Luận văn Tiến sĩ: Pháp luật về trợ cấp đối với các nước đang phát triển theo quy định của WTO - Bài học với Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:175

0
5
lượt xem
1
download

Luận văn Tiến sĩ: Pháp luật về trợ cấp đối với các nước đang phát triển theo quy định của WTO - Bài học với Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án bao gồm phần mở đầu, nội dung, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục. Nội dung luận án được bố cục thành bốn chương, có kết luận của từng chương, cụ thể như sau: Chương 1/ Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án. Chương 2/ Những vấn đề lý luận pháp luật cơ bản của WTO về trợ cấp đối với các nước đang phát triển. Chương 3/ Thực tiễn pháp luật WTO về trợ cấp đối với nước đang phát triển và thực tiễn pháp luật các nước thành viên về trợ cấp. Chương 4/ Bài học kinh nghiệm và những giải pháp trong hoàn thiện pháp luật về trợ cấp của Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Tiến sĩ: Pháp luật về trợ cấp đối với các nước đang phát triển theo quy định của WTO - Bài học với Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TƯ PHÁP<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN QUỲNH TRANG<br /> <br /> PHÁP LUẬT VỀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC<br /> ĐANG PHÁT TRIỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA<br /> WTO – BÀI HỌC VỚI VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TƯ PHÁP<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN QUỲNH TRANG<br /> PHÁP LUẬT VỀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC<br /> ĐANG PHÁT TRIỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA WTO –<br /> BÀI HỌC VỚI VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Luật Quốc tế<br /> Mã số: 9 380108<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ<br /> Người hướng dẫn khoa học<br /> 1. PGS. TS. Nông Quốc Bình<br /> 2. PGS. TS. Hoàng Phước Hiệp<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các<br /> số liệu, ví dụ và trích dẫn trong luận án được tham khảo từ các nguồn chính<br /> thức, đảm bảo độ tin cậy, chính xác và trung thực. Những kết luận của luận<br /> án đều mang tính mới và chưa công bố ở các công trình khác.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> NGUYỄN QUỲNH TRANG<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> <br /> AMS<br /> <br /> Lượng hỗ trợ tính gộp<br /> <br /> AOA<br /> <br /> Hiệp định Nông nghiệp<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> Hiệp hội các nước Đông Nam Á<br /> <br /> ASR<br /> <br /> Quy định về chống trợ cấp của Trung Quốc<br /> <br /> CDP<br /> <br /> Uỷ ban về chính sách phát triển<br /> <br /> DB<br /> <br /> Cụm công nghiệp tiêu biểu<br /> <br /> DCs<br /> <br /> Các nước đang phát triển<br /> <br /> DEIP<br /> <br /> Chương trình hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm sữa<br /> <br /> DNNVV<br /> <br /> Doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> <br /> DS<br /> <br /> Tranh chấp<br /> <br /> DSM<br /> <br /> Cơ chế giải quyết tranh chấp<br /> <br /> EC<br /> <br /> Cộng đồng Châu Âu<br /> <br /> EU<br /> <br /> Liên minh Châu Âu<br /> <br /> FDI<br /> <br /> Đầu tư nước ngoài trực tiếp<br /> <br /> FTA<br /> <br /> Hiệp định thương mại tự do<br /> <br /> GATS<br /> <br /> Hiệp định chung về thương mại dịch vụ<br /> <br /> GATT<br /> <br /> Hiệp định chung về thương mại và thuế quan<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> GSP<br /> <br /> Ưu đãi thuế quan phổ cập<br /> <br /> LDCs<br /> <br /> Các nước kém phát triển<br /> <br /> MOU<br /> <br /> Bản ghi nhớ<br /> <br /> NXB<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> OECD<br /> <br /> Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế<br /> <br /> SCM<br /> <br /> Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng<br /> <br /> S&D<br /> <br /> Đặc biệt và khác biệt<br /> <br /> SPS<br /> <br /> Biện pháp vệ sinh dịch tễ<br /> <br /> TMTG<br /> <br /> Thương mại thế giới<br /> <br /> TRIPs<br /> <br /> Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến<br /> quyền sở hữu trí tuệ<br /> <br /> TRIMS<br /> <br /> Hiệp định về các biện pháp tác động đến đầu tư<br /> <br /> VAT<br /> <br /> Thuế giá trị gia tăng<br /> <br /> VDB<br /> <br /> Ngân hàng phát triển Việt Nam<br /> <br /> Vietcombank Ngân hàng ngoại thương Việt Nam<br /> US<br /> <br /> Hoa kỳ<br /> <br /> WTO<br /> <br /> Tổ chức thương mại thế giới<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản