intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất tại các làng nghề tỉnh Bắc Ninh theo quan điểm phát triển bền vững

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:176

0
28
lượt xem
4
download

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất tại các làng nghề tỉnh Bắc Ninh theo quan điểm phát triển bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất tại một số làng nghề của tỉnh Bắc Ninh; định hướng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất làng nghề theo quan điểm phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất tại các làng nghề tỉnh Bắc Ninh theo quan điểm phát triển bền vững

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGỌC LANH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ<br /> SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC LÀNG NGHỀ<br /> TỈNH BẮC NINH THEO QUAN ĐIỂM<br /> PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGỌC LANH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ<br /> SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC LÀNG NGHỀ<br /> TỈNH BẮC NINH THEO QUAN ĐIỂM<br /> PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP<br /> Chuyên ngành: Quản lý đất đai<br /> Mã số: 62 85 01 03<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. TS. Nguyễn Đình Bồng<br /> 2. PGS. TS. Nguyễn Thanh Trà<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu sử<br /> dụng trong luận án là trung thực, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Những kết<br /> quả được trình bày trong luận án chưa từng được công bố ở nơi nào khác.<br /> <br /> Người cam đoan<br /> <br /> Nguyễn Thị Ngọc Lanh<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:<br /> - CVCC. TS. Nguyễn Đình Bồng, Phó Chủ tịch Hội khoa học Đất Việt Nam;<br /> PGS. TS. Nguyễn Thanh Trà, Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Tài<br /> nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội là những người<br /> thầy trực tiếp hướng dẫn khoa học, đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và tạo mọi<br /> điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện hoàn thành luận án này.<br /> - Các thày giáo, cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Đào<br /> tạo, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã nhiệt tình hướng dẫn, góp ý kiến<br /> và tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt thời gian tôi thực hiện và hoàn thành luận án<br /> này.<br /> - Lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công<br /> nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã của<br /> tỉnh Bắc Ninh đã giúp đỡ tôi trong quá trình điều tra và cung cấp thông tin, tài<br /> liệu, số liệu để tôi thực hiện hoàn thành luận án này.<br /> - Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, Lãnh đạo Cục Kinh tế và Phát triển<br /> quỹ đất, các bạn đồng nghiệp, các bạn cùng là nghiên cứu sinh và đặc biệt là<br /> các thành viên thân yêu trong gia đình đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, cổ vũ động<br /> viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án này.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Thị Ngọc Lanh<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các hình và bản đồ<br /> Danh mục các phụ lục<br /> <br /> i<br /> ii<br /> iii<br /> vi<br /> vii<br /> ix<br /> x<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4. Những đóng góp mới của đề tài<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1. THỰC TRẠNG VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ VIỆT NAM<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.1. Nhận thức chung về làng nghề Việt Nam<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.2. Xu thế phát triển của làng nghề Việt Nam<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.1.3. Vai trò, tác động của làng nghề đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước<br /> và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT LÀNG NGHỀ THEO<br /> QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2.1. Các yếu tố tác động đến việc quản lý, sử dụng đất làng nghề<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2.2. Chính sách đất đai đối với phát triển làng nghề<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.3. Quản lý, sử dụng đất tại làng nghề theo quan điểm phát triển bền vững ở Việt<br /> Nam<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.3. KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT LÀNG NGHỀ CỦA MỘT SỐ<br /> NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC 29<br /> 1.3.1. Kinh nghiệm về quản lý, sử dụng đất làng nghề của một số nước trên thế giới<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1.3.2. Kinh nghiệm về quản lý, sử dụng đất làng nghề của một số địa phương<br /> <br /> 39<br /> <br /> 1.3.3. Bài học kinh nghiệm về quản lý, sử dụng đất làng nghề đối với tỉnh Bắc Ninh<br /> <br /> 44<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản