intTypePromotion=3

Giải bài tập Luyện tập hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu SGK Toán 9 tập 2

Chia sẻ: Chac Van00 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
0
download

Giải bài tập Luyện tập hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu SGK Toán 9 tập 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giải bài tập luyện tập hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu SGK Toán 9 tập 2 gồm có 2 phần lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 126 là tài liệu ôn tập và hệ thống kiến thức môn Toán lớp 9 hiệu quả, từ đó có hướng ôn tập một cách chủ động và linh hoạt nhất. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Luyện tập hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu SGK Toán 9 tập 2

Mời các em học sinh cùng tham khảo đoạn trích Giải bài tập Luyện tập hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu SGK Toán 9 tập 2 dưới đây để nắm rõ nội dung hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập Giải bài tập Hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu SGK Toán 9 tập 2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 126 SGK Toán 9 tập 2: Luyện tập Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.

Bài 35 Luyện tập hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu trang 126 SGK Toán 9 tập 2 – hình học

Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110)

Hãy tính thể tích của bồn chứa theo kích thước cho trên hình vẽ.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 35:

Thể tích cần tính gồm một hình trụ và một hình cầu.

– Bán kính đáy của hình trụ là 0,9m, chiều cao là 3,62m.

– Bán kính của hình cầu là 0,9 m

Thể tích của hình trụ là :

Vtrụ = πr2h = 3,14 (0,9)2.3,62= 9,215 (m3)

Thể tích của hình cầu là:

Vcầu= 4/3. πR3 = 4/3.3,14(0,9)3 = 3,055 (m3)

Thể tích của bồn chứa xăng:

V= V trụ + V cầu = 9,215 + 3,055 = 12,27 (m3)


Bài 36 Luyện tập hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu trang 126 SGK Toán 9 tập 2 – hình học

Một chi tiết máy gồm một hình trụ và hai nửa hình cầu với các kích thước đã cho trên hình 111 (đơn vị: cm)

a) Tìm một hệ thức giữa x và h khi AA’ có độ dài không đổi và bằng 2a.

b) Với điều kiện ở a) hãy tính diện tích bề mặt và thể tích của chi tiết theo x và a.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 36:

a) Ta có h + 2x = 2a

b) – Diện tích cần tính gồm diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy là x, chiều cao là h và diện tích mặt cầu có bán kính là x.

– Diện tích xung quanh của hình trụ: Strụ = 2πxh

– Diện tích mặt cầu: Sc= 4πx2

Nên diện tích bề mặt của chi tiết máy là:

S = Strụ + Sc = 2πxh + 4πx2 = 2πx(h+2x) = 4πax

Thể tích cần tình gồm thể tích hình trụ và thể tích hình cầu. Ta có:

Vtrụ = πx2h

Vcầu = V = 4/3. πx3

Nên thể tích của chi tiết máy là:

V = Vtrụ + Vcầu = πx2h + 4/3.πx3

= 2πx2a – (2/3)πx3

Các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn để download Giải bài tập Luyện tập hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu SGK Toán 9 tập 2 về máy tham khảo chi tiết hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập Ôn tập chương 4 SGK Hình học 9 tập 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản