intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá của các doanh nghiệp về chất lượng sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Ô tô tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

30
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của nghiên cứu là qua khảo sát đánh giá của các doanh nghiệp về chất lượng sinh viên tốt nghiệp trường CĐNCN Thanh Hóa để xây dựng mô hình đánh giá chất lượng đào tạo phù hợp với trường cao đẳng nghề nói chung và trường CĐNCN Thanh Hóa nói riêng. Từ đó, phân tích, đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế để nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp yêu cầu của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá của các doanh nghiệp về chất lượng sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Ô tô tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá

LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của tác giả dưới sự<br /> hướng dẫn khoa học của giáo viên. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn<br /> này là hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Những<br /> thông tin trích dẫn trong luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> FI<br /> <br /> N<br /> <br /> AL<br /> <br /> Nguyễn Hồng Vinh<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tất cả lòng chân thành và biết ơn vô hạn tôi xin bày tỏ lời cảm ơn ban<br /> lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Huế, Khoa Sau đại học đã tạo điều kiện thuận lợi<br /> cho tôi được học tập và nghiên cứu nâng cao trình độ để phục vụ tốt cho sự nghiệp<br /> giáo dục và đào tạo.<br /> Xin chân thành cảm ơn các nhà giáo, các nhà khoa học đã tận tình giảng dạy<br /> giúp chúng tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu trong thời gian vừa qua.<br /> Đặc biệt là TS. Nguyễn Đăng Hào, Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh trường<br /> Đại học kinh tế Huế đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp<br /> chuyên ngành thạc sỹ Quản trị kinh doanh.<br /> Xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp<br /> Thanh Hoá đã tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cũng như vật chất và tinh thần<br /> <br /> AL<br /> <br /> động viên tôi trong suốt quá trình học tập.<br /> Quá trình học tập ở nhà trường thông qua tài liệu được các nhà giáo hướng<br /> <br /> N<br /> <br /> dẫn đã giúp tôi nâng cao nhận thức, hoàn thiện đề tài nghiên cứu: “ Đánh giá của<br /> <br /> FI<br /> <br /> các doanh nghiệp về chất lượng sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Ô tô tại<br /> trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá“<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo điều kiện<br /> giúp đỡ tôi về cả tinh thần và vật chất trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Xin chân thành cảm ơn./.<br /> Huế, Ngày 12 tháng 11 năm 2012<br /> Tác giả: Nguyễn Hồng Vinh<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: NGUYỄN HỒNG VINH<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Niên khoá: 2010 - 2012<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐĂNG HÀO<br /> Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG<br /> SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ TẠI TRƯỜNG<br /> CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HOÁ<br /> Trong nhiều năm qua, công tác dạy nghề nói chung đã từng bước đáp ứng<br /> được nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề cung cấp cho các doanh nghiệp và thị<br /> trường lao động. Tuy nhiên, thực tế ở Việt Nam hiện nay, nhiều lao động sau khi<br /> được đào tạo vẫn không đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp, và kém xa<br /> với các nước trong khu vực; nhiều trường không quan tâm tới nhu cầu của doanh<br /> <br /> AL<br /> <br /> nghiệp mà chỉ dạy những điều mình có.<br /> <br /> Quá trình nghiên cứu, tác giả đã tiến hành khảo sát, điều tra các doanh nghiệp<br /> <br /> N<br /> <br /> với các loại hình khác nhau trên địa bàn tỉnh; qua đó phân tích, đánh giá chất lượng<br /> <br /> FI<br /> <br /> của sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ ôtô trường Cao đẳng nghề công nghiệp<br /> thanh Hoá. Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp chuyên gia,<br /> chuyên khảo, sử dụng phần mềm thống kê SPSS để xử lý số liệu sơ cấp.<br /> Luận văn cũng đã hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đào<br /> tạo nghề, đi sâu phân tích thực trạng đánh giá của các doanh nghiệp về chất lượng của<br /> sinh viên, xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề công<br /> nghệ ôtô, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng<br /> đào tạo nghề công nghệ ôtô đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp.<br /> Với mong muốn và tâm huyết của mình, hy vọng đề tài sẽ có những đóng góp<br /> nhất định về mặt thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu<br /> của thị trường lao động. Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác đào tạo<br /> nghề công nghệ ô tô của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá nói riêng và<br /> các cơ sở đào tạo nghề trong khu vực nói chung.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> Ký hiệu<br /> <br /> Nghĩa<br /> Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội<br /> <br /> CB<br /> <br /> Cán bộ<br /> <br /> CBGVNV<br /> <br /> Cán bộ giáo viên nhân viên<br /> <br /> CBQL<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> CĐNCN<br /> <br /> Cao đẳng nghề công nghiệp<br /> <br /> CNCK<br /> <br /> Công nhân cơ khí<br /> <br /> CNKT<br /> <br /> Công nhân kỹ thuật<br /> <br /> CSVC<br /> <br /> Cơ sở vật chất<br /> <br /> GDĐT<br /> <br /> Giáo dục đào tạo<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> HSSV<br /> <br /> Học sinh sinh viên<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> Giáo dục và đào tạo<br /> <br /> QĐ<br /> <br /> N<br /> <br /> FI<br /> <br /> GD<br /> <br /> AL<br /> <br /> BLĐTBXH<br /> <br /> Giáo dục<br /> Quyết định<br /> <br /> LĐTB&XH<br /> <br /> Lao động thương binh và xã hội<br /> <br /> LT<br /> <br /> Lý thuyết<br /> <br /> TBDH<br /> <br /> Thiết bị dạy học<br /> <br /> TH<br /> <br /> Thực hành<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC HÌNH<br /> <br /> Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức trường CĐNCN Thanh Hoá...............................................33<br /> Hình 2.2. Kết cấu các loại hình doanh nghiệp ..........................................................45<br /> <br /> FI<br /> <br /> N<br /> <br /> AL<br /> <br /> Hình 2.3. Sơ đồ phân tán phần dư.............................................................................64<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2