Giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán : Phân số bằng nhau

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
223
lượt xem
48
download

Giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán : Phân số bằng nhau

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán : phân số bằng nhau', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán : Phân số bằng nhau

  1. 1. Kiểm tra bài cũ: Bài tập 4- SGK (tr110) Viết một phân số: a) Bé hơn 1 b) Bằng 1 c) Lớn hơn 1
  2. Thứ ngày tháng 01 năm 2010 Môn: Toán Phân số bằng nhau Ta thấy: 3 6 băng giấy bằng băng giấy 3 8 4 4 6 3 Vậy = 4 8 : 6 8
  3. * Thảo luận nhóm: 6 3 thế nào để có được phân số 1. Từ phân số làm ? 8 4 6 3 2. Từ phân số làm thế nào để có được phân số ? 8 4
  4. Thứ ngày tháng 01 năm 2010 Môn: Toán Phân số bằng nhau * Tính chất cơ bản của phân số: - Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho. - Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.
  5. Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống: 4 4× 2 8 3 × 4 12 3 2 2×3 6 = = = = = a) = ; ; 8 8× 4 7 7 × 2 14 5 5 × 3 15 32 3 48 48 : 8 6 6: 3 15 15 : 5 6 2 = = = = = = ; ; 15 15 : 3 35 35 : 5 16 16: 8 5 2 7 3 56 7 12 4 3 2 18 = = = = ; ; b) 4 32 4 16 3 60 10 6
  6. Bài 2: Tính rồi so sánh kết quả × × a) 18 : 3 và (18 4) : (3 4) b) 81: 9 và (81: 3) : (9 : 3) *Nhận xét: Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi
  7. TRÒ CHƠI:
Đồng bộ tài khoản