intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 năm 2011-2012

Chia sẻ: Tran Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

589
lượt xem
161
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu đề cương ôn tập HK2 Toán 6 năm 2011-2012 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 6 nhằm củng cố kiến thức và luyện thi môn Toán với chủ đề: Rút gọn phân số, tia phân giác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 năm 2011-2012

 1. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TOÁN 6 HKII – 2011 - 2012 Dạng 1 : So sánh Bài 1: So sánh hai phân số sau: 3 2 1 1 3 2 a) và b) và c) và 5 5 5 7 4 5 5 3 102 99 5 4 d) và e) và f) và 7 14 97 101 14 11 3 7 2 5 Bài 2: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: ; ; ; 8 12 3 6 Dạng 2 : Rút gọn phân số : 10 9 2.  13 .9.10 15.8  15.4 a) b) c) d) 25 27  3 .4. 5 .26 12.3 Dạng 3 : Thực hiện phép tính : 5 1 Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau: a) 1 và 3 b) 12,5 và 2,5 8 4 Bài 2: Thực hiện phép tính 1 3 2 5 5 5 7 1 1)  217  88  117 2)   3) .  . 2 15 2 3 8 12 8 12 8 2 5 14 2 5 5 3 1 12 4)  . 5) .  . 6) 25%  1  0, 5. 3 7 25 5 8 8 5 2 5 5  4 7  15  4 1 7) .   8)  3, 2  .   0, 8  2  : 3 8  9 12  64  15  2 Bài 3: Tính nhanh:  1999 2011   12 12  2  3 2  A=       B=    C=  2011 1999   1999 2011  5  11 5  5 4 5 9 2 .  .  7 13 7 13 7 Gv: Nguyễn Văn Tú 1 Trường THCS Thanh Mỹ
 2. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 7  7   7  9 5 1  9  1  9  D=  496.    .316 E= .  .   .  813  813   813  10 14 10  2  7  10  Bài 4: Tính hợp lí:  4 4   5 14  7 8 2 3 19 A =      B= . . .10.  5 3  4 5  3 3 5 8 92 5 2 5 9 5 12 7 13 19 17 C= .  . 1 D= . . . . E= 7 11 7 14 7 19 15 17 12 13 1 1 1 1    ...  1.2 2.3 3.4 49.50 1 1 1 1 Bài 5 : Chứng tỏ rằng :    ...   1 1.2 2.3 3.4 99.100 Dạng 4 : Tìm số chưa biết: Bài 1: Tìm x, biết: 2 4 5 1 1 2 a)  2,8x  32  :  90 b)  :x  c) 1, 5  1 .x  3 5 7 6 4 3 Bài 2: Tìm x, biết: 5 2 1 5 3 2 a) x   1 b) 4 x :  0, 5 c) 7, 5.1 x  6 12 7 2 12 4 5 Bài 3 : Tìm x, biết : 1 3 1 2 3 1 a) 2x   b)  x  5    c)  4, 5  2x  : 1 4 2 3 5 4 3 5 8 29 1 5  1  2 21 d)   x 2 e)  2, 7x  1 x  :  6 3 6 2 2  2  7 4 a 5 45 Bài 4: Tìm a, b biết:   27 9 b Gv: Nguyễn Văn Tú 2 Trường THCS Thanh Mỹ
 3. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 Dạng 5: Bài toán có liên quan thực tế Bài 1: Khối lớp 6 của một trường THCS có 1200 học sinh xếp loại học lực gồm : Giỏi, Khá, 5 Trung bình không có học sinh yếu, biết rằng số học sinh có học lực trung bình chiếm tổng số 8 2 học sinh của cả khối ; số học sinh khá chiếm số học sinh còn lại. Tính Số học sinh giỏi khối 6 3 của trường này. 4 Bài 2: Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được số trang sách. Ngày thứ hai An đọc 9 tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc? 3 Bài 3: 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải? 5 2 Bài 4: Mảnh vườn hình chữ nhật có chièu rộng bằng 30m, biết chiều dài bằng chiều rộng (2đ) 3 a) Tính chiều dài của mảnh vườn b) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao. Dạng 6: Toán hình học Bài 1 : Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz sao cho xOy  600 a) Tính yOz b) Vẽ Ot là tia phân giác của yOz , Oy có là tia phân giác của xOt không? Vì sao? Bài 2: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết AOB  60 0 và AOC  1200 a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ) b) Tia OB có phải là tia phân giác AOC không? Vì sao? (1đ) c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của DOC .Chứng minh EOB = 900 Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ tAx  750 và tAy  1500 (3đ) Gv: Nguyễn Văn Tú 3 Trường THCS Thanh Mỹ
 4. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao? b) Tính xAy ? c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy ? Vì sao? Bài 4: Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho AOB  1200 , AOC  1050 a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính BOC c) Gọi OM là tia phân giác của góc BOC . Tính số đo của AOM Bài 5: a) Vẽ tam giác ABC, biết BC = 4cm; AB = 2cm; AC = 3cm b) Vẽ tiếp đường tròn (C;2cm), đường tròn này cắt cạnh AC tại M, cắt cạnh BC tại N, vẽ các đoạn thẳng AN, MN. Hãy cho biết trên hình vẽ có bao nhiêu tam giác? Gọi tên các tam giác ấy. -------------------*****------------------- CÁC ĐỀ THI HỌC KÌ II THAM KHẢO Bài 1: (2đ) 5 3 102 99 a) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: ; ; ; ;0 7 14 97 101 12 4 b) Rút gọn các phân số sau: ; 24 16 Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính sau: Gv: Nguyễn Văn Tú 4 Trường THCS Thanh Mỹ
 5. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 13 8  43  4 3 a) 1 .0, 75    25% b) 0, 75  :   2, 5.  15  15  80  5 4 Bài 3: (2,5đ) Tìm x, biết: 2 11 3 1 2 1 2 a) x   b)  15% c)   .x    5 15 x 5 2 3 3 3 Bài 4: (1,5đ) Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học 9 sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi. Tính số HS Trung 7 bình của lớp 6B? Bài 5: (2đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB và OC sao cho AOB = 700 và AOC =1400 a) Trong ba tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? b) Tính số đo góc BOC. c) Tia OB có là tia phân giác của góc AOC không ? vì sao? d) Gọi OD là tia đối của tia OB. Tính số đo của góc DOB. Bài 1: (2đ) 3 7 199 111 a) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: ; ; 0; ; 5 10 99 112 5 6 b) Rút gọn các phân số sau: ; 25 9 Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính  3 5   2 7   16   1  158 a)    :    b) 1, 75.    4  2, 25  :  4 6   9 12   21   3  60 Bài 3: Tìm x, biết: (4đ) x 2 5 2 2 1 2 a) x  13  5; b)   ; c) x    ; d)  x  30% 36 3 12 3 5 3 15 Gv: Nguyễn Văn Tú 5 Trường THCS Thanh Mỹ
 6. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 Bài 4: (2đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho xOC  630 và xOD  1260 (3đ) a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao? b) Tính COD c) Tia OC có phải là tia phân giác của COD không? Vì sao? Bài 1: (2đ) 9 14 3 5 a) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: ; ; 0; ; 11 13 4 8 4 5 b) Rút gọn các phân số sau: ; 24 35 Bài 2: (2,5đ) Thực hiện phép tính:  1 4 5 2 5 5 8 3 2 a)  0, 75   : b) .  .  c) 7, 5.1  6  2 3 9 7 9 7 3 4 5 Bài 3: (2,5đ) Tìm x, biết: 1 3 x 10 1 1 a) 3 x  16  13, 25 b)   c) x  25%x  3 4 3 21 7 2 1 Bài 4: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc 4 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang? Bài 5: (1,5đ) Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho aOx  1500 và bOy  600 a) Tính aOy Gv: Nguyễn Văn Tú 6 Trường THCS Thanh Mỹ
 7. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 b) Chứng tỏ Oa là tia phân giác của yOb Bài 1: (2đ) 7 3 5 2 a) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: ; ; ; 0; 10 7 14 5 4 7 b) Rút gọn các phân số sau: ; 12 28 Bài 2: (3đ) Thực hiện phép tính: 5 5 11 39 2 7 11 7 8 4 a)   b) :1 c) .  .  18 9 36 44 11 11 19 11 19 11 Bài 3: (1,5đ) Tìm x, biết: 1 1 2  1  3 2 a) 3  2x  5 : 2 b)  4  3x  .2   5 2 3 3  3  5 3 Bài 4: (2đ) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Trung 7 5 bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi 13 6 của lớp Bài 5: (0,5đ) Cho hai góc kề bù xOy, yOt . Biết xOy  1050 . Tính số đo yOt 1 1 1 1 Bài 5 : (1đ) Chứng tỏ rằng :    ...   1 1.2 2.3 3.4 1999.2000 Gv: Nguyễn Văn Tú 7 Trường THCS Thanh Mỹ
 8. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính:  1 4 5 2 5 5 8 3 2 a)  0, 75   : b) .  .  c) 7, 5.1  6  2 3 9 7 9 7 3 4 5 Bài 2: (3đ) Tìm x, biết: 1 3 5 5 1 1  3  8 9 a) x  b)  :x  c)  4, 5  x  :  2 4 6 8 3 2  4  3 8 Bài 3: (2đ) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Số học sinh Trung bình 2 chiếm số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp 9 Bài 4: (2đ) Cho góc xOy kề bù với góc yOz , biết xOy  600 a) Tính yOz b) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz . Tia Oy có phải là tia phân giác của xOt không? Vì sao? Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính 7.9  14 1 8 9 5 9 3 9 a) b) 0, 25.2 .30.0, 5. c) .  .  3  17 3 45 23 8 23 8 23 Bài 2: (3đ) Tìm x, biết: 1 3 4 4 a) x   b) .x  c) 8x = 7,8.x + 25 2 4 5 7 1 2 Bài 4: (2đ) Một tấm vải dài 105m . Lần thứ nhất người ta cắt tấm vải. Lần thứ hai cắt tấm vải 5 3 còn lại. Lần thứ ba cắt 8m. Hỏi sau 3 lần cắt tấm vải còn lại bao nhiêu mét? Gv: Nguyễn Văn Tú 8 Trường THCS Thanh Mỹ
 9. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 Bài 3: (2đ) Cho góc bẹt ABD . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AD vẽ 2 tia BC và BE sao cho ABC  1120 ; DBC  340 a) Tính CBD b) Chứng tỏ BE là tia phân giác của CBD Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau: 3 1 a) 2 và 1 b) 6,4 và 1,6 8 2 Bài 1: (2đ) Tính giá trị biểu thức: 15  4  23 13 2 8 19  23 a)  3, 2  .   0, 8  2  : 1 b) 1 3. 0, 5  .3    1  : 1 64  15  24 15  15 60  24 Bài 2: (2đ) Tìm x, biết: 3 11  7  18 12 a) x    b)  x   .   5 10  18  29 29 1 Bài 3: (2đ) Ba bạn cùng góp một số tiền để mua sách tặng thư viện. Bạn thứ nhất góp được tổng số 5 tiền, bạn thứ hai góp được 60% số tiền còn lại, bạn thứ ba thì góp được 16000 đồng. Hỏi cả ba bạn góp được bao nhiêu tiền? Bài 4: (2đ) Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho yOz  400 a) Tính xOz b) Gọi Om là tia phân giác của xOz . Tính mOy 2 2 2 2 Bài 5 : (1đ) Chứng tỏ rằng :    ...  1 1.3 3.5 5.7 99.101 Gv: Nguyễn Văn Tú 9 Trường THCS Thanh Mỹ
 10. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 Bài 1: (3đ) Tính: 2 2 3 5 1 12  2 1 1 a)  . b) 50%  1  0, 25. c) 75%  1,1 :   1     3 10 18 2 5  5 2  3 Bài 2 : (2đ) Tìm x, biết : 1 3 1 2 1 2 a) 3x   b)  x  3   c)  2, 5  3x  : 1 2 4 2 3 4 3 Bài 4: (2đ) Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em a) Tính số học sinh giỏi của lớp 2 b) số học sinh khá bằng 80% số học sinh giỏi. Tìm số học sinh khá của lớp 3 c) Biết lớp chỉ có học sinh giỏi và khá. Tìm tổng số học sinh của lớp Bài 5: (2đ) Vẽ 2 góc kề bù AOB,AOC sao cho AOC  80 0 a) Tính AOB b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC chưa tia OA vẽ tia OD sao cho BOD  1400 . Chứng tỏ OD là tia phân giác của AOC 1 1 1 1 Bài 5 : (1đ) Chứng tỏ rằng :    ...  1 1.4 4.7 7.10 67.70 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010-2011 Gv: Nguyễn Văn Tú 10 Trường THCS Thanh Mỹ
 11. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 I. LÝ THUYẾT : 1. Phát biểu quy tắc chuyển vế ?Áp dụng ; Tìm x biết : x – 2 = -3  3 16 2. Phát biểu quy tắc nhân hai phân số ? Áp dụng : Tính : . 4 9 20 3. Phát biểu quy tắc rút gọn phân số ? Áp dụng : Rút gọn :  140 2 4. Phát biểu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu ? Áp dụng ; So sánh : và 3 5 7 5. Khi nào thì xÔy + yÔz = xÔz ? 6. Tia phân giác của một góc là gì ? Áp dụng : Tia Oy là tia phân giác của góc xÔz , biết xÔz = 600 . Tính xÔy ? II. BÀI TẬP : Bài 1 : Thực hiện phép tính : 3 4 3 5 5 7  21  14 a.  b.  c. : d. : 5 15 5 7 6 12 24 8 4 8 3 7 5 7  15 8 e. : f.  g.  h. . 5 15 5 4 12 6 16  25 Bài 2 : Tính nhanh : 4  2 4 5  3 5 5  3 5 5  3 5 a. 6  1  3  b. 6  1  2  c. 7   2  3  d. 7  2  3  5  3 5 7  4 7 9  4 9 11  7 11  3 5 3 3 3 6 1 4 1 6 4 e. .  .  . f. .  .  5 7 5 7 5 7 3 5 3 5 3 4  3  3 15 5 5 7 5 9 5 3 g. .  .  h. .  .  . 19 7 7 19 7 9 13 9 13 9 13 Bài 3 : Tìm x biết : Gv: Nguyễn Văn Tú 11 Trường THCS Thanh Mỹ
 12. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 4 2 3 1 5 2 5 2 a.  x  b.  x  c. x d. x   5 3 4 3 6 3 9 3 1 3 3 x  1 2 7 3 1 1 3 1 1 e. 2 4 10 f.  x g. x  h.  x 2 3 12 4 5 6 8 6 4 3 Bài 4 : Trong thùng có 60 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất và lần thứ hai 40% số lít xăng 10 đó . Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít xăng ? 5 Bài 5 ; Một trường học có 1200 học sinh . Số học sinh trung bình chiếm tổng số ; số học sinh 8 1 khá chiếm tổng số , còn lại là học sinh giỏi . Tính số học sinh giỏi của trường . 3 1 Bài 6 : Lớp 6B có 48 học sinh .Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp , Số học sinh trung 6 bình bằng 25% số học sinh cả lớp , còn lại là học sinh khá . Tính số học sinh khá của lớp . Bài 7 : Ba lớp 6 của một trường THCS có 120 học sinh . Số học sinh lớp 6A chiếm 35% số học 3 sinh của khối . Số học sinh lớp 6C chiếm số học sinh của khối , còn lại là học sinh lớp 6B . 10 Tính số học sinh lớp 6B. Bài 8 ; Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xÔy = 600 , xÔz = 1200 . a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? b. Tính yÔz ? c. Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không ? vì sao ? d. Gọi Ot là tia phân giác của yÔz . Tính xÔt ? Bài 9 ; Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xÔt = 400 , xÔy = 800 . a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? b. Tính yÔt ? c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? vì sao ? d. Gọi Oz là tia phân giác của yÔt . Tính xÔz ? Gv: Nguyễn Văn Tú 12 Trường THCS Thanh Mỹ
 13. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 0 0 Bài 10 ; Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Om vẽ mÔn = 50 , mÔt = 100 . a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? b. Tính nÔt ? c. Tia On có là tia phân giác của góc mOt không ? vì sao ? d. Gọi Oy là tia phân giác của mÔn . Tính yÔt ? Bài 11 ; Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Oy vẽ yÔx = 700 , yÔt = 1400 . a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? b. Tính xÔt ? c. Tia Ox có là tia phân giác của góc yOt không ? vì sao ? d. Gọi Om là tia phân giác của yÔx . Tính mÔt ? THI KIỂM TRA CHẤT L ƯỢNG HỌC KỲ II Đề số 1 : I. Lý thuyết : ( 2 điểm ) Câu 1 : Phát biểu quy tắc chuyển vế ?Áp dụng ; Tìm x biết : x – 2 = -3 ( 1 điểm ) Câu 2 : Tia phân giác của một góc là gì ? ( 0,5 điểm ) Áp dụng : Tia Oy là tia phân giác của góc xÔz , biết xÔz = 600 . Tính xÔy ? ( 0,5 điểm ) II. Bài tập : ( 8 điểm ) Câu 1 : Thực hiện phép tính : ( 3,5 điểm ) 3 4 5 7 4  2 4 3 5 3 3 3 6 a.  b. : c. 6  1  3  d. .  .  . 5 15 6 12 5  3 5 5 7 5 7 5 7 3 Câu 2 : Trong thùng có 60 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất và lần thứ hai 40% số lít 10 xăng đó . Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít xăng ? ( 1,5 điểm ) Câu 3 : Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xÔy = 600 , xÔz = 1200 . Gv: Nguyễn Văn Tú 13 Trường THCS Thanh Mỹ
 14. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? ( 0,5 điểm ) b. Tính yÔz ? ( 0,5 điểm ) c. Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không ? vì sao ? ( 0,5 điểm ) d. Gọi Ot là tia phân giác của yÔz . Tính xÔt ? ( 0,5 điểm ) 2 2 2   Câu 4 : Tính : A = 3 5 9 ( 1 điểm ) 4 4 4   3 5 9 ĐÁP ÁN ĐỀ 1 I. LÝ THUYẾT : Câu 1 : Phát biểu đúng quy tắc : ( 0,5 điểm ) Áp dụng ; x – 2 = -3  X = -1 ( 0,5 điểm ) Câu 2 : Phát biểu đúng định nghĩa : ( 0,5 điểm ) Tính đúng xÔy = 300 ( 0,5 điểm ) II. BÀI TẬP : 3 4 13 5 7 10 3 Câu 1 : a.  = ( 1 điểm ) b. : = 1 ( 1điểm ) 5 15 15 6 12 7 7 4  2 4 2 1 c. 6  1  3  = 3 - 1  1 ( 0,75 điểm ) 5  3 5 3 3 3 5 3 6 d. 3 5 3 3 3 6 .  .  . = .    6 ( 0,75 điểm ) 5 7 5 7 5 7 5 7 7 7 5 3 Câu 2 : Số xăng lấy ra lần thứ nhất : 60 . = 18 ( lít ) ( 0,5 điểm ) 10 40 Số xăng lấy ra lần thứ hai: 60 . = 24 ( lít ) ( 0,5 điểm ) 100 Số xăng còn lại trong thùng : 60 – ( 18 + 24 ) = 18 ( lít ) ( 0,5 điểm ) Câu 3 : a. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz vì xÔy < xÔz .( 0,5 điểm ) Gv: Nguyễn Văn Tú 14 Trường THCS Thanh Mỹ
 15. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 0 b. yÔz = 60 ( 0,5 điểm ) c. Tia Oy là tia phân giác của xÔz( 0,5 điểm ) d. xÔt = 900( 0,5 điểm ) 2 2 2   2 1 Câu 4 : A= 3 5 9 =  ( 1 điểm ) 4 4 4 4 2   3 5 9 THI KIỂM TRA CHẤT L ƯỢNG HỌC KỲ II Đề số 2 : I. Lý thuyết : ( 2 điểm ) Câu 1 : Phát biểu quy tắc nhân hai phân số ? ( 0,5 điểm )  3 16 Áp dụng : Tính : . ( 0,5 điểm ) 4 9 Câu 2 : Tia phân giác của một góc là gì ? ( 0,5 điểm ) Áp dụng : Tia Ot là tia phân giác của góc xÔy , biết xÔy = 800 . Tính xÔt ? ( 0,5 điểm ) II. Bài tập : ( 8 điểm ) Câu 1 : Thực hiện phép tính : ( 2 điểm ) 3 5  21  14 5  3 5 1 4 1 6 4 a.  b. : c. 6  1  2  d. .  .  5 7 24 8 7  4 7 3 5 3 5 3 Câu 2 : Một trường học có 1200 học sinh giỏi , khá , trung bình . Số học sinh trung bình chiếm 5 1 tổng số ; số học sinh khá chiếm tổng số , còn lại là học sinh giỏi . Tính số học sinh giỏi của 8 3 trường . ( 1,5 điểm ) Câu 3: Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xÔt = 400 , xÔy = 800 . a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? ( 0,5 điểm ) b. Tính yÔt ? ( 0,5 điểm ) Gv: Nguyễn Văn Tú 15 Trường THCS Thanh Mỹ
 16. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? vì sao ? ( 0,5 điểm ) d. Gọi Oz là tia phân giác của yÔt . Tính xÔz ? ( 0,5 điểm ) 3 3 3   Câu 4 : Tính : A = 4 7 8 ( 1 điểm ) 5 5 5   4 7 8 ĐÁP ÁN ĐỀ 2 I. LÝ THUYẾT : Câu 1 : Phát biểu đúng quy tắc : ( 0,5 điểm )  3 16 1 Áp dụng ; . =-1 ( 0,5 điểm ) 4 9 3 Câu 2 : Phát biểu đúng định nghĩa : ( 0,5 điểm ) Tính đúng xÔy = 400 ( 0,5 điểm ) II. BÀI TẬP : 3 5 4  21  14 1 Câu 1 : a.  = ( 1 điểm ) b. : = ( 1 điểm ) 5 7 35 24 8 2 5  3 5 1 c. 6  1  2  =2 ( 0,75 điểm ) 7  4 7 4 1 4 1 6 4 2 d. .  .  = ( 0,75 điểm ) 3 5 3 5 3 3 5 Câu 3 : Số học sinh trung bình : 1200. = 750 ( hs) ( 0,5 điểm ) 8 1 Số học sinh khá : 1200. = 400 ( hs) ( 0,5 điểm ) 3 Số học sinh giỏi : 1200 – ( 750 + 400 ) = 50 ( 0,5 điểm ) Câu 4 : a. Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy vì xÔt < xÔy .( 0,5 điểm ) Gv: Nguyễn Văn Tú 16 Trường THCS Thanh Mỹ
 17. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 0 b. yÔt = 40 ( 0,5 điểm ) c. Tia Ot là tia phân giác của xÔy ( 0,5 điểm ) d. xÔt = 600 ( 0,5 điểm ) 3 3 3   3 Câu 5 : A= 4 7 8 = ( 1 điểm ) 5 5 5 5   4 7 8 THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Đề số 3 : a. Lý thuyết : ( 2 điểm ) Câu 1 : Phát biểu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu ? ( 0,5 điểm ) 2 5 Áp dụng ; So sánh : và ( 0,5 điểm ) 3 7 Câu 2 : Tia phân giác của một góc là gì ? ( 0,5 điểm ) Áp dụng : Tia Om là tia phân giác của góc aÔb , biết aÔb = 1000 . Tính aÔm ? ( 0,5 điểm ) II. Bài tập : ( 8 điểm ) Câu 1 : Thực hiện phép tính : ( 3,5 điểm ) 3 7 4 8 5  3 5 4  3  3 15 5 a.  b. : c. 7   2  3  d. .  .  5 4 5 15 9  4 9 19 7 7 19 7 Câu 3 : Ba lớp 6 của một trường THCS có 120 học sinh . Số học sinh lớp 6A chiếm 35% số 3 học sinh của khối . Số học sinh lớp 6C chiếm số học sinh của khối , còn lại là học sinh lớp 6B 10 . Tính số học sinh lớp 6B. ( 1,5 điểm ) Câu 4: Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Om vẽ mÔn = 500 , mÔt = 1000 . a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? (0,5 điểm ) b. Tính nÔt ? (0,5 điểm ) c. Tia On có là tia phân giác của góc mOt không ? vì sao ? (0,5 điểm ) Gv: Nguyễn Văn Tú 17 Trường THCS Thanh Mỹ
 18. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 d. Gọi Oy là tia phân giác của mÔn . Tính yÔt ? (0,5 điểm ) 4 4 4   Câu 5 : Tính : A = 5 7 11 ( 1 điểm ) 3 3 3   5 7 11 ĐÁP ÁN ĐỀ 3 I. LÝ THUYẾT : Câu 1 : Phát biểu đúng quy tắc : ( 0,5 điểm ) 2 5 Áp dụng ; > ( 0,5 điểm ) 3 7 Câu 2 : Phát biểu đúng định nghĩa : ( 0,5 điểm ) Tính đúng aÔm = 500 ( 0,5 điểm ) II. BÀI TẬP : 3 7  23 4 8 3 Câu 1 : a.  = ( 1 điểm ) b. : = ( 1 điểm ) 5 4 20 5 15 2 5  3 5 1 c. 7   2  3  = 1 ( 0,75 điểm ) 9  4 9 4 4  3  3 15 5  3  4 15  5 2 d. .  .  =     ( 0,75 điểm ) 19 7 7 19 7 7  19 19  7 7 Câu 3 : Số học sinh lớp 6A là : 120 . 35% = 42 ( hs) ( 0,5 điểm ) 3 Số học sinh lớp 6C là : 120 . = 36 ( hs) ( 0,5 điểm ) 10 Số học sinh lớp 6B là ; 120 – ( 42 + 36 ) = 42 ( hs) ( 0,5 điểm ) Câu 4 : a. Tia On nằm giữa hai tia Om và Ot vì mÔn < mÔt .( 0,5 điểm ) b. nÔt = 500 ( 0,5 điểm ) c. Tia On là tia phân giác của mÔt ( 0,5 điểm ) Gv: Nguyễn Văn Tú 18 Trường THCS Thanh Mỹ
 19. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 0 d. yÔt = 75 ( 0,5 điểm ) 4 4 4   4 Câu 5 : A = 5 7 11 = ( 1 điểm ) 3 3 3 3   5 7 11 THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Đề số 4 : I. Lý thuyết : ( 2 điểm ) Câu 1 : Phát biểu quy tắc rút gọn phân số ? ( 0,5 điểm ) 20 Áp dụng : Rút gọn : ( 0,5 điểm )  140 Câu 2 : Tia phân giác của một góc là gì ? ( 0,5 điểm ) Áp dụng : Tia Oa là tia phân giác của góc mÔn , biết mÔn = 1200 . Tính nÔa ? ( 0,5 điểm ) II. Bài tập : ( 8 điểm ) Câu 1 : Thực hiện phép tính : ( 3,5 điểm ) 5 7  15 8 5  3 5 5 7 5 9 5 3 a.  b. . c. 7  2  3  d. .  .  . 12 6 16  25 11  7 11  9 13 9 13 9 13 1 Câu 2 : Lớp 6B có 48 học sinh .Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp , Số học sinh trung 6 bình bằng 25% số học sinh cả lớp , còn lại là học sinh khá . Tính số học sinh khá của lớp . ( 1,5 điểm ) Câu 3: Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Oy vẽ yÔx = 700 , yÔt = 1400 . a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? ( 0,5 điểm ) b. Tính xÔt ? ( 0,5 điểm ) c. Tia Ox có là tia phân giác của góc yOt không ? vì sao ? ( 0,5 điểm ) d. Gọi Om là tia phân giác của yÔx . Tính mÔt ? ( 0,5 điểm ) Gv: Nguyễn Văn Tú 19 Trường THCS Thanh Mỹ
 20. Đề cương ôn tập HK2 Toán 6 Năm học: 2011-2012 5 5 5   Câu 4 : Tính : A = 9 11 13 ( 1 điểm ) 7 7 7   9 11 13 ĐÁP ÁN ĐỀ 4 I. LÝ THUYẾT : Câu 1 : Phát biểu đúng quy tắc : ( 0,5 điểm ) 20 1 Áp dụng ; = ( 0,5 điểm )  140 7 Câu 2 : Phát biểu đúng định nghĩa : ( 0,5 điểm ) Tính đúng aÔn = 600 ( 0,5 điểm ) II. BÀI TẬP : 5 7 9 3  15 8 3 Câu 1 : a.  =  ( 1 điểm ) b. . = ( 1 điểm ) 12 6 12 4 16  25 10 5  3 5 4 c. 7  2  3  = 1 ( 0,75 điểm ) 11  7 11  7 5 7 5 9 5 3 57 9 3 5 d. .  .  . = .     ( 0,75 điểm ) 9 13 9 13 9 13 9  13 13 13  9 Câu 3 : Số học sinh trung bình : 48 . 25% = 12 ( hs) ( 0,5 điểm ) 1 Số học sinh giỏi : 48 . = 8 (hs) ( 0,5 điểm ) 6 Số học sinh khá : 48 - ( 12 + 8 ) = 28 (hs ) ( 0,5 điểm ) Câu 4 : a. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Ot vì yÔx < yÔt .( 0,5 điểm ) b. xÔt = 700 ( 0,5 điểm ) c. Tia Ox là tia phân giác của yÔt ( 0,5 điểm ) d. mÔt = 1050 ( 0,5 điểm ) Gv: Nguyễn Văn Tú 20 Trường THCS Thanh Mỹ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2