intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

mẫu lập kế hoạch tài chính

Chia sẻ: Hoangtrung Hoangtrung | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:3

2.496
lượt xem
316
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu lập kế hoạch tài chính', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: mẫu lập kế hoạch tài chính

  1. KÊ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM HỌC 2006 - 2007 STT CÔNG VIỆC PHÂN LOẠI CHỦ TRÌ THỰC HIỆN PHỐI HỢP CHỈ TIÊU HIỆN TRẠNG CHỈ TIÊU KÊ HOẠCH T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T9 T10 T11 T12 KINH PHÍ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) GHI CHÚ Cột 3 : Phân loại : 1. Công việc theo chức năng / nhiệm vụ 2. Công việc ngoài chức năng 3. Công việc cải cách
  2. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM HỌC 2006 - 2007 Đơn vị : Nhân sự phụ trách : STT THÁNG THỜI HẠN CÔNG VIỆC PHÂN LOẠI CHỦ TRÌ THỰC HIỆN PHỐI HỢP CHỈ TIÊU HIỆN TRẠNG CHỈ TIÊU KÊ HOẠCH KÊT QUẢ KINH PHÍ NGÀY BÁO CÁO NƠI NHẬN GHI CHÚ Cột 3 : Phân loại : 1. Công việc theo chức năng / nhiệm vụ 2. Công việc ngoài chức năng 3. Công việc cải cách
  3. DỰ TOÁN KINH PHÍ Đơn vị : Nhân sự lập dự toán : Công việc : CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHI PHÍ GIÁN TIẾP STT CÔNG VIỆC THỜI HẠN LAO ĐỘNG QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU VĂN PHÒNG PHẨM QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CHI PHÍ KHÁC TỔNG CHI PHÍ Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí TỔNG CỘNG DỰ TOÁN TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN STT CÔNG VIỆC THỜI HẠN KINH PHÍ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 1 Công việc A T1 - T5 17 5 2 10 2 Công việc B T2 - T9 15 15 3 Công việc C T6 - T11 35 15 5 5 10 4 Công việc D T4 - T7 7 7 TỔNG CỘNG 74 5 0 2 7 10 15 0 5 15 5 10 0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2