intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Vốn lưu động

Chia sẻ: Le Dinh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:48

224
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Vốn lưu động có 3 nội dung chính: nội dung, thành phần và kết cấu của vốn lưu động, nội dung quản lý vốn lưu động, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Vốn lưu động

 1. Đề tài " VỐN LƯU ĐỘNG "
 2. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ....................................................... 4 I. NỘI DỤNG, THÀNH PHẦN VÀ KẾT CẤU CỦA VỐN LƯU ĐỘNG ....... 5 1. Nội dụng của vốn lưu dộng .......................................... 5 2. Thành phần và kết cấu vốn lưu động: ................................. 6 3. Các thành phần của vốn lưu động .................................... 7 II. NỘI DUNG QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG ............................. 9 1. Vai trò và ý nghĩa quản lý Vốn lưu động: .............................. 9 2. Nguyên tắc quản lý vốn lưu động: .................................... 9 3. Các biện pháp quản lý vốn lưu động: ............................... 10 4. Nâng cao hiệu quả sử dung vốn lưu động ........................... 12 III.CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG . 13 1. Hiệu suất luân chuyển vốn lưu động: ............................... 13 2. Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động: ................................ 13 3. Hệ số sinh lời của vốn lưu động: ................................... 13 4. Mức tiết kiệm (lãng phí) do tăng (giảm) tốc độ luân chuyển vốn lưu động: .................................................................14 5. Phân tích cơ cấu cho từng loại vốn: ................................ 14 IV. VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG ........... 14 1.Đặc điểm của TSLĐ .............................................. 14 3. Biên pháp bảo toàn vốn lưu động: .................................. 16 I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VẠN TƯỜNG QUÂN KHU V. ............. 18 II. PHÂN TÍCH TÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG ..................................20 TY TRONG HAI NĂM 2003 - 2004:
 3. 4. Phân tích hiệu quả sữ dung vốn lưu động của công ty trong hai năm 2003- ............................................................31 2004: I. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY VẠN TƯỜNG QUÂN KHU V TRONG HAI NĂM 2003-2004 .................................................................39 II. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỮ DỤNG VỐN ..............41 LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẠN TƯỜNG QUÂN KHU V: PHẦN I .................................................................................................... 47 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG ............................................... 47 CỦA DOANH NGHIỆP ........................................................................... 47
 4. LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc Quân đội đã và đang đổi mới một cách mạnh mẽ và toàn diện, từng bước vươn lên khẳng định vai trò của mình trong nền kinh tế. Kinh nghiệm những năm qua cho thấy rằng để tồn tại, phát triển và chiến thắng trong cạnh tranh, doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao tính đọc lập, tự chủ trong hoạt động kinh doanh của mình , trong đó vốn luân chuyển là nhân tố trực tiếp quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ thực tế đó và qua thời gian tìm hiểu thực tế tình hình tại công ty “VẠN TƯỜNG QUÂN KHU V” trực thuộc Bộ Quốc Phòng em đã quyết định chọn đề tài: Một số biện pháp tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dung vốn lưu động tại công ty “VẠN TƯỜNG QUÂN KHU V” Nội dung chuyên đề gồm 3 phần: -Phần 1: Cơ sở lý luận về vốn lưu động của doanh nghiệp. -Phần 2: Phân tích thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty VẠN TƯỜNG -Phàn 3: Một số biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty VẠN TƯỜNG Do hạn chế về thời gian và kiến thức, tầm nhìn chưa được bao quát cho nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót.Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô, các anh chị trong phòng Kế toán Tài chính và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các anh chị tai công ty VẠN TƯỜNG, đạc biêt là sự hướng dẫn nhiệt tình và những đóng góp quý báu của cô NGUYỄN THỊ MINH HÀ, đã giúp đỡ và tạo điều kiện tốt cho em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.
 5. I. NỘI DỤNG, THÀNH PHẦN VÀ KẾT CẤU CỦA VỐN LƯU ĐỘNG 1. Nội dụng của vốn lưu dộng Mỗi doanh nghiệp muốn tiến hành kinh doanh, ngoài tư liệu lao động ra còn phải có đối tượng lao động. Đối tượng lao động khi tham gia quá trình sản xuất không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, bộ phận chủ yếu của đối tượng lao động sẽ thông qua quá trình chế biến hợp thành thực thể của phẩm,bộ phận khác sẽ hao phí mất đi trong quá trình sãn xuất, đến chu kỳ sản xuất sau phải dùng một đối tượng khác.Củng do đặc điểm trên nên toàn bộ giá trị của đối tượng lao động được chuyển toàn bộ một lần vào sản phẩm và được bù đắp khi giá trị sản phẩm được thực hiện. Đối tượng lao động trong doanh nghiệp được biểu hiện thành hai bộ phận: Một bộ phận là vật tư dự trử đẻ chuẩn bị cho quá trình sản xuất được liên tục (nguyên nhiên vật liệu...); Một bộ phận khác là những vật tư đang trong quá trình chế biến (sản phẩm đang chế tạo,bán thành phẩm).Hai bộ phận này biểu hiện dưới hình thái vật chất gọi là tài sản lưu động. -Mặt khác quá trình sản xuất của doanh nghiệp luôn gắn liền với quá trình lưu thông. Trong quá trình lưu thông, còn phải tiến hành một số công việc như chọn lọc, đóng gói, xuất giao sản phẩm và thanh toán ...do đó trong khâu lưu thông hình thành mốtố khoản hàng hóa và tiền tệ, vốn trong thanh toán... Tài sản lưu động nằm trong quá trình sản xuất và tài sản lưu động nằm trong quá trình lưu thông thay chổ nhau vận động không ngừng nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất được tiến hành liên tục và thuận lợi Như vậy, doanh nghiệp nào củng cần phải có một số vốn thích đáng để đầu t ư vào các tài sản ấy, số tiền ứng trước về những tài sản đó được gọi là vốn luân chuyển của doanh nghiệp . Vốn lưu động luôn được chuyển hóa qua nhiều hình thái khác nhau, bắt đầu từ hình thái tiền tếang hình thái dự trữ vật tư hàng hóa và cuối cùng lại trở về trạng thái tiền tệ ban đầu của nó.Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diển ra liên tục không ngừng có tính chất chu kỳ thành chu chuyển của tiền vốn. Do sự chu chuyển không ngừng nên vốn lưu động thường xuyên có các bộ phận tồn tại cùng một lúc dưới cá hình thái khác nhau trong các lĩnh vực sản xuất và lưu thông. Tóm lại vốn lưu động của doanh ngiệp là số tiền ứng trước về tài sản lưu động và taì sản lưu thông nhằm dảm bảo chô quá trình tái sản xuất của doanh nghiệpthực hiện được liên tục, thường xuyên.Vốn luân chuyển là luân chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần ,tuần hoàn liên tục là hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ sản xuất.Vốn luân chuyển là vật chất không thể thiếu được của quá trình tái sản xuất. Qua phần trình bày trên có thể thấy cuing một lúc, vốn luân chuyển của doanh nghiệp được phân bổ trên khắp các giai đoạn luân chuyển và tồn tại dưới những hình thức khác nhau.Muốn cho quá trình sản xuất được liên tục, doanh nghiệp phải co đủ vốn luân chuyển đàu tư vào các hình thái khác nhau đó, khiến cho các hình tháicó được mức tồn tại hợp lývà đòng bộ với nhau. Như vậy, sẽ khiến cho việc chuyển hóa hình thái của vốn trong quá trình luân chuyển được thuận lợi. Nếu như doanh nghiệp nào đó, không đủ vốn thì tổ chức sử dung vốn sẽ gặp khó khăn, và do đó quá trình sản xuất củng bị trở ngại hoặc gián đoạn.
 6. Vốn lưu động còn là công cụ phản ánh và đánh giá quá trình vận động của vật t ư củng là phản ánh và kiểm tra quá trình mua sắm dự trữ, sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp.Trong doanh nghiệp sự vận động của vốn là phản ánh sự vận động của vật tư. Nhìn chung vốn luân chuyển nhiều ít là phản ánh số lượng vật tư sử dung nhiều hay không, thời gian nằm ở khâu sản xuất và lưu thông sản phẩm có hợp lý hay không hợp lý.Bởi vậy thông qua tình hình luân chuyển vốn lưu động còn có thể đánh giá một cách kịp thời đối với các mặt mua sắm dự trữ, sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp. 2. Thành phần và kết cấu vốn lưu động: -Trong các doanh nghiệp vấn đề tổ chức và quản lý vốn luân chuyển có một vai trò quan trọng. Doanh nghiệp sử dung vốn lưu động càng có hiệu quả thì càng có thể sản xuất được nhiều sản phẩm nghĩa là càng tổ chức được tốt quá trình mua sắm , quá trình sẩn xuất và tiêu thụ, phân bổ hợp lý vốn trên các giai đoạn luân chuyển để vốn đó chuyển biến nhanh từ một loại này sang một loại khác, từ hình thái này sang hình thái khácthì tổng số vốn luân chuyển sẽ tương đối ít hơn mà hiệu quả cao hơn. -Để quản lý vốn lưu động được tốt cần phải phân loại vốn lưu động. Vốn lưu động của doanh nghiệp, dựa theo vai trò của nó trong quá trình tái sản xuất, được chia thành ba loại, trong mổi loại dựa theo công dung lại được chia thành nhiều khoản vốn cụ thể như sau: 2.1. Vốn lưu động nằm trong quá trình dự trử sản xuất: Loại này bao gồm các khoản vốn: -Vốn nguyên vật liệu chính là số tiền biểu hiện trị giá các loại vật tư dự trử cho sản xuất, khi tham gia sản xuất nó hợp thành thực thể của sản phẩm.Ví dụ trong công nghiệp: quặng sắt bông, thép, gổ...trong xây dựng cơ bản: xi măng, gạch ngói...Trong nông nghiệp: giống, cây trồng, thức ăn gia súc, phân bón... -Vốn vật liệu phụ là giá trị những vật tư dự trử dùng trong sản xuất, giúp cho việc hình thành sản phẩm nhưng không hợp thành thực thể chủ yếu của sản phẩm-Vốn nhiên liệu là giá trị những loại nhiên liệu dự trử dùng trong sản xuất. -Vốn phụ tùng thay thế bao gồm giá trị những phụ tùng dự trử để thay thế mổi khi sữa chữa tài sản cố định. -Vốn vật đóng gói bao gồm những giá trị vật liệu bao bì dùng để đóng gói trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. -Vốn công cụ lao động nhỏ tực chất là giá trị tư liệu lao động nhưng giá trị thấp thời gian sử dung ngắn. 2.2. Vốn lưu động nằm trong quá trình trực tiếp sản xuất Loại vốn này bao gồm các khoản vốn: -Vốn sản phẩm đang chế tạo là giá trị những sản phẩm dở dang trong quá trình sản xuất, xây dựng hoặc đang nằm trên các địa điểm làm việc đợi chế biến tiếp, chi phí trồng trọt dở dang, chi phí chăn nuôi dở dang, súc vật nhỏ và nuôi béo. -Vốn bán thành phẩm tự chế củng là những sản phẩm dở dang nhưng khác khác sản phẩm đang chế tạo ở chổ nó dã hoàn thành giai đoạn chế biến nhất định. -Vốn về phí tổn đợi phân bổ là những phí tổn chi ra trong kỳ nhưng có tác dung cho nhiều kỳ sản xuất vì thế chưa tính hết vào giá thành trong ky mà sẽ tính dần vào giá thành các kỳ sau. 2.3. .Vốn lưu động nằm trong quá trình lưu thông
 7. Loại này bao gồm các khoản: -Vốn thành phẩm:biểu hiện bằng tiền số sản phẩm đã nhập kho và chuẩn bị các công việc cho tiêu thụ. -Vốn tiền tệ bao gồm tiền mặt tại quỹ , tiền gởi ngân hàng mà trong quá trình luân chuyển vốn lưu động thường xuyên có bộ phận tồn tại dưới hình thức này. -Vốn thanh toán là những khoản phải thu, tạm ứng phát sinh trong quá trình mua bán vật tư hàng hóa hoặc thanh toán nội bộ. Theo cách phân loại này có thể thấy vốn nằm trong quá trình dự trử vật liệu và vốn nằm trong quá trình lưu thông không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.Vì vậy phải haut sức hạn chế khối lượng vật liệu củng như thành phẩm tồn kho.Đối với vốn nằm trong quá trình trực tiếp sản xuất (vốn sản phẩm đang chế tạo, bán thành phẩm) phải chú ý tang khối lượng sản phẩm đang chế tạo với mức hợp lý.Vì số vốn này trực tiếp tham gia vào việc tạo nên giá trị mới. 3. Các thành phần của vốn lưu động 3.1. Tiền và đầu tư ngắn hạn: -Tiền của doanh nghiệp được hình thành từ sự cấp phát của ngân sách Nhà nước, tự có hay bổ sung từ lợi nhuận của doanh nghiệp. Nó tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: tiền mặt tại quỹ, tiền đang chuyển và tiền gửi ngân hàng -Đầu tư tài chính ngắn hạn được thể hiện qua việc góp vốn liên doanh ngắn hạn hay bỏ vốn để mua các chứng khoán ngắn hạn mà có thể thu lại lượng vốn ban đầu trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh 3.2. Các khoản phải thu: Là khoản tiền mà doanh nghiệp phải thu từ các đối tượng liên quan mà các đối tượng này đã tạm thời sử dung vốn của doanh nghiệp trong quá trìng hoạt động kinh doanh của mình. Bao gồm: -Phải thu khách hàng: là một trong những bộ phận quan trọng nhất của vốn luân chuyển. Khi tiến hành bán các sản phẩm của mình, doanh nghiệp thường sẽ không thu được tiền ngay. Đây là biểu hiện của quan hệ tín dung thương mại và chúng tạo ra cá khoản phải thu, đồng thời là công cụ đắc lực hổ trợ cho quá trình cạnh tranh. Sự chênh lệch giữa thời hạn bán hàng và thu tiền luôn nãy một lượng vốn nhất định. Do vậy vốn luân chuyển luôn luôn tồn tại các khoản phải thu -Trả trước người bán: đây là khoản ứng trước cho người bán, do yêu cầu của nhà cung cấp và tạo niềm tin hay tính đặc biệt quan trọng của hàng hóa -Phải thu nội bộ: là khoản phải thu của doanh nghiệp đối với các chi nhánh, thnàh viên trực thuộc. -Các khoản phải thu khác: là các khảon phải thu của doanh nghiệp ngoài những khoản phải thu trên như tạm ứng, thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn. 3.3.Hàng tồn kho: thuộc loại này bao gồm:nguyên vật liệu chính,vật liệu phụ...sản phẩm đang chế tạo, phí tổn chờ phân bổ, thành phẩm, hàng đang trên đường, hàmg gửi đi bán,...Tùy theo đặc điểm kinh doanh của từng ngành,của từng mặt hàng,tùy quy mô hoạt động, điều kiện hoạt động mà doanh nghiệp có chính sách dự trử hàng tồn kho một cách có hiệu quả và hợp lý.Bên cạnh đó cần ước lượng, dự báo và có biện ơháp duy trì mổi loại hàng tồn kho để có tỉ trọnh cuả từng loại đạt ở mức hợp lý trong suốt quá trìng hoạt động. Cách phân loại này giúp các doanh nghiệp có cơ sở để tính toán và kiểm tra kết cấu tối ưu của vốn luân chuyển để dựu thảo những quyết định tối ưu về mức
 8. vận dung vốn lưu động đã bỏ ra.Mặt khác, thông qua cách phân loại này có thể tìm biện pháp phát huy chức năng của các thành phần của vốn luân chuyển bằng cách xác định ức dự trử hợp lý để từ đó mà xác định nhu cầu vốn lưu động. Ví dụ, vốn nguyên liệu vật liệu nhằm bảo đảm quá trình sản xuất liên tục vơí một số chi phí nhỏ nhất về mua sắm và bảo quản; vốn sản phẩm đang chế tạo làm chức năng bảo đảm quá trình sản xuất được liên tục với năng suất lao động được nâng cao; vốn thành phẩm bảo đảm têu thụ dể dàngvà kinh tế, có sẳn hàng để xuất giao được thường xuyên. Vốn tiền tệ, vốn thanh toán nhằm đảm bảo về mặt tài chính cho quá trình tái sản xuất tiến hành được thuận lợi với một số phương tiện tài chính tối ưu, loại vốn này không có quan hệ trực tiếp với quá trình sản xuất, được dùnh để phục vụ lĩnh vực lưu thông trong quá trình tiêu thụ sản phẩm và mua sắm nguyên vật liệu.Vốn chuyển vào lĩnh vực lưu thông phải trở về sản xuấtcàng nhanh càng tốt, đó là điều mà mổi doanh nghiệp phải quan tâm đến .Vốn lưu động của doanh nghiệp dựa theo nguồn hình thành có thể chia ra các loại vốn sau đây; a. nguồn vốn pháp định -Đối với doanh nghiệp Nhà nước, Nguồn vốn luân chuyển pháp định thể hiện số vốn ngân sách nhà nước cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như khoản chênh lệch giá và các khoản phải nộp nhưng dược ngân sách để lại. Đối với hợp tác xã, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân là một bộ phận vốn cổ phần về vốn luân chuyển do xã viên , cổ đong đóng góp, vốn do chủ doanh nghiệp tư nhân bỏ ra. b. Nguồn vốn tự bổ sung: Đây là nguồn vốn do doanh nghiệp tự bổ sung mà chủ yếu do doanh nghiệp lấy một phần từ lợi nhuận để tang thêm vốn luân chuyển mở rộng hoạt động kinh doanh. Đối với doanh nghiệp nhà nước việc tự bổ sung này thực hiện dưới hình thức lấy một phần từ quỹ khuyến khích phát triển sản xuất bổ sung cho vốn luân chuyển c. Nguồn vốn liên doanh liên kết -Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể thực hiện việc liên doanh liên kết với cá doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp đó có thể góp vốn bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật là vật tư hàng hóa... d. Nguồn vốn huy động thông qua việc phát hành cổ phiếu: -Đối với loại hình công ty cổ phần có phát hành cổ phiếu để tang thêm vốn sản xuất công ty có thể phát hành thêm cổ phiếu mới e. Nguồn vốn đi vay: -Đây là một nguồn vốn quan trọng mà doanh nghiệp có thể sử dung để đáp ứng nhu cầu về vố luân chuyển thường xuyên cần thiết trong kinh doanh. Tùy theo điều kiện cụ thể của doanh nghiệp có thể vay vốn của ngân hàng, của các tổ chức tín dung kháchoặc có thể vay vốn của các đơn vị tổ chức khác của cá nhân trong và ngoài nước. -Việc phát hành trái phiếu là một hình thức vay vốn cho phép các doanh nghiệp co thể thu hút rộng rãi số tiền nhàn rổi trong các tầng lớp dân cư để mở rộng hoạt động của mình.
 9. II. NỘI DUNG QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG 1. Vai trò và ý nghĩa quản lý Vốn lưu động: 1.1. Vai trò: -Việc quản lý vốn lưu động trước hết do có ảnh hưỡng đến hiệu quảkinh tế cuối cùng của doanh nghiệp nên việc sử dung vốn có kế hoạch sẽ tăng tốc độ chu chuyển vốn, tang hiệu quả kinh doanh và ngược lại. -Quản lý vốn lưu động còn quyết định đến sự đều đặn và liên tục của quá trình kinh doanh. Muốn đạt hiệu quả kinh doanh cao thì phải làm sao cho qúa trình kinh doanh không bị gián đoạn, tức là phải phân tích cụ thể nhu cầu vốn luânn chuyển trong từng giai đoạn kinh doanh. 1.2. Ý nghĩa: -Phân tích tình hình vốn lưu động có ý nghĩa quyết định đối với kinh doanh của doanh nghiệp. Khi tiến hành phân tích sẽ đưa ra kế hoạch sử dung vốn và bảo toàn vốn. Vậy nó tạo cơ sở cho việc quản lý dể dàng và tiết kiệm sẽ làm tang hiệu quả sử dung vốn và kinh doanh của doanh nghiệp. Tạo cho doanh nghiệp khả năng thanh toán cần thiết để duy trì khả năng thanh toán trong cả những tình hình khó khan vàmức độ khắc nghiệt do môi trường kinh doanh mang lại. 2. Nguyên tắc quản lý vốn lưu động: -Vốn lưu động trong cùng một lúc được phân bổ trên khắp các giai đoạn luân chuyển và biểu hiện dưới nhiều hình thái khác nhau. Muốn cho quá trình sản xuất được liên tục, doqanh nghiệp phải có đủ vốn lưu động đầu tư cho các hình thái khác nhau đó, khiến cho các hình thái có được mức tồn tại hợp lý tối ưu và đồng bộ với nhau, khiến cho việc chuyển hóa hình thái của vốn lưu động trong quá trình luân chuyển được thuận lợi. Nếu doanh nghiệp thiếu vốn thì việc chuyển hóa hình thái sẽ gặp khó khăn, vốn lưu động không luân chuyển được và quá trình kinh doanh do đó mà gián đoạn Sự vận động của vốn luân chuyển phản ánh sự vân động của vật tư. Số vốn nhiều hay ít phản ánh số lượng vật tư dự trữ nhiều hay ít. Vốn luân chuyển luân chuyển nhanh hay chậm còn phản ánh số lượng vật tư sử dung tiết kiệm hay không.Từ đó có thể kiểm tra một cách toàn diện đối với mặt mua sắm dự trữ, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để có biện pháp quản lý tốt vốn luân chuyển.Quản lý vốn lưu động là một bộ phận trọng yếu của công tác quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Quản lý vốn lưu động không những đảm bảo sữ dung vốn hợp lý tiết kiệm mà còn có ý nghĩa trong việc hạ thấp chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí bảo quản đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và thanh toán các khoản công nợ một cách kịp thời. Do đặc điểm hoạt động của vốn lưu động là luân chuyển nhanh, sữ dung linh hoạt nên nó góp phần quan trọng đảm bảo sản xuất ra một khối lượng sản phẩm lớn. Vì vậy kết quả hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp tốt hay xấu phần lain là do chất lượng công tác quản lý vốn luân chuyển quyết định. -Nhiệm vụ quản lý vốn luân chuyểnlà kiểm tra thường xuyên tình hình xác định nhu cầu vốn và tình hình tổ chức, các nguồn vốn và phương thức cấp phát vốn, tình hình chấp hành kỹ luật vay và trả, các khoản thanh toán công nợ. Trong công tác quản lý vốn luân chuyển cần quán triệt các nguyên tắc sau: -Đảm bảo thỏa mãn nhu cầu vốn cho kinh doanh đồng thời đảm bảo sử dung vốn có hiệu quả.Trong công tác quản lý vốn lưu động thường có những mâu
 10. thuẩn giữa khả năng vốn luân chuyển thì có hạn mà phải có đảm bảo cho nhu cầu kinh doanh rất lớn.Giải quyết mâu thuẩn này, doanh nghiệp phải cải tiến quản lý, tăng cường hạch toán kinh doanh, đề ra những biện pháp thích hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. -Sử dung vốn lưu động phải kết hợp với sự vân động của vật tư hàng hóa.Vốn lưu động biểu hiện bằng tiền của vật tư hàng hóa.Luân chuyển vốn lưu động và vận động của vật tư kết hợp chặt chẽ với nhau. Cho nên quản lý tốt vốn luân chuyển phải bảo đảm sử dung vốn trong sun kết hợp với vận động của vật tư. Điều đó có nghĩa là tiền chi ra phải có một lượng vật tu nhập vào theo một tỉ lệ cân đối, hoặc số lượng sản phẩm tiêu thụ phải đi kèm với số tiền thu về nhằm bù đắp lại phần vốn đã chi ra. Có như vậy mới không để xãy ra tình trạng chiếm dung vốn lẫn nhau. -Việc bảo toàn vốn lưu động: doanh nghiệp tự mình tính toán nhu cầu vốn để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và tổ chức thực hiện bằng các nguồn vốn được huy động.Nguyên tắc này đề cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình tái sản xuất trong khuôn khổ các nhiệm vụ đã đề ra của mục tiêu kế hoạch. Doanh nghiệp phải tổ chức nguồn vốn mình cần đến trong quá trình hoạt động kinh doanh, do đó những kết quả hoạt động của bản thân doanh nghiệp là tiền đề để tiến hành tái sản xuất mở rộng theo kế hoạch.Chính vì thế khả năng phát triển trong tươnglai của doanh nghiệp phụ thuộc vào chổ trong năm nay kết quả như thế nào. Nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng không thể xuất phát một chiều hoàn toàn từ những khã năng tài chính hiện có trong ngày hôm nay để kế hoạch hóa mở rộng kinh doanh. Điểm xuất phát của kế hoahj hóa tái sản xuất mở rộng là việc tiến hành những dự đoán: Sun phát triển nhu cầu, những thay đổi trong quy trình công nghệ sản xuất do sun cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, những sun hoàn thiện nhằm mục đích tăng khối lượng sản xuất sản phẩm đang có tín nhiệm trên thị trường và tổng lợi nhuận.Phải xuất phát từ dự đoán tình hình đó mà cần phải tổ chức huy động vốn luân chuyển để đảm bảo sản xuất liên tục trong điều kiện thay đổi của thị trường để tranh thủ thời cơ đem lại lợi nhuận cao. Như vậy quán triệt nguyên tắc này, một mặt doanh nghiệp phải chủ động khai thác và sử dung các nguồn vốn tự có, mặt khác huy động các nguồn vốn khác bằng các hình thức linh hoạt và sử dung vốn vay một cách thạn trọng và hợp lý. 3. Các biện pháp quản lý vốn lưu động: 3.1. Xác định vốn lưu động thường xuyên năm kế hoạch: + Đối với doanh nghiệp mới thành lập đi vào hoạt động năm kế hoạch: -Phương pháp ước tính gián tiếp: người ta dựa vào hệ số tỷ lệ vốn lưu động so với doanh thu của ngành đó hoặc cảu một doanh nghiệp khác có điều kiện tương tự và doanh thu dự kiến năm kế hoạch. Väún læu âäüng H= Doanh thu - Phương pháp xác định trực tiếp: người ta dựa vào những chỉ tiêu dự tính trong năm kế hoạch để xác định trực tiếp nhu cầu cho từng khoản vốn cụ thể trong năm kế hoạch, sau đó tổng hợp lại để có toàn bộ nhu cấu vốn. Vi= Mi* Ni
 11.  Vi =V Trong đó: Vi: nhu cầu vốn lưu động thường xuyên của khoản vốn i Mi: mức luân chuyển bình quân một ngày năm kế hoạch của khoản vốn i Ni: số ngày luân chuyển hợp lý năm kế hoạch. V: tổng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên năm kế họch + Đối với doanh nghiệp đã hoạt động ổn định: -Phương pháp ước tính theo thống kê kinh nghiệm của kỳ báo cáo: người ta dựa vào tình hình thực tế của năm báo cáo kết hợp với những dự đoán trong năm kế hoạch để ước tính nhu cầu vốn của năm kế hoạch. M1 V1=V0* *(1- t%) M0 Trong đó V1: nhu cầu vốn luân chuyển thường xuyên năm kế hoạch. Vo: vốn luân chuyển bình quân năm báo cáo. M1,Mo :tổng mức luân chuyển vốn luân chuyển trong năm kế hoạch và năm báo cáo. t%: nhiệm vụ tăng tốc độ luân chuyển của năm kế hoạch so với năm báo cáo. - Phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu: Dựa vào bảng cân đối tài sản các quý trong năm báo cáo, tính bình quân các khoản mục. Tính tỷ lệ phần trăm của các khoản mục bình quân thuộc bảng cân đối tài sáno với doanh thu năm báo cáo.Dùng tỷ lệ phần trăm đã xác định để ước tính nhu cầu vốn luân chuyển thường xuyên năm kế hoạch.Định hướng nhu cầu vốn luân chuyển năm kế hoạch tăng thêm so với năm báo cáo. 3.2. Quản lý hàng tồn kho: Nguyên tắc quản lý hàng tồn kho là phải bảo đảm một mức dự trử căn bản để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh được liên tục và đối với một số khoản mục tồn khocần thiết thì có một khoản tăng thêm để đối phó với biến cố bất thường. Giaï väún haìng baïn Vòng quay hàng tồn kho = Haìng täön kho 3.3. Quản lý khoản phải thu và chính sách tín dung thương mại: -Các khoản phải thu là số tiền doanh nghiệp chưa thu từ khách hàng do thực hiện chính sách bán hàng theo phương thức tín dung thương mại. Phụ thuộc vào chính sách tín dung thương mại của doanh nghiệp nới lỏng hay thắt chặt và phụ thuộc vào bối cảnh, điều kiên kinh tế. -Chính sách tín dung thương mại: mục tiêu nhằm tăng thêm lượng tiêu thụ để tăng lợi nhuận đồng thời nó củng làm tăng rủi ro. Nó củng tạo thêm khả năng tăng cường cạnh tranh. 3.4. Quản lý vốn bằng tiền (ngân quỷ): -Xác định nhu cầu vốn bằng tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gởi ngân hàng thường xuyên cần thiết. Doanh nghiệp có nhu cầu ngân quỹ là do xuất phát từ các lý do sau đây:  Để đáp ứng nhu cầu giao dịch thanh toán hàng ngày.  Để đáp ứng nhu cầu dự phòng để chi trả những khoản chi trả bất thường.
 12.  Đáp ứng đầu cơ để tranh thủ những cơ hội thuận lợi đầu tư vào những loại hàng hóa có lợi cho mình. Phương pháp xác định như sau:  Phân tích số liệu thống kinh nghiệm vốn bằng tiền của các kỳ trước. Có thể vận dung mô hình đặt hàng tối ưu. -Dự tính các khoản thu tiền phát sinh hàng tháng trong năm kế hoạch. -Dự tính các hoản thu chi tiền phát sinh hàng tháng trong năm kế hoạch. -Xác định chênh lệch thu chi trong tháng. Giải quyết số chênh lệch thu chi đó để luôn có một khoản ngân quỹ tối ưu. 4. Nâng cao hiệu quả sử dung vốn lưu động 4.1. Phân tích hiệu quả sử dung vốn lưu động Việc sử dung thật hợp lý vốn lưu động biểu hiện ở chổ tăng tốc độ luân chuyển vốn luân chuyển. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động nhanh hay chậm nói lên hiệu suất sử dung vốn lưu động cao hay thấp Ngoài ra còn phải xác định những chỉ tiêu kết quả khác về việc sử dung vốn lưu động. Những chỉ tiêu đó là: -Mức tiết kiệm vốn lưu động do tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động. -Số tiền thu được (doanh thu) tính cho một đồng vốn lưu động. -Mức đẩm nhiệm vốn lưu động. -Lợi nhuận đạt được tính cho một đồng vốn lưu động. Việc sử dụng các chỉ tiêu về hiệu suất sử dung vốn lưu động trong doanh nghiệp củng đòi hỏi hết sức thận trọng.Là những chỉ tiêu tổng hợp, bản thân chỉ tiêu củng có một số hạn chế nhất định, đồng thời nó còn phức tạp trong việc tính toán.Vấn đê đặt ra là làm thế nào để lựa chọn chính xác số chỉ tiêu để phân tích. Việc xác định dúng đắn các chỉ tiêu, biết lựa chọn các chỉ tiêu bổ sung cho nhau để đánh giá hoạt động kinh doanh có một ý nghĩa haut sức quan trọng trong việc cải tiến sử dung vốn lưu động 4.2. Phương hướng tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động và kiểm tra tình hình sử dung vốn lưu động Những chỉ tiêu hiêu suất sử dung vốn lưu động có thể giúp doanh nghiệp nghiên cứu dược những biện pháp cụ thể để cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bởi vậy nâng cao hiệu suất sử dung vốn lưu động có ý ngiã quan trọng đối với việc phát triển kinh doanh cùng một số vốn có thể sane xuất được nhiều sản phẩm hơn, hoàn thành được nhiều khối lượng xây dựng hơn Tổ chức hợp lý các mặt hoạt động kinh doanh sẽ giảm được rất nhiều các khoản chi phí nằm trong giá thành sản phẩm, do có ảnh hưởng tích cực đến việc hạ thấp giá thành đồng thời doanh thu và lợi nhuận củng được thực hiện nhanh chóng khiến cho doanh nghiệp có đủ vốn để thỏa mãn các nhu cầu cho hoạt động kinh doanh. Khi đề ra biện pháp để nâng caohiệu suất sử dụng vốn lưu độngphải xét đến điều kiện cụ thể kinh doanh, doanh nghiệp phải quy địng rỏ những biện pháp trong các giai đạn sản xuất và lưu thôngvì mổi giai đoạn đều có mổi hình thức và phương pháp khác nhau để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn lưu động. + Tốc độ luân chuyển vốn lưu động trong lĩnh vực sản xuất: - Muốn cho vốn lưu động trong khâu sản xuất luân chuyển nhanh thì điều quyết định là thi công nhanh gọn, dứt điểm .Tập trung lực lượng thi công, áp dụng phương pháp thi công tiên tiến, sử dụng rộng rái công cụ cải tiến, nâng cao
 13. mức độ cơ giới hóa đều có tác dụng rút ngắn thời gianlàm việc của mổi giai đoạn thi công. Đồng thời tổ chức thi công hợp lý, giữ vững tiến độ và sự cân đối nhịp nhàng trong sản xuất có thể góp phần giảm bớt thời gian gián đoạn giữa các bước thi công. -Tổ chức tôt hơn quá trình lao động củng rút ngắn được chu kỳ sản xuất. Ở đây, doanh nghiệp cần có những biện pháp tích cực để khai thác khả năng tiềm tàng trong các đơn vị thành viên bằng cách nghiên cứu áp dụng quy trình thi công đúng dắn nhằm giảm thời gian chờ đợi giữa các quá trình thi công.Tăng cường kỷ luật lao động, tìm mọi cách đểloại bỏ việc phải ngừng thi công bộ phận. +Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động trông lĩnh vực lưu thông: Các biện pháp cần thực hiện là phải nhanh chóng thu hồi nợ và giải phóng ứ đọng trong thanh toán +Kiểm tra tình hình sữ dụng vốn lưu động -Thực hiện việc kiểm tra đối với việc hoàn thành ké hoạch về các chỉ tiêu chất lượng của vốn lưu động là biện pháp để hạn chế các khuyết điểm và đề phòng những thất bại trong việc sữ dụng vốn lưu động. III.CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 1. Hiệu suất luân chuyển vốn lưu động: 1.1. Số vòng quay của vốn lưu động: là chỉ tiêu biểu hiện mối quan hệ giữa doanh thu thuần với vốn lưu động bình quân dùng vào kinh doanh của doanh nghiệp.Kết quả tính được số vòng quay của vốn lưu động trong kỳ nghiên cứu và thực chất là hiệu quả sản xuất của vốn lưu động. Doanh thu thuáön Số vòng quay VLĐ= VLÂ bçnh quán trong kyì Chỉ tiêu này cho biết trung bình trong kỳ hoạt động,một đồng vốn lưu độngquay được bao nhiêu vòng 1.2. Kỳ chu chuyển của VLĐ là chỉ tiêu phản ánh số ngày cần thiết để cho vốn lưu động thực hiện một vòng luân chuyển. Säú ngaìy trong ky(360,90,30)ì Kỳ chu chuyển của VLĐ = Säú voìng quay VLÂ Số ngày bình quân của một vòng quay vốn lưu động càng nhỏ càng tốt vì tốc độ luân chuyển vốn lưu động càng nhanh 2. Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động: chỉ tiêu này phản ánh mức tiêu dùng của vốn lưu động cho một đơn vị hàng hóa tiêu thụ. Chỉ tiêu này ngược lại chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động VLÂ bçnh quán trong kyì Hệ số đảm nhiệmVLĐ = Doanh thu thuáön Chỉ tiêu này cho biết một đồng doanh thu thì cần bao nhiêu vốn lưu động bình quân, chỉ tiêu này càng nhỏ thì hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao ,càng có khả năng tiết kiệm vốn lưu động. 3. Hệ số sinh lời của vốn lưu động: -Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quá sử dụng vốn lưu động vào kinh doanh.
 14. LNST Hệ số sinh lời của vốn lưu động= VLÂ bçnh quán trong kyì -Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lưu động trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. 4. Mức tiết kiệm (lãng phí) do tăng (giảm) tốc độ luân chuyển vốn lưu động: M1 M1 V =  L1 L0 Trong đó, M1: tổng mức luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch L1: Số vòng quay của vốn lưu động năm kế hoạch. L0: Số vòng quay của vốn lưu động năm báo cáo Nếu V >0: vốn lưu động sử dụng lãng phí V
 15. Giai đoạn bỏ tiền ra để mua sắm vật tư dự trử Giai đoạn dự trữ Giai đoạn sản xuất Giai đoạn thành phẩm Giai đoạn thu tiền về sau khitiêu thụ sản phẩm. -Cơ cấu này phụ thuộc vào trình độ công nghệ xây dựng, tổ chức cung cấp kho bãi và tổ chức tiêu thụ thanh toán. Nhìn chung, tỷ trọng vốn lưu động nằm ở giai đoạn dự trử và giai đoạn tiêu thụ càng ít càng tốt. -Cơ cấu phân bổ vốn lưu động theo chỉ tiêu khả năng thanh toán, dùng các quy tắc sau: + Hệ số khả năng thanh toán nhanh: TSLÂ - Caïc khoaín täön kho Hn= Nåü ngàõn haûn + Hệ số khả năng thanh toán hiện hành: TSLÂ H hh= Nåü ngàõn haûn  Kế hoạch sử dụng vốn lưu động cho từng hợp đồng (công trình hay gói thầu) xây dựng: - Kế hoạch cung cấp và dự trử vật tư: kế hoạch này phải đảm bảo cho sản xuất liên tụcnhưng không gây nên ứ đọng vật tư dự trử quá lớn. Ở đây phải căn cứ biểu đồ về nhu cầu vật tư khi thiết kế tổ chức thi công để xác định nhu cầu dự trử và kho bãi.Ở đây, có thể áp dụng hình thức tổ chuác cung cấp tiên tiến, tức là cung cấp đúng vào thời gian sử dụng vật tư để giảm nhu cầu dự trử tối đa. - Kế hoạch giảm thời gian ứ đọng vốn ở các công việc dở dang tại công trình.Muốn thế phải rút ngắn thời gian xây dựng nhờ các biện pháp về công nghệ và tổ chức xây dựng hợp lý thông qua việc nâng cao chất lượng của thiết kế tổ chức xây dựng. - Kế hoạch tiếp thu, bàn giao, thanh toán hợp đồng và thanh toán trung gian nhằm rút ngắn thời gian chu chuyển vốn lưu động 2.3. Kế hoạch định mức vốn lưu động: + Định mức dự trử nguyên vật liệu: Định mức dự trử nguyên vật liệu bao gồm: - Dự trử thường xuyên bảo đảm cho sản xuất dược liên tục giữa hai kỳ cung cấp: DTX = V  T Trong đó: V_ lượng tiêu dùng bình quân của loại vật liệu đang xét trong một ngày đêm( tính thành tiền) T_số ngày giữa hai kỳ cung cấp, dược xác định thao kinh nghiệm hoặc theo công thức sau: T=  TiAi  Ai Trong đó: Ti: thời gian giữa hai lần cung cấp vật liệu i Ai: giá trị của nguyên vật liệu được cung cấp lần i -Trong thực tế, việc cung cấp các loại vật liệu có chủng loại khác nhau không được tiến hành đồng thời cùng một lúc. Do đó, dự trử của một loại vật liệu nào đó có thể là cực đại ( ở ngày vừa chở đến) và có thể là ở cực tiểu (ở ngày cuối cùng của kỳ cung cấp). Trong trường hợp các loại vật liệu phải dự trử khá
 16. lớn, tình hình trên có thể giúp ta giảm dự trử, và các phương tiện tiền bạc còn chưa dùng để mua một loại vật liệu dự trữ khác. Vì vậy dự trử thường xuyên có thể lấy bằng 50% dự trử thường xuyên tối đa theo cách tính trên. - Dự trử cho số ngày nhập kho, xuất kho: DK=T  V Trong đó: T: số ngày xuất kho, nhập kho theo thống kê kinh nghiệm. - Dự trử bảo hiểm đề phòng khi cung cấp bị gián đoạn: Db= T  V Trong đó: T là số ngày dự trữ bảo hiểm do cung cấp chậm so với kế hoạch xác định theo thống kê kinh nghiệm. - Định mức dự trử vật liệu phụ được xác định dựa trên kinh nghiệm và được tính theo phần trăm giá trị công tác xây lắp đã thực hiện. + Xác định khối lượng công việ xây dựng dở dang: - Dựa vào thống kê kinh nghiệm qua các năm để xác định % giá tri công việc xây dựng dở dang so với toàn bộ khối lượng công việc xây dựng đã hoàn thành và bàn giao trong năm. Cách này áp dụng với trường hợp khi tổ chức xây dựng có cơ cấu xây dựng công việc theo các năm. - Dựa vào kinh nghiệm xây dựng từng chủng loại công trình. Dựa vào tiến độ xây dựng có thể xác định được nhu cầu về vốn lưu động nằm trong xây dựng dở dang cho từng loại công trình xây dựng theo từng giai đoạn xây dựng kết hợp với tiến độ thanh toán bàn giao trung gian. + Xác định chi phí chờ phân bổ: - Chi phí chờ phân bổ cần cho năm kế hoạch = chi phí chờ phân bổ hiện còn ở đầu kỳ kế hoạch + Chi phí chờ phân bổ dự kiến sẽ có trong năm kế hoạch - Chi phí chờ phân bổ sẽ được phân bổ vào giá thành xây lắp ở năm kế hoạch theo dự kiến. 3. Biên pháp bảo toàn vốn lưu động: 3.1. Nguyên tắc bảo toàn vốn lưu động: -Bảo toàn vốn lưu động là vấn đề cực kỳ quan trọng, quyết định sun tồn tại của doanh nghiệp.Vốn lưu động trong doanh nghiệp được tồn tại dưới dạng vật tư hàng hóa và tiền tệ. Sun luân chuyển và chuyển hóa thường chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tác động khách quan và chủ quan trong đó có những yếu tố làm cho vốn lưu động của doanh nghiệp bị sút giảm dần. Đó là: - Các công trình thi công kéo dài.Nguồn vốn của các công trình đang thi công bị ngừng trệ. Một số công trình buộc phải bỏ giá thầu để củng cố hoặc mở rộng thị trường, - Sự rủi ro xãy ra bất thường trong quá trình sản xuất kinh doanh. - Nền kinh tế có lạm phát, giá cả tăng nhanh n ên sau mổi vòng luân chuyển, vốn lưu động của doanh nghiệp bị mất dần theo tốc đọ trượt giá. - Vốn lưu động trong thanh toán bị chiếm dụng lẫn nhau kéo dài vơi số lượng khá lớn trong khi đồng tiền dần dần bị mất giá. - Vì lẽ đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động bảo toàn vốn lưu động nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh được thuận lợi mà thực chất là đảm bảo cho số vốn cuối kỳ đủ mua một lượng vật tư hàng hóa tương đương với đầu kỳ khi giá cả tăng lên, tức là tái sản xuất giản đơn về vốn lưu động trong điều kiện quy mô kinh doanh ổn định. Việc bảo toàn vốn lưu động của doanh nghiệp cần bảo đảm thực hiện một số nguyên tắc sau: -Thời điểm bảo vốn lưu động cần được tiến hành vào cuối mổi năm.
 17. - Căn cứ để xác địng giá trị bảo toàn vốn là chỉ số vật giá chung, hoặc chỉ số vật giá của vật tư hàng hóa chủ yếu phù hợp với nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp. - Đảm bảo tái sản xuất giản đơn về vốn lưu động. 3.2. Các biện pháp chính để bảo toàn vốn lưu động: +Biện phấp bao trùm và tổng quát là phải kinh doanh không bị thua lỗ và có lãi để đảm bảo thực hiện tối thiểu để bảo toàn vốn. Đó là phải sử dụng số vốn lưu động bỏ ra ban đầu sao cho có lợi nhuận để không những có thể hoàn trã lại số vốn lưu động bỏ ra ban đầu mà còn có đủ tiền để trã lãi vay vốn lưu động, bồi hoàn lại khoản trượt giá củng như bồi hoàn lại chi phí bảo quản vật tư khi dự trử. + Các biện về ứng dụng, cải tiến công nghệ và tổ chứcxây dựng để rút ngắn thời gian xây dựng, tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, giảm hoặc không cần dự trử + Các biện pháp về cải tiến cung cấp, dự trử và bảo quản vật tư để đảm bảo mức dự trử hợp lý, giảm chi phí cho bảo quản vật tư. Cần sữ dụng biểu đồ dự trử vật tư khi thiết kế tổ chức thi công để tổ chức dự trử đúng, xác địng đúng mức dự trử + Các biện pháp nhằm cải tiến công việc tiêu thụ, bàn giao và thanh toán. + Khi lập dự án đầu tư trong phép tính các chỉ tiêu hiệu quả (NPV, IRR...) cần phỉ chú ý thu hồi lại khoản vốn lưu động ở cuối đời dự án. Đòng thời phương án đầu tư phải đảm bảo hiệu quả tính toán theo quy địng. + Các biện pháp vay vốn lưu động hợp lý, triệt để các biện pháp tài chính thay thế. Đó là: Các khoản nợ ổn định như: tiền khấu trừ bảo hiểm xã hội nợ luân lưu tối thiểu đối với công nhân về tiền lương, nợ nhà cung cấp vật tư chưa đến kỳ phải trã, tiền thưởng chưa sữ dụng, lợi nhuận chưa đến kỳ phải nộp, tiền khấu hao TSCĐchưa phải dùng đến... - Cải tiến chế độ thanh toán, giảm nợ của các doanh nghiệp ngiệp khác -Tạm thời bán một số thành phẩm dùng đến sau đó mua lại. -Phải có các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá các khoản nợ khó đòi và phải có tính các khỏan dự phòng này vào chi phí phí kinh doanh.
 18. I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VẠN TƯỜNG QUÂN KHU V. 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: - Công ty Vạn Tường là một doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu riêng. Công ty được thành lập theo quyết định số 480/ QĐ - QP, ngày 17 - 04 - 1996 của Bộ Quốc phòng và Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam - Đà Nẵng cấp giấy phếp chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 25 -06 - 1996. Ngày 12 -05 -1999 căn cứ quyết định số 693/1999/ QĐ - BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sát nhập công ty 491 vào công ty Vạn Tường thuộc Quân khu V. Công ty Vạn Tường cùng Công ty 491 đã thỏa thuận thống nhất đề án về tổ chức sản xuất vào bộ máy quản lý công ty Vạn Tường sau khi sát nhập. Công ty Vạn Tường có: - Trụ sở đặt tại 481 Nguyễn tri Phương - Thành phố Đà Nẵng. - Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế, xây dựng các công trình, trang trí nội thất, kinh doanh nhà ở, chế biến gỗ, sản xuất kinh doanh xi măng, vôi thủy, đá, và vật liệu xây dựng khác. - Địa bàn hoạt động từ: Từ Hà Nội đến các Tỉnh Tây Nguyên - Vốn kinh doanh: 5.394.251.077 đồng .Trong đó: +Vốn cố định: 2.853.152.492 đồng. +Vốn lưu động: 2.541.062.585 đồng. Tổng số nhân viên: 1.654 người (nhân viên quản lý 29 người) 2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 2.1 Chức năng. Công ty Vạn Tường - QK V có chức năng chính là: - Xây dựng các công trình phục vụ cho Quốc phòng, ngoài ra công ty còn đảm nhiệm thi công các công trình bên ngoài quân đội như xây dựng cơ sở hạ tầng, cụm dân cư. - Khai thác khoáng sản và kinh doanh vật liệu xây dựng - Kinh doanh thương mạ,i dịch vu, nhà hàng, khách sạn, nhà khách - Rà phá bom, mìn. 2.2. Nhiệm vụ của công ty: -Xác định và tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty theo pháp luật hiện hành của nhà nước và theo sun chỉ dẩn của Bộ Quốc phòng - Quản lý và sử dụng vốn theo đúng chế độ chính sách, đạt hiệu quả kinh tế cao. - Nghiên cứu khả năng thi công các công trình, khả năng sản xuất để cung ứng cho các đơn vị thi công theo đúng tiến độ.
 19. -Quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ công nhân viên theo đúng chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộn công nhân viên trong công ty, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, đào tạo đội ngũ cán bộ trẽ năng động. - Hoàn thành nghĩa vụ nô ngân sách Nhà nước đầy đủ, chấp hành các chế độ sổ sách kế toán theo quy định của Nhà nước. -Thi công và hoàn thành công trình bàn giao cho chủ đầu tư đúng tiến độ mà công ty đã đấu thầu và ký kết hợp đồng. 3. Cơ cấu tổ chức của công ty. Công ty Vạn Tường Quân Khu V là một doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, do địa bàn hoạt động của công ty rất rộng, để phù hợp với cơ chế thị trường quản lý và quản lý của nhà nước, công ty đang áp dụng mô hình tổ chức quản lý như sau: SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ BAN GIÁM C PHÒNG PHÒNG PHÒNG BAN BAN KẾ KỶ TÀI CHÍNH HÀNH HOẠCH TRỊ CHÍNH THUÂT CHÍNH KINH KẾ DỰ DOANH TOÁN TOÁN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CƠ QUAN CƠ QUAN Đội xây lắp OD-CN: 08 XÍ NGHIỆP XÍ NGHIỆP Đội thi công giao thông: 02 378 Đội thi công điện nước: 02 491 Đội xe máy công trình: 01 ĐƠN VỊ SẢN XUẤT PHÂN XƯỞNG SX Đây là mô hình tổ chức sản xuất và quản lý trực tuyến có quan hệ chức năng Đội thi công: 04 PX xi măng và phối hợp, với mô hình này công ty có thể quản lý một cách hiệu quả tình hình SXKD của mình, cán bộ tham mản xuấtphá kế hoạch Khai doanh, á òng hành PX s ưu như đòng kinh thác đ ph chính, phòng tài chính kế toán...luânchữa xe, máylực cho ơ khí máytrongdựngtổ PX sữa là trợ thủ đắc C giám đốc xây việc chức quản lý sản xuất trong toàn công ty 3.1. Chức năng, nhiệm vụ của các cấp quản lý trong công ty: - Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của doanh nghiệp phân rõ chức năng nhiệm vụ công tác cụ thể cho từng phó giám đốc thuộc quyền, các phòng ban,giám đốc xí nghiệp, các đội trưởng.
 20. - Phó giám đốc kinh tế: Trực tiếp phụ trách từng mảng kinh tế đối ngoại, thay mặt giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty nhằm mục đích hoàn thành tốt *- Phó giám đốc chính trị: Là người thay mặt giám đốc trong công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị. - Phòng kế hoạch kinh doanh: Giúp giám đốc nghiên cứu tổ chức và quản lý toàn bộ công việc kinh doanh, công tác kế toán của công ty, tổ chức xây dựng hệ thống sản xuất kinh doanh và tổ chức cong tác kế hoạch của công ty. - Phòng kỹ thuật: Tổ chức kiểm tra giám sát, đề xuất phương án thi công về mặt kỷ thuật cho các công trình do công ty thi công.Tổ chức lập hồ sơ tham gia đấu thầu các công trình. - Phòng tài chính kế toán: Theo dõi tình hình biến động tài sản, nguồn vốn của công ty.Tổ chức vay vốn ngân hàng để đảm bảo vốn cho các công trình thi công, lập các báo cáo để thông tin cho quản lý định kỳ hoặc theo yêu cầu khi cần thiết. - Ban chính trị: Quản lý các tổ chức chính trị của công ty như Công đoàn, Thanh niên Phụ nữ... Đề xuất sắp xếp công tác cho CBCNV trong công ty - Ban hành chính: Phụ trách công tác hành chính tổng hợp, quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất tại cơ quan Công ty. 3.2. Đặc điểm về vốn kinh doanh và vốn lưu động của công ty: - Vốn của công ty được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chủ yếu là nguồn vốn vay. Số vốn vay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn sản xuất của công ty.Nguồn vốn này có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây. Vì vậy Công ty cần phải coi trọng công tác quản lý sữ dụng vốn lưu động sao cho có hiệu quả, tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động, đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa và tiến hành thu tiền nhanh tránh lượng vốn do khách hàng chiếm dụng vốn. II. PHÂN TÍCH TÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG HAI NĂM 2003 - 2004: - Như chúng ta đã biết, vốn lưu động có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mổi doanh nghiệp, nó được thể hiện dưới dang các khoản đầu tư cảu doanh nghiệp vào TSLĐ. Do vậy người quản lý phải thường xuyên cân nhắc kỹ cơ cấu tài sản. Nếu doanh nghiệp dự trử một lượng tiền quá lớnthì an toàn trong thanh toán, đảm bảo được các khoản nợ đến hạn nhưng không có hiệu quả, bởi vì dự trử tiền mặt không có khả năng sinh lời mà còn phát sinh thêm chi phí như chi phí bảo quản Mặt khác nếu doanh nghiệp dự trử một lượng hàng tồn kho quá lớn tuy có đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, tiêu thụ được tiến hành liên tục nhưng chi phí quản lý cho hàng tồn kho và phí cơ hội phải gánh chịu là rất lớn. Do đó để sữ dụng vốn lưu động có hiệu quả thì nhà quản lý tài chính phải xây dựng cho mình một độ an toàn thích hợp cho việc đầu tư vào TSLĐ.Vấn đề cơ bản trong công tác quản lý và sữ dụng vốn lưu động là phải xác địng được cơ cấu tài sản, cấu trúc các khoản nợ thích hợp để thông qua đó xác định được nhu cầu vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh. 1. Khái quát tình hình vốn & nguồn vốn của công ty qua hai năm 2003 -2004 - Để có cách nhìn tổng quát về sản nghiệp của công ty cần thông qua bảng CĐKT của công ty qua hai năm 2003 -2004.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2