intTypePromotion=1
ADSENSE

Lựa chọn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của trung tâm TDTT Huyện Chương Mỹ-TP Hà Nội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

14
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy, nhóm tác giả đã căn cứ lý luận & ứng dụng phân tích SWOT trong việc xây dựng, lựa chọn các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cao hoạt động quản lý của trung tâm TDTT Huyện Chương Mỹ-TP Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lựa chọn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của trung tâm TDTT Huyện Chương Mỹ-TP Hà Nội

  1. Giáo dục thể chất và thể thao trường học LỰA CHỌN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM TDTT HUYỆN CHƯƠNG MỸ-TP HÀ NỘI ThS. Nguyễn Hồng Minh, ThS. Đinh Thị Uyên - Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội Tóm tắt: Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy, nhóm tác giả đã căn cứ lý luận &ứng dụng phân tích SWOT trong việc xây dựng, lựa chọn các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cao hoạt động quản lý của trung tâm TDTT Huyện Chương Mỹ-TP Hà Nội Từ khóa: giải pháp, hoạt động quản lý, hiệu quả Abstract: By using conventional research methods, the authors have based on the theory & application of SWOT analysis in developing solutions to select solutions to improve the efficiency of the center's management activities. Sports activities in Chuong My district, Hanoi city Keywords: Solutions, management activities, efficiency 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Huyện Chương Mỹ là một huyện có tổng diện tích là 231.9 km2 với số dân khoảng 271.761 người, trong những năm gần đây ,thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thì nền kinh tế của huyện cũng đã có sự khởi sắc.Đời sống nhân dân được cải thiện, từ đó kéo theo phong trào tập luyện TDTT cũng được lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ khi thành lập cho tới nay, trung tâm TDTT Huyện Chương Mỹ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển phong trào TDTT của huyện với những hoạt động như tổ chức các giải thể thao hàng năm, tổ chức tập luyện TDTT và phát triển phong trào tập luyện các môn thể thao tại các xã,thị trấn, huấn luyện được các đội tuyển ở một số môn tham gia thi đấu tại các giải thể thao trong thành phố.Bên cạnh những ưu điểm đó, thì hoạt động của trung tâm TDTT huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như , chưa có sự nghiên cứu, điều chỉnh hoạt động quản lý dẫn đến bộ máy quản lý còn chưa khoa học ,cơ sở vật chất còn thiếu thốn và lạc hậu, chưa được sự quan tâm và đầu tư ,đội ngũ cán bộ chuyên trách còn thiếu, dẫn đến khi thực hiện nhiệm vụ bị chồng chéo. Hoạt động thể thao chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội. Những mặt tồn tại và hạn chế này đòi hỏi phải có sự đầu tư, nghiên cứu một cách khoa học và cụ thể.. Với mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của trung tâm TDTT huyện Chương Mỹ, chúng tôi tiến hành nghiên cứu:“Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của trung tâm TDTT Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội” Trong quá trình nghiên cứu đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; phương pháp phân tích mô hình SWOT; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp thực nghiệm sư phạm và phương pháp toán học thống kê. 2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 2.1. Những cơ sở, căn cứ để xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả 2.1.1. Căn cứ lý luận đề xuất giải pháp: Để xây dựng được các giải pháp đảm bảo tính hoàn thiện, hiệu quả logic và khoa học, phù hợp với thực trạng hiện nay của trung tâm đề tài đã dựa trên một số các căn cứ sau: - Căn cứ vào các Nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, cải thiện bộ máy TDTT ở các huyện PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 248
  2. Giáo dục thể chất và thể thao trường học - Căn cứ vào đề án đưa TDTT xuống cơ sở của Bộ VH-TT-DL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án xác định việc đưa TDTT xuống cơ sở (xã,phường) có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với công tác TDTT hiện nay, đặc biết nâng cao nhận thức của nhân dân với công tác TDTT, nâng cao sức khỏe và phát triển phong trào tập luyện TDTT trong mọi tầng lớp nhân dân - Căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển công tác TDTT của thành phố Hà Nội - Căn cứ vào thực trạng tình hình kinh tế xã hội của huyện Chương mỹ, điều kiện cơ sở vật chất hiện có phục vụ cho công tác huấn luyện và tập luyện của trung tâm. Trên cơ sở phát huy thế mạnh của huyện, khắc phục những tồn tại về công tác trong những năm qua cần đảm bảo quy trình chặt chẽ theo một chu trình khép kín. Vì vậy, không có giải pháp nào đơn lẻ có kết quả mà phải có tác động của nhiều giải pháp - Căn cứ vào việc sử dụng phương pháp phân tích bảng SWOT - Căn cứ vào thực tiến qua kết quả phỏng vấn các cán bộ quản lý của trung tâm về việc sử dụng các giải pháp quản lý - Thưc trạng về cơ cấu tổ chức quản lý của trung tâm hiện nay, các yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân của thực trạng trên,thời gian và điều kiện nghiên cứu của đề tài 2.1.2. Căn cứ ứng dụng phân tích SWOT trong việc xây dựng các giải pháp Bảng 1: Phân tích SWOT của hiện trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Phân tích SWOT của hiện trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của trung tâm TDTT huyện Chương mỹ Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) S1:Cán bộ đã qua đào tạo có bằng cấp và hiểu W1:Trình độ huấn luyện còn nhiều hạn chế biết nhất định về TDTT -Số lượng cán bộ còn thiếu Cơ hội (0) Thách thức (T) 01:Đáp ứng được nhu cầu phát triển TDTT T1:Gây ảnh hưởng và kìm hãm sự phát triển trong toàn huyện TDTT trong toàn huyện Giải pháp 1: Kết hợp giữa S1- 01 và S1-T1 ta thấy để không bị kìm hãm sự phát triển TDTT nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển TDTT trong toàn huyện thì cần phải có bộ máy tổ chức hoạt động. Do đó cần Củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trung tâm TDTT huyện Chương mỹ Giải pháp 2: Kết hợp W1- 01 và W1-T1 ta thấy để đáp ứng được nhu cầu phát triển TDTT trong toàn huyện mà cán bộ của trung tâm còn nhiều hạn chế về chất lượng và số lượng. Do đó cần Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ ở trung tâm Bảng 2: Phân tích SWOT của hiện trạng cơ sở vật chất Phân tích SWOT của hiện trạng về cơ sở vật chất-kỹ thuật-dụng cụ-sân bãi của trung tâm TDTT huyện Chương Mỹ Điểm mạnh (S) Điểm yếu(W) S2:Điểm tập luyện của người dân rất đa dạng. Họ có W2:Địa điểm tập luyện vẫn còn thiếu và kém thể tập ở khuân viên như đá cầu, dưỡng sinh.. hoặc có chất lượng thể tự tạo ra sân tập như cầu lông, đá bóng… Cơ hội (0) Thách thức (T) 02:Với luật thể dục, thể thao và nghị định hướng dẫn, T2:Các tụ điểm tập luyện đầy đủ về cơ sở vật đặc biệt là Nghị quyết 05 về xã hội về xã hội hóa các chất hoạt động y tế, văn hóa, TDTT là cơ sở để trung tâm TDTT cũng như là cơ sở để CLB tự tạo nguồn thu chi cho hoạt động của CLB PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 249
  3. Giáo dục thể chất và thể thao trường học Giải pháp 3: Kết hợp S2-02 và S2-T2 ta thấy phát triển được nhiều công viên, địa điểm tự tạo thoáng mát cho nhiều người tham gia tập luyện để giải trí và rèn luyện sức khỏe cho bản thân, thì cần hướng tới quy hoạch và xây dựng các công trình TDTT và mở rộng hệ thống giao thông để đểm bảo an toàn về mọi mặt cho người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên do đó cần Đẩy mạnh thực hiện phương châm xã hội hóa TDTT. Giải pháp 4: Kết hợp W2-02 và W2-T2 ta thấy địa điểm tập luyện vẫn còn thiếu và kém chất lượng vì vậy để giải quyết vấn đề này cận thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển phong trào TDTT quần chúng cũng như sự quan tâm của các cấp chính quyền của huyện đầu tư xây dựng cơ sơ vật chất ở các cấp để ngày càng đáp ứng hơn cho nhu cầu tập luyện và huấn luyện của trung tâm do đó cần cải tạo, Nâng cấp và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. Bảng 3: Phân tích SWOT hoạt động kế hoạch Phân tích bảng SWOT hiện trạng về hoạt động kế hoạch của trung tâm TDTT huyện Chương mỹ Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) S3:Được soạn thảo, phê duyệt theo đúng yêu cầu của W3:Chưa đưa ra các chỉ tiêu chất lượng cụ ngành và điều kiện thực tế của huyện thể sau khi đã thực hiện -Bám sát được nhu cầu và mục tiêu phát triển TDTT của huyện Cơ hội (0) Thách thức (T) 03:Phản ánh được tất cả những nhiệm vụ, mục tiêu T3:Không phản ánh được sự mong muốn lâu dài và trước mắt cần phải thực hiện và đạt được cũng như các nhu cầu phát triển phong trào TDTT của những cán bộ trong trung tâm Giải pháp 5: Kết hợp S3-03 và S3-T3 ta thấy để phản ánh được tất cả những nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài và trước mắt cần phải thực hiện và đạt được thì cần soạn thảo, bám sát được nhu cầu và mục tiêu phát triển TDTT huyện do đó cần Xác định cụ thể các nội dung hoạt động quản lý của trung tâm Giải pháp 6: Kết hợp W3-03 và W3-T3 ta thấy để đánh giá được chất lượng sự phát triển TDTT trong toàn huyện cần phải có những tiêu chí rõ ràng do đó cần Xác định cụ thể các chỉ tiêu kế hoạch Bảng 4: Phân tích bảng SWOT hoạt động hướng dẫn chỉ đạo Phân tích SWOT hiện trạng hoạt động hướng dẫn chỉ đạo của trung tâm TDTT huyện Chương mỹ Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) S4:Được các cán bộ quản lý đưa vào vận dụng W4:Mức độ đề cập còn rất ít trong quá trình hoạt động của trung tâm -Cán bộ xuống hướng dẫn, chỉ đạo hay mở các lớp huấn luyện trực tiếp còn hạn chế Cơ hội (0) Thách thức(T) 04:Phối hợp được các lực lượng lao động T4:Không thu thập được thông tin khách -Tổ chức tốt phong trào TDTT cơ sở quan đáng tin cậy cho việc thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển TDTT của huyện Giải pháp 7: Kết hợp S4-04 và S4-T4 ta thấy để bám sát được những chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển phong trào TDTT trong huyện nhằm tổ chức tốt sự phát triển phong trào TDTT ở cơ sở thì các cán bộ của trung tâm đã đưa hoạt động hướng dẫn chỉ đạoTDTT vào hoạt động của trung tâm do đó cần Bổ xung, hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển phong trao ở cơ sở PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 250
  4. Giáo dục thể chất và thể thao trường học Giải pháp 8: Kết hợp W4-04 và W4-T4 ta thấy mức độ hướng dẫn chỉ đạo còn thấp dẫn đến việc không thu thập được những thông tin đáng tin cậy cho việc thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển TDTT của huyện do đó cần Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra. Bảng 5: Phân tích SWOT hoạt động phối hợp Phân tích SWOT hiện trạng hoạt động phối hợp của trungg tâm TDTT huyện Chương mỹ Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) S5:Thực hiện tốt và thường xuyên W5:Quy mô phối hợp, hợp tác còn hạn chế Cơ hội (O) Thách thức (T) 05:Phát triển phong trào TDTT tới mọi người dân T5:Không tuyên truyền, vận động được người dân tham gia tập luyên TDTT Giải pháp 9: Kết hợp S5-05 và S5-T5 ta thấy để tuyên truyền, vận động được người dân tham gia tập luyện TDTT thì trung tâm TDTT phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể do đó cần Xây dựng hệ thống thi đấu Giải pháp 10: Kết hợp W5-05 và W5-T5 ta thấy quy mô phối hợp, hợp tác còn nhiều hạn chế dẫn đến tuyên truyền, vận động người dân tham gia tập luyện TDTT không cao do đó cần Tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa trung tâm với các cơ quan ban ngành khác. 2.2. Xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hoạt động quản lý trung tâm TDTT Huyện Chương Mỹ- TP Hà Nội Từ những cơ sở lý luận, cơ sở phân tích mô hình SWOT, qua thực trạng hoạt động quản lý trung tâm TDTT Huyện Chương Mỹ thời gian qua, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn đề xuất nâng cao hoạt động quản lý của trung tâm. Số phiếu phát ra 15 Thu về 15 Bảng 6: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của trung tâm TDTT Huyện Chương Mỹ- TP Hà Nội (n=15) Kết quả phỏng vấn Không TT Nội dung giải pháp Rất cần Cần cần n % n % n % Nhóm giải pháp quản lý nhà nước Củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trung tâm 14 93,33 0 0 1 6,67 1 TDTT huyện Chương mỹ 2 Đẩy mạnh thực hiện phương châm xã hội hóa TDTT 10 66,67 2 13,33 3 20 Xác định cụ thể các nội dung hoạt động quản lý của 8 53,33 5 33,33 2 13,3 3 trung tâm 4 4 Xác định cụ thể các chỉ tiêu kế hoạch 14 93,33 1 6,67 0 0 5 Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra. 13 86,67 2 13,33 0 0 Tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa trung 9 60 4 26,67 2 13,3 6 tâm với các cơ quan ban ngành khác. 3 Nhóm giải pháp tuyên truyền 7 Tăng cường tổ chức, xây dựng các giải thi đấu 15 100 0 0 0 0 Bổ xung, hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách 11 73,33 1 6,67 3 20 8 khuyến khích phát triển phong trao ở cơ sở Nhóm giải pháp về cơ sở vật chất Cải tạo, nâng cấp và xây dựng cơ sở vật chất kỹ 15 100 0 0 0 0 9 thuật PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 251
  5. Giáo dục thể chất và thể thao trường học Nhóm giải pháp đầu tư nguồn lực Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị 13 86,67 2 13,33 0 0 10 chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ ở trung tâm Kết quả bảng 6 cho thấy để tài đưa ra 10 giải pháp để phòng vấn hầu hết đều nhận được sự nhấ trí cao.Đề tài sẽ lựa chọn những giải pháp đạt từ 80% số ý kiến cho rằng cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của trung tâm TDTT Huyện Chương Mỹ Giải pháp 1: Củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của trung tâm Đây là một giải pháp hết sức quan trọng, nó có ảnh hưởng trực tiếp tới việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm. Nếu hệ thống quản lý của trung tâm được tổ chức khoa học, logic thì hiệu quả hoạt động của trung tâm sẽ ngày một nâng cao *Nội dung giải pháp Để củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý trung tâm trước hết cần phải xác định cụ thể những nhiệm vụ và quyền hạn hoạt động của trung tâm phù hợp với yêu cầu thực tế của phong trào TDTT. Từ đó xây dựng, tổ chức bộ máy tốt hơn, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận tránh việc thực hiện các nhiệm vụ bị chồng chéo. Bên cạnh đó trung tâm cũng cần phải tổ chức và biên chế đội ngũ cán bộ chuyên môn cho phù hợp cả về mặt chất lượng và số lượng để đảm bảo thực hiện hiệu quả những mục tiêu đề ra - Cần tuyển thêm HLV và chính sách đối với HDV *Giải pháp 2: Xác định cụ thể các chỉ tiêu kế hoạch Nội dung: - Chỉ tiêu kế hoạch: cho sự phát triển TDTT quần chúng. Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, công thức: K=DxN (K là chỉ tiêu người tập TDTT thường xuyên, D là số dân hiện có hoặc sẽ có, N là tỷ lệ số người tập thực tế trên 1000 dân), số người đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, số gia đình thể thao,số đơn vị thể dục thể thao cơ sở có,số CLB được thành lập trên huyện - Chỉ tiêu kế hoạch: Phát triển thể thao thành tích cao. Số đội thể thao cơ sở, số vận động viên có,số lớp năng khiếu thể thao,số học sinh năng khiếu thể thao,số cuộc thi đấu thể thao - Chỉ tiêu kế hoạch: Phát triển về cơ sở vật chất kỹ thuật, cán bộ. Số công trình thể dục thể thao(huyện, xã),số vốn đầu tư xây dựng( vốn đầu tư của huyện, vốn đầu tư của cơ sở, vốn đầu tư dân góp), giá trị dụng cụ thể dục thể thao cần thiết(dụng cụ bóng đa, cầu lông...quần áo, xà đơn..), số kinh phí cần thiết( kinh phí do huyện cấp, do các tổ chức đống góp, do nhân dân đóng góp, thu được qua hoạt động thể dục thể thao,số cán bộ cần đào tạo và bồi dưỡng( giáo viên TDTT, Hướng dẫn viên, trọng tài, cán bộ chỉ đạo cơ sở) *Giải pháp 3: Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra Nội dung giải pháp: - Bám sát kế hoạch thi đấu của Sở VH-TT-DL Hà Nội, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Sở VH-TT-DL và trung tâm TDTT thành phố và lãnh đạo phòng VH-TT-DL, trung tâm TDTT huyện - Có kế hoạch kiểm tra công tác huấn luyện thường xuyên và cụ thể. Kế hợp với các ban ngành của huyện và sở, trung tâm kiểm tra đánh giá thực trạng phong trào của xã, câu lạc bộ, trường học theo các nội dung. Số lượng, tỷ lệ người tham gia,số trường học có CLB - Cần phải biết vận dụng sáng tạo các hình thức giáo dục vận động như: các cuộc vận động lớp về TDTT(từng môn, các Đại hội TDTT cũng như hội khỏe Phù Đổng). Xây dựng nhân cách PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 252
  6. Giáo dục thể chất và thể thao trường học điển hình tiên tiến về TDTT đặc biệt là hoạt động tổ chức thi đấu thể thao, hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về TDTT cho người dân *Giải pháp 4: Tăng cường tổ chức,xây dựng các giải thi đấu Nội dung giải pháp: - Tổ chức các giải hội khỏe phù đổng cấp trường, cấp huyện - Tổ chức các giải vô địch cấp xã ở các lứa tuổi của một số môn thể thao như bóng đá, cầu lông, cờ vua.. - Đưa các nội dung thi đấu các môn thể thao vào chương trình Lễ, Hội truyền thống hàng năm của huyện, vào ngày hội văn hóa-thể thao hoặc đại hội TDTT cấp xã - Có kế hoạch tổ chức thường xuyên các giải thể thao liên xã, cum Văn hóa-thể thao các huyện, quận tổ chức - Hàng năm đều tổ chức giải trẻ, giải vô địch một số môn thể thao cấp huyện - Đồng thời tăng cường mở rộng quan hệ, thi đấu giao hữu với huyện, quận thành phố Hà nội.Tăng cường cử VĐV tham gia tập huấn, thi đấu các giải của thành phố. *Giải pháp 5: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng cơ sở vật chất Nội dung giải pháp: - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đang thi công còn dang dở để nhanh chóng đưa vào sử dụng - Mỗi CLB đều có sân, địa điểm tập luyện đa môn - Tổ chức các điểm tập luyện một số môn như bóng đa, cầu long, võ, bóng bàn… tại các xã, trường học có phong trào TDTT phát triển. Khuyến khích tận dụng các điều kiện tự nhiện để tổ chức tập luyện - Các nhà văn hóa xã, nhà thiếu nhi có sân tập - Từng bước hình thành trung tâm TDTT ở các xã, cơ sở có phong trào TDTT phát triển gắn với trường học hoặc các thiết chế văn hóa của các ngành khác *Giải pháp 6: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ ở trung tâm Đây là một giải pháp quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích mà trung tâm đạt được. Chính vì vậy mà cán bộ trung tâm phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao. Từ đó sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý của trung tâm Nội dung giải pháp: - Trung tâm tạo điều kiện cho các HLV, HDV, cán bộ quản lý được học tập về lĩnh vực chuyên môn đồng thời tích lũy về tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nhân cách - Trung tâm thường xuyên mở các lớp tập huấn, hướng dẫn tập luyện TDTT cho giáo viên TT, cho người dân - Phát huy tính sáng tạo, tư duy của các HLV, HDV quá trình huấn luyện, hướng dẫn họ - Khuyến khích các HLV, cán bộ quản lý đi học nâng cao trình độ nghiệp vụ 3. KẾT LUẬN Quá trình nghiên cứu của đề tài đã lựa chọn được 06 giải pháp chuyên môn với những chỉ dẫn cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý trung tâm TDTT Huyện Chương Mỹ- TP Hà Nội Các giải pháp bao gồm: - Giải pháp 1: Củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của trung tâm - Giải pháp 2: Xác định cụ thể các chỉ tiêu kế hoạch - Giải pháp 3:Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra - Giải pháp 4: Tăng cường tổ chức,xây dựng các giải thi đấu PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 253
  7. Giáo dục thể chất và thể thao trường học - Giải pháp 5: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng cơ sở vật chất - Giải pháp 6: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ ở trung tâm TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. PGS.TS Phạm Đình Bẩm _TS Trần Tuấn Hiếu (2008):Quản lý TDTT(Sách dành cho sinh viên Đại học và cao học TDTT), NXB TDTT Hà Nội. 2. PGS.TS Phạm Đình Bẩm: Giáo trình quản lý TDTT(dùng cho cao học TDTT) , NXB TDTT-2001 3. PGS.TS Phạm Đình Bẩm_ThS Đặng Đình Minh (1998): Giáo trình quản lý TDTT (dùng cho sinh viên đại học TDTT), NXB TDTT Hà Nội 4. Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 24/03/1994 của Ban bí thư Trung ương Đảng “về công tác TDTT trong giai đoạn mới.” 5. Đề án thành lập trung tâm TDTT huyện Chương Mỹ Nguồn bài báo: Trích từ đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quản hoạt động quản lý của trung tâm TDTT Huyện Chương Mỹ- TP Hà Nội” – tác giả Nguyễn Hồng Minh. Ảnh minhh họa PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 254
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2