intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:155

0
84
lượt xem
25
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuế, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn được thuận lợi hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong<br /> bất kỳ công trình nào khác.<br /> Các số liệu, kết quả do trực tiếp tác giả thu thập, thống kê và xử lý. Các nguồn<br /> dữ liệu khác được tác giả sử dụng trong luận văn đều có ghi nguồn trích dẫn và xuất<br /> <br /> Ế<br /> <br /> xứ.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Nguyễn Văn Bình<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn này là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu ở nhà trường, kinh<br /> nghiệm trong quá trình công tác, thực tập tại Cục thuế tỉnh Thanh Hoá và sự nỗ lực<br /> cố gắng của bản thân.<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các cơ<br /> quan, tổ chức và cá nhân. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu<br /> sắc đến thầy giáo PGS.TS. Trần Văn Hòa đã dành nhiều thời gian, hướng dẫn tận<br /> <br /> Ế<br /> <br /> tình và chu đáo cho tôi trong quá trình xây dựng đề cương, nghiên cứu hoàn thành<br /> <br /> U<br /> <br /> luận văn.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, P.KHCN - Hợp tác quốc tế - Đào<br /> tạo SĐH, Trường ĐH Kinh tế Huế đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện đề tài luận văn.<br /> <br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ công chức Cục<br /> <br /> H<br /> <br /> thuế tỉnh Thanh Hoá đã giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập và thực hiện luận văn.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân luôn bên cạnh động<br /> <br /> K<br /> <br /> viên, khích lệ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Mặc dù bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng Luận văn không thể tránh khỏi<br /> <br /> O<br /> <br /> những khiếm khuyết, hạn chế. Rất mong được sự góp ý chân thành của Quý thầy,<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> cô giáo, đồng nghiệp và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn./.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Văn Bình<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Bình<br /> huyên ngành: Quản trị Kinh doanh<br /> iên khóa: 2013 - 2015<br /> gười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Hòa<br /> Tên đề tài: Đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại Cục Thuế tỉnh<br /> Thanh Hoá<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. T nh c<br /> hi c a<br /> i<br /> Cục Thuế Thanh Hóa đã triển khai cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến ở<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> các mức độ khác nhau nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn được<br /> thuận lợi hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế. Tuy nhiên hiệu quả<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> của việc cung cấp các dịch vụ đó vẫn chưa được xem xét, đánh giá một cách cụ thể;<br /> hưa xác định được những yếu tố tác động đến chất lượng cung cấp dịch vụ công<br /> trực tuyến của Cục Thuế. Vì vậy đòi hỏi cần phải nghiên cứu nhằm cải tiến, đổi mới<br /> và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra.<br /> <br /> IN<br /> <br /> h ng há nghi n c u<br /> + Phương pháp thống kê mô tả: Từ các số liệu thu thập được, xây dựng hệ<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> thống biểu bảng để phân tích, đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến<br /> tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa.<br /> + Phương pháp so sánh: Trên cơ sở các chỉ tiêu đã được tính toán, đề tài sử<br /> dụng phương pháp này để so sánh các chỉ tiêu theo thời gian, không gian;<br /> + Phương pháp phân tích nhân tố khám phá: Từ nguồn số liệu thu thập được,<br /> đề tài thực hiện kiểm định thang đo bằng phương pháp phân tích hệ số tin cậy<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA.<br /> + Phương pháp hồi quy tuyến tính bội: Trên cơ sở kết quả phân tích nhân tố<br /> khám phá, đề tài sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính bội để kiểm định mối<br /> quan hệ giữa chất lượng dịch vụ công trực tuyến về thuế với sự hài lòng của NNT.<br /> K<br /> uả nghi n c u v nh ng ng g<br /> h a h c c a luận văn<br /> Trên cơ sở nghiên cứu lý luận cơ bản về dịch vụ công trực tuyến về thuế đồng<br /> thời thông qua nghiên cứu thực trạng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại Cục<br /> Thuế tỉnh Thanh Hóa, Luận văn đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến chất<br /> lượng dịch vụ công trực tuyến, đề xuất và giới thiệu những giải pháp nâng cao chất<br /> lượng dịch vụ công trực tuyến tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> : gười nộp thuế.<br /> <br /> CQT<br /> <br /> : ơ quan thuế.<br /> <br /> Sở KHĐT<br /> <br /> : Sở Kế hoạch và đầu tư.<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Ủy ban nhân dân.<br /> <br /> EFA<br /> <br /> : phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis)<br /> <br /> HTKK<br /> <br /> : Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.<br /> <br /> Website<br /> <br /> : Trang thông tin điện tử trên mạng Internet.<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> : Giá trị gia tăng.<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> : ông nghệ thông tin.<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> : gân hàng thương mại.<br /> <br /> T-VAN<br /> <br /> : Là dịch vụ truyền nhận dữ liệu điện tử trung gian do các doanh<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> NNT<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> nghiệp đủ điều kiện được Tổng ục Thuế cấp phép là nhà cung cấp.<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Số lượt truy cập website Cục thuế Thanh Hóa qua các năm...............39<br /> <br /> Bảng 2.2:<br /> <br /> Số lượng file thông tin cung cấp lên website ục thuế .......................40<br /> <br /> Bảng 2.3:<br /> <br /> Tình hình cấp mã số thuế cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.....41<br /> <br /> Bảng 2.4:<br /> <br /> Số lượng thủ tục hành chính do ục thuế cung cấp trực tuyến ..........43<br /> <br /> Bảng 2.5:<br /> <br /> Số lượng doanh nghiệp khai thuế điện tử giai đoạn 2010-2014 .........44<br /> <br /> Bảng 2.6:<br /> <br /> Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử giai đoạn 2010-2014 ......................45<br /> <br /> Bảng 2.7:<br /> <br /> Số lần hệ thống khai thuế điện tử bị sự cố (giai đoạn 2010-2014) .....46<br /> <br /> Bảng 2.8:<br /> <br /> Thống kê số lượng doanh nghiệp nộp thuế điện tử năm 2014 ............47<br /> <br /> Bảng 2.9:<br /> <br /> Thống kê loại hình doanh nghiệp ........................................................52<br /> <br /> Bảng 2.10:<br /> <br /> Phân loại theo quy mô vốn kinh doanh ...............................................52<br /> <br /> Bảng 2.11:<br /> <br /> Phân loại theo ngành nghề kinh doanh chính......................................53<br /> <br /> Bảng 2.12:<br /> <br /> Thống kê tần suất sử dụng các dịch vụ công trực tuyến .....................54<br /> <br /> Bảng 2.13:<br /> <br /> ronbach’s Alpha thang đo “Sự tin cậy” ............................................54<br /> <br /> Bảng 2.14:<br /> <br /> ronbach’s Alpha thang đo “ ơ sở vật chất” .....................................55<br /> <br /> Bảng 2.15:<br /> <br /> ronbach’s Alpha thang đo “ ăng lực phục vụ”................................56<br /> <br /> Bảng 2.16:<br /> <br /> ronbach’s Alpha thang đo “Thái độ phục vụ” ..................................57<br /> <br /> Bảng 2.17:<br /> <br /> ronbach’s Alpha thang đo “Sự đồng cảm” .......................................58<br /> <br /> Bảng 2.18:<br /> <br /> Kết quả rút trích nhân tố ......................................................................59<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.1:<br /> <br /> Bảng 2.19:<br /> <br /> Hệ số hồi quy chuẩn hóa của phương trình .........................................64<br /> <br /> Bảng 2.20:<br /> <br /> Mức độ hài lòng của<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> T đối với dịch vụ công trực tuyến tại Cục<br /> <br /> Thuế tỉnh Thanh Hóa...........................................................................65<br /> <br /> Bảng 2.21:<br /> <br /> Đánh giá mức độ hài lòng của NNT về “trách nhiệm nghề nghiệp” ..66<br /> <br /> Bảng 2.22:<br /> <br /> Điểm đánh giá về “trách nhiệm nghề nghiệp” ....................................67<br /> <br /> Bảng 2.23:<br /> <br /> Đánh giá mức độ hài lòng của NNT về “ ăng lực phục vụ” .............68<br /> <br /> Bảng 2.24:<br /> <br /> Điểm đánh giá về “ ăng lực phục vụ” ...............................................69<br /> <br /> Bảng 2.25:<br /> <br /> Đánh giá mức độ hài lòng của NNT về “Mức độ tin cậy” ..................69<br /> <br /> Bảng 2.26:<br /> <br /> Điểm đánh giá về Mức độ tin cậy. ......................................................70<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản