intTypePromotion=1

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
808
lượt xem
15
download

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu “Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền” là mẫu giấy được sử dụng trong các giao dịch dân sự như ủy quyền nhận tiền đặt cọc, ủy quyền nhận gửi tiền, ủy quyền nhận lương hưu, ... theo thỏa thuận hoặc hợp đồng. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:…...../2014/UQ/…..                                                                       ...................., ngày.....tháng......năm......... GIẤY ỦY QUYỀN    V/v Nhận tiền đặt cọc hợp đồng ................. ­ Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên, Bên ủy quyền (Bên A): .................................................................................................................................   ­ Mã số thuế             :............................................................................................ ............................................................................................. ­ Đại diện : .................................. Chức vụ: ........................................ ­ Địa chỉ : ............................................................................................. ­ Điện thoại : .................................. Fax:.................................................. ­ Tài khoản số : .................................. tại Ngân hàng ................................. Bên được ủy quyền (Bên B): ................................................................................................................................. ­ Mã số thuế : ............................................................................................. ­ Đại diện : .................................. Chức vụ: ........................................ ­ Địa chỉ : ............................................................................................. ­ Điện thoại : ..................................Fax:................................................... ­ Tài khoản số : ..................................tại Ngân hàng................................... Sau khi tiến hành thỏa thuận, các Bên đồng ý lập Giấy  ủy quyền này theo các  nội dung sau đây: Điều 1. Nội dung ủy quyền 1. Mục đích ủy quyền: ................................. 2. Bên B có quyền thay mặt Bên A trực tiếp nhận từ  khách hàng số  tiền đặt cọc  thông qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt. 3. Số tiền nêu tại khoản 1 phải là Đồng Việt Nam và là cố định. Bên B không có  quyền nhận từ khách hàng số tiền ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền này.  4. Việc giao nhận tiền đặt cọc nêu tại Khoản 1 Điều này phải theo đúng trình tự  quy định tại Hợp đồng số…....... và Bên B phải lập văn bản Thỏa thuận đặt cọc   theo mẫu của Bên A.
  2. Điều 2. Phạm vi ủy quyền 1. Nội dung ủy quyền nêu tại Điều 1 chỉ có hiệu lực trong phạm vi công việc các  Bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng số…..và chỉ  áp dụng đối với các căn hộ được  giới hạn bởi nội dung Hợp đồng này. 2. Quyền và nghĩa vụ  của các Bên trong quá trình khách hàng đăng ký và đặt cọc   phải tuân theo nội dung Hợp đồng số............................... Điều 3. Thù lao ủy quyền Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao. Điều 4. Hiệu lực ủy quyền 1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết. 2. Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực đồng thời khi Hợp đồng đặt cọc ........... hết  hiệu lực hoặc tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A. 3. Giấy ủy quyền này là phần không thể tách rời của Hợp đồng đặt cọc. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN BÊN ỦY QUYỀN TM.….………. TM.….………. ……………….………. ……………….……….
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2