intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đẩy mạnh hoạt động bán hàng của công ty cổ phần Địa Sinh thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

96
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa các lý luận về hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại, tìm hiểu các nội dung cơ bản về bán hàng; nhìn nhận và đánh giá thực trạng bán hàng của doanh nghiệp, tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng; trên cơ sở phân tích và nhận định các vấn đề để đưa ra một số kết luận và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đẩy mạnh hoạt động bán hàng của công ty cổ phần Địa Sinh thành phố Hồ Chí Minh

Ư<br /> <br /> TR<br /> Ơ<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> G<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> ------------------<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> Đ<br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> H<br /> <br /> ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA SINH<br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> Ế<br /> U<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lê Thị Hiền<br /> <br /> PGS.TS Nguyễn Tài Phúc<br /> <br /> Lớp: K46A QTKDTH<br /> Khóa học: 2012 – 2016<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> Ơ<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> G<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu<br /> sắc đến Thầy PGS.TS Nguyễn Tài Phúc, người đã tận tình<br /> hướng dẫn trong suốt quá trình viết báo cáo tốt nghiệp.<br /> Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Quản trị<br /> kinh doanh, Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế đã tận tình<br /> truyền đạt kiến thức trong những năm em học tập. Với vốn<br /> kiến thức được tiếp thu trong quá trình học tập không chỉ là<br /> nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành<br /> trang quí báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự<br /> tin.<br /> Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc công ty Cổ Phần Địa<br /> Sinh thành Phố Hồ Chí Minh đã cho phép và tạo điều kiện<br /> thuận lợi để em thực tập tại công ty. Em xin cảm ơn các anh<br /> chị trong công ty đã giúp đỡ và chỉ bảo em về nghiệp vụ.<br /> Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và<br /> thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô,<br /> Chú, Anh, Chị trong công ty Cổ Phần Địa Sinh thành phố Hồ Chí<br /> minh luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công trong<br /> công việc.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> Đ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Thị Hiền<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> G<br /> <br /> ̀N<br /> PGS.TS<br /> <br /> : Phó giáo sư – tiến sỹ<br /> <br /> 2.<br /> <br /> XNK<br /> <br /> : Xuất nhập khẩu<br /> <br /> NK<br /> <br /> : Nhập khẩu<br /> <br /> 4.<br /> <br /> H–T<br /> <br /> 5.<br /> <br /> TP.HCM<br /> <br /> : Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> 6.<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> : Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> 7.<br /> <br /> WTO<br /> <br /> 8.<br /> <br /> USD<br /> <br /> : Đồng đô la Mỹ<br /> <br /> 9.<br /> <br /> GT<br /> <br /> : Giá trị<br /> <br /> : Hàng – Tiền<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.<br /> <br /> : Tổ chức thương mại Thế Giới<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> : Doanh nghiệp sản xuất<br /> <br /> 11. DN<br /> <br /> : Doanh nghiệp<br /> <br /> 12. ĐH<br /> <br /> : Đại học<br /> <br /> 13. TC – CĐ<br /> <br /> : Trung cấp – Cao đẳng<br /> <br /> 14. CN<br /> <br /> : Công nghệ<br /> <br /> 15. CNV<br /> <br /> : Công nhân viên<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> 10. DNSX<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> Ế<br /> U<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hiền<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ<br /> <br /> G<br /> <br /> Sơ đồ 1.1: Nội dung cơ bản của hoạt động bán hàng ......................................................6<br /> Sơ đồ 1.2. Mô hình các kênh bán hàng .........................................................................12<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sơ đồ 2.1. Bộ máy tổ chức của công ty cổ phần địa sinh thành phố hồ chí minh.........28<br /> <br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Biểu đồ 2.1. Cơ cấu tỷ trọng các mặt hàng của công ty cổ phần địa sinh thành phố hồ<br /> chí minh năm 2015. .......................................................................................................35<br /> <br /> O<br /> <br /> Biểu đồ 2.2. Tỷ trọng nhóm khách hàng trong tổng số khách hàng của công ty cổ phần<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> địa sinh thành phố hồ chí minh giai đoạn 2013 – 2015.................................................45<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> Ế<br /> U<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hiền<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Bảng 2.1. Cơ cấu nguồn vốn của công ty cổ phần địa sinh thành phố hồ chí minh giai<br /> <br /> G<br /> <br /> đoạn 2013 – 2015 ..........................................................................................................31<br /> Bảng 2.2. Tình hình nguồn nhân lực của công ty cổ phần địa sinh thành phố hồ chí<br /> <br /> Đ<br /> <br /> minh ...............................................................................................................................32<br /> <br /> A<br /> <br /> Bảng 2.3. Bảng báo giá vật tư ngành in của công ty cổ phần địa sinh thành phố hồ chí<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> minh ...............................................................................................................................37<br /> Bảng 2.4. Doanh thu bán hàng nhập khẩu của công ty cổ phần địa sinh thành phố hồ<br /> <br /> O<br /> <br /> chí minh giai đoạn 2013-2015 .......................................................................................39<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Bảng 2.5. Doanh thu bán hàng theo sản phẩm của công ty cổ phần địa sinh thành phố<br /> hồ chí minh giai đoạn 2013 - 2015................................................................................40<br /> <br /> K<br /> <br /> Bảng 2.6. Doanh thu bán hàng theo khu vực địa lý của công ty cổ phần địa sinh thành<br /> <br /> IN<br /> <br /> phố hồ chí minh năm 2013 – 2015 ................................................................................42<br /> Bảng 2.7. Doanh thu bán hàng theo khách hàng của công ty cổ phần địa sinh thành phố<br /> <br /> H<br /> <br /> hồ chí minh trong giai đoạn 2013 – 2015......................................................................46<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Bảng 2.8. Kết quả bán hàng theo phương thức bán hàng của công ty cổ phần địa sinh<br /> thành phố hồ chí minh năm 2013 – 2015 ......................................................................48<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Bảng 2.9. Chi phí cho hoạt động hỗ trợ bán hàng vật tư của công ty cổ phần địa sinh<br /> thành phố hồ chí minh giai đoạn 2013 – 2015 ..............................................................51<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> Bảng 2.10. Kết quả kinh doanh vật tư nhập khẩu của công ty cổ phần địa sinh thành<br /> phố hồ chí minh giai đoạn 2013-2015...........................................................................53<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hiền<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2