intTypePromotion=1

Lập kế hoạch và tiến độ chuyên đề: Quản lý dự án Xây dựng - Trần Trung Hậu

Chia sẻ: Fcxcz Czczc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
239
lượt xem
59
download

Lập kế hoạch và tiến độ chuyên đề: Quản lý dự án Xây dựng - Trần Trung Hậu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao kiến thức cơ bản, những vấn đề lý luận và thực tiễn của lập kế hoạch dự án  Nâng cao các kỹ năng lập kế hoạch dự án phát triển thông qua việc áp dụng phương pháp Logframe  Ứng dụng các công cụ lập kệ hoạch vào việc xây dựng các kế hoạch hành động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập kế hoạch và tiến độ chuyên đề: Quản lý dự án Xây dựng - Trần Trung Hậu

 1. LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ Project Planning & Scheduling Chuyên đề: Quản lý dự án Xây dựng Trần Trung Hậu Tháng 11 - 2005
 2. MỤC TIÊU KHÓA HỌC  Nâng cao kiến thức cơ bản, những vấn đề lý luận và thực tiễn của lập kế hoạch dự án  Nâng cao các kỹ năng lập kế hoạch dự án phát triển thông qua việc áp dụng phương pháp Logframe  Ứng dụng các công cụ lập kệ hoạch vào việc xây dựng các kế hoạch hành động
 3. LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ  1. Giới thiệu  2. Hoạch định dự án  3. Lập tiến độ dự án:  Nguyên tắc chung  Các loại tiến độ: tiến độ ngang, tiến độ ma trận, tiến độ mạng  4. Cơ cấu phân chia công việc (WBS)  Định nghĩa  Lập sơ đồ mạng từ cơ cấu phân chia công việc  Hệ thống mã hoá
 4. THEO DÒNG THỜI SỰ  “Có dự án như tuyến đường Hà Đông – Ba La (Hà Tây) khởi động suốt từ thời bộ trưởng (bộ GTVT) Đồng Sĩ Nguyên (trải qua bốn đời bộ trưởng) đến nay vẫn chưa xong… Chỗ này cũng là lãng phí, thất thoát… (Phát biểu của thứ trưởng bộ GTVT Ngô Thịnh Đức tại hội nghị GTVT hôm 05.01.2005 – Báo TT, 06.01.2005)
 5.  Sáng nay tôi vừa nhận được bức thư của người dân kêu ca việc các công trình xây dựng của thành phố rất bết bát chưa khắc phục được tình trạng chậm tiến độ, yếu kém về chất lượng… Nhưng tại sao không khắc phục được (Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đua đặt vấn đề tại hội nghị chấn chỉnh và tăng cường chất lượng hồ sơ khảo sát, thiêt kế và dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố hôm 08.04.2004 – Báo TT, 08.04.2004)
 6.  “Theo bộ Xây dựng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ các dự án xi măng, trong đó nguyên nhân chính là do việc bồi thường đất đai, quản lý dự án kém…” (Tất cả 10 dự án xi măng đều chậm tiến độ, www.ashui.com, ngày 11.11.2004)
 7. KHÁI NIỆM DỰ ÁN  Mục tiêu  Phương tiện  Chương trình hoạt động  Kết quả mong đợi  Đánh giá: So sánh kết quả thực tế với kết quả được lên kế hoạch  Điều chỉnh, sửa đổi
 8. VAI TRÒ CỦA LẬP KẾ HOẠCH  Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực  Công cụ động viên  Công cụ kiểm soát  Góp phần thúc đẩy giao tiếp, trao đổi  Phối hợp giữa - Các thành viên của nhóm dự án - Dự án và các đối tác - Dự án và người hưởng lợi
 9. Lợi ích của việc lập kế hoạch và tiến độ (1)  Dự án hoàn thành đúng hạn  Các công việc không bị gián đoạn / chậm trễ  Giảm thiểu các công việc phải làm lại  Hạn chế nhầm lẫn và sai lầm  Tăng mức độ hiểu biết của mọi người về tình trạng của dự án  Báo cáo tiến trình dự án có ý nghĩa và đúng hạn  Có thể điều khiển dự án thay vì bị dự án điều khiển
 10. Lợi ích của việc lập kế hoạch và tiến độ (2)  Có thể điều khiển dự án thay vì bị dự án điều khiển  Biết được thời gian thực hiện các phần việc chính của dự án  Biết được cách thức phân phối chi phí của dự án  Xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi của mọi người  Biết rõ ai làm? làm gì? khi nào? và chi phí bao nhiêu  Hợp nhất các công việc để đảm bảo chất lượng dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư
 11. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN Quá trình xem xét ban đầu của chủ nhiệm dự án  Tập trung các tài liệu liên quan đã có (báo cáo nghiên cứu khả thi, hợp đồng với chủ đầu tư) => xác định rõ được quy mô công việc, đảm bảo kinh phí được duyệt và tiến độ thể hiện được đầy đủ các mốc thời gian quan trọng  Xác định các thông tin cần thiết cho các hoạt động của dự án: trả lời các câu hỏi liên quan đến quy mô, chi phí và thời gian thực hiện dự án
 12. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN Các câu hỏi liên quan đến quy mô, chi phí và thời gian  Quy mô: Thiếu những yêu cầu gì? Có hợp lý không? Cách làm tốt nhất là gì? Cần bổ sung những thông tin nào? Cần chuyên môn gì? Cách thức thi công dự án? Chất lượng mà chủ đầu tư yêu cầu? Áp dụng tiêu chuẩn và quy định nào?  Kinh phí: Kinh phí dự trù có hợp lý không? Dự toán được lập như thế nào? Ai tính dự toán? Khi nào dự toán được lập? Có phần nào trong dự toán phải kiểm tra lại? Có phải dự toán đã được hiệu chỉnh theo thời gian và địa phương?  Tiến độ: Tiến độ có hợp lý không? Tiến độ đã được lập như thế nào? Tiến độ được lập khi nào? Ai lập tiến độ? Ngày hoàn thành dự án đã xác định chưa? Có quy định những khoản thưởng và phạt nào không?
 13. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN Cách thức thực hiện  Chủ nhiệm dự án lập kế hoạch thực hiện dự án bằng cách thu thập các thông tin từ các thành viên thực hiện dự án thông qua bản thiết kế phương án thực hiện công việc cụ thể (Work Package) gồm có ba phần: quy mô, chi phí và thời gian thực hiện công việc  Chi phí ước tính của dự án bằng chi phí cộng dồn từ tất cả các bản phương án thực hiện công việc cụ thể  Tiến độ tổng quát của dự án là tiến độ hợp nhất từ tất cả các bản phương án thực hiện công việc cụ thể
 14. Các phần của một kế hoạch thực hiện dự án (1)  Dữ liệu chung: tên và mã số dự án, mục tiêu và quy mô của dự án, sơ đồ cơ cấu phân công tổ chức của dự án  Công việc:  Danh mục chi tiết liệt kê các công việc  Phân nhóm các công việc  Các công việc cụ thể (Work packages)  Tiến độ  Trình tự và mối quan hệ giữa các công việc  Thời gian dự kiến thực hiện công việc  Ngày khởi công và hoàn thành các công việc
 15. Các phần của một kế hoạch thực hiện dự án (2)  Chi phí  Số giờ công và chi phí nhân công thực hiện từng công việc  Những chi phí khác dự trù cho mỗi công việc  Phương thức thanh toán và khoản tiền thanh toán hàng tháng  Đo lường tiến trình thực hiện
 16. NỘI DUNG THẢO LUẬN KHI LẬP KẾ HOẠCH  Mục đích dự án  Thuận lợi và khó khăn liên quan đến giải quyết các vấn đề  Các mục tiêu cụ thể  Các kết quả cần đạt để hoàn thành mục tiêu  Các hoạt động cụ thể để đạt các kết quả  Những phương tiện cần thiết cho các hoạt động  Ai quản lý dự án  Phương pháp tổ chức, điều hành dự án
 17. ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ HOẠCH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN  Kế hoạch phức tạp  Có nhiều mục tiêu khác nhau  Môi trường không ổn định  Không có nhiều kỹ thuật được rèn giũa, dựa vào kinh nghiệm trước đây là chính  Có nhiều nhóm tham gia, quyền lợi không giống nhau
 18. PHƯƠNG PHÁP KHUNG HỢP LÝ – CÔNG DỤNG  Thỏa thuận của các bên về nguyên tắc căn bản của dự án  Hình thành và trình bày dự án (lập kế hoạch)  Theo dõi tiến độ của dự án (kiểm tra, giám sát)  Quản lý, điều hành dự án
 19. CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THEO PHƯƠNG PHÁP KHUNG HỢP LÝ 1. Phân tích hoàn cảnh dự án (Context Analysis) 2. Phân tích vấn đề (Problem Analysis) 3. Phân tích mục tiêu (Objective Analysis) 4. Phân tích phương án (Alternative Analysis) 5. Phân tích thành phần tham gia (Participation Analysis) 6. Xây dựng ma trận kế hoạch cho dự án (Project Planning Matrix) 7. Kế hoạch thực hiện (Operational Analysis)
 20. 1. PHÂN TÍCH KHUNG CẢNH DỰ ÁN  Khung cảnh (hoàn cảnh) gồm những yếu tố chi phối sự nảy sinh ra vấn đề, đồng thời bao gồm những ảnh hưởng có thể giúp giải quyết vấn đề  Khung cảnh dự án - Chúng ta sẽ xuất phát từ đó - Chúng ta sẽ hành động trong đó - Chúng ta có thể tác động tới nó - Chúng ta có thể bị nó chi phối
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2