intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

12
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành chính công tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, qua đó là cơ sở để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

  1. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021. ISBN: 978-604-82-5957-0 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN Nguyễn Thiện Dũng1, Đào Công Hiện1 1 Trường Đại học Thủy lợi, email: dzungngt@tlu.edu.vn 1. GIỚI THIỆU CHUNG +Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Trong chương trình tổng thể cải cách hành thực tiễn: Nghiên cứu đã xây dựng bảng hỏi chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020, Chính dựa trên sự tham vấn ý kiến các chuyên gia. phủ đã xác định mục tiêu xây dựng nền hành + Phương pháp điều tra khảo sát trực tiếp chính công “thông suốt, vững mạnh, hiện đại, và qua hệ thống email online: Phỏng vấn trực hiệu lực, hiệu quả”. Có thể nói, việc cải cách tiếp các đối tượng có liên quan và gửi phiếu hành chính ở Việt Nam đang đi theo hướng khảo sát online qua hệ thống google.docs. làm cho bộ máy hành chính hoàn thiện hơn, + Phương pháp phân tích định lượng và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ mô hình toán: Sử dụng phân tích và kiểm nhân dân đúng pháp luật, tốt hơn. Các định kết quả trên cơ sở sử dụng phần mềm chương trình hành động cụ thể như Đề án cải thống kê SPSS. Để kiểm định chất lượng cách thủ tục hành chính theo mô hình “một thang đo các nhân tố, sắp xếp và phân loại cửa”, “một cửa liên thông” được triển khai ở các nhân tố trên cơ sở phân tích nhân tố tất cả các địa phương, trên nhiều lĩnh vực, thu khám phá (EFA). Nghiên cứu đã sử dụng được nhiều kết quả tích cực. Sản phẩm của thang đo Liker từ 1-5 để đánh giá mức độ ảnh cải cách hành chính xét đến cùng phải hướng hưởng (1= ứng với rất ít ảnh hưởng; 5 = rất tới chất lượng dịch vụ công (Lê Chi Mai, ảnh hưởng). Nghiên cứu được thực hiện đối 2006) và được đo bằng sự hài lòng của người với các đối tượng là những người tham gia sử dân. Nâng cao chất lượng dịch vụ công là dụng dịch vụ công tại trung tâm dịch vụ HCC một vấn đề trọng tâm, đồng thời cũng là một thuộc UBND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. vấn đề các tổ chức, cơ quan thực thi theo tiếp cận tổng hợp hơn là theo tiếp cận riêng lẻ. Do vậy nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành chính công sẽ giúp cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu của nhân dân trên cơ sở nâng cao sự hài lòng của người dân. Nghiên cứu này sẽ tiến hành nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành chính công tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, qua đó là cơ sở để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công (HCC). 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU + Phương pháp kế thừa: tổng hợp và phân tích các số liệu thứ cấp từ các công trình nghiên cứu, dự án, các bài báo khoa học... Hình 2.1. Quy trình nghiên cứu 456
  2. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021. ISBN: 978-604-82-5957-0 Dựa trên mô hình nghiên cứu của KH Tên nhân tố Parasunama (1985), nghiên cứu phát triển đo STC Sự tin cậy (5NT) lường sự hài lòng của người dân thông qua STC1 Các quy trình TT được công khai minh 5 nhóm nhân tố chính như Hình 2.2. bạch STC2 Hồ sơ không bị sai sót, mất mát, thất lạc STC3 Khách hàng không đi lại nhiều lần để giải quyết hồ sơ STC4 Thời gian hồ sơ được giải quyết đúng hẹn STC5 Là nơi tin cậy để giải quyết TTHC SHL Sự hài lòng (2NT) SHL1 Các nhu cầu về dịch vụ hành chính công Hình 2.2. Các nhóm nhân tố ảnh hưởng SHL xủa Tôi được Trung tâm đáp ứng tốt SHL2 Tôi hài lòng với các dịch vụ hành chính Bảng 2.1. Bảng các nhóm nhân tố khảo sát công tại Trung tâm KH Tên nhân tố CSVC Điều kiện Cơ sở vật chất (2NT) 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trụ sở cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ và trả Nghiên cứu tiến hành khảo sát điều tra CSVC1 kết quả được xây khang trang hiện đại bằng phương pháp trực tuyến thu thập số liệu Các thiết bị máy móc, cũng như thiết bị 157 phiếu điều tra sau khi loại bỏ 8 phiếu do CSVC2 phục vụ người dân (máy lạnh, bàn ghế, thiếu thông tin, kết quả được phân tích dựa tủ đồ…) trên 149 phiếu khảo sát trong giai đoạn TCDV Tiếp cận dịch vụ (4NT) 5/2021-6/2021. Số lượng phiếu được lấy theo Nhân viên hỗ trợ thụ lý hồ sơ nhanh công thức kinh nghiệm gấp 5 lần số thông tin TCDV1 chóng và chuyên nghiệp trong phiếu hỏi. Nhân viên hỗ trợ tiệp nhận giải quyết TCDV2 các thắc mắc của người dân về quy trình, 3.1. Kiểm định thang đo bằng hệ số thủ tục Cronbach’s Alpha Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin Hệ số Cronbach’s Alpha được sử dụng để TCDV3 vào dịch vụ hành chính công loại các biến không phù hợp, các biến có hệ số TCDV4 Hướng dẫn sử dụng khai báo thuận tiện tương quan tổng (item-total correlation) < 0,3 TĐPV Thái độ phục vụ của CBCC (5NT) sẽ bị loại và tiêu chuẩn chọn thang đo khi có Nhân viên có thái độ lịch sự khi tiếp độ tin cậy Alpha > 0,6 (Hoàng Trọng, 2008). TĐPV1 nhận hồ sơ Kết quả phân tích hệ số Alpha cho từng nhân Nhân viên thân thiện khi trả lời thắc mắc tố như trong Bảng 3.1. TĐPV2 của người dân Nhân viên tiếp nhận dịch vụ công bằng Bảng 3.1. Kiểm định sự tin cậy thang đo TĐPV3 với mọi người dân Tên Cronbach’s Nhân tố Cronbach’s Kết Nhân viên tỏ ra có trách nhiệm cao đối nhóm Alpha bị loại Alpha sau luận TĐPV4 với người dân CSVC 0,818 - 0,818 Đạt Nhân viên không có thái độ phiền hà, STC 0,856 - 0,856 Đạt TĐPV5 nhũng nhiễu TCDV 0,795 - 0,795 Đạt SĐC Sự đồng cảm của người dân (4NT) TĐPV 0,865 - 0,865 Đạt Nhân viên giải quyết hồ sơ kịp thời linh SĐC 0,904 - 0,904 Đạt SĐC1 hoạt SHL 0,869 - 0,869 Đạt Những yêu cầu hợp lý của người dân SĐC2 được chấp nhận Từ kết quả trên cho thấy tất cả các nhân tố SĐC3 Yêu cầu các thành phần hồ sợ hợp lý đều thỏa mãn độ tin cậy, và được giữ lại để SĐC4 Quy trình các bước xử lý hồ sơ hợp lý phân tích cho các bước tiếp theo. 457
  3. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021. ISBN: 978-604-82-5957-0 3.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) Bảng 3.3. Kết quả hồi quy tuyến tính đa biến + Kiểm định tính thích hợp của EFA $ Std. Đánh KMO = 0,847 thỏa mãn điều kiện Mô hình 1 Sig. Error giá TĐ 0,5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2