intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP

Chia sẻ: Phan Tứ Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
391
lượt xem
142
download

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KỸ THUẬT NUÔI BỒ CÂU PHÁP 1. Gi ng và Ch n gi ng a. Gi ng b câu Pháp Titan • Hình thái: – – – – – Lông đa màu: xám (chi m 20%), màu tr ng (chi m 12%), nâu (12%) và đ m (4%). Chân ng n, vai n . Chim tr ng dài 19, cao 31 cm, chim mái dài 16,5, cao 28,5 cm. Chim m i n n ng 17gam/con, lúc 28 ngày tu i: 647gam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP

 1. 11/12/2012 THÔNG TIN GIẢNG VIÊN NGUY N VĂN MINH – BSTY, Nghiên c u sinh Ch nhi m Câu l c b chuyên ngành thú y Phó trư ng Phòng khám thú y c ng ng Gi ng viên gi ng d y các l p ào t o ngh CNTY cho Hà N i và các t nh lân c n Tư v n h tr k thu t cho các trang tr i chăn nuôi. i n tho i: 0918.197768 Email: nvminh@hua.edu.vn Web: www.vmclub.net 1
 2. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 1. Ch n gi ng 2. Chu ng nuôi 3. Th c ăn và nư c u ng 4. Chăm sóc nuôi dư ng KỸ THUẬT NUÔI BỒ CÂU PHÁP 1. Gi ng và Ch n gi ng a. Gi ng b câu Pháp TITAN MIMAS 2
 3. 11/12/2012 KỸ THUẬT NUÔI BỒ CÂU PHÁP 1. Gi ng và Ch n gi ng a. Gi ng b câu Pháp Titan • Hình thái: – Lông đa màu: xám (chi m 20%), màu tr ng (chi m 12%), nâu (12%) và đ m (4%). – Chân ng n, vai n . – Chim tr ng dài 19, cao 31 cm, chim mái dài 16,5, cao 28,5 cm. – Chim m i n n ng 17gam/con, lúc 28 ngày tu i: 647gam. – Lúc 6 tháng tu i:677gam/con, và 1 năm tu i chim sinh s n: 691gam/con. • Năng su t, s n ph m: – Kho ng cách hai l a đ là 40 ngày. – Đ 12-13 chim non/c p/năm. – T l n /t ng tr ng: 66-72%. – T l nuôi s ng: 94-96%. KỸ THUẬT NUÔI BỒ CÂU PHÁP 1. Gi ng và Ch n gi ng a. Gi ng b câu Pháp Titan 3
 4. 11/12/2012 KỸ THUẬT NUÔI BỒ CÂU PHÁP 1. Gi ng và Ch n gi ng a. Gi ng b câu Pháp Mimas • Hình thái: – Lông màu tr ng đ ng nh t, chân đ h ng. – Chăn ng n, vai n . Chim tr ng dài 18cm, cao 28cm, chim mái dài 16cm, cao 27cm. – Kh i lư ng m i n : 16gam/con, lúc 28 ngày tu i: 582- 855gam/con. – Lúc 6 tháng tu i chim n ng 653gam/con và 1 năm tu i chim mái sinh s n n ng 690gam/con.. • Năng su t, s n ph m: – Kho ng cách hai l a đ là 35-40 ngày. – Đ 16-17 chim non/c p/năm. – T l n trên t ng tr ng: 76- 82%. – T l nuôi s ng: 93-98% KỸ THUẬT NUÔI BỒ CÂU PHÁP 1. Gi ng và Ch n gi ng a. Gi ng b câu Pháp Mimas 4
 5. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 1. Ch n gi ng • M t c p b câu sinh s n có th dùng s n xu t trong 5 năm sau 3 năm, kh năng sinh s n có chi u hư ng gi m, c n ph i thay th . KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 1. Gi ng và Ch n gi ng • Tiêu chu n con gi ng: – Kh e m nh, lông mư t, không có b nh t t, d t t, lanh l i. – Chim t t 4-5 tháng. 5
 6. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 1. Gi ng và Ch n gi ng • Phân bi t tr ng mái d a trên ngo i hình: – Con tr ng: u thô, có ph n x gù mái lúc thành th c, kho ng cách gi a 2 xương ch u h p. – Con mái: nh hơn, u nh và thanh, kho ng cách gi a 2 xương ch u r ng. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 2. Chu ng nuôi • Yêu c u chu ng nuôi: Có ánh n ng m t tr i, khô ráo, thoáng mát, s ch s , yên tĩnh, tránh ư c gió lùa, mưa. 6
 7. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 2. Chu ng nuôi • Chu ng nuôi g m có nhi u lo i: – Chu ng nuôi cá th (Nuôi chim sinh s n t 6 tháng tu i tr i) – Chu ng nuôi àn (Nuôi chim h u b sinh s n t 2-6 tháng tu i) – Chu ng nuôi dư ng chim th t (Nuôi v béo thương ph m t 21- 30 ngày tu i) KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 2. Chu ng nuôi – Chu ng nuôi cá th • Chu ng nuôi bao g m các ô chu ng. • M i m t đôi chim tr ng mái sinh s n đư c nuôi trong m t ô chu ng. • KT c a m t ô chu ng:Chi u cao: 40 cm, chi u sâu: 60 cm, chi u r ng: 50 cm 7
 8. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 2. Chu ng nuôi – Chu ng nuôi cá th KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 2. Chu ng nuôi – Chu ng nuôi àn: • Kích thư c c a m t gian: – Chi u dài:6 m, – Chi u r ng: 3.5m, – Chi u cao: 5.5 m •Mt nuôi th là 10-14 m2 con/ 8
 9. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 2. Chu ng nuôi – Chu ng nuôi àn: KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 2. Chu ng nuôi – Chu ng nuôi th t v béo: • Chu ng nuôi có c u t o tương t như chu ng nuôi cá th nhưng m t đ là 40-50 con/ m2 9
 10. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 2. Chu ng nuôi – • Do ang trong giai o n nuôi con, chim b câu ã l i, nên m i ôi chim c n 2 , m t và p tr ng t trên, m t nuôi con t dư i. • có th làm b ng g , ch t d o. • Yêu c u: S ch s , khô ráo, ti n cho vi c v sinh, thay r a thư ng xuyên. • Kích thư c c a : – ư ng kính: 20-25cm – Chi u cao: 7-8 cm KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 2. Chu ng nuôi – 10
 11. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 2. Chu ng nuôi – KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 3. Th c ăn và cách cho ăn Bảng 1: Khẩu phần của chim sinh sản và chim non 11
 12. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 3. Th c ăn và cách cho ăn Bảng 2: Kh u ph n chim sinh s n và chim dò v i nguyên li u thông thư ng KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 3. Th c ăn và cách cho ăn Bảng 3: Kh u ph n chim sinh s n và chim dò v i nguyên li u thông thư ng k t h p v i th c ăn h n h p cho gà 12
 13. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 3. Th c ăn và cách cho ăn • Cách cho ăn – Th i gian: 2 l n trong ngày, bu i sáng lúc 8-9 h, bu i chi u lúc 14-15 h, nên cho ăn vào m t th i gian c nh trong ngày. – nh lư ng: thông thư ng lư ng th c ăn b ng 1/10 kh i lư ng cơ th . – Chim dò (2-5 tháng tu i): 40-50g th c ăn/con/ngày. – Chim sinh s n: (6 tháng tu i tr i) • Khi nuôi con: 125-130g th c ăn/ ôi/ngày • Không nuôi con: 90-100g th c ăn/ ôi/ngày • Lư ng th c ăn/ ôi sinh s n/năm: 45-50kg KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 3. Th c ăn và cách cho ăn • Nư c u ng – m b o s ch s , không màu, không mùi, ư c thay h ng ngày. – Có th b sung Vitamin và kháng sinh phòng b nh khi c n thi t. 13
 14. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 4. Chăm sóc và nuôi dư ng a. Th i kỳ và p tr ng • Dùng rơm khô, s ch s lót . • Nơi p tr ng ph i yên tĩnh, gi m t m nhìn, ánh sáng. • C n theo dõi ngày chim b ng cách ghi chép l i, có th ghép p nh ng qu tr ng có cùng ngày ho c chênh l ch nhau 2-3 ngày( s lư ng tr ng ghép p t i a: 3 qu / ) • Khi chim p ư c 18-20 ngày, tr ng s n thành con. – Nh ng ôi ch n 1 con thì có th ghép nuôi vào nh ng 1 con khác cùng ngày n , ho c chênh l ch 2-3 ngày. – S lư ng con ghép t i a : 3 con/ . KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 4. Chăm sóc và nuôi dư ng a. Th i kỳ và p tr ng 14
 15. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 4. Chăm sóc và nuôi dư ng b. Th i kỳ nuôi con • Thay lót thư ng xuyên( 2-3 ngày/ l n) • Khi chim non ư c 7-10 ngày, cho th hai vào. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 4. Chăm sóc và nuôi dư ng b. Th i kỳ nuôi v béo • Khi b câu ư c 20-21 ngày tu i, kh i lư ng cơ th t 350-400g/ con, ti n hành tách kh i m nuôi v béo. • Th c ăn dùng nh i: Ngô (80%)+ u xanh (20%) • Cách nh i: Th c ăn ư c nghi n nh , viên thành viên nh ngâm cho m m r i s y khô, m b o t l th c ăn/ nư c là 1:1 • Chú ý không có không gian cho chim ho t ng nhi u, m b o ngoài gi ăn u ng thì th i gian ng là chính. 15
 16. 11/12/2012 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BỒ CÂU PHÁP 4. Chăm sóc và nuôi dư ng d. Th i kỳ chim dò • Sau khi b câu ư c 28-30 ngày tu i, ti n hành tách chim non kh i m , ưa vào chu ng qu n th nuôi. • B sung vitamin, các ch t kháng sinh vào nư c u ng ch ng m m xương, tr giúp tiêu hóa và phòng ch ng các b nh thư ng g p chim b câu. MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN BỒ CÂU 16
 17. 11/12/2012 BỆNH DO PARAMYXOVIRUS (PMV) Ở BỒ CÂU 1. Nguyên nhân: • Paramyxovirus ho c PMV-1 là lo i virus r t d lây lan, nh t là trong i u ki n nuôi nh t. • Lây lan tr c ti p ho c gián ti p thông qua th c ăn b ô nhi m, nư c ho c rác th i. B NH DO PARAMYXOVIRUS (PMV) B CÂU 2. Tri u ch ng • Các tri u ch ng bao g m: – Tiêu ch y, phân nhi u nư c màu xanh lá cây – B ăn, bi ng ăn – Gi m cân, da khô, xù lông, – Li t chân & cánh, ang bay ngã xu ng, bay vòng tròn – Trong giai o n phát tri n, chim s có tri u ch ng "xo n c " và nhi u lo i chim s ch t. 17
 18. 11/12/2012 B NH DO PARAMYXOVIRUS (PMV) B CÂU 2. Tri u ch ng Tiêu ch y, phân nhi u nư c màu xanh lá cây B NH DO PARAMYXOVIRUS (PMV) B CÂU 2. Tri u ch ng B ăn, bi ng ăn Gi m cân, da khô, xù lông 18
 19. 11/12/2012 B NH DO PARAMYXOVIRUS (PMV) B CÂU 2. Tri u ch ng Li t chân, cánh B NH DO PARAMYXOVIRUS (PMV) B CÂU 2. Tri u ch ng Xo n c và u 19
 20. 11/12/2012 B NH DO PARAMYXOVIRUS (PMV) B CÂU 2. Phòng ch ng • Hi n nay M và châu Âu, ch có hi u qu b o v khi ch ng ng a v i thu c ch ng sinh h c Maine PMV-1 Vacxin. • Nhi u ngư i nuôi b câu s d ng ch ng ng a LaSota, h cho r ng đang b o v chim, nhưng th c t vaccin LaSota không hi u qu trong vi c ch ng l i b nh PMV. • Vaccin LaSota ch hi u qu ngăn ng a b nh Newcastle trong th i gian ng n, b nh này g n như không t n t i chim b câu và ph i đư c phân bi t v i PMV-1. B NH DO PARAMYXOVIRUS (PMV) B CÂU 2. Phòng ch ng • Chăm sóc nuôi dư ng – Gi m cho b câu, sàn có m m m, có sào u – V sinh th c ăn, nư c u ng – Cho u ng Vitamin, i n gi i và men s ng – phòng b i nhi m các b nh khác như: C u trùng, Salmonella Khi b câu b b nh có th tiêm PMV1 Vacxin NOTE: S d ng Baytril 2.5%, 0.2ml tiêm ngày 1 l n, liên t c trong 5 - 7 ngày & có k t qu tương i t t. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản