Đơn xin đăng ký chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Chia sẻ: Tan Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
825
lượt xem
35
download

Đơn xin đăng ký chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN (dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài) Kính gửi:...(tên cơ quan đại diện)........nước CHXHCN Việt Nam tại........ Tên tôi là:.............................................Nam (nữ)................................ Ngày sinh:............................................................... Nơi sinh:................................................................................... Dân tộc:................................................................................ Nghề nghiệp: ................................................................................. Địa chỉ hiện nay:......................................................... Hộ chiếu (Giấy chứng minh nhân dân) số................................................ ngày cấp....... ngày hết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin đăng ký chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN (dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài) Kính gửi:...(tên cơ quan đại diện)........nước CHXHCN Việt Nam tại........ Tên tôi là:.............................................Nam (nữ)................................ Ngày sinh:............................................................... Nơi sinh:................................................................................... Dân tộc:................................................................................ Nghề nghiệp: ................................................................................. Địa chỉ hiện nay:......................................................... Hộ chiếu (Giấy chứng minh nhân dân) số................................................ ngày cấp....... ngày hết hạn.................................................................................... Nơi cấp hộ chiếu:........... Cơ quan cấp hộ chiếu......................... Cơ quan cử đi nước ngoài:........................................................................ Tôi đã...........(công tác, học tập, lao động,...)...tại................từ ngày ......tháng.....năm...... đến ngày..... tháng.... năm....... Trong thời gian đó, tôi không đăng ký kết hôn tại...........(tên cơ quan đại diện).... nước CHXHCN Việt Nam cũng như tại các cơ quan của nước...................... Đề nghị.......(tên cơ quan đại diện).....nước CHXHCN Việt Nam tại............................. cấp Giấy xác nhận tôi chưa đăng ký kết hôn trong thời gian cư trú tại nước..........................từ ngày........................... đến ngày.................................................. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./. Làm tại...... ngày..... tháng..... năm..... Người khai (ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận: --------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản