intTypePromotion=1

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
297
lượt xem
9
download

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn, là mẫu giấy được dùng để ủy quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức nào đó về việc tham gia tố tụng. Mẫu nêu rõ người ủy quyền và bên nhận ủy quyền kèm theo đó là nội dung được ủy quyền, thời gian ủy quyền.... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

  1. Mẫu 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A): - Tên Cá nhân/Tổ chức: .............................................................................................................. - Địa chỉ trụ sở chính/Hộ khẩu thường trú: ................................................................................. - Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân: ..................... do ........................ cấp ngày ................. - Điện thoại .......................................... Fax: ............................................................................... - Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: ............................... Chức vụ: ............................................. BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B): - CÔNG TY LUẬT .................................................................................................................... - Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................. - Người đại diện theo pháp luật: ................................................................................................. NỘI DUNG UỶ QUYỀN: Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án .............................................. THỜI HẠN UỶ QUYỀN: Thời hạn uỷ quyền là .............. kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này. UỶ QUYỀN LẠI: Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B. ..........., ngày ........ tháng ........ năm ...... BÊN NHẬN UỶ QUYỀN BÊN UỶ QUYỀN XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................
  2. Mẫu 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** GIẤY ỦY QUYỀN` Kính gửi: - UBND XÃ (PHƯỜNG)................................... - TOÀ ÁN NHÂN DÂN ....................... Tôi là: ...................................... Sinh ngày: ................................................................................. CMND số:................................ Ngày cấp: ............................ Nơi cấp: ......................................... Nơi đăng ký HKTT: ................................................................................................................... Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................................... Hiện tôi là nguyên đơn (Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) trong vụ kiện dân sự về .......................................................................... giữa ................................. và ........................ trú tại ......................................................................................................................................... (Theo Giấy triệu tập số: ..................... của Tòa án nhân dân .............. ngày ...... tháng ........ năm........). Vì lý do ...................................................................................................................................... vì vậy tôi làm đơn này với mục đích là ủy quyền toàn bộ việc giải quyết tranh chấp cho: Ông (Bà): .................................... Sinh ngày: .............................................................................. CMND số: ............................... Ngày cấp:............................ Nơi cấp: ......................................... Nơi đăng ký HKTT: ................................................................................................................... Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................................... Kể từ khi ký giấy ủy quyền này, ông (bà).................................................... được toàn quyền thay mặt tôi để tham gia giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Tôi cam kết sẽ không có bất cứ thắc mắc hay khiếu kiện gì nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn! .............., ngày.....tháng....năm...... Người được ủy quyền Người ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG) ................ ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2