MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ, TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
201
lượt xem
8
download

MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ, TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 02 Ban hành theo TTLT số 08/TTLT-BCA-BGTVT ngày 29/11/2011 g trình, bộ, thiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ, TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

  1. Mẫu số 02 Ban hành theo TTLT số 08/TTLT-BCA-BGTVT ngày 29/11/2011 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ….………( )…………. 2 Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ….………( )…………. ------- --------------- BÁO CÁO THỐNG KÊ, TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (Từ ngày ……/…../………… đến ngày …./……./…………..) Địa Tai nạn giao thông Nơi xảy ra tai nạn Khoảng thời gian Nguyên nhân phương xảy ra trong ngày (giờ) Số Thiệt hại ĐN ĐN ĐN ĐN Cầu Hầm Ga Khác Từ Sau Do chủ Sau Sau Do Khác 0h 6h 12h 18h vụ có dân ĐS ĐS ĐS có có quan khách Về người Về tài sản đến (NVĐS vi xảy gác CBTĐ biển sinh đến đến đến quan 6h 12h 18h 24h phạm; (Người đi ra báo Số Số Đầu Toa Cầu Ô Mô Chậm Thiệt bộ, công trình, người người máy xe đường tô tô, tàu hại thiết bị, người chết bị xe khác phương điều thương đạp tiện giao khiển thông ĐS P/T giao không thông đảm bảo Đ.Bộ ATKT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. 2. 3. 4. 5.
  2. 6. 7. 8. 9. 10. Tổng số (+/-) Cùng kỳ % So sánh Trước (+/-) liền kề % …………. ngày ……. tháng …….. năm …….. Cán bộ thống kê Lãnh đạo đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ____________ 1 Tên cơ quan chủ quản. 2 Tên đơn vị báo cáo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản