intTypePromotion=1

Mẫu giấy ủy quyền cho luật sư

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
83
lượt xem
2
download

Mẫu giấy ủy quyền cho luật sư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Mẫu giấy ủy quyền cho luật sư” là mẫu giấy được cá nhân lập ra về việc ủy quyền một việc nào đó cho luật sư của mình. Mẫu nêu rõ tên người ủy quyền, luật sư được ủy quyền, điều kiện khi được ủy quyền..... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền cho luật sư

  1. TÊN CÔNG TY CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …………. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc .........***......... Số: ......../ ­UQ/........ .............., ngày......tháng....năm.... GIẤY UỶ QUYỀN Tên tôi là: ...................................................................................................................................... Chức   vụ:     ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ Bằng   văn   bản   này   uỷ   quyền   cho   luật   sư   ông  ..........................................,   CMND   số:  ...................................., do Công an  ..........................  cấp ngày  ......................., với các nội  dung sau: ­ Ký các tài liệu, đơn đề  nghị  cơ  quan Công an và các Cơ  quan nhà nước có thẩm quyền  giải quyết vụ kiện trên; ­ Tham gia tố tụng tại Toà án ND/ trọng tài để giải quyết vụ kiện liên quan đến .............. .................................................................................................................................................... ­ Ký đơn đề nghị thi hành án và tham gia quá trình giải quyết thi hành án (nếu có) ­ Ông ....................................... có toàn quyền nhân danh ......................... quyết định và giải  quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng trên; ­ Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký giấy uỷ quyền đến khi giải quyết xong vụ kiện. Người được uỷ quyền Người uỷ quyền
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2