intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng quản lý

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chức năng quản lý
 • Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Thực hiện chức năng quản lý kinh tế của nhà nước Việt Nam nhằm hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước và phân tích thực trạng thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam, luận văn đề xuất một số giải pháp để góp phần hoàn thiện chức năng QLKT của Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới.

   

  pdf86p namhoang39 01-06-2015 286 92   Download

 • Thông qua việc tham khảo bài giảng Chương 4: Chức năng quản lý sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, phân loại chức năng; những chức năng quản lý như chức năng lập kế hoạch, chức năng tổ chức và một số chức năng khác.

  pdf66p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 711 32   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, thì việc xảy ra những khuyết tật của nó là điều không thể tránh khỏi. Do đó cần phải có sự quản lý vĩ mô của Nhà n ước để hạn chế những khuyết tật này. Nhưng nhiều khi Nhà nước lại thực hiện một cách quá lỏng lẻo chức năng quản lý của mình và nhiều khi nhà n ước lại can thiệp quá sâu vào công việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Chính sự trùng chéo này làm cho cả hoạt động quản lý về kinh tế...

  pdf21p notonline1122 21-02-2013 174 31   Download

 • Nghị quyết về việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước và đổi tên một số bộ do Quốc hội ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 232 21   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về vai trò kinh tế và chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước đề cập đến định hướng phát triển nền kinh tế, tạo lập thị trường, bảo đảm môi trường kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 102 14   Download

 • Bài viết "Chức năng kinh tế" và "chức năng quản lý kinh tế" của Nhà nước đóng góp các bằng chứng khoa học, nhấn mạnh chức năng quản lý kinh tế của NN Việt Nam trong khuôn khổ thảo luận chính trị - xã hội trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII.

  pdf5p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 60 7   Download

 • Bài viết Tách bạch giữa chức năng chủ sở hữu với chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trình bày nghiên cứu một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tách bạch giữa chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p vangthibaoyen1907 15-05-2018 109 7   Download

 • Bài viết nghiên cứu về vai trò và đặc điểm của chức năng quản lý kinh tế, từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm mục đích nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng quan trọng này.

  pdf8p viriyadh2711 19-12-2019 25 4   Download

 • Bài viết nghiên cứu về sự tác động của các FTA đến chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam, để từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng quan trọng này.

  pdf12p viwyoming2711 15-12-2020 27 1   Download

 • Tài liệu Ôn thi Quản lý Nhà nước về kinh tế được biên soạn nhằm củng cố cho các bạn những kiến thức về những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam; sự cần thiết khách quan của quản lý Nhà nước đối với nền kinh tế; các chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước; những nội dung chủ yếu của quản lý Nhà nước về kinh tế; cơ chế kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế;... Mời các  bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về điều này.

  doc74p bigdargon 18-05-2015 787 218   Download

 • Phần 1 Giáo trình đào tạo từ xa Công tác quản lý ngành giáo dục mầm non trình bày những vấn đề chung về công tác quản lý. Cụ thể phần này trình bày ý nghĩa của công tác quản lý; khái niệm, đặc điểm về quản lý và quản lý giáo dục; chức năng quản lý giáo dục mầm non; nguyên tắc quản lý giáo dục mầm non,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p uocvong08 21-10-2015 814 207   Download

 • Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bao gồm các lĩnh vực : y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế ; quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ và thực hiện đại diện chủ...

  pdf0p htc_12 14-05-2013 512 135   Download

 • QLCL là một hoạt động có chức năng quản lý chung nhằm mục đích đề ra chính sách, mục tiêu, trách nhiệm và thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định CL, kiểm soát CL, đảm bảo CL và cải tiến CL trong khuôn khổ một hệ thống CL (ISO 9000)...

  ppt19p nova098 31-03-2011 387 99   Download

 • Chương 4 Mục tiêu và các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, cùng tham khảo chương học dưới đây để nắm được mục tiêu QLNN về KT là trạng thái mong đợi cần có của nền kinh tế mà nhà nước đặt ra và phải phấn đấu đạt tới sau một thời gian dự kiến.

  pdf35p hoangphungphilong234 24-04-2014 454 95   Download

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý giới thiệu về Đặc điểm tâm lý hoạt động quản lý do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn có nội dung trình bày: đặc điểm tâm lý hoạt động quản lý; các chức năng quản lý, những vấn đề tâm lý của quá trình thực hiện các chức năng quản lý; vai trò của người quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt79p khetien888 06-02-2017 208 75   Download

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý trình bày về hai nội dung chính đó là khoa học quản lý và kỹ năng quản lý (khái niệm quản lý, chức năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá, thống kê – báo cáo, cách kỹ năng: Kỹ thuật, tư duy, khái quát hóa, chẩn đoán, dự báo,...).

  ppt52p cocacola_04 18-10-2015 206 70   Download

 • Hải quan đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở nước ta hiện nay nhằm hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan nói chung, đối với hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng .

  pdf122p one_12 06-01-2014 309 65   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế cung cấp cho các bạn những nội dung về những đặc điểm cơ bản của nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam; sự cần thiết khách quan của QLNN đối với nền kinh tế; các chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước.

  pdf17p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 419 62   Download

 • Tập bài giảng môn Khoa học quản lý dành cho sinh viên chuyên ngành quản lý TDTT gồm 9 chương. Nội dung tập bài giảng trình bày các nội dung chính: Những vấn đề chung về quản lý và khoa học quản lý, khái lược về lịch sử phát triển các tư tưởng quản lý, chức năng quản lý, cơ cấu tổ chức quản lý, quy luật quản lý - nguyên tắc quản lý và các phương pháp quản lý, lao động quản lý, cán bộ lãnh đạo, quản lý, thông tin trong quản lý, quyết định quản lý. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf123p hoa_loaken91 29-05-2014 213 51   Download

 • Chương 4 Chức năng quản lý trong Khoa học quản lý nhằm khái quát về chức năng quản lý, các chức năng cơ bản của quản lý, chức năng dự đoán, chức năng kế hoạch hoá, chức năng tổ chức, chức năng động viên, chức năng điều chỉnh, chức năng kiểm tra, chức năng đánh giá.

  pdf33p vespa_12 15-04-2014 137 31   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Chức năng quản lý
p_strCode=chucnangquanly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2