Giáo án Đại Số lớp 10: CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
282
lượt xem
19
download

Giáo án Đại Số lớp 10: CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu. 1/ Về kiến thức  Hiểu đuợc khái niệm giao, hợp các tập hợp.  Hiểu khái niệm hiệu và phần bù của hai tập hợp . 2/ Về kỹ năng  Biết cách giao, hợp hai, nhiều tập hợp  Biết các lấy hiệu và phần bù của 2 tập hợp .  Vận dụng được vào 1 số ví dụ. 3/ Về tư duy  Nhớ, hiểu, vận dụng. 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Đại Số lớp 10: CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

  1. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP (2tiết) I. Mục tiêu. 1/ Về kiến thức  Hiểu đuợc khái niệm giao, hợp các tập hợp.  Hiểu khái niệm hiệu và phần bù của hai tập hợp . 2/ Về kỹ năng  Biết cách giao, hợp hai, nhiều tập hợp  Biết các lấy hiệu và phần bù của 2 tập hợp .  Vận dụng được vào 1 số ví dụ. 3/ Về tư duy  Nhớ, hiểu, vận dụng. 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.  Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, … III. Phương pháp. Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. * KIỂM TRA BÀI CỦ: ?1. Có bao nhiêu cách xác định một tập hợp . Cho vdụ ? ?2. Thế nào là tập rỗng. Cho vdụ ?
  2. ?3. Tập A là con của tập B khi nào ? ?4. Tập A = B khi nào ? Trong các tập hợp sau tập nào là con của tập nào ? A  1, 2, 3, 4, 5 B  3, 5 C  0,1, 3, 4 D  2, 4 ?5. Cho hai tập hợp: A  n  N : n laø öôùc cuûa 12 B  n  N : n laø öôùc cuûa 18 Hãy liệt kê hai tập hợp trên ? * Bài mới: Tiết 4 * Hoạt động 1:Hs tiếp cận kiến thức k/n giao của hai tập hợp. + Phiếu học tập số 1: Cho hai tập hợp: A  n  N : n laø öôùc cuûa 12 B  n  N : n laø öôùc cuûa 18 Liệt kê các phần tử của tập C là ước chung của 12 và 18 ? Hoạt động của Hoạt động đủa HS Nội dung giáo viên a) A  1, 2, 3, 4, 6,12 - Phát phiếu học I. GIAO CỦA HAI B  1, 2, 3, 6, 9,18 tập cho hs. TẬP HỢP: b) C  1, 2, 3, 6 * ĐN: Giao của hai tập - Y/c hs trình bày ?1. Giao của hai tập hợp và nhận xét. hợp A và B là một tập A và B là tập hợp gồm - GV: Tổng kết hợp gồm các phần tử các phần tử chung của đánh giá. chung của hai tập hợp chúng. đó.
  3. ?1. Cho biết thế Kí hiệu: AB. nào là giao của hai Vậy: A  B   x / x  A vaø x  B tập hợp A và B ? ?2. Hs làm bài theo y/c x  A của Gv. Ngöôïc laïi: x  A  B   x  B  Minh họa: ?2. Tìm phần giao A của hai tập hợp B trong hình vẽ sau: AB A VD: B B B A  0,1, 2, 3, 4, 5 B A B B  1, 3, 5, 7, 9 B A  B  1, 3, 5 II. HỢP CỦA HAI TẬP HỢP: * Hoạt động 2: Hs tiếp cận k/n hợp của hai tập hợp. + Phiếu học tập số 2: Cho hai tập hợp là hs giỏi toán hoặc văn của lớp 10E. A  Minh, Nam, Lan, Hoàng B  Cöôøng, Thaûo, Nam, Thu, Hoàng, Tuyeát, Leâ
  4. Tìm tập C là những bạn giỏi toán hoặc văn của lớp 10E ? Hoạt Động Của Giáo Hoạt Động Của HS Viên C  Minh, Nam, Lan, Hoàng, Cöôøng, Thaûo, Th u, Tuyeát, Leâ - Phát phiếu học tập chco hs. - Y/c hs trình bày và nhận xét. ?1. Hợp của hai tập hợp A và B là một tập hợp - GV: Tổng kết đánh gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B. giá. ?1. Cho biết thế nào là hợp của hai tập hợp A và B ? ?2. Hs làm theo y/c của Gv. ?2. Tìm phần hợp của hai tập hợp trong hình vẽ sau: A B A B B B B B A B
  5. Nội Dung:  * ĐN: Hợp của hai tập hợp A và B là một tập hợp gồm tất cả các phần tử thuộc tập A hoặc thuộc tập B. Kí hiệu : AB Vaäy : A  B   x / x  A hoaëc x  B x  A Ngöôïc laïi: x  A  B   x  B * Minh họa: A B VD: A  0,1, 2, 3, 4, 5 B  1, 3, 5, 7, 9 A  B  0,1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Củng cố: . Cho hai tập hợp: A  caùc öôùc nguyeân döông cuûa 18 B  caùc öôùc nguyeân döông cuûa 12 Tìm A  B, A  B Bài tập 1: + Phát phiếu học tập số 1 cho hs.
  6. Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của HS-Ghi vở A  COÙ CHÍ THI NEÂN - Nhóm 1 làm AB, nhóm 2 làm AB, nhóm 3 làm A\B, B  COÙ COÂNG MAØI SAÉT COÙ NGAØY NEÂN KIM nhóm 4 làm B\A. A  B  C , O, I , T , N , E A  B  C , O, H , N , G, M , A, I , S , T , Y , E , K  - Y/c Hs nhắc lại các k/n về A \ B  H  giao, hợp, hiệu của hai tập B \ A  G, M , A, S , Y , K  hợp. - Gv: Tổng kết và đánh giá bài làm của hs.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản