intTypePromotion=3

ĐỀ THI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 2010 MÔN THI VẬT LÝ

Chia sẻ: Nguyễn Công Chứ Architect | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
131
lượt xem
28
download

ĐỀ THI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 2010 MÔN THI VẬT LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO - ĐỀ THI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 2010 MÔN THI VẬT LÝ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 2010 MÔN THI VẬT LÝ

  1. ĐỀ THI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 2010 Môn thi: Vật lý Thời gian làm bài : 90 phút Người ra đề: Trần Quang Phú (Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn) Câu 1: Tia laze không có đặc điểm nào sau đây : A. Có tính đơn sắc rất cao . B. Có tính định hướng cao . C. Cường độ lớn . D. Công suất lớn . Câu 2: Trong thí nghiệm giao thao Iâng , nếu tiến hành thí nghiệm trong không khí sau đó làm trong nước có chiết suất 4/3 thì hệ vân trên màn sẽ thay đổi như thế nào ? A. Khoảng vân giảm 2/3 lần so với trong không khí B. Khoảng vân tăng 4/3 lần so với trong không khí C. Khoảng vân tăng 3/2 lần so với trong không khí D. Khoảng vân giảm 4/3 lần so với trong không khí Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X? A. Có khả năng đâm xuyên. B. Có khả năng ion hóa chất khí. C. Bị lệch đường đi trong điện trường. D. Tác dụng mạnh lên phim ảnh. Câu 4: Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm tăng A. 10dB B. 20dB C. 100dB D. 2dB Câu 5: Để phản ứng 6 C + γ → 3( 2 He ) có thể xảy ra , lượng tử γ phải có năng lượng tối thiểu là 12 4 bao nhiêu ? Cho biết mC = 11,9967u ; mα = 4,0015u ; u = 931 MeV/c2 . A. 7,50MeV. B. 7,44MeV. C. 7,26MeV . D. 8,26MeV. Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox theo phương ngang, có phương trình vận tốc là v = - 40cos10t (cm/s). Tại thời điểm mà động năng có giá trị gấp 3 lần thế năng thì vật nặng có li độ x là :
  2. A. ± 4 cm B. ± 2 cm C. ± 3 cm D. ± 2 cm. Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương : x1 = 8cos2 π t (cm) ; x2 = π 6cos(2 π t + ) (cm) . Vận tốc cực đại của vật là : 2 A. 60 (cm/s). B. 120 (cm/s). C. 4 π (cm/s). D. 20 π (cm/s). Câu 8: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cùng pha dao động , có tần số 16 Hz . Tại điểm M cách nguồn A , B lần lượt những khoảng d1 = 30 cm ; d2 = 25,5 cm sóng có biên độ cực đại . Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác . Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là : A. 12 cm/s. B. 100 cm/s. C. 24 cm/s. D. 36 cm/s. Câu 9: Dây AB = 24cm căng ngang , 2 đầu A và B cố định , khi có sóng dừng thì tại M là bụng sóng thứ 4 (kể từ B) , biết BM = 14cm . Tổng số bụng trên dây AB là : A. 4 B. 8 C. 5 D. 6 Câu 10: Trong quá trình truyền sóng , vận tốc truyền sóng ở một môi trường phụ thuộc yếu tố nào sau đây: A.Năng lượng của sóng. B.Biên độ dao động của sóng. C.Tần số sóng. D.Tính chất của môi trường. Câu 11: Một vật dao động điều hòa có phương trình : x = 10cos (cm) . Vật đi qua vị trí có li độ x = 5cm lần thứ 1 theo chiều dương vào thời điểm nào? A. T/6. B. T/12. C. 11T/12. D. 5T/6. Câu 12: Một mạch dao động LC lý tưởng. Để bước sóng của mạch tăng lên 2 lần thì phải A.ghép nối tiếp với C tụ C' có C'=C B.ghép song song với C tụ C' có C'=C/2
  3. C.ghép song song với C tụ C' có C'=3C D.ghép nối tiếp với C tụ C' có C'=3C Câu 13: Trong mạch dao động LC lí tưởng có một dao động điện từ tự do với tần số riêng f0 = 1MHz. Năng lượng từ trường trong mạch có giá trị bằng nửa giá trị cực đại của nó sau những khoảng thời gian liên tiếp là : A. 0,25μs B. 1 μs C. 0,5 μs D. 0,25 ms 7 Câu 14: Một proton có vận tốc bắn vào nhân bia đứng yên 3 Li . Phản ứng tạo ra 2 hạt giống hệt nhau mX bay ra với vận tốc có độ lớn bằng nhau v’ và cùng hợp phương tới của proton một góc 600. Giá trị v’ là : mX .v A. v ' = mp 3m p .v B. v ' = mX m p .v C. v ' = mX 3m X .v D. v ' = mp Câu 15: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là: I0 A. T = 2π Q . * 0 B. T = 2πLC. Q0 C. T = 2π I . 0 D. T = 2πQ0I0. Câu 16: Tìm phát biểu sai: Trong mạch dao động L, C thì: A. Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện, năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường có cùng giá trị cực đại . C. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f= D. Có sự chuyển hóa qua lại giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường , nhưng tổng của chúng được bảo toàn. Câu 17: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do . Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. Tại
  4. I0 2 3 A. U0. 4 3 B. U0 . 2 1 C. U 0 . 2 3 D. U0 . 4 Câu 18: Cho dòng điện xoay chiều đi qua đoạn mạch R,L,C nối tiếp. Kết luận nào sau đây đúng : A. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U ≥ UL. B. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U ≥ UR. C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U ≥ UC. D. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U ≤ UR. Câu 19: Đặt vào hai đầu A,B của đoạn mạch gồm tụ điện mắc nối tiếp với điện trở R hiệu điện thế : uAB = U0cos100 π t (V) . Biểu thức cường độ dòng điện có thể nhận giá trị nào sau: A. i = I0 cos (100 π t - π /3) (A) B. i = I0 cos (100 π t - π /2) (A) C. i = I0 cos (100 π t + π /2) (A) D. i = I0 cos (100 π t + π /3) (A) Câu 20: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng A. 0,5 giờ. B. 2 giờ. C. 1 giờ. D. 1,5 giờ. Câu 21: Một con lắc đơn được treo trong thang máy, dao động điều hòa với chu kì T khi thang máy g đứng yên. Nếu thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc ( g là gia tốc rơi tự do) thì chu kì 10 dao động của con lắc là : 10 A. T 9 10 B. T 11 11 C. T 10
  5. 9 D. T 10 Câu 22: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos100πt(V) vào hai đầu một điện trở thuần R thì trong mạch có dòng điện với cường độ hiệu dụng I . Nếu đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một điốt bán dẫn có điện trở thuận bằng 0 và có điện trở ngược rất lớn thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch bằng : A. I B. 2I C. I D. 4 Câu 23: Cần năng lượng bao nhiêu để tách các hạt nhân trong 1 gam 2 He thành các proton và nơtron tự do ? Cho biết mHe = 4,0015u ; mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u ; u = 931 MeV/c2 . A. 5,36.1011J. B. 4,54.1011J. C. 6,83.1011J. D. 8,27.1011J. Câu 24: Mạch RLC xoay chiều nối tiếp , điện áp hiệu dụng hai đầu mạch điện là U = 100V. Thay đổi R đến Ro thì Pmax = 200W. Giá trị Ro là : A. 100Ω B. 75Ω C. 50Ω D. 25 Ω Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ , khoảng cách hai khe là a , khoảng cách từ hai khe đến màn là D. Trên màn quan sát được hệ vân giao thoa. Khoảng cách từ vân sáng bậc ba đến vân tối thứ năm ở cùng một phía của vân trung tâm là bao nhiêu ? 2λ D A. . a 3λ D B. . 2a 3λ D C. . a λD D. . a 0,4 Câu 26: Đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm L = H một hiệu điện thế một chiều U1 = 12 π V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là I1 = 0,4 A Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2 = 12 V, tần số f = 50 Hz thì công suất tiêu thụ ở cuộn dây bằng
  6. A. 1,2 W. B. 4,8 W. C. 1,728 W D. 1,6 W. Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau 0,5mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe một đoạn 2m. Chiếu một bức xạ đơn sắc có λ = 0,5 μ m vào 2 khe.Tại điểm M cách vân trung tâm 9mm là: A. Vân tối thứ 4. B. Vân tối thứ 5. C. Vân sáng bậc 4. D. Vân tối thứ 6. Câu 28: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với hai khe Y- âng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0, 6 μ m và λ2 = 0, 4μ m . Biết khoảng cách hai khe a = 0,5 mm , màn cách hai khe 2 m. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm: A. 2,4 mm. B. 1,6 mm. C. 4,8 mm.. D. 3,2 mm Câu 29: Xét đoạn mạch xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp , trong đó C là đại lượng biến thiên, cho biết R = ZL . Cho C biến thiên đến lúc UC cực đại , lúc này điện áp u hai đầu đoạn mạch : A. chậm pha hơn i một góc B. chậm pha hơn i một góc C. chậm pha hơn i một góc D. nhanh pha hơn i một góc Câu 30: Ánh sáng không có tính chất sau đây: A. Luôn truyền với vận tốc 3.108m/s . B. Có thể truyền trong môi trường vật chất. C. Có thể truyền trong chân không D. Có mang năng lượng. Câu 31: Một bản kim loại cho hiệu ứng quang điện dưới tác dụng của một ánh sáng đơn sắc. Nếu người ta giảm bớt cường độ chùm sáng tới thì A. Có thể sẽ không xảy ra hiệu ứng quang điện nữa. B. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện thoát ra không thay đổi . C. Động năng ban đầu của electron quang điện thoát ra giảm xuống. D. Số electron quang điện thoát ra trong một đơn vị thời gian vẫn không thay đổi. Câu 32: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là: A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện
  7. B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện C. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó D. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó Câu 33: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,552μm với công suất P = 1,2W vào catot của một tế bào quang điện, dòng quang điện bão hòa có cường độ Ibh = 2mA. Tính hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện. Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s ; e = -1,6.10-19C . A. 0,65% B. 0,37% C. 0,55% D. 0,425% Câu 34: Một máy phát điện xoay chiều , trên stato có 4 cặp cực quay với tốc độ 750vòng/phút tạo ra dòng điện có tần số f. Để đạt được tần số trên với máy phát điện có 6 cặp cực phải quay với tốc độ A. 100vòng/phút B. 500vòng/phút C. 50vòng/phút D. 1000vòng/phút Câu 35: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, phát biểu nào sau đây đúng? A. Gia tốc của vật dao động điều hòa triệt tiêu khi ở vị trí biên. B. Vận tốc của vật dao động điều hòa triệt tiêu khi qua vị trí cân bằng. C. Gia tốc của vật dao động điều hòa có giá trị cực đại ở vị trí cân bằng. D. Lực đàn hồi tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. Câu 36: Tìm phát biểu đúng khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha: A. Rôto là bộ phận để tạo ra từ trường quay. B. Tốc độ góc của rôto nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay. C. Động cơ không đồng bộ 3 pha được sử dụng rộng rãi trong các dụng cụ gia đình . D. Stato gồm ba cuộn dây đặt lệch nhau một góc rad Câu 37: Biết vạch thứ hai của dãy Lyman trong quang phổ của nguyên tử hiđrô có bước sóng là 102,6nm và năng lượng tối thiểu cần thiết để bứt êlectron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản là 13,6eV. Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen là : A. 1,2818μm B. 0,75μm C. 0,83μm D. 0,83nm Câu 38: Vận tốc của các electron quang điện thoát ra khỏi bề mặt một tấm kim loại phẳng sẽ có hướng: A. Ngược hướng với hướng ánh sáng chiếu tới. B. Theo mọi hướng . C. Đối xứng với hướng của ánh sáng chiếu tới qua pháp tuyến tại điểm tới. D. Song song với tấm kim loại.
  8. Câu 39: Một con lắc đơn có l =1m, dao động với biên độ góc α 0 = 6 0 . Chọn gốc toạ độ tại VTCB , gốc thời gian khi vật ở vị trí biên dương. Cho g = 2=10m/s2, phương trình ly độ góc là: α = 0,1 cos( 2 πt ) rad A. α = 0,1 cos( πt − π / 2) rad B. α = 0,1 cos( πt + π / 2) rad C. α = 0,1 cos( πt ) rad D. Câu 40: Tính chất nào sau đây không phải của tia X: A. Tính đâm xuyên mạnh. B. Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm. C. Iôn hóa không khí. D. Gây ra hiện tượng quang điện. Câu 41: Trong một thí nghiệm về hiện tượng quang điện, người ta dùng màn chắn tách ra một chùm các êlectron có vận tốc cực đại và hướng nó vào một từ trường đều sao cho vận tốc của các êlectron vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Bán kính quỹ đạo của các êlectron tăng khi: A. tăng cường độ ánh sáng kích thích B. giảm cường độ ánh sáng kích thích C. tăng bước sóng của ánh sáng kích thích D. giảm bước sóng của ánh sáng kích thích Câu 42: : Để giảm bớt hao phí do sự toả nhiệt đường dây khi cần tải điện xa. Trong thực tế, có thể dùng biện pháp nào sau đây: A. Dùng máy biến thế giảm điện áp nơi bắt đầu truyền tải điện năng n lần để giảm công suất toả nhiệt n2 lần. B. Dùng máy biến thế tăng điện áp nơi bắt đầu truyền tải điện năng lên n lần để giảm công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây n2 lần. C. Dùng dây dẫn bằng chất liệu siêu dẫn đường kính lớn. D. Xây dựng nhà máy gần nơi tiêu thụ điện để giảm chiều dài đường dây truyền tải điện. Câu 43: Hai lò xo L1 và L2 có cùng độ dài. Khi treo vật m vào lò xo L1 thì chu kỳ dao động của vật là T1 = 0,3s , khi treo vật vào lò xo L2 thì chu kỳ dao động của vật là T2 = 0,4s . Nối hai lò xo song song với nhau ở cả hai đầu để được một lò xo cùng độ dài rồi treo vật m vào hệ hai lò xo thì chu kỳ dao động của vật là : A. 0,12s B. 0,24s C. 0,36s D. 0,48s Câu 44: Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc của vật A. không thay đổi B. tăng khi giá trị vận tốc của vật tăng C. giảm khi giá trị vận tốc của vật tăng D. giảm khi giá trị vận tốc của vật giảm . Câu 45: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng
  9. A. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng. B. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng. C. giải phóng electron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng. D. giải phóng electron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion. Câu 46: Khi chiếu ánh sáng có bước sóng λ vào katôt của tế bào quang điện thì e bứt ra có v0max = v , nếu chiếu λ ' = 0,75 λ thì v0max = 2v , biết λ = 0,4 μm . Bước sóng giới hạn của katôt là: A. 0,42 μm B. 0,45 μm C . 0,48 μm D. 0,51 μm Câu 47: Sau 1năm, khối lượng chất phóng xạ giảm đi 3 lần. Hỏi sau 2 năm, khối lượng chất phóng xạ trên giảm đi bao nhiêu lần so với ban đầu. A. 9 lần. B. 6 lần. C. 12 lần. D. 4,5 lần Câu 48: Gọi Δt là khoảng thời gian để một chất phóng xạ giảm khối lượng đi e lần ( với : Lne = 1 ) , biết Δt = 1000h thì chu kỳ phóng xạ T là: A. 369h B. 693h C. 936h D. 396h Câu 49: Một con lắc đơn có chiều dài 39,2cm được treo trên trần một chiếc xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Biết khoảng cách giữa hai mối nối là 12,5m. Lấy g=9,8m/s2. Hỏi xe lửa chạy thẳng đều với tốc độ bằng bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc là lớn nhất ? ≈ 37,83km/h A. ≈ 40,50km/h B. ≈ 35,83km/h C. ≈ 39,38km/h D. Câu 50: Trong trường hợp nào dưới đây thì âm do máy thu ghi nhận được có tần số lớn hơn tần số của âm do nguồn phát ra? A. Máy thu chuyển động lại gần nguồn âm đứng yên B. Máy thu chuyển động ra xa nguồn âm đứng yên. C. Nguồn âm chuyển động ra xa máy thu đứng yên. D. Máy thu chuyển động cùng chiều , cùng tốc độ với nguồn âm.
  10. Câu Đáp Câu Đáp Câu Đáp Câu Đáp Câu Đáp án án án án án 1 D 11 D 21 A 31 B 41 D 2 D 12 C 22 D 32 A 42 B 3 C 13 A 23 C 33 B 43 B 4 A 14 C 24 D 34 B 44 C 5 C 15 C 25 B 35 D 45 C 6 B 16 C 26 C 36 B 46 B 7 D 17 B 27 B 37 C 47 A 8 C 18 B 28 C 38 B 48 B 9 D 19 D 29 C 39 D 49 C 10 D 20 D 30 A 40 B 50 A Tuổi Trẻ Online – Trung tâm Tin học và Quản lý Kinh tế MaIT – Đại học Bình Dương
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản