intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:191

0
34
lượt xem
5
download

Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh nhằm đánh giá hiệu quả của các giải pháp tác động vào hoạt động báo cáo ADR với các mục tiêu cụ thể sau: Phân tích thực trạng hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại ba bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh giai đoạn 2010-2012, đánh giá hiệu quả một số can thiệp đến hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại các bệnh viện trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI<br /> <br /> TRẦN THỊ LAN ANH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO<br /> PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR)<br /> TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA<br /> TUYẾN TỈNH<br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƢỢC HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI<br /> <br /> TRẦN THỊ LAN ANH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO<br /> PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR)<br /> TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA<br /> TUYẾN TỈNH<br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƢỢC HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC<br /> MÃ SỐ : 62720412<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hƣơng<br /> PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu<br /> trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình<br /> nào khác.<br /> Trần Thị Lan Anh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành Luận án, tôi đã nhận được rất nhiều<br /> sự giúp đỡ và tạo điều kiện của nhiều Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đồng<br /> nghiệp, cựu sinh viên, gia đình và bạn bè.<br /> Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới tập thể<br /> thầy cô giáo hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương và PGS.TS.<br /> Nguyễn Hoàng Anh, thầy cô là người đã tận tình dìu dắt, hướng dẫn, trang bị<br /> cho tôi những kiến thức khoa học quý giá và luôn động viên tôi trong suốt quá<br /> trình thực hiện Luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô và đồng nghiệp tại Bộ môn Quản lý và<br /> kinh tế dược trường Đại học Dược Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tôi rất<br /> nhiều trong thời gian học tập và đồng hành cùng tôi trong quá trình thực hiện Luận<br /> án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc và các đồng nghiệp tại Trung<br /> tâm quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc đã nhiệt<br /> tình giúp đỡ và hỗ trợ. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ hệ<br /> thống y tế”, hợp phần 2.1 đã tạo điều kiện hỗ trợ tôi trong quá trình hoàn thành<br /> Luận án.<br /> Tôi trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Lãnh đạo khoa Dược và các Dược<br /> sĩ khoa Dược bệnh viện đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu<br /> thực hiện luận án.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cựu sinh viên trường Đại học<br /> Dược Hà Nội khóa 64, 65, 66 đã đồng hành cùng tôi trong thời gian triển khai<br /> nghiên cứu.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học Trường<br /> đại học Dược Hà Nội đã quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình học<br /> tập và nghiên cứu.<br /> Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình mình, cùng các<br /> anh chị và bạn bè đã động viên, cổ vũ nhiệt tình về mặt tinh thần cho tôi trong<br /> quá trình thực hiện Luận án.<br /> Hà Nội, ngày<br /> tháng năm 2017<br /> Trần Thị Lan Anh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC HÌNH<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ....................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN................................................................................ 3<br /> 1.1. Cảnh giác Dƣợc và sự cần thiết của hoạt động Cảnh giác Dƣợc trong<br /> bệnh viện ............................................................................................................... 3<br /> 1.1.1. Định nghĩa và mục tiêu của Cảnh giác Dược........................................... 3<br /> 1.1.2. Sự cần thiết của hoạt động Cảnh giác Dược trong bệnh viện .................. 4<br /> 1.1.3. Hệ thống Cảnh giác Dược tại Việt Nam .................................................. 5<br /> 1.2. Hệ thống báo cáo tự nguyện phản ứng có hại của thuốc .......................... 6<br /> 1.2.1. Hệ thống báo cáo tự nguyện ADR các nước trên thế giới ....................... 6<br /> 1.2.2. Tình hình giám sát ADR thông qua báo cáo tự nguyện trên thế giới ...... 9<br /> 1.2.3. Hệ thống báo cáo tự nguyện tại Việt Nam .............................................10<br /> 1.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu và đánh giá thực hiện trong nghiên cứu<br /> về báo cáo ADR ..................................................................................................12<br /> 1.3.1. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................12<br /> 1.3.2. Phương pháp đánh giá chất lượng báo cáo ............................................13<br /> 1.4. Thực trạng báo cáo ADR tự nguyện .........................................................15<br /> 1.4.1.Thực trạng về kiến thức và thái độ của nhân viên y tế đối với hoạt động<br /> báo cáo ADR ....................................................................................................15<br /> 1.4.2. Thực trạng số lượng và chất lượng báo cáo ...........................................18<br /> 1.4.3. Một số thông tin ghi nhận trên báo cáo ADR ........................................22<br /> 1.5. Giải pháp và hiệu quả của các giải pháp nâng cao hoạt động báo cáo<br /> ADR .....................................................................................................................26<br /> 1.5.1. Các giải pháp nâng cao hoạt động báo cáo ADR ...................................26<br /> 1.5.2. Hiệu quả của các giải pháp .....................................................................27<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản