intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ, phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Le Huy Hieu | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:168

132
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận thực hiện với mục tiêu nghiên cứu tình hình thực thi chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã của người dân trong địa bàn xã, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã tại xã Nhị khê, huyện Thường tín, thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ, phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

 1. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số  liệu và kết quả  nghiên cứu trong khóa luận  này là trung thực và chưa hề sử dụng để bảo vệ trong một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự  giúp đỡ  cho việc thực hiện khóa luận  này đã được cảm  ơn và các thông tin trích dẫn trong khóa luận đều đã được  chỉ rõ nguồn gốc. Sinh viên                                                                                  Mai Thị Nguyệt 1
 2. LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập vừa qua, để hoàn thành được đề tài tốt nghiệp,  ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi đẫ nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của các tập thể, các cá nhân trong và ngoài trường.  Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo  Khoa KT&PTNT ­ Trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam những người đã  truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích và tạo điều kiện giúp đỡ  tôi trong  quá trình thực hiện khóa luận này.   Đặc biệt, tôi xin bày tỏ  lòng cảm  ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS  Phạm Bảo Dương đã dành nhiều thời gian, tâm huyết và tận tình hướng dẫn   chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Nhân dịp này, tôi cũng xin chân thành cảm ơn tới các đồng chí ban lãnh  đạo, cán bộ, xã viên của Uỷ  ban nhân dân xã cũng như  Hợp tác xã dịch vụ  nông nghiệp Nhị Khê đã cung cấp cho tôi những số liệu cần thiết và tạo điều  kiện giúp đỡ tôi trong thời gian thực hiện đề tài tại địa bàn. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã khích lệ,   cổ vũ giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn              Nhị Khê, ngày 31 tháng 5 năm 2015 Sinh viên 2
 3. 3
 4. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế  ­ xã hội 10 năm 2010­ 2020,   chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã  là một trong những biện pháp quan trọng để phát huy sức mạnh toàn dân tộc,   đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ  đất nước.   Tổng kết 5 năm thực hiện chuyển đổi hợp tác xã theo luật hợp tác xã (1996),   hội nghị  TW5 khoá IX (3/2002) đã ra nghị  quyết về  “tiếp tục đổi mới, phát  triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng  và thực tiễn hoạt động của hợp tác xã dịch vụ  nông nghiệp, ngày 20­11­2012   Quốc   hội   đã   thông   qua   luật   Hợp   tác   xã   số   23/2012/QH1;   Nghị   định   số  93/2013/NĐ­CP của Chính Phủ ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều  của Luật hợp tác xã.Thực hiện đường lối đổi mới HTX của Đảng, hầu hết   các địa phương đều đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi HTX kiểu cũ sang HTX  kiểu mới cho phù hợp với nền kinh tế thị trường và đặc điểm của hộ kinh tế  cá thể  dựa trên quyền tự  chủ  sản xuất kinh doanh. Nhị Khê là một xã thuộc  huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, có nhiều điều kiện tự nhiên và xã hội   thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá. Từ khi  luật Hợp tác xã đi vào thực tiễn, cùng với cả  nước, HTXDVNN Nhị Khê đã  có những bước phát triển đáng ghi nhận, đáp  ứng được một phần nhu cầu  của những người lao động, hộ  sản xuất kinh doanh nông nghiệp, đóng góp  quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế­ xã hội của địa phương. Tuy nhiên  trong quá trình thực thi các chính sách hỗ  trợ, phát triển HTX thì HTXDVNN   Nhị Khê còn bộc lộ nhiều hạn chế và yếu kém, phát triển chậm chạp, lợi ích  đem lại cho các thành viên chưa nhiều, số  người lao động thực sự  tham gia  còn ít… Với lí do đó, tôi chọn đề tài: “ Đánh giá tình hình thực thi chính sách   4
 5. hỗ  trợ,  phát triển hợp tác xã dịch vụ  nông nghiệp trên địa bàn xã Nhị  Khê,   huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội .” Để bước vào nghiên cứu thực tế, tôi đã tìm hiểu và góp phần hệ thống   hóa cơ  sở  lý luận và cơ  sở  thực tiễn về  những vấn  đề  có liên quan đến   HTXDVNN. Trên cơ sở đó, nghiên cứu thực trạng thực thi chính sách hỗ trợ,   phát triển HTX của HTXDVNN, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực thi   chính sách của HTXDVNN, chỉ ra những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế,   nguyên nhân và đề  xuất một số  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  thực thi   chính sách hỗ trợ, phát triển HTX của HTXDVNN. Với việc áp dụng phương pháp tiếp cận, thu thập tài liệu/ thông tin, xử  lý thông tin, thống kê mô tả, thống kê so sánh nhằm mô tả thực trạng thực thi   chính sách hỗ trợ, phát triển HTX của HTXDVNN, đặc biệt thu thập thông tin   với phương pháp điều tra, phỏng vấn sâu,  thông qua bảng câu hỏi với 45 hộ  xã viên, 4 cán bộ  HTX, 3 cán bộ  xã, và 16 hộ  không phải là thành viên của   HTXDVNN được chọn ngẫu nhiên ở 5 thôn khác nhau tại xã Nhị Khê. Kết quả nghiên cứu cho thấy tình hình thực thi chính sách hỗ  trợ, phát  triển HTX của HTXDVNN Nhị Khê cũng đã được HTX đang tiến hành triển  khai trên địa bàn xã nhưng chỉ được một trong mười chính sách của Nhà nước   theo nghị  định 193/2013/NĐ­CP, còn lại đang chuẩn bị  bước  đầu đưa vào  triển khai thực hiện và chưa có kết quả rõ rệt. Thực tế  điều tra từ các cán bộ  HTX, cán bộ  xã và các xã viên thì việc thực thi chính sách hỗ  trợ, phát triển  HTX của HTXVNNN Nhị  khê còn gặp rất nhiều khó khăn như: Vốn ít, đất  làm trụ sở của HTX chưa được cấp bìa đỏ, đó cũng là một trong những hạn   chế để HTX thế chấp vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, trình độ chuyên   môn của các cán bộ  chưa đáp  ứng được nhu cầu trong thời buổi kinh tế  thị  5
 6. trường đầy cạnh tranh, cơ sở vật chất của HTX còn thiếu thốn và chưa đồng   bộ… Trên cơ sở phân tích thực trạng, nghiên cứu đã đi tìm hiểu một số yếu  tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách hỗ trợ, phát triển HTX của HTXDVNN   bao gồm các yếu tố: sự phù hợp của chính sách với thực tiễn, ảnh hưởng của  cán bộ  chỉ  đạo đến tình hình thực thi chính sách,  ảnh hưởng của đối tượng  hưởng thụ tới việc thực thi chính sách, nguồn vốn của HTX… Những phân tích trên là căn cứ đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao  hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ, phát triển HTX của HTXDVNN Nhị Khê.  Muốn đạt được mục tiêu đó, cần phải thực hiện một cách đồng bộ  các giải  pháp sau: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý HTX, nâng cao trình độ  nhận thức cho người dân, huy động nguồn vốn, tăng cường xây dựng cơ  sở  hạ  tầng HTX vì cơ  sở  vật chất của HTX cũng là một trong những yếu tố  quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của HTX. Trong thời gian tới, HTX nên  trang bị  thêm về  máy móc để  phục vụ  đủ  cũng như  nên lên kế  hoạch xây  dựng quầy vật tư nông nghiệp để đáp ứng đủ  về  số lượng cho xã viên và có  thể cho những hộ không phải là xã viên ngoài HTX. 6
 7. MỤC LỤC 7
 8. DANH MỤC BẢNG 8
 9. DANH MỤC ĐỒ THỊ 9
 10. DANH MỤC HỘP 10
 11. DANH MỤC VIẾT TẮT DVNN : Dịch vụ nông nghiệp ĐVT : Đơn vị tính GT : Giá trị GTSX : Giá trị sản xuất HĐND : Hội đồng nhân dân HĐQT                   : Hội đồng quản trị HTX : Hợp tác xã HTXDVNN           : Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp UBND : Uỷ ban nhân dân TTCS                     : thực thi chính sách GTSX                     : Giá trị sản xuất CNH – HĐH    : Công nghiệp hóa – hiện đại hóa NTM                      : nông thôn mới TBKT                    : tiến bộ kỹ thuật 11
 12. PHẦN  1 MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết của đề tài  Hợp tác xã là một tổ  chức kinh doanh thuộc sở  hữu và điều hành bởi  một nhóm các cá nhân cho lợi ích lẫn nhau của họ. Hợp tác xã được xác định  bởi tuyên bố  về  việc xác định hợp tác xã của Liên minh quốc tế  hợp tác xã   "một hiệp hợp tự  trị  của những người đoàn kết tự  nguyện để  đáp  ứng nhu  cầu chung của kinh tế, xã hội và văn hóa và nguyện vọng thông qua các doanh   nghiệp đồng sở  hữu và kiểm soát dân chủ  ". Hợp tác xã cũng có thể  được   định nghĩa là một doanh nghiệp thuộc sở hữu và kiểm soát đều cho các người   sử  dụng dịch vụ của mình hoặc những người làm việc ở đó. Khía cạnh khác  nhau liên quan đến doanh nghiệp hợp tác xã là trọng tâm của nghiên cứu trong   lĩnh vực kinh tế hợp tác xã.  Các HTX có vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển ở các nước   trên thế  giới. Phong trào HTX đã và đang phát triển rất mạnh  ở  nhiều quốc   gia. Bắt đầu từ  HTX Rochdale  ở  Anh những năm 1844, phong trào HTX đã  dần lan sang các quốc gia châu Âu khác như  Pháp (HTX sản xuất của công   nhân), Thụy Điển (HTX chế biến nông sản thực phẩm), Đức (HTX xây dựng   nhà ở)…và tiếp tục ảnh hưởng, lan rộng ra toàn nước Anh và các nước châu   Âu như Đức, Nga, Pháp, Italia, Thụy Điển… Chỉ tính đầu năm 1860, ở Anh đã  có 460 HTX tiêu thụ với hơn 100 ngàn thành viên. Các HTX này đã liên kết lại  với nhau, lập ra Liên hiệp HTX tiêu thụ  Anh  ở Manchester. Năm 1862, chính  phủ  Anh ban hành Luật HTX (Liên minh HTX Việt Nam, Một số vấn đề  cơ  bản về HTX, 2004). 12
 13. Phát triển hợp tác xã là một trong những chủ  trương mang tính chất  chiến lược được Đảng và Nhà nước xác định nhằm phát triển, nông thôn trên   con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trung  ương Đảng và  Chính phủ  đã có nhiều chủ  trương chính sách về  phát triển hợp tác xã. Dấu  mốc quan trọng nhất là Nghị  quyết 13, Hội nghị  lần thứ  5 Ban Chấp hành  Trung  ương Đảng khóa IX về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu  quả   kinh   tế   tập   thể”.   Tiếp   đó   là   Luật   Hợp   tác   xã   2003;   Nghị   định   số  88/2005/NĐ­CP của Chính Phủ  về  “một số  chính sách hỗ  trợ, khuyến khích  phát triển hợp tác xã; Luật Hợp tác xã số  23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;  Nghị định số 93/2013/NĐ­CP của Chính Phủ ngày 21/11/2013 quy định chi tiết  một số điều của Luật hợp tác xã. Ngày nay,  ở  nhiều nước trên thế  giới, HTX trong nông thôn phát triển  như  một thành phần kinh tế  chủ  lực. Theo PGS.TS Ngô Doãn Vịnh và ThS   Kim Quốc Chính, Bộ  Kế  hoạch và Đầu tư,  ở  Đức, Hà Lan, Canada  kinh tế  HTX chiến gần 50% giá trị  sản xuất .  Ở  các nước khác trong khu vực như  Thái Lan, Philippine kinh tế  HTX dưới các hình thức khác nhau cũng phát   triển rất mạnh  ở khu vực nông thôn. Ở  nhiều nước, đặc biệt các nước công  nghiệp phát triển có phong trào HTX rất mạnh như  Đức, Anh, Pháp, Nhật,  Mỹ, Canada, Italia, v.v Ở  Việt Nam trong quá trình phát triển nông thôn, các HTX có một vai  trò hết sức quan trọng. Từ sau Đổi mới, hộ nông dân được xác định là các đơn  vị kinh tế tự chủ, điều đó đồng nghĩa với việc hộ có thể độc lập tự chủ trong   việc ra các quyết định về  sản xuất, tiêu thụ  sản phẩm, tiêu dùng v.v… Tuy  nhiên, một đặc điểm cần phải lưu ý là quy mô sản xuất của hộ nói chung còn   nhỏ  bé và thiếu các tư  liệu sản xuất cần thiết. Hơn thế  nữa, nông dân của  chúng ta hiện đang thiếu việc làm trầm trọng. Trang bị khoa học kỹ thuật còn  13
 14. rất yếu kém và rất dễ  bị  tổn thương đối với các thay đổi của kinh tế  thị  trường. Vì vậy, phát triển các HTX nhằm mục đích quy tụ  các hộ  nông dân  nhỏ lẻ, dễ bị tổn thương trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh cần phải đặt  lên thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đã xuất hiện nhiều HTX hoạt động có hiệu quả  cả  về  kinh tế  và xã   hội, như  HTX trong làng nghề  cung  ứng vật tư, nguyên liệu phục vụ  sản  xuất, bao tiêu sản phẩm, giải quyết việc làm và thu nhập cho các hộ sản xuất   ở làng nghề và một bộ phận dân cư trên địa bàn; các HTX chuyên ngành chăn  nuôi, thuỷ sản; HTX dịch vụ vệ sinh môi trường, v.v., bước đầu đã tạo được   sự tin tưởng của nhân dân và có xu hướng phát triển tốt. Nhìn chung, các HTX  được   thành   lập   mới   theo   Luật   HTX   đều   hoạt   động   theo   nguyên   tắc   tự  nguyện của thành viên, dân chủ, bình đẳng, công khai, và xuất phát từ  nhu  cầu thị trường; bộ máy quản lý HTX gọn nhẹ; đội ngũ thành viên trẻ, có trình   độ; hoạt động hiệu quả hơn so với trước kia. Nhị khê là một xã thuộc huyện Thường tín nằm ở khu vực ngoại thành   Hà nội có truyền thống về phong trào phát triển HTX. Tuy vậy HTX dịch vụ  nông nghiệp của xã đang gặp phải một số khó khăn trong thực thi chính sách  phát triển HTX do còn nhiều hạn chế. Do đó vấn đề cấp thiết hiện nay đó là   phải đánh giá đúng thực trạng thực thi chính sách phát triển HTX của hợp tác   xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) hiện nay, chỉ ra những chính sách phát  triển HTX đã được thực hiện và chính sách chưa được thực hiện, những tồn  tại hạn chế  vướng mắc HTXDVNN   đang gặp phải từ  đó, đề  xuất những   định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  thực hiện chính sách phát  triển HTX trên địa bàn để  tiếp tục đổi mới và phát triển, tăng cường sự  liên  kết và phát triển hệ thống HTX trong thời gian tới. 14
 15. Xuất phát từ  thực tế  trên tôi đã chọn đề  tài: :   “ Đánh giá tình hình   thực thi chính sách hỗ trợ,  phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên   địa bàn xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội .” 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. M ụ c tiêu chung Nghiên cứu tình hình thực thi chính sách hỗ  trợ  phát triển hợp tác xã  của người dân trong địa bàn xã, từ  đó đề  xuất giải pháp nâng cao hiệu quả  thực   hiện   chính  sách   hỗ   trợ   phát   triển   hợp   tác   xã   tại   xã   Nhị   khê,   huyện  Thường tín, thành phố Hà Nội. 1.2.2. M ụ c tiêu c ụ  th ể ­ Hệ  thống hóa cơ  sở  lý luận và thực tiễn về  tình hình thực thi chính   sách hỗ trợ phát triển HTX.  ­ Phân tích tình hình thực thi chính sách hỗ  trợ  phát triển HTX tại Nhị  khê, Huyện Thường tín. ­ Phân tích các yếu tố   ảnh hưởng tới việc thực thi chính sách hỗ  trợ  phát triển HTX trên địa bàn xã Nhị khê, huyện Thường tín.  ­ Đề  xuất một số  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  thực hiện chính  sách hỗ  trợ, phát triển hợp tác xã tại xã Nhị  khê, huyện Thường tín, TP Hà  nội.  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Đ ố i t ượ ng ­ Đề  tài nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách phát triển HTX trên  địa bàn xã Nhị khê, Huyện Thường tín, Thành phố Hà nội. Tập trung vào các  nhóm đối tượng : cán bộ quản lý và lãnh đạo xã , nhân viên, cộng tác viên hợp  15
 16. tác xã của xã và hộ  nông dân, các nhóm đoàn thể  trong xã. Và các hoạt động  liên quan đến công tác thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn  xã. 1.3.2 Ph ạ m vi nghiên c ứ u  Phạm vi nội dung : Theo nghị  định 193/2013/NĐ – CP Chính sách phát triển hợp tác xã thì đề  tài   đánh giá về  thực thi chính sách phát triển hợ tác xã thông qua các hoạt động   cụ thể : ­ Đánh giá của nông dân và cán bộ  hợp tác xã về  các hoạt động hỗ  trợ,  khuyến khích thành lập hợp tác xã. ­ Đánh giá của nông dân và cán bộ hợp tác xã về hoạt động đào tạo, bồi  dưỡng nguồn nhân lực. ­ Đánh giá của nông dân và cán bộ  hợp tác xã về  quỹ  hỗ  trợ  phát triển   hợp tác xã.  ­ Đánh giá của nông dân và cán bộ  hợp tác xã về việc hỗ  trợ  hợp tác xã  đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng xã viên và   tham gia các chương trình phát triển kinh tế ­ xã hội. Đề  xuất một số  khuyến nghị  cơ  bản nhằm bổ  sung , hoàn thiện chính sách   phát triển hợp tác xã.   Phạm vi không gian : ­ Đề  tài nghiên cứu chủ  yếu trong phạm vi xã Nhị  khê, huyện Thường  tín, Thành phố Hà nội.  Phạm vi thời gian : ­  Số liệu, tài liệu thu thập là số liệu từ năm 2011 – 2014 ­  Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2015 16
 17. 17
 18. PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận về thực thi chính sách hỗ trợ phát triển HTX 2.1.1 M ộ t s ố  khái ni ệ m c ơ  b ả n  Khái niệm chính sách Cho  đến nay chưa có một  định nghĩa nào thống nhất về  thuật ngữ  “chính sách” ,song tựu chung  lại “chính sách “ là “kiểu” , là phương pháp can  thiệp của nhà nước vào 1 lĩnh vực nào đó theo những mục tiêu và thời hạn  nhất định với những điều kiện nhất định (Ngô Đức Cát và Vũ Đình Thăng ,   2001). Chính sách là tập hợp các quyết sách của chính phủ được thể hiện ở hệ  thống quy định trong văn bản pháp quy nhằm từng bước tháo gỡ  những khó  khăn trong thực tiễn, điều kiện kinh tế   ảnh hưởng tới mục tiêu nhất định,  đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế (Phạm Vân Đình 2006). Theo Đỗ  Kim Chung (2010), chính sách là tập hợp các chủ  trương và  hành động về phương diện nào đó của nền kinh tế xã hội do Chính phủ thực   hiện. Nó bao gồm mục tiêu mà Chính phủ muốn đạt được và cách làm để đạt   được mục tiêu đó.  Khái niệm về hợp tác xã Theo liên minh HTX quốc tế  (1895) định nghĩa: HTX là một tổ  chức  chính trị  của những người tự  nguyện liên hiệp lại để  đáp  ứng nhu cầu và   nguyện vọng chung của họ  về  kinh tế, xã hội và văn hóa thông qua một xí  nghiệp cùng sở hữu và quản lý dân chủ. Đến năm 1995, định nghĩa này được   hoàn thiện: “HTX dựa trên ý nghĩa tự  cứu mình, tự  chịu trách nhiệm, bình  đẳng, công bằng và đoàn kết. Các xã viên HTX tin tưởng vào ý nghĩa đạo  18
 19. đức, về  tính trung thực, trách nhiệm xã hội và quan tâm chăm sóc người  khác”. Theo Luật HTX (2003): Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá   nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích  chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát  huy sức mạnh tập thể  của từng xã viên tham gia HTX, cùng giúp nhau thực  hiện có hiệu quả  các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống   vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế ­ xã hội của đất nước. Luật Hợp tác xã 2012 định nghĩa: Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể,  đồng sở  hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự  nguyện thành  lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo   việc làm nhằm đáp  ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ  sở  tự  chủ, tự  chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. Như vậy ta có thể hiểu: Hợp tác xã là tổ chức kinh tế do những người   lao động có lợi ích kinh tế chung tự nguyện cùng góp vốn góp sức lập ra theo   quy định của pháp luật để  phát huy sức mạnh của tập thể  và từng xã viên  nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả  hơn các hoạt động sản xuất kinh  doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống góp phần phát triển kinh tế  xã hội của   đất nước.  Kinh tế hợp tác xã Kinh tế  tập thể  là hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là hợp tác   dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể; liên kết rộng rãi những   người lao động, các hộ  sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ  thuộc các thành phần kinh tế; không giới hạn quy mô và địa bàn (trừ  một số  lĩnh vực có quy định riêng); phân phối theo lao động, theo vốn góp và mức độ  tham gia dịch vụ; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 19
 20. Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích các thành   viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của các thành viên,  góp phần xoá đói, giảm nghèo, tiến lên làm giàu cho các thành viên.  Khái niệm hợp tác xã nông nghiệp Theo Điều 1, chương 1 của điều lệ  mẫu HTX Nông nghiệp của Việt  Nam ghi rõ: HTXNN là tổ chức kinh tế tự chủ, do nông dân và những người   lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng nhau góp vốn, góp sức lập   ra thep quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng   xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả  các hoạt động dịch vụ hỗ trợ  cho kinh tế hộ gia đình của xã viên và kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, chế  biến và tiêu thụ  sản phẩm nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và kinh  doanh các ngành nghề khác ở nông thôn, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Như vậy, HTXNN là một trong các hình thức cụ  thể  của kinh tế HTX  trong lĩnh vực nông nghiệp, là tổ  chức kinh tế  của những người nông dân có  cùng nhu cầu và nguyện vọng, tự  nguyện liên kết lại để  phối hợp giúp đỡ  nhau phát triển kinh tế  hoặc đáp  ứng tốt hơn các nhu cầu về  đời sống của  mỗi thành viên, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc luật pháp quy đinh, có   tư cách pháp nhân.  Khái niệm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Dịch vụ  nông nghiệp được hiểu là những điều kiện, những yếu tố  và  động tác cần thiết cho một quá trình sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm nào  đó trong nông nghiệp (ví dụ: cung ứng giống cây trồng, con gia súc, làm đất,   tưới tiêu, bảo vệ  đồng điền và phòng trừ  sâu bệnh,…), mà người sản xuất   không có sẵn, không thể làm hoặc tạo ra được, hoặc nếu tự làm thì không có   hiệu quả, cho nên họ  phải tiếp nhận các điều kiện, các yếu tố  đó từ  bên   20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=132

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2