văn Minh, Giao dịch thương mại điện tử một số vấn đề cơ bản, Hà Nội, 2004 vi. Phạm Việt Long, Khía cạnh văn hóa trong thương mại điện tử, Hà Nội, vii. Efraim Turban, et al. (2012). Electronic commerce 2012, a managerial and social networks perspective, 7th ed., Pearson. viii. Dave Chaffey (2011). E-business & e-commerce management, strategy, implementation and practice, 5th ed., Prentice Hall Ngoài các loại tài liệu trên, sinh viên có thể tham khảo không hạn chế các tài liệu “Thương mại điện tử” bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh. 3. Phần mềm sử dụng: không có H. Đánh giá kết quả học tập môn học: 1. Thuyết minh về cách đánh giá kết quả học tập Sinh viên học môn “Thương mại điện tử” sẽ được đánh giá bằng các loại hình sau: a) Bài tập cá nhân: 10% Đây là phần điểm cá nhân cho hoạt động của sinh viên trong lớp học. Điểm có thể đánh giá thông qua việc trả lời câu hỏi thực hành, trình bày ý kiến hoặc giải pháp trong giải quyết tình huống của bài tập nhóm, hoặc tích lũy qua quá trình đặt câu hỏi hoặc trả lời câu hỏi trong các buổi thảo luận. b) Bài tập nhóm: 30% Mỗi nhóm sẽ được giao nghiên cứu thực hiện 1 -2 đề tài theo hướng dẫn của giảng viên. Thời gian làm bài tập nhóm có thể kéo dài từ 3-6 tuần. Sinh viên nộp bài trễ hạn bị trừ điểm tính theo số ngày trễ, mỗi ngày trừ 1 điểm. Các sinh viên trong nhóm sẽ nhận được chung một điểm đánh giá của bài tập nhóm. Nếu nhận thấy có khả năng, sinh viên có thể đề nghị làm bài tập cá nhân (thách thức). c) Thi cuối học kỳ: 60% Kỳ thi cuối học kỳ sẽ tiến hành trong 90 phút. Đề thi có thể là đề trắc nghiệm hoặc các câu hỏi ngắn xoay quanh vấn đề lý thuyết (60%) và giải quyết vấn đề trong một tình huống (40%). Kỳ thi này sẽ kiểm tra kiến thức cả khía cạnh lý thuyết và thực hành của môn học. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Phần đánh giá này chiếm 60% tổng số điểm của môn học. 2. Tóm tắt cách đánh giá kết quả học tập
  4. Thành Thời Trọng Tóm tắt biện pháp đánh giá Thời điểm phần lượng số Bài tập Tuần 1 trở Theo thể hiện của SV trong lớp 10% cá nhân đi Bài tập 3-6 tuần 1-2 đề tài, SV chia nhóm tối đa 5 Tuần 9 và nhóm người, nộp báo cáo và trình bày. 30% tuần 10 Chấm điểm theo nhóm. Thi cuối 90 phút Thi trắc nghiệm + viết. Không sử Theo lịch 60% học kỳ dụng tài liệu. của P.ĐT Tổng 100% 3. Tính chính trực trong học thuật (academic integrity) Chính trực là một giá trị cốt lõi và mang tính quyết định cho chất lượng đào tạ o của một trường đại học. Vì vậy, đảm bảo sự chính trực trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứu luôn được chú trọng tại Đại học Hoa Sen. Cụ thể, sinh viên cần thực hiện những điều sau: 1.1. Làm việc độc lập đối với những bài tập cá nhân: Những bài tập hoặc bài kiểm tra cá nhân nhằm đánh giá khả năng của từng sinh viên. Sinh viên phải tự mình thực hiện những bài tập này; không được nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Sinh viên cũng không được phép giúp đỡ bạn khác trong lớp nếu không được sự đồng ý của giảng viên. Đ ối với bài kiểm tra (cả tại lớp và tự làm ở nhà), sinh viên không được gian lận dưới bất cứ hình thức nào. 1.2. Không đạo văn: Đạo văn (plagiarism) là việc sử dụng ý, câu văn, hoặc bài viết của người khác trong bài viết của mình mà không có trích dẫn phù h ợp. Sinh viên sẽ bị xem là đạo văn nếu: i. Sao chép nguyên văn một câu hay một đoạn văn mà không đưa vào ngoặc kép và không có trích dẫn phù hợp. ii. Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết của người khác. iii. Diễn đạt lại (rephrase) hoặc dịch (translate) ý tưởng, đoạn văn của người khác mà không có trích dẫn phù hợp. iv. Tự đạo văn (self-plagiarize) bằng cách sử dụng toàn bộ hoặc phần nội dung chủ yếu của một đề tài, báo cáo, bài kiểm tra do chính mình viết để nộp cho hai (hay nhiều) lớp khác nhau. 1.3. Có trách nhiệm trong làm việc nhóm: Các hoạt động nhóm, bài tập nhóm, hay báo cáo nhóm vẫn phải thể hiện sự đóng góp của cá nhân ở những vai trò khác nhau. Báo cáo cuối kỳ của sinh viên nên có phần ghi nhận những đóng góp cá nhân này. Bất kỳ hành động không chính trực nào của sinh viên, dù bị phát hiện ở bất kỳ thời điểm nào (kể cả sau khi điểm đã được công bố hoặc kết thúc môn học) đều sẽ dẫn đến điểm 0 đối với phần kiểm tra tương ứng, hoặc điểm 0 cho toàn bộ môn học tùy vào mức độ. (tham khảo Chính sách Phòng tránh Đạo văn tại: http://thuvien.hoasen.edu.vn/chinh-sach-phong-tranh-dao-van). Để nêu cao và giữ vững tính chính trực, nhà trường cũng khuyến khích sinh viên báo cáo cho giản g viên và Trưởng Khoa những trường hợp gian lận mà mình biết được. I. Phân công giảng dạy: STT Họ và tên Email, Điện thoại, Lịch tiếp Vị trí giảng Phòng làm việc SV dạy J. Kế hoạch giảng dạy:  Đối với học kỳ chính:
  5. Tuần/Buổi Tựa đề bài giảng Tài liệu bắt buộc Công việc sinh /tham khảo viên phải hoàn thành Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử (TMĐT) 1/1 1. Khái niệm chung về TMĐT. Chương 1 – Tài 2. Lịch sử hình thành và phát triển của liệu bắt buộc 1, 2 TMĐT. 3. Các loại giao dịch chính của TMĐT. Chương 1 – Tài 4. Một số mô hình kinh doanh điển hình liệu tham khảo 1 trong TMĐT 5. Ảnh hưởng của TMĐT 6. Lợi ích và hạn chế của TMĐT. 7. TMĐT trên thế giới và tại Việt Nam. 8. Cơ sở kỹ thuật, pháp lý để phát triển TMĐT Chương 2: Nền tảng công nghệ TMĐT 2/2 1. Internet / Web Chương 2 (3) – 2. Web 2.0 Tài liệu bắt buộc 3. Cấu trúc hệ thống web 1, 2, 3 4. Cấu trúc trang web 5. Các dịch vụ, ứng dụng web 6. Giới thiệu công nghệ di động Chương 3: Bán hàng trên chợ điện tử 3/3 1. Khái niệm về chợ điện tử Chương 3 (4) 2. Phân loại và chức năng của chợ điệ n Tài liệu bắt buộc tử. 1, 2, 3 3. Các thành phần của không gian chợ điện tử. 4. Catalog điện tử, giỏ hàng và máy tìm kiếm. 5. Đấu giá 6. Sự trao đổi hàng hoá và đàm phán trực tuyến. 7. Các yếu tố thành công của chợ điện tử. 8. Ảnh hưởng của chợ điện tử đến các doanh nghiệp. Chương 4: Marketing điện tử 4/4 1. Tổng quan về e -marketing Chương 4 – 2. Nghiên cứu thị trường trong TMĐT TLBB 1 3. Nghiên cứu hành vi khách hàng trên Chương 6 – mạng Internet TLBB 2 4. Công cụ e -marketing Chương 4 – 5. Chiến lược e -marketing TLTK 1 Chương 4: Marketing điện tử (tt) 5/5 1. Các hình thức quảng cáo trên mạng Chương 4 – 2. Cá nhân hóa quảng cáo trên mạng TLBB 1 3. Chiến lược quảng cáo và khuyến mại Chương 6 – TLBB 2 Chương 4 – TLTK 1
  6. Chương 5: TMĐT trên mạng xã hội 6/6 1. Nền tảng cơ bản của mạng xã hội 2. Khái niệm và mô hình TMĐT trên Tài liệu bắt buộc mạng xã hội 1, 2 3. Quảng cáo trên mạng xã hội 4. Dịch vụ khách hàng trên mạng xã hội Chương 6: Lập mô hình kinh doanh TMĐT B2C 7/7 1. Lập kế hoạch kinh doanh Tài liệu bắt buộc 2. Xây dựng mô hình TMĐT 1, 2 Chương 7: Mô hình B2B trong TMĐT 8/8 1. Khái niệm, đặc tính của B2B trong Tài liệu bắt buộc TMĐT 1, 2 2. Cơ sở hạ tầng và các tiêu chuẩn cần thiết cho B2B 3. Mô hình bên bán 4. Mô hình bên mua 5. Mô hình chợ B2B 6. Đấu thầu điện tử 9/9 Báo cáo nhóm - 10/10 Báo cáo nhóm - Chương 8: Thanh toán điện tử (E-payment) 11/11 1. Khái niệm E-payment . Tài liệu bắt buộc 2. Ích lợi và hạn chế của E -payment. 1, 2 3. Các thành phần liên quan trong E - payment. 4. Các loại hình E -payment. 5. Tiền điện tử và sự đổi mới của hệ thống thanh toán. 6. E-payment trong B2B 7. An ninh trong E-payment Chương 9: An ninh trong TMĐT 12/12 1. An ninh và vấn đề của mọi nhà kinh Tài liệu bắt buộc doanh. 1, 2 2. Các vấn đề và yêu cầu an ninh. 3. Các loại đe dọa và tấn công. 4. Quy trình quản lý an ninh TMĐT. 5. Các phương pháp an ninh TMĐT. 6. Các công nghệ cho an ninh mạng. Chương 10: Các vấn đề pháp lý và đạo đức trong TM 13/13 1. Quy định luật pháp về TMĐT Tài liệu bắt buộc 2. Các vi phạm thường gặp liên quan 1, 2 đến hoạt động TMĐT 3. Biện pháp xử lý các vi phạm 4. Các vấn đề đạo đức trong TMĐT 14/14 Báo cáo nhóm - 15/15 Ôn tập
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2