intTypePromotion=1

Lập Dự án đầu tư Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
193
lượt xem
64
download

Lập Dự án đầu tư Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ở vùng sâu vùng xa, những nơi chưa có điện lưới quốc gia để thay đổi thói quen dùng điện thông thường sang dùng điện với nguồn năng lượng sạch góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường, từ đó tiếp cận từ từ tới những thành phố lớn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho công ty và Nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập Dự án đầu tư Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> -----------    ----------<br /> <br /> DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT ĐIỆN<br /> MẶT TRỜI<br /> <br /> Địa điểm: Tỉnh Cà Mau.<br /> Chủ đầu tư:<br /> <br /> ___ Tháng 5/ 2018 ___<br /> <br /> Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> -----------    ----------<br /> <br /> DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT ĐIỆN<br /> MẶT TRỜI<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> DỰ ÁN VIỆT<br /> <br /> NGUYỄN BÌNH MINH<br /> (Phó Giám đốc)<br /> <br /> Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt<br /> <br /> 2<br /> <br /> Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 5<br /> I. Giới thiệu về chủ đầu tư..................................................................................... 5<br /> II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. ............................................................................. 5<br /> III. Sự cần thiết xây dựng dự án. ........................................................................... 5<br /> IV. Các căn cứ pháp lý. ......................................................................................... 6<br /> V. Mục tiêu dự án. ................................................................................................. 7<br /> V.1. Mục tiêu chung. ..................................................................................... 7<br /> V.2. Mục tiêu cụ thể. ..................................................................................... 7<br /> CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN ......................... 9<br /> I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. ............................................. 9<br /> I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án................................................ 9<br /> I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án. ................................................................ 12<br /> III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. ............................................. 13<br /> III.1. Địa điểm xây dựng. ............................................................................ 13<br /> III.2. Hình thức đầu tư. ................................................................................ 14<br /> IV. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. ............. 14<br /> CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MÔ, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT<br /> CÔNG NGHỆ ..................................................................................................... 15<br /> I. Phân tích qui mô công trình. ............................................................................ 15<br /> II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. ...................................... 16<br /> II.1. Nhu cầu thị trường ............................................................................... 16<br /> II.2. Các thiết bị dùng cho dự án ................................................................. 16<br /> CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN............................... 18<br /> I. Phương án giải phóng mặt bằng. ..................................................................... 18<br /> II. Các phương án xây dựng công trình............................................................... 18<br /> III. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. ............ 18<br /> CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG<br /> CHỐNG CHÁY NỔ............................................................................................ 19<br /> I. Đánh giá tác động môi trường. ........................................................................ 19<br /> I.1 Giới thiệu chung: ................................................................................... 19<br /> I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .................................... 19<br /> I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án ................................ 20<br /> II. Tác động của dự án tới môi trường. ............................................................... 20<br /> II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm ......................................................................... 20<br /> II.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường ...................................................... 22<br /> II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường. .. 23<br /> II.4. Kết luận: ............................................................................................. 25<br /> Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt<br /> <br /> 3<br /> <br /> Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời<br /> <br /> CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU<br /> QUẢ CỦA DỰ ÁN ............................................................................................. 26<br /> I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án........................................................ 26<br /> II. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. ................................................ 27<br /> II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. .................................................. 27<br /> II.2. Phương án vay vốn XDCB. ................................................................. 27<br /> II.3. Các thông số tài chính của dự án. ........................................................ 28<br /> KẾT LUẬN ......................................................................................................... 31<br /> I. Kết luận. ........................................................................................................... 31<br /> II. Đề xuất và kiến nghị. ...................................................................................... 31<br /> CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ............................. 32<br /> Phụ lục 1 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. ........................................... 32<br /> Phụ lục 2 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. ..................... 35<br /> Phụ lục 3 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. ....................................... 38<br /> Phụ lục 4 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án. .............................................. 39<br /> Phụ lục 5 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. .................... 40<br /> Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. ............. 41<br /> Phụ lục 7 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. ............... 42<br /> Phụ lục 8 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. .......... 43<br /> <br /> Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt<br /> <br /> 4<br /> <br /> Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời<br /> <br /> CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU<br /> I. Giới thiệu về chủ đầu tư.<br /> Chủ đầu tư:<br /> Mã số doanh nghiệp:<br /> Đại diện là ông:<br /> <br /> -<br /> <br /> Chức vụ:<br /> <br /> Địa chỉ trụ sở:<br /> II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.<br /> Tên dự án: Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời<br /> Địa điểm xây dựng: tỉnh Cà Mau<br /> Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.<br /> Tổng mức đầu tư: 8.766.578.000 đồng. (Tám tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu<br /> năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng)<br /> III. Sự cần thiết xây dựng dự án.<br /> Hơn lúc nào hết, việc tăng cường sử dụng các năng lượng sạch, tái tạo, trong đó<br /> có năng lượng mặt trời là yêu cầu cấp bách nhằm giảm phát thải khí nhà kính.<br /> Theo nghiên cứu, Việt Nam là nước có tiềm năng phát triển điện mặt trời với<br /> tổng số giờ nắng trong năm là 1.400 đến 3.000 giờ, tổng lượng bức xạ trung bình<br /> khoảng 230 đến 250 kcal/cm2 theo hướng tăng dần về phía nam.<br /> Hiện nay, điện mặt trời đang được sử dụng trên các quần đảo, đảo mà điều kiện<br /> địa lý không thể đưa điện lưới quốc gia ra. Bên cạnh đó, nhiều tòa nhà cũng được<br /> lắp đặt hệ thống pin mặt trời. Ngày càng nhiều người sử dụng hệ thống bình nước<br /> nóng năng lượng mặt trời, thậm chí, một số hệ thống chiếu sáng công cộng cũng<br /> được sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Dự án điện mặt trời lại thi công lắp đặt<br /> đơn giản, tốn ít chi phí bảo dưỡng hơn, có thể chủ động lắp đặt ở những vùng núi,<br /> hải đảo xa xôi. Điều quan trọng hơn, nếu phát triển điện mặt trời trên quy mô lớn<br /> thì chúng ta sẽ có thêm một ngành công nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời<br /> mà hiện các nước tiên tiến sẵn sàng hợp tác và chuyển giao công nghệ. Thực tế cho<br /> thấy, các nước muốn phát triển điện mặt trời đều phải có chiến lược tổng thể phát<br /> triển năng lượng tái tạo, đồng thời có sự ưu đãi, khuyến khích của Nhà nước.<br /> Mặc dù vậy, công nghệ điện mặt trời tại Việt Nam hiện vẫn là loại hình công<br /> nghệ mới, chủ yếu là các dự án thí điểm, chưa nối lưới, chưa có dự án thương mại<br /> do trở ngại lớn về giá thành cao, suất đầu tư lớn và chưa có cơ chế riêng về giá bán<br /> Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2