intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi hết môn: Phân tích hoạt động kinh doanh

Chia sẻ: Nguyen Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1.151
lượt xem
147
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần lý thuyết: Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp của: - Nhà quản trị doanh nghiệp: Cần thiết phải có thông tin trung thực về tình hình tài chính doanh nghiệp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc lập kế hoạch sản xuất, dự kiến đầu tư dài hạn, chiến lược đầu tư sản phẩm ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn: Phân tích hoạt động kinh doanh

  1. ĐỀ THI HẾT MÔN MÔN: PHÂN TÍCH HĐ KINH DOANH PHẦN I. LÝ THUYẾT (3 điểm) Trình bày mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp của: - Nhà quản trị doanh nghiệp - Nhà đầu tư - Ngân hàng PHẦN II. BÀI TẬP (7 điểm) Công ty X có tình hình về sản lượng sản xuất và giá thành như sau: Tên sản Số lượng sản xuất (cái) Giá thành đơn vị (1.000 đ) phẩm Kế hoạch Thực hiện Bình quân Kế hoạch Thực hiện năm trước năm nay năm nay A 550 500 1.000 970 980 B 1.100 1.200 500 490 480 C 850 850 400 350 350 D 400 400 - 100 100 Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành của sản phẩm so sánh được của công ty. -----------------Hết-----------------
  2. ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT MÔN MÔN: PHÂN TÍCH HĐ KINH DOANH I. Lý Thuyết (3 điểm) Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp của: - Nhà quản trị doanh nghiệp: Cần thiết phải có thông tin trung thực về tình hình tài chính doanh nghiệp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc lập kế hoạch sản xuất, dự kiến đầu tư dài hạn, chiến lược đầu tư sản phẩm và thị trường, lựa chọn phương án sản xuất, nên huy động nguồn vốn nào để kinh doanh đảm bảo có lãi và khả năng thanh toán (1 điểm) - Nhà đầu tư: Qua thông tin phân tích tài chính giúp cho các nhà đầu tư có thể nắm bắt các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: mức sinh lời, khả năng thanh toán, rủi ro, thời gian hoàn vốn …(1 điểm) - Ngân hàng: Mối quan tâm của ngân hàng hướng chủ yếu vào khả năng trả nợ của DN. Vì vậy, một mặt họ chú ý đến lượng tiền và tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền để so sánh với số nợ ngắn hạn để biết khả năng thanh toán của DN. Mặt khác, NH còn chú ý đến khả năng sinh lời từ hdkd để đảm bảo hoàn trả các khoản nợ vay dài hạn, chú ý đến việc đảm bảo cơ cấu tài chính an toàn trong DN để phòng ngừa rủi ro… (1 điểm) II. Bài tập ( 7 điểm)
  3. 1 điểm Sản phẩm mhoi = z0i – thoi =(mhoi/zni)x100 mh1i = z1i – zni th1i =(mh1i/zni)x100 zni A 970-1000= - 30 (-30/1000)x100 = -3% 980-1000= - 20 (-20/1000)x100= - 2% B 490-500= -10 (-10/500)x100 = - 2% 480-500 = -20 (-20/500)x100 = - 4% C 350-400= - 50 (-50/400)x100= - 12,5% 350-400= - 50 (-50/400)x100= - 12,5% - Mức hạ toàn bộ sp kỳ kế hoạch (0,5điểm) MHo= = 550x(-30) + 1.100 x(-10) + 850x(-50) = -70.000 (ngàn đồng) - Tỷ lệ hạ bình quân kỳ kế hoạch THo = x 100 = x 100= x 100 = -4,86% - Mức hạ toàn bộ sp kỳ thực hiện (0,5 điểm) MH1= = 500x(-20) + 1.200x(-20) + 850x(-50) = - 76.500 (ngàn đồng) - Tỷ lệ hạ bình quân kỳ thực hiện TH1 = x 100 = x 100= x 100 = -5,31% - So sánh tình hình thực hiện đối với mục tiêu đề ra (0,5 điểm) ∆MH = MH1 – Mho = -76.500 – (-70.000) = -6.500 (ngàn đồng) ∆TH = TH1 – Tho = -5,31% - (-4,86%) = -0,45% * Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố - Do nhân tố số lượng (0,5 điểm) ∆MH(q) = MHo x Tc – MHo Với Tc = x100 = x 100 = 100% (0,5 đ) ∆MH(q) = -70.000 x 100% - (-70.000) = 0 - Do nhân tố kết cấu mặt hàng sản xuất (0,5 đ) ∆MH(k/c) = - MHo x Tc = - 69.500 – (-70.000) = +500 (ngàn đồng)
  4. ∆TH(k/c) = x 100 = x 100 = +0,03% - Do mức hạ giá thành cá biệt (0,5 đ) ∆MH(mh) = MH1 - = -76.500 – (-69.500) = - 7.000 (ngàn đồng) ∆TH(mh) = x 100 = x 100 = - 0,49% Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố (0,5 đ) ∆MH = ∆MH(q) + ∆MH(k/c) +∆MH(mh) -6.500 = 0 + 500 + (-7.000) ∆TH = ∆TH(k/c) + ∆TH(mh) -0,45% = + 0,04% + (-0,49%) * Phân tích (2 điểm): ta thấy Công ty X đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ hạ giá thành của SPSS được, mức hạ toàn bộ thực tế tăng so với kế hoạch là 6.500 ngàn đồng, tỷ lệ hạ bình quân thực tế tăng so với kế hoạch là 0,45%. Đây là biểu hiện tốt, công ty cần phát huy. Do ảnh hưởng các nhân tố sau: - Nhân tố số lượng sản phẩm thay đổi nhưng không ảnh hưởng mức hạ giá thành toàn bộ của SPSS được do sự thay đổi sp A và sự thay đổi của sp B làm cho mức hạ giá thành của hai sp này bù đắp cho nhau.Phân tích Tc…. - Nhân tố kết cấu mặt hàng thay đổi làm cho mức hạ giá thành toàn bộ của SPSS được giảm 500 ngàn đồng, tương ứng với tỷ lệ hạ giá thfnh giảm 0,03%. Đây là điều không tốt. Cần đưa ra các nguyên nhân và giải pháp …. - Nhân tố mức hạ giá thành cá biệt thay đổi làm cho mức hạ giá thành toàn bộ của SPSS được tăng 7.000 ngàn đồng, tương ứng với tỷ lệ hạ giá thành tăng 0,49%. Đây là biểu hiện tốt do sp A,B,C…. đưa ra các giải pháp…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2