intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12-TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN

Chia sẻ: Thao Thao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

87
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Công nghệ gen: 1. Khái niệm công nghệ gen: Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào, sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. - Kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác gọi là kỹ thuật chuyển gen.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12-TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN

 1. *Các động, thực vật trên được tạo ra nhờ công nghệ
 2. CHUỘT B ẠCH CHUYỂN GEN CHỨA HOOCMON S INH TRƯỞNG CỦA CHUỘT CỐNG
 3. BÀI 20. TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN
 4. I. Công nghệ gen: 1. Khái niệm công nghệ gen: Gen tổng hợp Vi khuẩn E.coli có thể Vi khuẩn insulin của người E.coli tổng hợp insulin Gen tổng hợp β Lúa có thể tổng hợp β Lúa - caroten - caroten * Công nghệ gen là gì?
 5. I. Công nghệ gen: 1. Khái niệm công nghệ gen: - Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào, sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới.
 6. I. Công nghệ gen: 1. Khái niệm công nghệ gen: Gen tổng hợp Vi khuẩn E.coli có thể Vi khuẩn insulin của người E.coli tổng hợp insulin Gen tổng hợp β Lúa có thể tổng hợp β Lúa - caroten - caroten * Kỹ thuật chuyển gen là gì?
 7. I. Công nghệ gen: 1. Khái niệm công nghệ gen: -Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào, sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. ­  Kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp  để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác gọi là kỹ thuật chuyển gen. 2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen:
 8. Qu an sát sơ đồ sau và cho biết: Kỹ thuật chuyển gen gồm những bước cơ bản nào? A Tạo ADN tái tổ hợp Chuyển ADN tái tổ B hợp vào tế bào nhận Phân lập dòng tế bào C chứa ADN tái tổ hợp
 9. I. Công nghệ gen: 1. Khái niệm công nghệ gen: 2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen:Tạo ADN tái tổ hợp: a.
 10. Gen cần chuyển: gen mà conem ười cần chuyển Quan sát hình sau và SGK, ng hãy cho biết: từThế nào tlà gen cần sinh vật? sinh vậ này sang chuyển khác.
 11. Tế NST vi khuẩn Đầu bào ADN Plasmit Tế bào vi khuẩn NST nhân tạo Thực khuẩn thể Em hãy nêu khái niệm thể truyền ?
 12. I. Công nghệ gen: 1. Khái niệm công nghệ gen: 2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen: a. Tạo ADN tái tổ hợền (Vectơ): Gồm Plasmit, ADN virut, => Thể truy p NST nhân tạo, … Có đặc điểm: + Phân tử ADN nhỏ. + Có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen của tế bào. + Hoặc có thể gắn vào hệ gen của tế bào. + Có khả năng mang gen cần chuyển.
 13. NST VK Plas mid Tế bào VK Enzim giới Enzim giới hạn hạn Restrictaza (restrictaza) Tách ADN NST mang gen cần chuyển của “tế bào ch Đoạn gen cần chuyển Nối đoạn bị cắt vào plasmid nhờ enzim ligaza ADN tái tổ  hợ p Các bước tạo ADN tái tổ hợp
 14. I. Công nghệ gen: 1. Khái niệm công nghệ gen: 2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen: * Thao tác tạo ADN tái tổ hợp: a. Tạo ADN tái tổ hợp - Tách chiết thể truyền (plasmit, ADN virus, NST nhân tạo,…) và gen cần chuyển. - Xử lý bằng cùng 1 loại enzim cắt giới hạn (Restrictaza) để tạo thành cùng 1 loại đầu dính. - Dùng enzim nối (Ligaza) để gắn chúng lại với nhau => ADN tái tổ hợp. * ADN tái tổ hợp là phân tử ADN có sự kết hợp giữa gen cần chuyển và thể truyền. tái tổ hợp là gì? ADN
 15. I. Công nghệ gen: 1. Khái niệm công nghệ gen: 2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen: a. Tạo ADN tái tổ hợp b. Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận: ADN tái tổ  hợp tế bào nhận * Làm thế nào để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận một cách hiệu quả nhất?
 16. Một số biện pháp đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận: Dung dịch CaCl2       Xung điện  Vi khuẩn Agrobacterium Súng bắn gen Vi tiêm
 17. I. Công nghệ gen: 1. Khái niệm công nghệ gen 2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen a. Tạo ADN tái tổ hợp b. Đưa ADN tái tng hợp vàoịch CaCl2bào nhận n,… làm giãn màng Sử dụ ổ dung d trong tế , xung điệ sinh chất của tế bào cho phân tử ADN tái  tổ hợp dễ dàng chui qua màng vào trong tế bào nhận. Lợi dụng sự phân chia nhanh của vi khuẩn, tăng nhanh Tế bào nhận thường là sinh khối gen cần chuyển → thu hoạch sản phẩm. vi khuẩn, gợi cho em suy c. Phân lập dòng tế bào mang ADN tái tổ hợp: gì? nghĩ
 18. Tỷ lệ tế bào nhận được ADN tái tổ hợp rất thấp. Vậy làm thế nào để nhận biết được tế bào có chứa ADN tái tổ hợp? Gen kháng kháng sinh ADN tái tổ hợp Gen kháng thuốc diệt cỏ Gen kháng mặn Gen phát sáng Thuốc lá có gen Thỏ Alba có gen phát sáng của sứa phát sáng
 19. I. Công nghệ gen: 1. Khái niệm công nghệ gen: 2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen: a. Tạo ADN tái tổ hợp b. Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận c. Phân-lập dòng tếthể truyền có gen tđánh p ấu: gen kháng kháng Sử dụng bào mang ADN tái ổ hợ d sinh, kháng thuốc diệt cỏ, kháng mặn, phát sáng… -Phân lập dòng tế bào chứa AND tái tổ hợp bằng kĩ thuật để thu hoạch sản phẩm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2