intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
6
lượt xem
0
download

Bài giảng môn học Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 6: Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình kinh doanh là gì, cơ hội thị trường, môi trường cạnh tranh, chiến lược marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

2/25/2018<br /> <br /> Ths. Huỳnh Hạnh Phúc<br /> Email: hanhphuc25@gmail.com<br /> Web: thayphuchuynh.wordpress.com<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2/25/2018<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2/25/2018<br /> <br /> Mô hình kinh doanh là gì?<br /> <br /> 8 nhân tố chính của một mô hình kinh<br /> doanh thành công<br /> Đội ngũ<br /> quản lý<br /> <br /> • Một tập hợp các hoạt động dự kiến được<br /> thiết kế để đem đến lợi nhuận trong một<br /> thị trường nhất định(E-commerce 2013)<br /> • Một mô hình kinh doanh mô tả tại sao một<br /> tổ chức được tạo ra, truyền tải và định vị<br /> giá trị trong một bối cảnh kinh tế, xã hội,<br /> văn hoá... (Wikipedia)<br /> <br /> Cấu trúc<br /> tổ chức<br /> <br /> Chiến<br /> lược<br /> marketi<br /> ng<br /> <br /> Mục<br /> tiêu giá<br /> trị<br /> <br /> Mô<br /> hình<br /> kinh<br /> doanh<br /> <br /> Lợi thế<br /> cạnh<br /> tranh<br /> <br /> Nguồn<br /> thu<br /> <br /> Cơ hội<br /> thị<br /> trường<br /> Môi<br /> trường<br /> cạnh<br /> tranh<br /> <br /> Mục tiêu giá trị<br /> <br /> Nguồn thu<br /> <br /> • Là cách mà sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp<br /> đáp ứng được nhu cầu khách hàng.<br /> • Mục tiêu giá trị thương mại điện tử bao gồm:<br /> <br /> • Là cách thức để doanh nghiệp có doanh thu, tạo ra<br /> lợi nhuận và có mức lợi nhuận trên vốn đầu tư lớn<br /> hơn các hình thức đầu tư khác.<br /> <br /> • Sự cá nhân hoá, cá biệt hoá của các sản phẩm<br /> • Giảm bớt chi phí tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá cả<br /> • Sự thuận tiện trong giao dịch thông qua quá trình quản lý phân phối sản<br /> phẩm.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2/25/2018<br /> <br /> Cơ hội thị trường<br /> • Nhằm để chỉ tiềm năng thị trường của một doanh<br /> nghiệp và toàn bộ cơ hội tài chính tiềm năng mà<br /> doanh nghiệp có khả năng thu được từ thị trường đó.<br /> • Cơ hội thị trường thực tế được hiểu là khoản doanh<br /> thu doanh nghiệp có khả năng thu được ở mỗi vị trí<br /> thị trường mà doanh nghiệp có thể giành được.<br /> <br /> Môi trường cạnh tranh<br /> • Nhằm nói đến phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp<br /> khác kinh doanh sản phẩm cùng loại trên cùng thị<br /> trường. Phân tích yếu tố này giúp doanh nghiệp đưa ra<br /> quyết định đầu tư<br /> • Môi trường cạnh tranh bao gồm các nhân tố như:<br /> • Có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh đang hoạt động,<br /> • Phạm vi hoạt động của các đối thủ,<br /> • Thị phần của mỗi đối thủ,<br /> • Lợi nhuận của các đối thủ,<br /> • Mức giá của các đối thủ<br /> <br /> Lợi thế cạnh tranh<br /> <br /> Chiến lược marketing<br /> <br /> • Là khả năng sản xuất một loại sản phẩm có chất<br /> lượng cao hơn và/hoặc tung ra thị trường một sản<br /> phẩm có mức giá thấp hơn các đối thủ cạnh tranh<br /> • Lợi thế cạnh tranh có thể là những điều kiện thuận<br /> lợi liên quan đến nhà cung ứng, người vận chuyển,<br /> nguồn lao động hoặc sự vượt trội về kinh nghiệm, tri<br /> thức hay sự trung thành của người lao động…<br /> <br /> • Nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu<br /> khách hàng. Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động<br /> xúc tiến sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2/25/2018<br /> <br /> Cấu trúc tổ chức<br /> • Các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần có<br /> một hệ thống tổ chức tốt đảm bảo thực thi có hiệu<br /> quả các kế hoạch và chiến lược kinh doanh. Một kế<br /> hoạch phát triển tổ chức được hiểu là cách thức bố<br /> trí, sắp xếp và thực thi các công việc kinh doanh<br /> nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp<br /> <br /> Mục tiêu giá trị<br /> Cơ hội thị trường<br /> Nguồn thu<br /> <br /> • Tại sao khách hàng mua hàng của DN?<br /> <br /> • Đội ngũ quản trị có tầm ảnh hưởng rất lớn đến doanh<br /> nghiệp, góp phần quyết định thành bại của doanh<br /> nghiệp thông qua:<br /> • Chịu trách nhiệm xây dựng các mẫu công việc trong doanh<br /> nghiệp<br /> • Có thể đưa ra các quyết định thay đổi hoặc tái cấu trúc mô<br /> hình kinh doanh khi cần thiết<br /> • Góp phần tạo sự tin tưởng chắc chắn đối với các nhà đầu tư<br /> bên ngoài và là lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp<br /> • Là yếu tố quan trọng, cần thiết đối với các mô hình kinh<br /> doanh mới<br /> <br /> B2C e-commerce<br /> <br /> • DN có những cơ hội phát triển nào?<br /> • DN sẽ kiếm tiền như thế nào?<br /> <br /> Môi trường cạnh tranh • Đối thủ cạnh tranh là ai?<br /> Lợi thế cạnh tranh<br /> <br /> Đội ngũ quản lý<br /> <br /> • Lợi thế nổi bật của DN?<br /> <br /> Chiến lược Marketing<br /> <br /> • Làm thế nào để thu hút khách hàng?<br /> <br /> Cấu trúc tổ chức<br /> <br /> • Kiểu cấu trúc tổ chức DN sẽ áp dụng?<br /> <br /> Đội ngũ quản lý<br /> <br /> • Đội ngũ lãnh đạo có những kinh nghiệm & kỹ<br /> năng nào?<br /> <br /> Doanh<br /> nghiệp<br /> <br /> Người<br /> tiêu<br /> dùng<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2