intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp thu hút khách hàng tại siêu thị Thuận Thành – Thành phố Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
84
lượt xem
13
download

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp thu hút khách hàng tại siêu thị Thuận Thành – Thành phố Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ việc đánh giá tình hình thực trạng, đề xuất các giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm nâng cao khả năng thu hút khách hàng đến mua sắm tại Siêu thị Thuận Thành – Thành phố Huế trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp thu hút khách hàng tại siêu thị Thuận Thành – Thành phố Huế

LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là<br /> trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng xin cam đoan<br /> mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin<br /> <br /> Ế<br /> <br /> trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> U<br /> <br /> Huế, ngày 20 tháng 7 năm 2011<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU THỦY<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Luận văn là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu ở nhà trường, kết hợp kinh<br /> nghiệm trong quá trình công tác thực tiễn và với sự nỗ lực cố gắng của bản thân.<br /> Đạt được kết quả này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy, cô<br /> giáo trường Đại học Kinh tế Huế đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tôi. Đặc biệt, tôi<br /> xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy giáo, TS. Hoàng Quang Thành là<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện luận văn.<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> người trực tiếp hướng dẫn khoa học và đã dành nhiều thời gian quý báu để giúp đỡ<br /> <br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu, phòng Kế Hoạch – Tài<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Chính trường Đại học dân lập Phú Xuân - Huế đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi hoàn<br /> thành luận văn.<br /> <br /> H<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, khuyến<br /> <br /> IN<br /> <br /> khích tinh thần lẫn vật chất cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn này.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> Xin gửi lời chúc sức khỏe và chân thành cảm ơn!<br /> <br /> O<br /> <br /> Huế, ngày 20 tháng 7 năm 2011<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU THỦY<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> : Ban chủ nhiệm<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> : Đại học<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> : Đơn vị tính<br /> <br /> LĐ<br /> <br /> : Lao động<br /> <br /> HH<br /> <br /> : Hàng hóa<br /> <br /> HTX<br /> <br /> : Hợp tác xã<br /> <br /> HTX TM & DV<br /> <br /> : Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ<br /> <br /> KH<br /> <br /> : Khách hàng<br /> <br /> SP& DV<br /> <br /> : Sản phẩm và dịch vụ<br /> <br /> TCHC<br /> <br /> : Tổ chức hành chính<br /> <br /> VN<br /> <br /> : Việt Nam<br /> <br /> VSATTP<br /> <br /> : Vệ sinh an toàn thực phẩm<br /> <br /> WTO<br /> <br /> : Tổ chức Thương mại Thế giới<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BCN<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1. Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của Mỹ...........................................16<br /> Sơ đồ 1.2. Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng các quốc gia EU ............................17<br /> <br /> U<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy HTX TM & DV Thuận Thành.............................44<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Biểu đồ 2.1. Tình hình lao động của HTX TM & DV Thuận Thành qua 3 năm......46<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Biểu đồ 2.2. Mức độ đánh giá về địa điểm thường xuyên mua hàng .......................57<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 1.1: Bảng xếp hạng siêu thị ở Việt Nam ..................................................................10<br /> Bảng 2.1. Tình hình lao động của HTX TM & DV Thuận Thành<br /> qua 3 năm 2008-2010........................................................................................47<br /> Bảng 2.2. Kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX Thuận Thành qua 3 năm<br /> 2008-2010 .........................................................................................................50<br /> Bảng 2.3. Đặc điểm cá nhân của khách hàng được điều tra..............................................55<br /> Bảng 2.4. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu ................................................................58<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.5: Các thông số về độ tin cậy (Reliability Statistics) ............................................59<br /> <br /> U<br /> <br /> Bảng 2.6. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo các khái niệm nghiên cứu ...............60<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Bảng 2.7. Kiểm định KMO và Bartlett’s...........................................................................61<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Bảng 2.8. Tổng phương sai giải thích (Total Variance Explained)...................................63<br /> Bảng 2.9. Ma trận xoay nhân tố (Rotated Component Matrixa) .......................................64<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 2.10. Kết quả kiểm định tương quan giữa các biến (Correlations) ............................68<br /> <br /> IN<br /> <br /> Bảng 2.11. Kết quả phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách<br /> hàng về Siêu thị Thuận Thành ..........................................................................71<br /> <br /> K<br /> <br /> Bảng 2.12. Kiểm định trị trung bình về sản phẩm theo mức thu nhập của khách hàng tại<br /> Siêu thị Thuận Thành........................................................................................74<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Bảng 2.13. Kiểm định trị trung bình về nhân viên phục vụ theo mức thu nhập của khách<br /> <br /> O<br /> <br /> hàng tại Siêu thị Thuận Thành ..........................................................................76<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Bảng 2.14. Kiểm định trị trung bình về Mặt bằng Siêu thị theo mức thu nhập của khách<br /> hàng tại Siêu thị Thuận Thành ..........................................................................77<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Bảng 2.15. Kiểm định trị trung bình về độ tin cậy của Siêu thị theo mức thu nhập của<br /> khách hàng tại Siêu thị Thuận Thành ...............................................................78<br /> <br /> Bảng 2.16. Kiểm định trị trung bình về giá cả theo mức thu nhập của khách hàng tại Siêu<br /> thị Thuận Thành ................................................................................................79<br /> Bảng 2.17. Kiểm định trị trung bình về Chương trình Marketing theo mức thu nhập của<br /> khách hàng tại Siêu thị Thuận Thành ...............................................................79<br /> Bảng 2.18. Đề xuất và mong muốn của khách hàng đối với việc nâng cao chất lượng dịch<br /> vụ của Siêu thị...................................................................................................80<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2